De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Persconferentie Distributienettarieven 19 december 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Persconferentie Distributienettarieven 19 december 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Persconferentie Distributienettarieven 19 december 2014

2 Agenda Samenstelling energiefactuur Wat zijn distributienettarieven? Wie moet deze tarieven betalen? Netbeheerders in Vlaanderen Rol VREG Tariefmethodologie Tariefstructuur Evolutie nodige opbrengsten DNB’s 2010-2015 Vergelijking distributienettarieven 2014-2015 Waar vindt u de nieuwe distributienettarieven 2015? VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 2

3 SAMENSTELLING ENERGIEFACTUUR VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 3

4 Samenstelling energiefactuur Op uw energiefactuur staan verschillende kosten : Energieprijs kosten om elektriciteit te produceren en aardgas in te voeren, organisatie klantendienst, winstmarge, …  voor de energieleverancier Nettarieven (toegangstarieven) kosten om netten aan te leggen en te onderhouden kosten om elektriciteit en gas te vervoeren  voor de netbeheerder Heffingen en btw kosten die de overheid oplegt  voor de overheid Alle marktpartijen en de overheid krijgen hun deel, u krijgt één factuur van uw energieleverancier. VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 4

5 P 5 Elia Fluxys DNB Leveranciers Klanten DNB Shipper (vervoernetgebruiker) Leveranciers Klanten ElektriciteitGas Doorrekening nettarieven aan de klanten VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT

6 Belang van de nettarieven voor de consument Voor een gezin met een gemiddeld jaarverbruik elektriciteit van 1.600 kWh dag en 1.900 kWh nacht maken de distributienettarieven 38% uit van de elektriciteitsfactuur (situatie met nieuwe nettarieven) Voor een gezin met een gemiddeld jaarverbruik aardgas van 23.360 kWh maken de distributienettarieven 19% uit van de aardgasfactuur (situatie met nieuwe nettarieven) VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 6

7 Onderdelen van de elektriciteitsprijs voor een gezin met een verbruik van 3.500 kWh (1.600 dag, 1.900 nacht) VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 7

8 Onderdelen van de aardgasprijs voor een gezin met een verbruik van 23.260 kWh (verwarming op gas) VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 8

9 WAT ZIJN DISTRIBUTIENETTARIEVEN? VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 9

10 Distributienettarieven (1/2) Vergoeding voor het gebruik van het distributienet de geleverde diensten door de netbeheerder Via tarieven ook vergoeding aan netbeheerder van kosten van openbaredienstverplichtingen opgelegd aan de netbeheerder vb. gratis kWh, opkoopverplichting certificaten tegen minimumsteunprijs, REG-premies… VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 10

11 Distributienettarieven (2/2) Onderscheid tussen tarieven voor: Eénmalige diensten: aansluiting nieuwbouw werken aan aansluiting studiekosten … Periodieke diensten transport van energie van producent naar consument = toegangstarieven VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 11

12 WIE MOET DEZE TARIEVEN BETALEN? VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 12

13 Wie moet deze tarieven betalen? Alle bedrijven en gezinnen die zijn aangesloten op het distributienet voor elektriciteit en/of aardgas VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKRICITEITS- EN GASMARKTP 13

14 Zijn de distributienettarieven voor iedereen hetzelfde? Nee Verschillen van klantengroep tot klantengroep Verschillen van netgebied tot netgebied topografische kenmerken van het netgebied (stedelijk versus landelijk) investeringspolitiek van de netbeheerder openbaredienstverplichtingen VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 14

15 NETBEHEERDERS IN HET VLAAMSE GEWEST VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 15

16 VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 16 Netgebieden elektriciteit

17 Netgebieden aardgas VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 17

18 ROL VREG VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 18

19 Zesde staatshervorming (1/2) Regulering distributienettarieven tot voor kort bevoegdheid federale overheid Door de zesde staatshervorming zijn gewesten vanaf 1 juli 2014 bevoegd voor distributienettarieven Energiedecreet: VREG is bevoegd vaststellen berekeningsmethodes of nemen van overgangsmaatregelen goedkeuren distributienettarieven voor elektriciteit en aardgas VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 19

20 Zesde staatshervorming (2/2) Toezicht op distributienetbeheerders wint aan coherentie Netuitbouw/investeringen ter ondersteuning van Vlaams energiebeleid Openbaredienstverplichtingen Vergoeding voor diensten die aanzet tot efficiënte bedrijfsvoering  Naast het technisch en juridisch toezicht op de werking van de Vlaamse distributienetbeheerders bepaalt Vlaanderen nu ook de vergoeding VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 20

