De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BBC. Beleidsdoelstelling Actieplan Acties Stad 2015 = 10 % budget OCMW 2015 = 16% budget Beleidsveld Beleidsitem = 100 % budget Rekeningnrs/ kostensoort.

Verwante presentaties


Presentatie over: "BBC. Beleidsdoelstelling Actieplan Acties Stad 2015 = 10 % budget OCMW 2015 = 16% budget Beleidsveld Beleidsitem = 100 % budget Rekeningnrs/ kostensoort."— Transcript van de presentatie:

1 BBC

2 Beleidsdoelstelling Actieplan Acties Stad 2015 = 10 % budget OCMW 2015 = 16% budget Beleidsveld Beleidsitem = 100 % budget Rekeningnrs/ kostensoort = 100 % budget Functionele rapporten Boekhoudkundige rapporten BBC Beleidsdomein Inhoudelijke rapporten Het percentage van het budget dat aan doelstellingen gekoppeld is (=prioritair beleid) wordt vrij bepaald.

3 Nieuw in BBC - SMJP beleidsdoelstelling =10 engagementen Plan Nieuw Kortrijk: concretiseert strategie, beschrijft een effect/resultaat: wat willen we bereiken? vb. “De stad doet beroep op de kennis en ervaring van haar inwoners om keuzes te maken en de dienstverlening te optimaliseren. De actieve betrokkenheid van de burger bij zijn stad en buurt stijgt.” actieplan: verzameling van acties, toont aan hoe de beleidsdoelstelling wordt gerealiseerd: hoe gaan we dat bereiken? vb. “Het stadsbestuur dichter bij de mensen brengen” actie (+actie-onderdelen) toont concreet aan wat er wordt ondernomen in het kader van actieplannen: wat gaan we daar concreet voor doen? vb. “installatie van een kindergemeenteraad” beleidsdoelstellin g actieplanactie

4 Nieuw in BBC beleidsdomein: een verzameling van beleidsvelden die een herkenbaar en samenhangend geheel vormen (stad Kortrijk = conform organogram) beleidsveld: een verzameling van producten, activiteiten en middelen die zowel vanuit politiek als maatschappelijk oogpunt een herkenbaar en samenhangend geheel vormen. Elk beleidsveld behoort tot één beleidsdomein en kan slechts tot één beleidsdomein behoren. beleidsitem: specificeert een beleidsveld: elk beleidsitem behoort tot één beleidsveld en meerdere beleidsitems kunnen deel uitmaken van één beleidsveld beleidsdomeinbeleidsveldbeleidsitem STADOCMW Algemene financiering Bedrijfsvoering Mens & SamenlevingDienstverlening Ruimtelijke en econ. stadsontwikkeling

5 10 beleidsdoelstellingen Stad Kortrijk 10 Engagementen ‘Plan Nieuw Kortrijk’ 1.Een stad die luistert en dialogeert 2.Een stad die verjongt en vergroent 3.Een stad die onderneemt en deelt 4.Een stad die veilig en proper is 5.Een stad die betaalbaar is 6.Een stad die houdt van de kinderen en alle opa's en oma's 7.Een stad die beweegt, durft en verandert 8.Een stad die verenigt en verbindt 9.Een stad met veel goesting en ambiance 10.Een stadsbestuur dat transparant en sober is BBC/SMJP = 10 (prioritaire) doelstellingen 1.De stad doet beroep op de kennis en ervaring van haar inwoners om keuzes te maken en de dienstverlening te optimaliseren. De actieve betrokkenheid van de burger bij zijn stad en buurt stijgt. 2.Een stad die verjongt en vergroent: we vergroten de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de stad voor jonge gezinnen door in te zetten op meer en beter groen en op een aangename leefomgeving voor jonge mensen 3.Een stad die onderneemt en deelt: de stad heeft de ambitie een Actieve Welvaartstad te zijn en zet in op acties die mensen en ondernemers sterker maken 4.Een stad die veilig en proper is: de stad kiest voor een duurzame totaalaanpak om de onveiligheid te doen dalen en de netheid te verbeteren 5.Een stad die betaalbaar is: Kortrijk moet betaalbaar blijven om in te wonen en te leven, voor al zijn inwoners 6.Een stad die houdt van de kinderen en alle opa's en oma's: de stad omarmt jong en oud en geeft meer ruimte aan kinderen en senioren om zich te ontplooien 7.Een stad die beweegt, durft en verandert: we geven de stad terug aan de mensen door hen meer ruimte te geven om te fietsen, te wandelen en vrij te bewegen 8.Een stad die verenigt en verbindt: de stad betrekt alle groepen uit de samenleving op basis van gelijkwaardige rechten en plichten en brengt hen samen om sterker te staan op alle mogelijke terreinen 9.Een stad met veel goesting en ambiance/ Kortrijk opnieuw beleven door verbindingen te realiseren tussen alle vormen van culturele expressie en het ter beschikking stellen van de publieke ruimte. Alle Kortrijkzanen en niet-Kortrijkzanen deze stad laten omarmen vanuit diverse vormen van beleving 10. Een stad die transparant en sober is: we brengen de stadsdiensten dichter bij de mensen en springen zuinig en beter om met de middelen

