De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Psalm135:1, 12 Handelingen20:13- 38 Gezang119: 1- 3 Handelingen20:28 Opwekking687: Psalm134:1, 3 Gezang161:1, 4 Psalm84:Psalmen voor Nu Gezang 182E:Amen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Psalm135:1, 12 Handelingen20:13- 38 Gezang119: 1- 3 Handelingen20:28 Opwekking687: Psalm134:1, 3 Gezang161:1, 4 Psalm84:Psalmen voor Nu Gezang 182E:Amen."— Transcript van de presentatie:

1 Psalm135:1, 12 Handelingen20:13- 38 Gezang119: 1- 3 Handelingen20:28 Opwekking687: Psalm134:1, 3 Gezang161:1, 4 Psalm84:Psalmen voor Nu Gezang 182E:Amen Liturgie ds. M.K. Drost Bunschoten-West Collecte: de Diaconie

2 Diensten 9:30voorganger:. br. J. van den Dool, preeklezen 16:30 voorganger: ds. M.K. Drost uit Bunschoten-West IN de middagdienst zal de bevestiging van de nieuwe ambtsdragers plaatsvinden. De collecte is bestemd voor algemene diaconale doelen, onder andere gericht op ondersteuning van de eigen gemeenteleden. Diensten 9:30voorganger:. br. J. van den Dool, preeklezen 16:30 voorganger: ds. M.K. Drost uit Bunschoten-West IN de middagdienst zal de bevestiging van de nieuwe ambtsdragers plaatsvinden. De collecte is bestemd voor algemene diaconale doelen, onder andere gericht op ondersteuning van de eigen gemeenteleden. Mededelingen kerkenraad

3 Na afkoop van de ochtenddienst zal Hannie Sonneveld ons even bijpraten over de activiteiten rondom de intrede van ds. Harmannij over twee weken. Verzoek om nog even plaats te nemen. Vandaag vind in Nijmegen het afscheid plaats van ds. Harmannij. Er is een afvaardiging van de raad aanwezig. Na afkoop van de ochtenddienst zal Hannie Sonneveld ons even bijpraten over de activiteiten rondom de intrede van ds. Harmannij over twee weken. Verzoek om nog even plaats te nemen. Vandaag vind in Nijmegen het afscheid plaats van ds. Harmannij. Er is een afvaardiging van de raad aanwezig. Mededelingen kerkenraad

4 9 juni Lef 9 juni Lef Agenda 16 juni 9:30 kinderclub 16 juni 9:30 kinderclub

5 Deze week zijn jarig: 10 juni:zr M. van Pijkeren-Bandringa Elise Vonk 11 juni:zr Ellen Jansen Mathilde van de Kuilen 13 juni:Femke Bareman 14 juni:Ruth de Groot 10 juni:zr M. van Pijkeren-Bandringa Elise Vonk 11 juni:zr Ellen Jansen Mathilde van de Kuilen 13 juni:Femke Bareman 14 juni:Ruth de Groot

6 Psalm135:1, 12 Handelingen20:13- 38 Gezang119: 1- 3 Handelingen20:28 Opwekking687: Psalm134:1, 3 Gezang161:1, 4 Psalm84:Psalmen voor Nu Gezang 182E:Amen Liturgie ds. M.K. Drost Bunschoten-West Collecte: de Diaconie

7 Psalm135:1, 12 Handelingen20:13- 38 Gezang119: 1- 3 Handelingen20:28 Opwekking687: Psalm134:1, 3 Gezang161:1, 4 Psalm84:Psalmen voor Nu Gezang 182E:Amen Liturgie ds. M.K. Drost Bunschoten-West Collecte: de Diaconie

8 175 C

9 ● Psalm135:1, 12 Handelingen20:13- 38 Gezang119: 1- 3 Handelingen20:28 Opwekking687: Psalm134:1, 3 Gezang161:1, 4 Psalm84:Psalmen voor Nu Gezang 182E:Amen Liturgie ds. M.K. Drost Bunschoten-West Collecte: de Diaconie

10 Psalm 135: 1, 12 1 Looft de HERE, prijst zijn naam, knechten van de hoge God, u die tot zijn dienst bekwaam, alles doet naar zijn gebod en uw ambt bekleedt met eer in het huis van onze HEER.

11 Psalm 135: 1, 12 12 Sion, zing met blijde stem voor uw HEER, die eeuwig leeft. Loof Hem, die Jeruzalem door zijn woning luister geeft. Halleluja. Wees verblijd, prijs de HEER in eeuwigheid.

