De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Steven Michiels Advocaat-vennoot GD&A Docent HUBrussel Adam of EVA in het welzijnsparadijs VVOS – ECG op 12 december 2014 © Steven Michiels.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Steven Michiels Advocaat-vennoot GD&A Docent HUBrussel Adam of EVA in het welzijnsparadijs VVOS – ECG op 12 december 2014 © Steven Michiels."— Transcript van de presentatie:

1 1 Steven Michiels Advocaat-vennoot GD&A Docent HUBrussel Adam of EVA in het welzijnsparadijs VVOS – ECG op 12 december 2014 © Steven Michiels

2  Vlaams regeerakkoord ◦ Sui generis-EVA  Federaal regeerakkoord ◦ Federale obstakels inkanteling wegwerken  Beleidsnota Binnenlands bestuur en Stedenbeleid ◦ Volledige integratie Evolutie in de teksten 2 © Steven Michiels

3  Geen sprake meer van sui generis-EVA?  Volledige inkanteling zonder rechtspersoonlijkheid nieuw uitgangspunt?  Afzonderlijke instelling historische vergissing? ◦ Burgerlijke Godshuizen ◦ Burelen van Weldadigheid ◦ COO ◦ OCMW Vaarwel Eva? 3 © Steven Michiels

4  Knelpunten ◦ Politieke besluitvorming troebel ◦ Beperkt democratisch gehalte ◦ Doublures ondersteunende diensten ◦ Te weinig coördinatie  Maar ook ◦ Niet-politieke dienstverlening ◦ Gespecialiseerde en professionele dienstverlening ◦ Vertrouwelijke sfeer Huidige situatie (ongenuanceerd) 4 © Steven Michiels

5  Minder vertrouwelijke sfeer  Hogere drempel  Impact op werking bestaande gemeentediensten ◦ Budgethouderschap bij OCMW, later ook bij gemeente?  Meer politieke besluitvorming Maar ook knelpunten volledige integratie 5 © Steven Michiels

6  CBS geschikt orgaan binnen concurrentiële omgeving?  Niet meest adequate antwoord voor opdrachten in concurrentie ◦ WZC, thuiszorg,… ◦ >< recente oprichting diverse zorgbedrijven  Schaalgrootte en professionalisering  Ook gemeenten in veranderend landschap: fusiedruk,… Maar ook knelpunten volledige integratie 6 © Steven Michiels

7 Tabula rasa? 7 © Steven Michiels

8  Garanties voor professionele en neutrale dienstverlening ◦ Groot aandeel dienstverlening binnen sterk concurrentiële omgeving ◦ Vertrouwelijke sfeer  Efficiënte inzet van ondersteunende diensten  Ruimte voor maatwerk ten behoeve lokale situatie en behoeften  Mogelijkheid tot structureel betrekken externe partners  … Randvoorwaarden nieuwe structuur 8 © Steven Michiels

9  Strategisch niveau ◦ Opdracht gemeenteraad  Niet noodzakelijk binnen gemeentelijke organisatie: ◦ Tactisch niveau ◦ Operationeel niveau  Individuele dienstverlening  Collectieve dienstverlening  (gemeentelijke) EVA geschikt alternatief? Niveaus in besluitvorming 9 © Steven Michiels

10  2 vormen ◦ Publiekrechtelijk: AGB ◦ Privaatrechtelijk: VZW, stichting, vennootschap,…  Decretale voorkeur voor publiekrechtelijke vorm ◦ Cascade in motivering ◦ Pas privaatrechtelijk wanneer publiekrechtelijk niet aan de behoeften beantwoordt Gemeentelijke externe verzelfstandiging vandaag 10 © Steven Michiels

11  Nieuwe Gemeentewet: sterk bedrijfsmatig georiënteerd ◦ Enkel specifieke industriële of commerciële activiteiten  Gemeentedecreet: bedrijfsmatige oriëntatie is verlaten ◦ Benaming “bedrijf” behouden ◦ Bedrijfsmatige perceptie is gebleven: stadsontwikkeling, BTW,… Autonoom gemeentebedrijf 11 © Steven Michiels