6 Strategische nota: koppeling tussen beleidscyclus en financiële cyclus  Aantal doelstellingen  Elke doelstelling omvat één of meerdere actieplannen  Elk actieplan omvat één of meerdere acties, die al dan niet financieel zijn vertaald

7 NGB / NOB - BBC: enkele verschillen NOBBBC DOELSTELLINGEN doelstellingen en acties zijn niet gekoppeld aan boekhouding. doelstellingen geconcretiseerd in actieplannen en acties met financiële vertaling: opvolging via indicatoren FINANCIEEL EVENWICHT BIJ MEERJARENPLAN EN BUDGET Stad en OCMW ° investeringsbudget jaarlijks ≥ 0 Stad en OCMW ° resultaat op kasbasis ≥ 0 ° exploitatiebudget jaarlijks ≥ 0 ° autofinancieringsmarge van laatste jaar in meerjarenplan ≥ 0 Bijkomend voor OCMW som van autofinancieringsmarges voor duur van financiële nota ≥ 0 LENINGEN aangegaan en geboekt bij specifieke projecten worden aangegaan in functie van thesauriebehoeften, globaal te boeken op.....

8 Meerjarenplan 2015 – 2019 Raad, 9 december 2014

9 Opmaak Budget 1.Prioritair beleid = 10 engagementen PNK = 10 beleidsdoelstellingen SMJP 2.Bij opmaak SMJP 2014 : niet alle acties van de 10 prioritaire beleidsdoelstellingen gebudgetteerd  wel prioritaire acties i.f.v. subsidiëring (Vlaanderen) gebudgetteerd  wel investeringen opgenomen 3.Budget 2015 : ronde van de schepenen m.b.t. eventueel te budgetteren prioritaire acties i.f.v. rapportage aan de gemeenteraad en de innovatieve en vernieuwende aanpak die hiervoor zal gebruikt worden. 4.Budget dat niet gekoppeld is aan acties is gelijkblijvend beleid (GBB) + budget van werking dat niet is opgenomen bij de acties van het SMJP

10 aantal actieplannen aantal acties 1.Een stad die luistert en dialogeert 2.Een stad die verjongt en vergroent 3.Een stad die onderneemt en deelt 4.Een stad die veilig en proper is 5.Een stad die betaalbaar is 6.Een stad die houdt van de kinderen en alle opa’s en oma’s 7.Een stad die beweegt, durft en verandert 8.Een stad die verenigt en bindt 9.Een stad met veel goesting en ambiance 10.Een stadsbestuur dat transparant en sober is 34623446543462344654 15 23 20 7 5 9 24 49 29 41204 De beleidsdoelstellingen overeenkomstig de 10 engagementen van plan Nieuw Kortrijk

11 Voorbeeld beleidsdoelstelling 3: een stad die onderneemt en deelt Actieplan 3.1 We ondersteunen bedrijven, kantoren en ondernemerschap (blz 10) actie: creëren van een afgetoetst en gedragen beleidskader omtrent investeren in bedrijventerrein Actieplan 3.2 We ondersteunen retail, handel en horeca (blz 10) ° creëren van een afgetoetst en gedragen geïntegreerd handels- en horecabeleid ° streven naar een vlot toegankelijk en duidelijk uitgewerkt winkel-wandelgebied ° zorgen voor een veilige omgeving voor retail, handel en horeca. ° Actieplan 3.3...

