De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WORKSHOP 1) Nieuwe vormen van invloed en 2) versterking van huurdersorganisatie 1) door Prof. dr. ir. Gert van Dijk (Nyenrode) 2) DOOR Sylvo Gaastra (Woonbond)

Verwante presentaties


Presentatie over: "WORKSHOP 1) Nieuwe vormen van invloed en 2) versterking van huurdersorganisatie 1) door Prof. dr. ir. Gert van Dijk (Nyenrode) 2) DOOR Sylvo Gaastra (Woonbond)"— Transcript van de presentatie:

1 WORKSHOP 1) Nieuwe vormen van invloed en 2) versterking van huurdersorganisatie
1) door Prof. dr. ir. Gert van Dijk (Nyenrode) 2) DOOR Sylvo Gaastra (Woonbond)

2 door Prof. dr. ir. Gert van Dijk (Nyenrode)
Een nieuwe ‘Doe- en regeldemocratie’ en woningcorporaties door Prof. dr. ir. Gert van Dijk (Nyenrode)

3 OMGEVING CORPORATIES Globalisering: naar één reusachtige markt
Allerlei groepen kunnen of willen daarin niet mee Organiseren tegenmacht Vragen de overheid daarin te participeren

4 MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELINGEN
Mensen organiseren meer de omgeving van hun eigen leven Meer betrokken bij de mogelijkheden van technologische ontwikkelingen Willen ‘er bij kunnen’

5 1e golf in tijdperk van de gilden

6 LEGITIMATIE Wie je bent is net zo belangrijk als wat je levert
Wie je bent: dat wordt dagelijks bepaald door klanten en medewerkers

7 WAT IS EEN WONINGCORPORATIE?
Maatschappelijke Onderneming Kenmerken: 1. in sociaal domein 2. in markt domein 3. in publiek/overheidsdomein

8 MARKT Als klant kun je weg, maar over het bedrijf heb je niets te zeggen.

9 STAAT (OVERHEID) Als gebruiker geen invloed, maar als burger invloed via democratie (politiek) (??)

10 KERN WONINGCORPORATIES
Je kunt niet weg, hebt geen keus, en dus heb je invloed (nodig); dus het sociale aspect staat voorop. Wonen is meer dan het hebben van een opbergdoos met een deksel erop.

11 WAT KAN EEN WONINGCORPORATIE DOEN?
Vormgeven aan invloed van gebruikers Motto: ‘Alles wat u voor mij doet, zonder mij, doet u tegen mij.’ (Centraal Afrikaans spreekwoord)

12 LEDEN OF GEBRUIKERSINVLOED: HET ‘HOE’ BEPAALT HET ‘WAT’
Een klankbordgroep? Wie stelt dan de vragen? Een adviescollege: wie bepaalt wat advies behoeft?

13 HET UITOEFENEN VAN GEBRUIKERSINVLOED
Breng de rauwe werkelijkheid van buiten naar binnen; Toets die aan de ‘hooggestemde’ missie van de organisatie; (doen we nog waarvoor we waren opgericht?)

14 DOOR WIE? Niet door vrijwilligers Niet door verkiezing
Niet door toezichthouders Maar door selectie op basis van vast te stellen criteria ( je moet ergens beginnen). Het is de (dienst)plicht van een geselecteerde huurder aan het verzoek te voldoen (wel vergoeding kosten) Werktitel: Corporatieraad (?)

15 LEGITIMATIE EN VERANTWOORDING
Door bedrijf en door ‘corporatieraad’ aan alle gebruikers; Ook RvT te bevragen over gevoerd (door hen goedgekeurd) beleid.

16 NIEUWE FUNCTIE Vraagt nieuwe regels
Vraagt nieuwe kijk op eigen functioneren Ook huurder heeft ‘dienstplicht’

17 STELLING Deskundigen (en ook politici) vormen een afzonderlijke klasse in de samenleving, met waarden en gezichtspunten [en probleemwaarneming] die systematisch kan verschillen van die van hun ‘basis’. (naar R. Posner)

18 DOOR Sylvo Gaastra (Woonbond)
versterking van huurders-organisatie DOOR Sylvo Gaastra (Woonbond)

19 HUURDERSORGANISATIES

20

21 HUURDERSORGANISATIES 1.0
Jaren ‘70 en ‘80 Achterstallig onderhoud Stads- en dorpsvernieuwing Landelijke regelgeving beperkt Financiering: woonconsumenten-regeling verhuurders

22

23 1997: HUURDERSORGANISATIE 2.0
Schaalvergroting/fusies Professionalisering/verzelfstandiging verhuurders Afbouw verenigingsvorm Positie van de gemeente Ingewikkelde problematieken Wohv en BBSH

24 2014: ARCHETYPEN Traditionele vereniging De schaduw RvC
De professionele HBV De ad hoc HBV Klanten- en participatieraden

25 ANALYSE HO’s zijn onvoldoende tegenmacht
Relatie met achterban kan veel beter De nieuwe generatie bestuursleden staat -nog- niet klaar Er is vaak geen relatie met de gemeente De kwaliteit van de belangenbehartiging is onvoldoende in verhouding tot de kracht van de corporatie

26 PARLEMENTAIRE ENQUÊTE
HBV moet professioneler Huurdersraadpleging Volkshuisvestelijk presteren beoordelen Rol bij benoeming bestuurder Versterking advies en instemmingsrecht

27 VISIE WOONBOND: GEEF INHOUD AAN HUURDERSORGANISATIE 3.0
Stevige relatie met de achterban Ho heeft een relatie met de verhuurder en de gemeente De achterban kan meedoen in Ho De Ho pakt nieuwe taakvelden op De Ho staat open voor nieuwe werkwijzen Deel werk professionaliseren

28 stellingen

29 STELLING 1 De invloed van stakeholders moet geregeld worden via een wet.

30 STELLING 2 Stakeholders zijn in staat om besluiten te nemen die tegen hun eigen belang indruisen.

31 STELLING 3 Corporaties hebben invloed op de samenstelling en benoeming van stakeholders in een Corporatieraad.

32 STELLING 4 De organisatie van stakeholdersparticipatie is een verantwoordelijkheid van andere partijen dan de corporatie.

33 STELLING 5 Huurders moeten alle zeggenschap krijgen over financiële middelen en investeringen van corporaties.

34 STELLING 6 Huurders hebben een zwaardere stem dan andere stakeholders in een Corporatieraad.

35 EINDE BEDANKT VOOR UW AANDACHT


Download ppt "WORKSHOP 1) Nieuwe vormen van invloed en 2) versterking van huurdersorganisatie 1) door Prof. dr. ir. Gert van Dijk (Nyenrode) 2) DOOR Sylvo Gaastra (Woonbond)"

Verwante presentaties


Ads door Google