21 Europese Elektriciteits- en Gasrichtlijn De bevoegdheid over de distributienettarieven voor elektriciteit en aardgas komt toe aan de regulator. Dat wordt bepaald in Richtlijn 2009/72/EG en Richtlijn 2009/73/EG Als eerste taak van de regulator bepalen deze Richtlijnen: “vaststellen of goedkeuren, volgens transparante criteria, van transmissie- of distributietarieven of de berekeningsmethodes hiervoor”. Conform artikel 37.6 van Richtlijn 2009/72/EG en artikel 41.6 van Richtlijn 2009/73/EG is de vaststelling of goedkeuring van de tarifaire methode een minimale en exclusieve bevoegdheid van de regulator VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKRICITEITS- EN GASMARKTP 21

22 Wat houdt de tariefbevoegdheid van VREG in? Bepalen tariefmethodologie op welke vergoeding hebben netbeheerders recht voor de door hen geleverde diensten? per netbeheerder wordt een toegelaten inkomen bepaald op basis van de tariefmethodologie. Bepalen tariefstructuur aan welke klantengroepen (laagspanning/middenspanning/ …) en tariefdragers (kWh, vermogen,…) worden tarieven aangerekend? het is het prerogatief van de politiek om hierover algemene beleidsrichtlijnen te bepalen Nemen tariefbeslissingen goedkeuren door VREG (na controle) van tariefvoorstellen DNB’s VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 22

23 TARIEFMETHODOLOGIE VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 23

24 Europese elektriciteits- en gasrichtlijn: De nettarieven: moeten weerspiegeling van de kosten zijn moeten stimulansen bevatten voor efficiëntieverbeteringen moeten noodzakelijke investeringen mogelijk maken VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 24

25 Reguleringsmethoden Inschatten budgetten (ex ante) en vervolgens vergelijken met werkelijke kosten en inkomsten (ex post) : rendementsregulering (cost plus) Economische regulering op basis van inkomsten van netbeheerders en vastlegging van prijzen of inkomsten (ex ante) : inkomstenregulering (cap) In de praktijk: doorgaans hybride modellen die vertrekken vanuit één van beide uitgangspunten VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 25

26 Aanpak andere landen VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 26

27 Aanpak andere gewesten CREG: cost plus of rendementsregulering vereist nacalculatie: bepaling grootte saldi (= verschil tussen budget en realiteit) en bestemming ervan aantal jaren niet gebeurd => discussie over “historische saldi” die nog opgenomen moeten worden in de tarieven veel discussies en rechtszaken over redelijkheid van kosten minder incentive voor efficiëntiewinsten CWaPE (Wallonië) en Brugel (Brussel): cost plus met aantal nieuwe elementen VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 27

28 Een kost is redelijk als: VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 28

29 Aanpak VREG Onderscheid tussen exogene en niet-exogene kosten Niet-exogene kosten kosten die beïnvloedbaar zijn en waarop een netbeheerder impact heeft bijvoorbeeld door efficiënter te werken via inkomstenregulering Exogene kosten kosten waar netbeheerder geen impact op heeft niet beïnvloedbaar door efficiëntie van de netbeheerder worden volledig doorgerekend op basis van budget en saldi via cost plus VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 29

30 Basis = inkomstenregulering als methodologie VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 30 Stimuleert efficiënte bedrijfsvoering door benchmarking en rem op uitgaven Verhoogt efficiëntie van administratief toezicht Leidt tot stabiel en transparant regulerend kader Aandachtspunt: niveau van investeringen en kwaliteit dienstverlening Belangrijk dat ook de aandeelhouders een actieve rol opnemen om de netbeheerders uit te dagen efficiënt te werken

31 Inkomstenregulering Toegestane inkomen DNB wordt op voorhand met kennis van zaken vastgelegd Niveau wordt bepaald op basis van kostentrend en benchmarking (= onderlinge vergelijking van efficiëntie van netbeheerders) We vertrekken van een “gecontroleerd” startpunt, vermits we uitgaan van de kosten die in het verleden aan een grondige controle van de CREG waren onderworpen VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 31

32 Inkomstenregulering Door regulator toegelaten inkomsten Aanname volumes tariefdragers (= rekenvolumes) Aanname volumes tariefdragers (= rekenvolumes) Nettarieven Info over historische kosten en volumes VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 32