12 De financiële nota: financieel doelstellingenplan

13 ExploitatieInvesteringenAndere Budgettair Resultaat UitgavenOntvangstenUitgavenOntvangstenUitgavenOntvangsten 2014117.552.860122.189.740 39.939.619 3.835.32518.785.123 3.689.455- 46.563.082 2015113.031.755129.103.388 29.032.4258.781.31624.561.401 30.533.492 1.792.614 2016113.583.964126.935.010 35.627.224 11.048.34630.488.468 41.452.305 -263.995 2017114.984.094129.429.83522.593.119 7.681.17030.382.61430.776.946 - 71.876 2018116.100.630131.816.42815.272.1482.422.00025.197.43822.301.558 -30.230 2019116.982.954134.482.9779.081.6441.000.00023.896.53014.624.169 146.017 financieel doelstellingenplan

14 De financiële nota 201420152016201720182019 1.941.1413.733.7553.469.7603.397.8843.367.6533.513.671 201420152016201720182019 -10.458.7881.495.520-2.632.267-2.659.927-409.508727.661 Inhoudelijke toelichting: zie budget 2015 Twee elementen: ° resultaat op kasbasis (blz 27) ° autofinancieringsmarge (blz 28°

15 Overzicht grootste subsidies 201420152016201720182019 PZ VLAS 13.528.32513.798379114.074.36614.356.36614.499.93014.644.929 OCMW 11.743.39812.076.61012.420.11912.764.23313.119.27013.485.558 Brandweer 3.581.2873.801.0033.967.2294.014.6184.077.816 Overige 11.782.92712.091.42612.124.80911.884.30311.770.90311.759.294

16 Subsidies

17 Personeel in voltijdse equivalenten (blz 30)

18 Liquiditeitenbeheer 201420152016201720182019 20.548.20326.947.15019.000.00010.729.4245.000.000 Gebudgetteerde leningsopnames (bl 37)

19 Schuldevolutie Financiële schulden ten laste van het bestuur201420152016201720182019 A. Financiële schulden op 1 januari157.985.452,35142.889.784,35148.873.875,35159.849.832,35161.756.405,35156.372.888,35 B. Nieuwe leningen0,0020.548.203,0026.947.150,0019.000.000,0010.729.424,005.000.000,00 C. Vervroegde aflossingen D. Periodieke aflossingen15.095.668,0014.564.112,0015.971.193,0017.093.427,0016.112.941,0016.759.874,00 E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)142.889.784,35148.873.875,35159.849.832,35161.756.405,35156.372.888,35144.613.014,35 F. Intresten 4.889.218,004.540.623,004.795.323,595.172.889,005.278.899,005.177.113,00 G. Periodieke leningslasten (D+F)19.984.886,0019.104.735,0020.766.516,5922.266.316,0021.391.840,0021.936.987,00

20 Budget 2015 Raad, 9 december 2014

21 De beleidsnota 2015: Het doelstellingenbudget (blz 20) 2015 Uitgavenontvangstensaldo exploitatie 113.031.755 129.103.388 16.071.633 investeringen 29.032.425 8.781.316 -20.251.109 andere 24.561.401 30.533.492 5.972.091 166.625.581168.418.1961.792.615

22 De beleidsnota 2015: Staat van het financieel evenwicht

23 De beleidsnota 2015: Staat van het financieel evenwicht Autofinancieringsmarge (blz 22) I.Financieel draagvlak (A min B)20.622.456 A.Exploitatie-ontvangsten129.103.388 B.Exploitatie-uitgaven excl leningsintrest108.480.932 ° exploitatie-uitgaven113.031.755 ° leningsintresten (min) 4.550.823 II.Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)19.126.935 A.Netto-aflossingen14.576.112 B.Netto-leningsintresten 4.550.823 Autofinancieringsmarge1.495.521

24 Lijst met nominatief toegekende subsidie (blz 33) domein Omschrijving algemene rekening Beleids- veld Beleids- item Budget bedrijfsvoering 1.765.369 kerkfabrieken0790 1.457.299 …. Mens en samenleving 33.582.144 PZ VLas040013.798.891 Brandweer0410 3.433.788 OCMW090012.076.610 … Ruimte 6.053.102 Parko0220 2.300.000 Sok0610 458.566 veilig en duurzaam wonen 0629 715.000 …. Totalen 41.400.615

25 De financiële nota: Het investeringsbudget 2015 2015 UitgavenOntvangstenSaldo Algemene financiering04.836.016 Bedrijfsvoering2.003.716 2.201.500 197.784 Mens4.442.700200.000-4.242.700 Ruimte22.586.009 1.543.800-21.042.209 Totalen29.586.0098.781.316 -20.251.109 De transactiekredieten per beleidsdomein (blz 43) Detaillijst zie blz 23-30