12 Psalm135:1, 12 Handelingen20:13- 38 Gezang119: 1- 3 Handelingen20:28 Opwekking687: Psalm134:1, 3 Gezang161:1, 4 Psalm84:Psalmen voor Nu Gezang 182E:Amen Liturgie ds. M.K. Drost Bunschoten-West Collecte: de Diaconie

13 Psalm135:1, 12 ● Handelingen20:13- 38 Gezang119: 1- 3 Handelingen20:28 Opwekking687: Psalm134:1, 3 Gezang161:1, 4 Psalm84:Psalmen voor Nu Gezang 182E:Amen Liturgie ds. M.K. Drost Bunschoten-West Collecte: de Diaconie

14 Psalm135:1, 12 Handelingen20:13- 38 ● Gezang119: 1- 3 Handelingen20:28 Opwekking687: Psalm134:1, 3 Gezang161:1, 4 Psalm84:Psalmen voor Nu Gezang 182E:Amen Liturgie ds. M.K. Drost Bunschoten-West Collecte: de Diaconie

15 Gezang 119, Gz32: 1 - 3 1 De kerk van alle tijden kent slechts één vaste grond: ’t is Christus, die door lijden zijn volk aan zich verbond. Om haar als bruid te werven, kwam Hij ten hemel af. ’t Was Hij die door zijn sterven aan haar het leven gaf.

16 Gezang 119, Gz32: 1 - 3 2 Uit ieder volk verkoren, toch in haar Heiland één, is zij door Hem herboren, blijft dit haar kracht alleen: één Geest, één vast vertrouwen, één doop, één heilge dis, één Heer, op wie te bouwen haar troost en rijkdom is.

17 Gezang 119, Gz32: 1 - 3 3 God houdt zijn kerk in leven, hoe ook bespot, verdrukt, door dwalingen omgeven, verscheurd, uiteengerukt. Al roepen van de tinnen de wachters nog: Hoe lang? Straks gaat de dag beginnen en ’t klagen wordt gezang.

18 Psalm135:1, 12 Handelingen20:13- 38 Gezang119: 1- 3 ● Handelingen20:28 Opwekking687: Psalm134:1, 3 Gezang161:1, 4 Psalm84:Psalmen voor Nu Gezang 182E:Amen Liturgie ds. M.K. Drost Bunschoten-West Collecte: de Diaconie

19 Zie toe op jezelf!

20 Door trouw te zijn ben je voor de ondergang van niemand verantwoordelijk: je bent rein van het bloed van anderen. (vs 26) Paulus sluit aan bij Ezechiël 33: 1-6, bij beeld van bewaker (wachter) op de muur.

21 Zie toe op jezelf! Vs 26-27: Paulus is als bewaker, als wachter op de muur trouw geweest!

22 Zie toe op jezelf! Besef dat je de taak heb gekregen om te getuigen van Gods genade. (vs 24)

23 Zie toe op jezelf! Besef dat je de taak heb gekregen om te getuigen van Gods genade. (vs 24) Wees dienstbaar aan God en de gemeente. (vs 19)

24 Zie toe op jezelf en op de gemeente.

25 Wees waakzaam (vs 31).

26 Zie toe op jezelf en op de gemeente; je bent door de Heilige Geest aangesteld.

27 Zie toe op jezelf en op de gemeente; je bent door de Heilige Geest aangesteld. Je staat in dienst van Christus, Hij gaf Zichzelf!

28 Zie toe op jezelf en op de gemeente; je bent door de Heilige Geest aangesteld. Je staat in dienst van Christus, Hij gaf Zichzelf! Blijf samen bij het Evangelie van Gods genade!

29 Psalm135:1, 12 Handelingen20:13- 38 Gezang119: 1- 3 Handelingen20:28 ● Opwekking687: Psalm134:1, 3 Gezang161:1, 4 Psalm84:Psalmen voor Nu Gezang 182E:Amen Liturgie ds. M.K. Drost Bunschoten-West Collecte: de Diaconie

30 Opwekking 687: 1 - 4 1 Heer, wijs mij Uw weg en leid mij als een kind dat heel de levensweg slechts in U richting vindt. Als mij de moed ontbreekt om door te gaan; troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan

31 Opwekking 687: 1 - 4 2 Heer, leer mij Uw weg, die zuiver is en goed. Uw woord is onderweg als een lamp voor mijn voet. Als mij het zicht ontbreekt, het donker is; leid mij dan op Uw weg, de weg die eeuwig is.

32 Opwekking 687: 1 - 4 3 Heer, leer mij Uw wil aanvaarden als een kind dat blindelings en stil U vertrouwt, vrede vindt. Als mij de wil ontbreekt Uw weg te gaan; spreek door Uw woord en Geest mijn hart en leven aan.

33 Opwekking 687: 1 - 4 4 Heer, toon mij Uw plan, maak door Uw Geest bekend hoe ik U dienen kan en waarheen U mij zendt. Als ik de weg niet weet, de hoop opgeef; toon mij dat Christus heel mijn weg gelopen heeft,

34 Psalm135:1, 12 Handelingen20:13- 38 Gezang119: 1- 3 Handelingen20:28 Opwekking687: ● Psalm134:1, 3 Gezang161: Psalm84:Psalmen voor Nu Gezang 182E:Amen Liturgie ds. M.K. Drost Bunschoten-West Collecte: de Diaconie

35 Psalm 134: 1, 3 1 Komt allen, dienaars van de HEER, zegent zijn naam en geeft Hem eer, U die in ’t huis des HEREN staat en in de nacht Hem dienen gaat. 3 Uit Sion dale op u neer de zegen van uw God, de HEER, die hemel, aarde, al wat leeft, zijn naam ter eer geschapen heeft.

