De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De dorsvloer.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De dorsvloer."— Transcript van de presentatie:

1 De dorsvloer

2 1 Kronieken 21 / 2 Samuël 24 * Davids volkstelling
* Gericht van God * dorsvloer

3 1. Toen stond de satan op tegen Israël, en hij zette David ertoe aan om Israël te tellen En er stond een tegenwerker op tegen Israël en hij overtuigde David Israël te tellen Tellen = eigendom vaststellen: > geld tellen > afmetingen bepalen

4 2. David zei tegen Joab en tegen de leiders van het volk: ‘Ga Israël tellen van Berseba tot Dan toe, en breng het mij, zodat ik hun aantal weet’. David: lieveling, geliefd Joab: Jah is vader Berseba: uiterste zuiden Dan: uiterste noorden

5 Joab gaat toch tellen (vers 4-6)
3.Toen zei Joab: Moge IEUE er aan Zijn volk honderdmaal toevoegen dan zij zijn; mijn heer de koning, zijn zij niet allen mijn heer tot dienaren? Waarom wil mijn heer dit? Waarom zou hij Israël oorzaak tot schuld worden? Joab gaat toch tellen (vers 4-6)

6 Het was kwaad in de ogen van God:
7. En deze zaak was kwaad in de ogen van God (Alueim), daarom sloeg Hij Israël.

7 Davids erkenning: 8. Toen zei David tegen God (Alueim): Ik heb intens gezondigd, dat ik deze zaak gedaan heb. Maar nu, neem deze slechtheid van Uw dienaar toch weg, want ik heb heel dwaas gehandeld.

8 Gad, de ziener kwam bij David en hij kon kiezen:
* drie jaar hongersnood * drie maanden weggevaagd door vijanden * drie dagen het zwaard van IEUE  boodschapper van Ieue met een plaag (pest); verderf in heel het land Gad: voorspoed, geluk, welvaart. (koriander)

9 David koos de derde: 1) honger 2) vijanden 3) de pest
13. Toen zei David tegen Gad: Het benauwt mij zeer. Laat mij toch in de hand van IEUE vallen, want Zijn barmhartigheden zijn veel. En laat mij niet in de hand van de mens vallen. 1) honger 2) vijanden 3) de pest

10 Er vielen 70000 in Israël (vers 14)
15. Maar toen hij verderf aanrichtte, zag IEUE het, en Hij kreeg berouw over dit kwaad, Zag IEUE het: Ieue-rah Hij kreeg berouw (nacham): Hij werd getroost

11 Er vielen 70000 in Israël (vers 14)
15. en Hij zei tegen de boodschapper die verderf aanrichtte: Het is genoeg, trek uw hand terug. En stond de boodschapper van IEUE bij de dorsvloer van Ornan, de Jebusiet. genoeg  herstel, genezing Ornan = Araunah: behendig, vlug Jebus: platgetreden (= Jeruzalem)

12 Het zien op deze plaats Zien heeft gevolgen!
Ieue ziet: (vers 15) David ziet: (vers 16,17) verderf boodschapper met zwaard troost/berouw rouw en onderschikking genezing gebed Zien heeft gevolgen!

13 Altaar : overgave, aanbidding, geloof
18. Toen zei de boodschapper van IEUE tegen Gad dat hij tegen David moest zeggen dat David op moest gaan om voor IEUE op de dorsvloer van Ornan, de Jebusiet, een altaar op te richten. Altaar : overgave, aanbidding, geloof

14 David gaat omhoog Ornan met vier zonen bezig tarwe te dorsen op zijn dorsvloer..

15 Zilver=loskoping, verlossing Goud=heerlijkheid van God
David koopt de plaats van de dorsvloer (het hele terrein en de rechten ervan) voor 600 sikkels goud De dorsvloer en de runderen voor 50 sikkels zilver 1 Kronieken 21:22,24 : ‘vol zilver’ 2 Samuël 24:24 Zilver=loskoping, verlossing Goud=heerlijkheid van God

16 En David bouwt daar voor IEUE een altaar, en offert brandoffers en vrede-offers. En hij roept IEUE aan, en Hij antwoordt hem idoor vuur van de hemelen, op het brandofferaltaar Kronieken 21:26

17 ‘en de boodschapper van IEUE staat bij de dors- vloer van Ornan, de Jebusiet’ 1 Kronieken 21:15
‘de plaats van de dorsvloer’ 1 Kronieken 21:22 ‘de plaats’ Kronieken 21:25 ‘IEUE had hem geantwoord op de dorsvloer van Ornan, de Jebusiet’ Kronieken 21:28

18 Waar is die plaats Toen zei David: Dit is het huis van IEUE Alueim, en dit is het brandofferaltaar voor Israël Kronieken 22:1

19 Op deze plaats (tempelberg) : het huis van IEUE door Salomo gebouwd

20 Tempel van Salomo groter dan de tabernakel; heilige der heiligen: 8x groter!

21 Tempel van Salomo groter dan de tabernakel; heilige der heiligen: 8x groter!
Spreken van de Heer Jezus Christus; Zijn aardse ‘tabernakel’ en Zijn opstandingslichaam

22 Tempel van Salomo gebouwd op de plaats van de dorsvloer
Tempel van Salomo gebouwd op de plaats van de dorsvloer ‘waar de plaag/pest ophield, stopte’ God stopte de plaag van de zonde door het werk, het offer van Jezus Christus, de dood van het kruis

23 En Salomo begon het huis van IEUE te bouwen, in Jeruzalem, in de berg Moria, waar Hij zijn vader David verschenen was, in de plaats die David bepaald had, in de dorsvloer van Ornan, de Jebusiet Kronieken 3:1 Plaats van dood én opstanding: Abraham en Izaäk (Hebreeën 11:17-19)

24 De weg is vrij voor grotere heerlijkheid, want de plaag was gestopt: genade van God!

25 De weg is vrij voor grotere heerlijkheid, want de plaag van de zonde is gestopt op Golgotha
Tabernakel Tempel van Salomo Tempel van Ezechiël Nieuw Jeruzalem, nieuwe aarde: God woont bij de mensen God alles in allen: Gods woonplaats is heel het universum


Download ppt "De dorsvloer."

Verwante presentaties


Ads door Google