26 De financiële nota: Het exploitatiebudget 2015 Exploitatiebudget 2015: % samenstelling (blz 48) UITGAVENcodeEUR% A Operationele uitgaven104.046.650 92,1% 1Goederen en diensten60/1 18.575.831 16,4 2Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62 43.373.024 38,4 4Toegestane werkingssubsidies649 41.400.61536,7 5Andere operationele uitgaven640/7 697.1800,6 B Financiële uitgaven65 8.985.1057,9 TOTAAL 113.031.755100,00%

27 De financiële nota: Het exploitatiebudget 2015

28 De financiële nota: Het exploitatiebudget 2015 ONTVANGSTENcodeEUR% A Operationele ontvangsten119.244.67892,4% 1Ontvangsten uit de werking706.956.3435,4% 2Fiscale ontvangsten en boetes7367.061.33751,9% 3Werkingssubsidies740 ° Gemeentefonds30.911.76224,0% ° Stedenfonds2.944.5712,3% ° Overige subsidies10.130.3187,8% 5Andere operationele ontvangsten741/71.240.3471,0% B Financiële ontvangsten755.631.8234,3% C. Tussenkomst van derden in het tekort vh boekjaar 7944.226.8873,3 TOTAAL 129.103.388100,00%

29 De financiële nota: Het exploitatiebudget 2015

30 SMJP 2014-2019: Macro Evoluties 1.ALGEMENE EVOLUTIE -Indexsprong -Indexsprong: dalende personeelskost met € 3,3mio -Brandweerhervorming -Lagere personeelskost en werkingskost -Deels tenietgedaan door toelage aan Fluvia

31 SMJP 2014-2019: Macro Evoluties 1.ALGEMENE EVOLUTIE -Dalende inkomsten en subsidies -Gemeentefonds: -daling met € 2,7mio (- €508K in 2015) -Criteria: oa inkomstenbelasting, evolutie kansarme geboorten, onroerende voorheffing, … -Personenbelasting: -Stijging met € 4,5mio (978K in 2015) obv raming ontvangen in 11/2014 -Dalende subsidies uit Vlaanderen: -€ 2mio (+/- 400K in 2015) -Vnl mbt erfgoed, cultuur, sport, jeugd, integratie,… -Automatische stijging ontvangst Waterfactuur: € 1mio (+/- 190K in 2015)

32 SMJP 2014-2019: Macro Evoluties 2. HOGERE KOSTEN PARTNERS -Intercommunales -IMOG: -Vraag voor stijging toelage met € 1,7 mio -Gn akkoord, onderhandelingen worden opgestart -AGB’s -AGB Parko: daling ontvangsten vanuit Parko twv € 1,3mio -AGB BUDA: investeringstoelage van €80K (kwijtschelding overbruggingskrediet door gebrek aan betalingscapaciteit) -AGB SOK: 1-malige toelage van €748K

33 SMJP 2014-2019: Macro Evoluties 3. EVOLUTIES KORTRIJK -Algemene financiering -Verwerking niet gebruikte kredieten uit voorgaande dienstjaren: + €1,9mio -Geraamde stijging ontvangst personenbelasting 2014: + €2,3mio -Gerealiseerde verkoop patrimonium: + €0,9mio -Verwerking vervallen wachtrekeningen: + €3,8mio -Personeelskosten -Blijvende evaluatie werking en dienstverlening -Actieve zoektocht naar ombuigings- en efficiëntiedossiers -Werkingskosten -Werkingskosten zijn onder controle en stijgen jaarlijks met 1%

34 SMJP 2014-2019: Macro Evoluties 3. EVOLUTIES KORTRIJK -Investeringen -Realistische spreiding projecten in de tijd -Investeringsfonds: nieuwe projecten opstarten obv vooruitgang

35 SMJP 2014-2019: Macro Evoluties 4. BELANGRIJKSTE INVESTERINGEN in 2015

36 36 Budgetwijziging 2014 Meerjarenplan 2015 – 2019 & budget 2015 Raad, 9 december 2014

37 37 OCMW-Raad Gemeenteraad Meerjarenplan 2015 - 2019 Budget 2015 Delen vaststelling goedkeuring Budgetten Budgetwijziging 2014 goedkeuring vaststelling

38 38 1.Motivering van de wijzigingen 2.De beleidsnota 3.De financiële nota 4.Gemeentelijke bijdrage en evolutie van de reserves 5.Kasstroomsaldi Budgetwijziging nr 1 van 2014