36 Psalm135:1, 12 Handelingen20:13- 38 Gezang119: 1- 3 Handelingen20:28 Opwekking687: Psalm134:1, 3 ● Gezang161: Psalm84:Psalmen voor Nu Gezang 182E:Amen Liturgie ds. M.K. Drost Bunschoten-West Collecte: de Diaconie

37 Gezang 161, NG82: 1, 2, 3, 4 1 Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik sta. Heer, U bent mijn weg, de waarheid die mij leidt. Uw woord is het pad, de weg waarop ik ga, zolang U mij adem geeft, zolang als ik besta. Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij. Heer, ik bid U: blijf mij nabij.

38 2 ‘k Geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd, eeuw’ge Zoon van God, die mens werd zoals wij. U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons: één met God de Vader en verenigd met uw volk. Tot de dag gekomen is van uw wederkomst, dan brengt U ons thuis in Gods rijk. Gezang 161, NG82: 1, 2, 3, 4

39 3 Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw. Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart. En niets in dit leven zal ons scheiden, Heer. Zo weet ik mij veilig, want Uw hand laat mij nooit los. Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd, en in uw vergeving leef ik nu. Gezang 161, NG82: 1, 2, 3, 4

40 4 Vader van het leven, ik geloof in U. Jezus, de Verlosser, wij hopen steeds op U. Kom hier in ons midden, Geest van liefd' en kracht. U die via duizend wegen ons hier samenbracht; en op duizend wegen zendt U ons weer uit, om het zaad te zijn van Gods Rijk. Gezang 161, NG82: 1, 2, 3, 4

41 Psalm135:1, 12 Handelingen20:13- 38 Gezang119: 1- 3 Handelingen20:28 Opwekking687: Psalm134:1, 3 Gezang161:1, 4 Psalm84:Psalmen voor Nu Gezang 182E:Amen Liturgie ds. M.K. Drost Bunschoten-West Collecte: de Diaconie

42 Psalm135:1, 12 Handelingen20:13- 38 Gezang119: 1- 3 Handelingen20:28 Opwekking687: Psalm134:1, 3 Gezang161:1, 4 Psalm84:Psalmen voor Nu Gezang 182E:Amen Liturgie ds. M.K. Drost Bunschoten-West Collecte: de Diaconie

43 Psalm135:1, 12 Handelingen20:13- 38 Gezang119: 1- 3 Handelingen20:28 Opwekking687: Psalm134:1, 3 Gezang161:1, 4 ● Psalm84:Psalmen voor Nu Gezang 182E:Amen Liturgie ds. M.K. Drost Bunschoten-West Collecte: de Diaconie

44 Psalmen voor nu 84 Wat hou ik van uw huis, Heer van de hemelse legers. Ik kan zo sterk verlangen naar de binnenpleinen van de Heer. Diep in mijn lijf is zo’n heimwee, zo’n blijvende schreeuw om de levende God.

45 Psalmen voor nu 84 Een vogel is er thuis, Heer van de hemelse legers. Een zwaluw voedt haar jongen op bij U onder de pannen, God. Wonen bij U is een zegen, zo’n blijvende kans om te zingen voor U.

46 Psalmen voor nu 84 Gelukkig wie naar U vol van verlangen op weg zijn, zelfs in het dorre bomendal zien zij een bron en regenval, gaan ze van zegen tot zegen, naar God die verschijnt in zijn heilige stad.

47 Psalmen voor nu 84 Ach, hoor en kijk naar mij, Heer van de hemelse legers. Ja liever één dag dichtbij U dan duizend dagen zonder U. Liever bij U aan de drempel dan binnen te zijn in een duistere tent.

48 Psalmen voor nu 84 De Heer beveiligt ons, eer en geluk zal Hij geven, Hij heeft zijn liefde nooit ontzegd aan mensen, eerlijk onderweg. Heer van de hemelse legers, gelukkig zijn zij die vertrouwen op U. Wat hou ik van Uw huis…

49 Psalm135:1, 12 Handelingen20:13- 38 Gezang119: 1- 3 Handelingen20:28 Opwekking687: Psalm134:1, 3 Gezang161:1, 4 Psalm84:Psalmen voor Nu ● Gezang 182E:Amen Liturgie ds. M.K. Drost Bunschoten-West Collecte: de Diaconie

50 182 E 4-stemmig

51 Psalm135:1, 12 Handelingen20:13- 38 Gezang119: 1- 3 Handelingen20:28 Opwekking687: Psalm134:1, 3 Gezang161:1, 4 Psalm84:Psalmen voor Nu Gezang 182E:Amen Liturgie ds. M.K. Drost Bunschoten-West Collecte: de Diaconie


Download ppt "Psalm135:1, 12 Handelingen20:13- 38 Gezang119: 1- 3 Handelingen20:28 Opwekking687: Psalm134:1, 3 Gezang161:1, 4 Psalm84:Psalmen voor Nu Gezang 182E:Amen."

Verwante presentaties


Ads door Google