12  Slechts één verplicht orgaan: raad van bestuur ◦ Max. 12 of volledige gemeenteraad ◦ Voorzitter is lid CBS ◦ Andere leden moeten geen gemeenteraadslid zijn  Dagelijks bestuur ◦ Facultatief ◦ Directiecomité of afgevaardigd bestuurder ◦ Weinig geregeld in Gemeentedecreet ◦ Toezicht beperkt aantal tot 5 tenzij motivering ◦ Apolitieke samenstelling mogelijk Organen 12 © Steven Michiels

13  Strategische aansturing door gemeenteraad  Niet-politieke en professionele aansturing op tactisch en operationeel niveau mogelijk  Ondersteunende diensten door gemeente mogelijk AGB geschikt voor welzijns-EVA? 13 © Steven Michiels

14  Structurele samenwerking met derden ◦ Meer flexibiliteit in AGB ◦ Participaties in bestaande OCMW-verenigingen kunnen door AGB worden beheerd  Vertrouwelijke sfeer  Statuten laten maatwerk toe AGB geschikt voor welzijns-EVA? 14 © Steven Michiels

15  Vrijheidsgraad in samenstelling RvB ◦ Andere leden excl. VZ moeten geen gemeenteraadslid zijn ◦ Geen kwaliteitsgaranties voor bestuurders niet- gemeenteraadsleden  Te weinig decretale garanties beleidsdoorstroming strategisch beleid ◦ Onderhandeling beheersovereenkomst kan opnieuw tot bipolair model leiden AGB geschikt voor welzijns-EVA? 15 © Steven Michiels

16  Ondersteunende diensten: kader onderlinge dienstverlening vandaag onvoldoende onduidelijk ◦ “Toekenning van middelen voor eigen werking” in beheersovereenkomst ◦ Geen equivalent aan art. 271 Gemeentedecreet  Management AGB thans niet geregeld ◦ DC vaak politiek als equivalent CBS ◦ Duidelijk toegewezen bevoegdheden AGB geschikt voor welzijns-EVA? 16 © Steven Michiels

17  AGB-structuur is bruikbaar mist bijsturing  Ook voor klassieke AGB ’s kan bijsturing zinvol zijn  Decreet Lokaal Bestuur mooie gelegenheid AGB geschikt voor welzijns-EVA? 17 © Steven Michiels

18  Publiekrechtelijke EVA’s art. 13 e.v. Kaderdecreet bestuurlijk beleid  Bestuurders aangesteld door Vlaamse regering ◦ Decreet Deugdelijk bestuur ◦ 1/3 onafhankelijke bestuurders  Managementfunctie: afgevaardigd bestuurder, hoofd EVA, algemeen directeur Vlaamse EVA’s als inspiratie 18 © Steven Michiels

19  Managementondersteuning bij Vlaamse overheid (MO-functies) ◦ financiën en begroting ◦ personeel en organisatieontwikkeling ◦ ICT ◦ facility management ◦ communicatie ◦ juridische zaken  Rationalisatie en efficiëntieverhoging in Vlaams regeerakkoord: efficiëntie bepaalt allocatie MO-functies Vlaamse EVA’s als inspiratie 19 © Steven Michiels

20  Eenvoudig supprimeren van rechtspersoonlijkheid leidt op zich niet tot efficiëntere werking en betere dienstverlening  Beoordeel nood aan afzonderlijke organisatie a.h.v. lokale situatie en behoeften  OCMW als extern verzelfstandigd agentschap kan toelaten ◦ Huidige nadelen weg te werken ◦ Huidige voordelen te behouden Besluit en suggesties 20 © Steven Michiels

21  Wijzigingen aan AGB-regels ◦ Samenstelling RvB: gemeenteraadsleden of kwaliteitsgaranties ◦ Betere regeling ondersteunende diensten ◦ Strategische doelstellingen worden door gemeenteraad bepaald buiten beheersovereenkomst  Zonder onderhandeling  EVA als kenniscentrum bereidt voor ◦ …  Of aangepast EVA-model op leest Vlaamse overheid Besluit en suggesties 21 © Steven Michiels


Download ppt "1 Steven Michiels Advocaat-vennoot GD&A Docent HUBrussel Adam of EVA in het welzijnsparadijs VVOS – ECG op 12 december 2014 © Steven Michiels."

Verwante presentaties


Ads door Google