39 39  INVESTERINGSDIENST Vervroegde realisatie van project Bellegem: 24 aanleunflats + woonzorgcentrum voor 96 bejaarden Concrete uitwerking van plan ‘St-Jozef’ Budgettaire mogelijkheid voor realisatie van een nieuw administratief centrum  EXPLOITATIEDIENST Verklaring voor geraamd positief kasstroomsaldo van 216.725 EUR Verdere focus op essentie Geen indexverhoging bij de lonen Verdere optimalisatie van de rusthuisexploitatie Steunverlening lager dan budget 1. Motivering van de wijzigingen

40 40 2. De beleidsnota Budget 2014 BW 2014 Resultaat op kasbasis6.558253.805 Autofinancieringsmarge 0216.725

41 41  Verbinteniskredieten 2014 – 2024 totaal t/m 2019na 2019 Oorspronkelijk82.619.22441.534.62441.084.600 Wijziging+ 7.827.46620.030.296-12.202.830 ------------------------------------------ Nieuw90.446.69061.564.92028.881.770  Transactiekredieten 2014 Oorspronkelijk11.803.824 Wijziging- 3.327.500 ------------- Nieuw8.476.324 3. De financiële nota: investeringsbudget

42 42 oorspronkelijk budget aanpassingna BW 1 Algemene financiering (A)14.051.5438114.051.624 Bedrijfsvoering (B)- 2.810.949- 1.031-2.811.980 Dienstverlening (C) ° sociale dienst ° activering ° overig sociaal beleid ° wonen ° kinderopvang ° thuiszorg ° dienstencentra & buurtwerk ° woonzorgcentra ° dagcentrum totaal - 4.080.714 - 2.754.737 - 692.268 - 520.182 - 333.011 - 419.342 - 1.874.873 - 515.335 - 50.132 - 11.240.594 386.440 - 136.897 - 78.757 101.505 - 93.225 53.720 - 107.842 102.280 - 9.549 217.675 -3.694.274 -2.891.634 -771.025 -418.677 -426.236 -365.622 -1.982.715 -413.055 -59.681 -11.022.919 ALGEMEEN TOTAAL (A+B+C)0216.725 4. Kasstroomsaldi na interne facturatie

43 43 2014 oorspr. budget + / -2014 BW 1 Toekenning gemeentelijke bijdrage ° basisbedrag ° kinderopvang ° Totale toekenning 11.440.398 280.000 11.720.398 11.440.398 280.000 11.720.398 Behoefte aan gemeentelijke bijdrage11.759.942-256.26911.503.673 Aanwending reserve39.544 Autofinancieringsmarge0256.269216.725 Met de budgetwijziging blijven de reserves ongewijzigd op 2.431.105 EUR. 5. Gemeentelijke bijdrage en evolutie reserve

44 44 Meerjarenplan 2015 – 2019 & budget 2015 Raad, 9 december 2014

45 45  Hypothesen  Het personeelsbestand  Samenwerkingsovereenkomsten  Strategische nota: beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties  De financiële nota: doelstellingenplan en financieel evenwicht  Investeringen en desinvesteringen  Liquiditeitenbeheer  Gemeentelijke dotatie en kastekorten  Doelstellingenbudget 2015 en financieel evenwicht  Het investeringsbudget 2015  Kasstroomsaldi 2015  Het exploitatiebudget 2015 Meerjarenplan 2015-2019 en budget 2015

46 46  Voortzetting van ‘focus op essentie’  Indexaanpassing:  Steunverlening: jaarlijkse verhogingen, o.a. ingevolge beperking van werkloosheidsuitkeringen  Overheidssubsidie leefloon: behoud 65%  Art 60§7: stagnatie op huidig aantal  Responsabiliseringsbijdragen verwerkt in meerjarenplan: t/m 2016→02017→ 3.286 2018→20.985 2019→79.906  Behoud van huidige personeelssubsidiëring  Woonzorgcentra: o Bij het project ‘Bellegem’ starten de bouwwerken in 2016 o Verdere afbouw van de tekorten in huidige exploitaties naar globaal 75.000 in 2019 o De tekorten zullen gedeeltelijk belast worden met de leningslasten van de nieuwe instellingen Bellegem en St-Jozef; voornamelijk na 2019. Leningslasten : De nieuwe leningen worden gerekend aan 2,75% op 20 jaar. 201520162017-2019 Personeel Andere + 0% (indexsprong) + 1 % + 2 % + 1,5 % Meerjarenplan en budget: hypothesen

47 47 Personeel Het personeelsbestand in voltijdse equivalenten (blz 60) 2013201420152016201720182019 OCMW 195,45 218,78 220,93 220,43 215,63 214,63 VZW 363,71 356,03 358,03 359,03 356,03 Totaal559,16574,81578,96579,46574,66573,66570,66

