De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De NVD komt naar je toe! Ketenzorg Hoe zijn we zover gekomen? Wat verwachten we? Samenwerking!

Verwante presentaties


Presentatie over: "De NVD komt naar je toe! Ketenzorg Hoe zijn we zover gekomen? Wat verwachten we? Samenwerking!"— Transcript van de presentatie:

1

2

3 De NVD komt naar je toe! Ketenzorg Hoe zijn we zover gekomen?
Wat verwachten we? Samenwerking!

4 Diëtist als contractpartner zorggroep (2012) Pedicures en podotherapeuten werken met regionale vertegenwoordigers 4

5 DiK voor elkaar Zorggroep Diëtisten NVD Platforms X A B Y C Kwaliteit
diëtisten in ketenzorg Belangenbehartiging Communicatie

6 Standpunt CVZ/ZIN (2012) Het maximum van drie uur per kalenderjaar voor dieetadvisering (art. 2.6 lid 7 Bzv) is NIET van toepassing. De verzekerde ontvangt 'dieetadvisering' als onderdeel van de ketenzorg voor zover hij daarop 'redelijkerwijze is aangewezen'. Dit wordt bepaald aan de hand van de zorgstandaard en, waar deze niet volstaat, de individuele kenmerken van de verzekerde.

7 (maart 2014) Het standpunt van het CVZ uit november 2012 geeft namelijk aan dat het maximum van drie uur per kalenderjaar voor dieetadvisering (artikel 2.6 lid 7 Bzv) niet van toepassing is bij ketenzorg. … want in lijn met het standpunt van het CVZ mag er geen sprake zijn van een maximum.

8

9 Van generiek tot ziektespecifiek
Niet alleen ter preventie van ziekten Maar ook zorg vanwege ziekten Volgende stappen Integreren/vertalen algemene modules in ziektespecifieke zorgstandaarden Ontwikkelen van indicatoren

10 Toolkit Zorgmodule Voeding
Inhoud Algemeen: ZM voeding, presentatie Beroepsprofielen andere zorgverleners Per ziektebeeld onder andere: zorgstandaard afkappunten overzicht folders, boeken profiel 1 en 2 overzicht app’s, testen, filmpjes profiel 1 en 2 voorbeelden uit de praktijk, zoals stroomschema’s, samenwerkingsafspraken Graag wil ik je vragen of je meteen een oproep kunt doen voor praktijkvoorbeelden met name voor CVRM en DM. Stroomschema’s, samenwerkingsafspraken en dergelijke. Database praktijktools NVDietist.nl 10

11

12

13 Voedingsindicator Dieetbehandeling slechte voedingstoestand
Percentage gediagnosticeerde COPD patiënten dat in de afgelopen 12 maanden is verwezen vanwege een slechte voedingstoestand, waarbij de eiwitinname binnen dagen na aanvang van de dieetbehandeling (eerste lijn) voldoet aan de behoefte (≥ 1,2 g/kg lichaamsgewicht). Concept

14 Gezocht diëtisten voor testen indicator
Mail naar Contactgegevens Aantal COPD patiënten met een slechte voedingstoestand gemiddeld in bijv. een half jaar Naam zorggroep Gebruikte softwaresysteem

15 Project Integrated Care (INCA)
Model voor individueel zorgplan Basis voor bepaling zorgbehoefte Berekenen van benodigde budgetten Binnenkort 3 pilots NVD betrokken; diëtisten voorbereid 15

16 Visualiseren van de gezondheid status helpt bij gedeelde besluitvorming met patiënt Benodigde parameters worden veelal reeds geregistreerd in KIS COPD LEEFSTIJL DIABETES MELLITUS PSYCHOLOGISCH VASCULAIR RISICO

17 Project Patiëntprofielen
Zorg op maat: niet alleen hulpvraag/diagnose ook andere kenmerken die behandeling en begeleiding beïnvloeden Beschikbare zorg zo doelmatig mogelijk inzetten Zorgen waar het moet; ontzorgen waar het kan DM type 1, type 2 en obesitas

18 DiK? Veel succes! Laat je bijdrage zien (uitkomsten!)
Innoveer (bijv. patiëntprofielen) Wees nieuwsgierig (er zijn veel gegevens!) Bereid je heel goed voor Weet wat je wilt bereiken Wees constructief in de onderhandelingen, beweeg ook mee Gebruik individuele talenten Veel succes!


Download ppt "De NVD komt naar je toe! Ketenzorg Hoe zijn we zover gekomen? Wat verwachten we? Samenwerking!"

Verwante presentaties


Ads door Google