De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Algemene Ledenvergadering Seizoen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Algemene Ledenvergadering Seizoen"— Transcript van de presentatie:

1 Algemene Ledenvergadering Seizoen 2013 -2014
23 mei 2014 Kantine VV Aduard 2000

2 Agenda Opening Bestuursverkiezing Mededelingen Vaststellen verslagen
Begroting Beleidsplan Senioren en Jeugd Trekking obligaten Rondvraag Sluiting

3 1. Opening Welkom, Mededelingen Op de Alg. Ledenvergadering
De koffie is van de vereniging alle andere consumpties dienen naar goed gebruik te worden afgerekend Binnen mag niet worden gerookt.

4 2. Bestuursverkiezing Vertrekkende bestuursleden Toetredend:
Jan Smid (sponsorcie, niet herkiesbaar) Jan Arends (facillitaire zaken, niet herkiesbaar) Wilfred Bijma (sponsorcie, Ateam, niet herkiesbaar) Toetredend: Jessica Medema (algemeen lid) Luc Veenstra (vz jeugdcie) Wijziging: Jan Kazemier, stopt als penningmr wordt alg lid

5 2. Bestuursverkiezing Er zijn de volgende tegenkandidaten ingediend:
Is er iemand die een stemming wenst over de benoeming van dit bestuur ? Zo ja, dan benoemen wij een tel commissie Zo nee dan is dit bestuur hiermee benoemd.

6 Bestuur Vacatures: Penningmeester Sponsor cie

7 3. Mededelingen Royement R. Homan als (ere)-lid Claim H. Kits
Schorsing N. Alt

8 3. Mededelingen Staf selectie:
Rob Vliek, hoofdtrainer Lammert Mulder, keepertrainer Jan Marten Eggens, leider – grensrechter Tonnie Slagter, leider – verzorger Ron Loof, assistent trainer Erik Posthumus, grensrechter Aanschaf van materiaal of welke investering ook, alléén na goedkeuring door het bestuur!

9 3. Mededelingen Teamindeling jeugd; nog niet beschikbaar
Vacature jeugdtrainer A- en B- jeugd Seizoenstart 30 augustus 2014

10 4. Vaststellen verslagen
Verslagen zijn gepubliceerd op de website en als pdf beschikbaar. Concept Notulen bijzonder algemene ledenvergadering Verslag van de penningmeester Jaarverslag jeugdcommissie afgelopen jaar

11 Verslag financien Waar staan we als vereniging Schuld bedroeg € 45.737
Schuld bedraagt nog steeds € (23 mei ‘14) Dus afgelost op dit moment € Met behulp Obligatiefonds € Lening Alg Ver. Van Dorpsbelangen € 2.500 Eigen middelen €

12 Gereserveerd vermogen
Verslag financiën balans per 23 mei 2014 lasten baten crediteuren € ,00 Rabobank € ,36 Rabo spaar € ,76 Regiobank € ,97 Optima € ,49 Obligatiefonds € ,80 totaal € ,38 Gereserveerd vermogen Grote Club actie € ,81 Trainingspakken € ,00 Panna kooi € ,00 Poiesz actie € ,00 som € ,81

13 Hoe krijgen we ons geld terug?
HK veroordeeld tot terugbetaling €12.000,= via het CJIB, tot nu toe ontvangen € 0,00 HK aansprakelijk gesteld per brief op 23 mei jl. voor aanvullende € ,= Bestuur start met civiele procedure tegen HK, doel terugbetaling

14 Het heden, waar staan we

15 5. Begroting vs realisatie
Begroting vs Realisatie VV Aduard2000 Lasten % Baten Begroting Realisatie Erfenis 37% Obligatiefonds 13% St MFC Aduard 0% Pesoneelskosten 23% Giften Kledingfonds 3% Contributies 27% Donateurs 1% Bureaukosten 4% Accomodatiekosten 18% Sponsoring 16% Wedstrijdkosten Clubacties 10% Bestuur en Jeugdcie 2% Kantine Opleidingskosten Bestuurskamer Reservering Opleidingsvergoeding Totaal aan kosten 100% Totaal aan baten

16 Concept Begroting 2014-2015 VV Aduard2000
Lasten % Baten Begroting Erfenis 7% Contributies 32% Donateurs 1% Personeelskosten 24% Kledingfonds 3% 5% Sponsoring 20% Bureaukosten 4% Clubacties 11% Accomodatiekosten 19% Kantine 31% Wedstrijdkosten 13% Bestuurskamer 2% Bestuur en Jeugdcie Opleidingsvergoeding 0% Opleidingskosten Vorderingen 43% CJIB H. Kits Reservering H. Kits Obligaties Totaal aan kosten 100% Totaal aan baten 143%

17 7. Beleidsplan Senior beleidsplan: Belangrijkste elementen:
Vier senioren teams: Één dames en drie heren Aanwezigheid op training bepaald deelname wedstrijden Verboden te roken in de kleedkamers Verboden te roken bij ingang bestuurskamer

18 Jeugdbeleidsplan Luc Veenstra Uitgangspunten Teamtoewijzing/ indeling

19 Obligatiefonds De 1e loting
Obligaties worden in 15 jaar afgelost, dus nu 1/15 deel uit te loten De trekking

20 Rondvraag

21 Bedankt voor jullie aandacht en de geweldige inzet !
Namens het bestuur wel thuis!


Download ppt "Algemene Ledenvergadering Seizoen"

Verwante presentaties


Ads door Google