48 48 RekeningOmschrijving algemene rekeningBeleidsveldBeleidsitemBudgetBW 2014B 2015 6490002 Convenant afspraken met onderwijs9099091 6.667 0 50.000 6490003 Convenant Akzie9099091 20.000 25.000 6490005 Convenant CAW9099091109.404132.500 6490006 Convenant De Kier9099091 5.000 6490007 Convenant Emmanuel9099091 5.000 6490008 Convenant Oranjehuis9099091 12.500 6490009 Convenant De Vaart9099091 4.500 6490010 Convenant palliatieve zorgen9099091 1.239 6490011 Convenant Tele-onthaal9099091 1.239 6490012 Convenant welzijnsconsortium -> Convenant interlokale W13 9099091 24.400 37.500 6490013 Convenant SVK De Poort9099091125.000137.240125.000 6490014 Convenant de Huurdersbond9099091 15.000 22.500 15.000 6490015 Convenant De Bolster9099091 45.000 69.750 45.000 6490017 Convenant sociale kruidenier9099093 12.500 2.500 25.000 6490018 Convenant Kanaal 1279099091 0 15.000 6490019 Convenant Radio Quindo9099091 0 16.667 50.000 6490020 Convenant LOGO9099091 0 6.700 0 Totalen 387.449476.735549.478 Lijst met nominatief toegekende subsidies: samenwerkingsovereenkomsten (blz 32)

49 49 Beleidsdoelstellingen aantal actie- plannen aantal acties MJP 2014-19 MJP 2015 - 2019 aantal acties MJP 2015-19 financieel op te volgen 1.Een stad die luistert en dialogeert 2.Een stad die verjongt en vergroent 3.Een stad die onderneemt en deelt 4.Een stad die veilig en proper is 5.Een stad die betaalbaar is 6.Een stad die houdt vd kinderen en alle opa’s/oma’s 7.Een stad die beweegt, durft en verandert 8.Een stad die verenigt en verbindt 9.Een stad met veel goesting en ambiance 10.Een stadsbestuur dat transparant en sober is 215115-226215115-226 4 2 29 3 12 22 - 6 8 18 7 2 29 3 15 27 - 6 8 25 4 2 17 1 8 12 - 2 5 14 2510412265 De beleidsdoelstellingen overeenkomstig de 10 engagementen van plan Nieuw Kortrijk

50 50 Actieplan 3.1Het OCMW hervormt aanvullende steun actie: invoeren van meer kindvriendelijk steunbarema Actieplan 3.2 Inzet op betaalbare voeding en toeg. gezondheidszorg acties die financieel opgevolgd worden: ° opstart sociale kruidenier ° voorkeurtarief thuiszorg en dienstencentra ° haalbaarheidsstudie & realisatie sociaal restaurant ° opmaken integraal actieplan ‘Gezonde gemeente’ ° onderzoek inschakeling van psycholoog + gezondheidscampagnes ° toegankelijke gezondheidszorg: wijkgezondheidscentrum acties die enkel inhoudelijk opgevolgd worden o zero food waste o versterken toegankelijke en betaalbare hospitalisatie Actieplan 3.3... Voorbeeld Voorbeeld beleidsdoelstelling 3: een stad die onderneemt en deelt

51 51 Voorbeelden financiële vertaling acties

52 52 Twee opgelegde sorteringen ° per beleidsdomein: 3 beleidsdomeinen ▫ Algemene financiering ▫ Bedrijfsvoering (ondersteunende diensten) ▫ Dienstverlening ° per doelstelling: 10 doelstellingen Onderscheid tussen: A. prioritaire doelstellingen ≠ belangrijke doelstellingen = doelstellingen waarover periodiek moet gerapporteerd worden overig beleid B. exploitatie investeringen andere De financiële nota: sorteringen

53 53 Jaarlijkse budgetten inzake prioritair + overig beleid (blz 40-41) ExploitatieInvesteringenAndere Budgettair Resultaat UitgavenOntvangstenUitgavenOntvangstenUitgavenOntvangsten 201456.714.19858.068.350 8.476.324 2.483.7101.137.427 5.312.000 - 463.890 201557.656.73659.153.403 9.214.90010.408.9631.337.239 1.020.000 2.373.491 201659.041.94860.631.857 8.690.719 3.824.5001.432.478 4.000.000 - 708.788 201760.386.39062.028.88314.853.000 2.876.0001.642.49311.500.000 - 477.000 201862.299.18363.749.38913.507.977 540.0001.450.20613.000.000 32.023 201964.013.97465.737.443 6.822.00016.850.0001.723.469- 9.500.000 528.000 De financiële nota

