De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BRIS en CB-NL Ed den Dekker.

Verwante presentaties


Presentatie over: "BRIS en CB-NL Ed den Dekker."— Transcript van de presentatie:

1 BRIS en CB-NL Ed den Dekker

2 BouwRegelgeving InformatieSystemen
Opgericht in 1992 door TNO en SBR Inzichtelijk en toegankelijk maken van bouw gerelateerde regelgeving BRIS maakt zelf geen regelgeving maar verrijkt deze toevoegen van kennisschillen zoals filters relaties binnen- en tussen documenten Informatiebladen met verwijzingen, plaatjes, uitleg versiehistorie Zekerheid in bouwregelgeving

3 Producten BRISwarenhuis BRIStoets BRIStoezicht BRISboei
online bibliotheek met ca pagina’s bouwregelgeving BRIStoets beleid vastleggen - eenduidig en transparant toetsen BRIStoezicht mobiel toezicht houden in uitvoering-, gebruik- en sloopfase BRISboei inzicht in bouwregelgeving bij gebouwbeheer

4 Vraag Rijksgebouwendienst
Inzicht in de regelgeving bij gebouwbeheer Vele 10 duizenden pagina’s tekst Wat is van toepassing? Hoe je weg vinden in het woud van de regelgeving? Regelgeving is voortdurend aan wijziging onderhevig Hoe documenten / kennis actueel houden?

5 Kennisbank Alle relevante regelgeving tot op detailniveau voorzien van eenduidige kenmerken (meta-datering) publiekrechtelijk (wetten, besluiten, regelingen) privaatrechtelijk (normatieve documenten) Overige documenten (publicaties, uitleg, aanwijzingen) Kenmerken onderbrengen in een database

6 Matrix per document Horizontale as: aspecten Verticale as: locaties
In de kennisbank zitten geen documenten, alleen meta-informatie veel documenten, zoals normen, zijn auteursrechtelijk beschermd

7 Aedes 2 maart 2010

8 Eenduidige meta-datering

9 Algemene eisen Gebruiksfunctie (woonfunctie, winkelfunctie, etc.)
Pijlers (brandveiligheid, constructieve veiligheid, etc.) Domein (Arbo, bouw, milieu) Activiteitenprofiel (zoals afvalstoffensector, grafische industrie, horeca, etc) Vastgoed/Asset (gebouw, terrein) Rol/fase (bouwen, verblijven in, werken aan, slopen)

10 Specifieke eisen Mechanische installaties (warmteopwekking, luchtbehandeling, e.d.) Elektrische installaties (verlichting, communicatie, gebouwbeheer) Ruimten (slapen, sanitair, technische ruimte, e.d.) Activiteiten (lozen, materiaalbewerking, voedselbereiden, e.d.) Bouwdelen (fundering, binnenwand, dak, e.d.) Milieu en natuur (water, lucht, geluid) Arbo (gevaarlijke stoffen, machines, gehandicapten, e.d.) Type bouwdeel (afwerking, balustraden, openingen, e.d.) Management (documenten, logboeken, keuringen)

11 Doorontwikkeling Wens tot koppeling van regelgeving aan tekeningen / BIM modellen Regelgeving is niet overal even mathematisch Interpretatie – kennis van de gebruiker Welke onderdelen van welke regelgeving zijn van toepassing op een bepaald onderdeel Kennisbank veel breder inzetbaar

12 CB-NL Kennisbank als input voor CB-NL
Aspecten ‘herkenbaar’ maken voor derden Aangepast naar NL-SfB codering NL-SfB tabel wordt ook toegevoegd aan CB-NL Koppeling is te maken Bijv.: balustrade, hek, vloerafscheiding > NL-SfB 34

13 Wat kan het en wat niet Niet automatisch controleren of het plan aan de regelgeving voldoet Wel aangeven welke regelgeving van toepassing is In de Kennisbank zijn de relaties vastgelegd, niet de content Kennisbank is wel gelinkt aan BRIS, NEN, ISSO, …. Content is op te roepen in BRISwarenhuis, ISSO-digitaal of NEN Connect Daar zijn wel licenties voor nodig

14 Pilot Samenwerking BRIS / NEN / ISSO / SBRCURnet
Alle kennis in één en dezelfde database Krachtig hulpmiddel Pilot: eisen voor een vergaderruimte in een kantoorgebouw begin december handmatig koppelen aan CB-NL daarna eventueel automatiseren via API’s

15 Vervolg Erg arbeidsintensief traject
Veel materiekennis/deskundigheid nodig Inbreng van BRIS, NEN, ISSO, SBRCURnet e.d. Inbreng van deskundigen – wie helpt? BRIS wil de Kennisbank gratis beschikbaar stellen indien voldoende partijen mee helpen vullen


Download ppt "BRIS en CB-NL Ed den Dekker."

Verwante presentaties


Ads door Google