54 54 Inhoudelijke toelichting: zie budget 2015 Twee elementen: ° resultaat op kasbasis (blz 42) 201420152016201720182019 253.8052.627.2961.918.5081.441.5081.473.5312.001.531 201420152016201720182019 Voorlopig Verrek. lastens Stad Aanwending reserves -156.930 156.930 -201.275 201.275 -428.950 339.620 89.330 Totaal216.725159.428157.431000 ° autofinancieringsmarge (blz 43) De financiële nota: de staat van het financieel evenwicht

55 55 Investeringen en desinvesteringen tijdens planningsperiode 2015-2019 A. Raad 21/11/13 Totaal Toewijzing 201420152016201720182019 INVESTERINGSUITGAVEN41.534.62411.803.8245.650.8008.760.0003.153.0002.529.0009.638.000 DESINVESTERING + SUBSIDIE desinvesteringen16.697.537445.0004.622.76010.129.777750.000400.000350.000 subsidie6.963.6401.210.0001.464.2481.117.0001.928.655520.000723.737 TE FINANCIEREN SALDO17.873.44710.148.824-436.208-2.486.777474.3451.609.0008.564.263 B. Raad 27/11/14 Totaal Toewijzing 201420152016201720182019 INVESTERINGSUITGAVEN61.564.9198.476.3249.214.9008.690.71814.853.00013.507.9776.822.000 DESINVESTERING + SUBSIDIE desinvesteringen21.592.215445.0009.164.7152.007.500475.000 9.500.000 subsidie15.390.9582.038.7101.244.2481.817.0002.401.000540.0007.350.000 TE FINANCIEREN SALDO24.581.7465.992.614-1.194.0634.866.21811.977.00012.967.977-10.028.000 B - A Totaal Toewijzing 201420152016201720182019 INVESTERINGSUITGAVEN20.030.295-3.327.5003.564.100-69.28211.700.00010.978.977-2.816.000 DESINVESTERING + SUBSIDIE desinvesteringen4.894.678 4.541.955-8.122.277-275.000-400.0009.150.000 subsidie8.427.318828.710-220.000700.000472.34520.0006.626.263 TE FINANCIEREN SALDO6.708.299-4.156.210-757.8557.352.99511.502.65511.358.977-18.592.263

56 56 Investeringen waarvoor budget tijdens planningsperiode 2014 – 2019 ≥ 1.000.000 (blz 45-47) plan nov/13plan nov/14 Blauwpoorthoeve: planbaten + vergoeding einde pacht3.620.0003.620.000 Masterplan klooster2.450.0002.400.000 Begijnhof: renovatie woningen 37 t/m 41+ kijkwoning1.800.0001.612.364 Begijnhof: renovatie woningen 311.820.0001.841.355 Begijnhof: renovatie woningen 7 t/m 92.094.0002.094.977 Begijnhof: renovatie woningen 3 t/m 61.000.000 Administratief centrum800.0009.600.000 ICT: ander informaticamateriaal & software1.325.0001.055.000 Sociaal restaurant2.500.0002.000.000 Project flats Dam 53 (in uitvoering)1.600.0001.850.000 Project Overleie 60-64900.0001.000.000 Project Flats Bellegem4.125.000 Aankoop & renovatie sociale woningen1.100.000710.000 Dienstencentrum: gebouw Kortrijk-Zuid1.000.000/ Woonzorgcentrum St-Jozef (excl. invest na 2019)750.0001.130.000 Project Bellegem (woonzorgcentrum + flats)10.750.000 / Woonzorgcentrum Bellegem18.125.000

57 57 Leningopnames Functie van investeringen, desinvesteringen, investeringssubsidies, kasstromen in exploitatiedienst Probleem: investeringen, desinvesteringen, investeringssubsidies en kasstromen in exploitatiedienst zijn onzeker: o Inzake bedrag o Inzake timing Gebudgetteerde leningopnames (blz 12) 201420152016201720182019 5.000.0001.000.0004.000.00011.500.00013.000.000-9.500.000 Liquiditeitenbeheer

58 58 jaar Toekenning Gemeentelijke bijdrage Behoefte Saldo C - D OCMW- reserves basis kinder- opvang totaal Te verrekenen met Stad Te verrekenen lastens reserve ABA+B = CDED+E=Gsaldo 31/12 Saldo 2.431.105 201311.107.183 10.942.942 164.2412.431.105 201411.440.398280.00011.720.39811.503.673 216.7252.431.105 201511.783.610270.00012.053.61011.894.182 159.4282.431.105 201612.137.119260.00012.397.11912.239.688 157.4312.431.105 201712.501.233240.00012.741.23312.898.163-156.9302.431.105 201812.876.270220.00013.096.27013.297.545-201.2752.431.105 201913.262.558200.00013.462.55813.891.508-339.620- 89.3302.341.775 Totaal85.108.3711.470.00086.578.37186.667.701 0- 89.330 Gemeentelijke dotatie en kastekorten: evolutie 2013 - 2019

59 59 Gemeentelijke bijdrage versus de geraamde jaarlijkse tekorten – grafische voorstelling Tot en met 2013: bedragen rekeningen, vanaf 2014: budgetbedragen Gemeentelijke bijdrage

60 60 Uitgavenontvangstensaldo exploitatie 57.656.736 59.153.403 1.496.667 investeringen 9.214.900 10.408.963 1.194.063 andere 1.337.239 1.020.000 -317.239 68.208.87570.582.3662.373.491 De beleidsnota: het doelstellingenbudget 2015 (blz 30)

61 61 De financiële nota: staat van het financieel evenwicht

62 62 De financiële nota: staat van het financieel evenwicht

63 63 2015 UitgavenOntvangstenSaldo Algemene financiering2.654.500 9.798.683 7.144.183 Bedrijfsvoering2.168.000 0- 2.168.000 Dienstverlening4.392.400 610.280- 3.782.120 Totalen9.214.90010.408.963 1.194.063 De transactiekredieten per beleidsdomein (blz 52) De financiële nota: investeringsbudget 2015

64 64 2014 BW 1 2015 Algemene financiering (A)14.051.62414.329.625 Bedrijfsvoering (B)-2.811.980-2.943.270 Dienstverlening (C) ° sociale dienst ° activering ° overig sociaal beleid ° wonen ° kinderopvang ° thuiszorg ° dienstencentra & buurtwerk ° woonzorgcentra ° dagcentrum totaal -3.694.274 -2.891.634 -771.025 -418.677 -426.236 -365.622 -1.982.715 -413.055 -59.681 -11.022.919 -3.665.061 -3.129.104 -885.326 -514.064 -411.345 -390.880 -1.853.886 -317.456 -59.805 -11.226.927 ALGEMEEN TOTAAL (A+B+C)216.725159.428 Kasstroomsaldi 2015 na interne facturatie

65 65 % samenstelling uitgaven UITGAVENcodeEUR% A Operationele uitgaven56.788.600 98,49% 1Goederen en diensten60/1 ° algemeen10.020.064 17,38% ° bezoldiging personeel VZW Zrs Augustinessen61720.543.982 35,63% 2Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen6215.240.423 26,43% Totaal bezoldigingen35.784.405 62,06% 3Specifieke kosten sociale dienst OCMW64810.101.059 17,52% 4Toegestane werkingssubsidies649565.478 0,98% 5Andere operationele uitgaven640/7317.594 0,55% B Financiële uitgaven65868.136 1,51% TOTAAL 57.656.736100,00% De financiële nota: exploitatiebudget 2015

66 66 % samenstelling uitgaven – grafische voorstelling De financiële nota: exploitatiebudget 2015

67 67 % samenstelling ontvangsten ONTVANGSTENcodeEUR% A Operationele ontvangsten59.093.22399,90% 1Ontvangsten uit de werking7024.711.61241,78% 2Fiscale ontvangsten en boetes7300,00% 3Werkingssubsidies740 ° Gemeentefonds2.687.9794,54% ° Gemeentelijke bijdrage12.053.61020,38% ° Overige subsidies andere dan steun9.802.13216,57% ° Subsidies steun (excl LOI)8.960.702 15,15% 4Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW748871.053 1,47% Totaal ontvangsten m.b.t. steun9.831.75516,62% 5Andere operationele ontvangsten741/76.1350,01% B Financiële ontvangsten7560.1800,10% TOTAAL 59.153.403100,00% De financiële nota: exploitatiebudget 2015

68 68 % samenstelling ontvangsten – grafische voorstelling De financiële nota: exploitatiebudget 2015


Download ppt "BBC. Beleidsdoelstelling Actieplan Acties Stad 2015 = 10 % budget OCMW 2015 = 16% budget Beleidsveld Beleidsitem = 100 % budget Rekeningnrs/ kostensoort."

Verwante presentaties


Ads door Google