33 2015 – bepaling toegelaten inkomen voor niet-exogene kosten Toegelaten inkomen niet-exogene kosten 2015 (inkomstenregulering): Afschrijvingskosten Operationele nettokosten Kapitaalkost vergoeding voor inbreng van kapitaal door de aandeelhouders (eigen vermogen - dividenden) en anderen (vreemd vermogen - rentes,…) VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 33

34 2015 - bepaling toegelaten inkomen voor exogene kosten Toegelaten inkomen exogene kosten op basis van budget 2015 (cost plus) Voornaamste componenten elektriciteit: Kost GSC en WKC (opkoop, verkoop, solidarisering en voorraadwijziging) Kost van gratis kWh Kost Elia m.b.t. gebruik transmissienet Kost premies energiebesparing Oude exploitatiesaldi KB’s 2008 – voor 2008 en 2009 Voornaamste component aardgas: Toeslagen en heffingen VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 34

35 Kosten GSC en WKC (1/2) Aankoopverplichting distributienetbeheerder De distributienetbeheerder is verplicht de groenestroomcertificaten aan te kopen van elke installatie die op zijn net is aangesloten en als de producent hem daarom vraagt. Deze aankoopverplichting heet ‘minimumsteun’. Voor zonnepanelen bijvoorbeeld geldt die verplichting 20 jaar: geplaatst tussen 2006 en juli 2012 10 jaar: geplaatst tussen augustus tem december 2012 15 jaar: geplaatst in 2013 en 2014  De nettokost mogen de netbeheerders doorrekenen en staat onder de distributienettarieven op de energiefactuur VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKRICITEITS- EN GASMARKTP 35

36 Kosten GSC en WKC (2/2) Kosten groene stroom en WKK Elektriciteitsleveranciers in Vlaanderen moeten een bepaald aantal groenestroom- en WKK- certificaten inleveren bij de VREG (=quotumverplichting) Ofwel zijn ze producent en krijgen ze deze certificaten van de VREG Ofwel moeten ze deze certificaten kopen bij de producenten (of bij de netbeheerders) De kosten die ze hiervoor maken worden als kosten groene stroom en WKK gefactureerd aan hun klanten  staat onder de energieprijs op de energiefactuur VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKRICITEITS- EN GASMARKTP 36

37 Resultaat 2015 (1/3) Gezamenlijk toegelaten inkomen in 2015 voor netbeheerders actief in het Vlaamse gewest elektriciteit: 2,35 miljard euro aardgas: 0,46 miljard euro VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 37

38 Resultaat 2015 (2/3) Elektriciteit: niet-exogene kosten: 40% exogene kosten: 60% Aardgas: niet-exogene kosten: 95% exogene kosten: 5% VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 38

39 Resultaat 2015 (3/3) Tariefmethodologie voor 2 jaar (2015 en 2016) Jaarlijkse aanpassingen zijn mogelijk ten gevolge van bijvoorbeeld: indexatie nacalculatie exogene kosten nacalculatie volumeverschillen … VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 39

40 TARIEFSTRUCTUUR VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 40

41 Niet-periodieke tarieven Voorbeeld: kost aansluiting, verzwaring aansluiting, studiekosten, … Aandeel in omzet 2013: elektriciteit: 5% aardgas: 6% Aanrekening op basis van kosten (~ kostenreflectiviteit) Tarieven 2015 op basis van indexering tarieven 2012 In 2015: harmonisering verhoging transparantie VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 41

42 Periodieke tarieven Tarieven voor het gebruik van het net en de vervoerde energie over het net (= toegangstarieven) Aandeel in omzet 2013: elektriciteit: 95% aardgas: 94% Verdeling toegelaten inkomen over klantengroepen op basis van tariefdragers VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 42

43 Tariefstructuur Voor 2015 deden we bijna geen aanpassingen aan de tariefstructuur in vergelijking met de tariefstructuur 2009-2012 (vastgelegd door de CREG) 2 aanpassingen die we deden, zijn de volgende bijkomende klantengroepen: Prosumenten met terugdraaiende teller > 26 - 36 kV Volgende tarifaire periode (vanaf 2017): het is aangewezen om de huidige tariefstructuur te harmoniseren en structureel te hervormen politiek kan algemene beleidsrichtlijnen voorschrijven VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKRICITEITS- EN GASMARKTP 43

44 Tariefmatrix elektriciteit VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKRICITEITS- EN GASMARKTP 44 TarievenLaagspanning (230/400 V) Middenspanning (1-26 kV) … VermogenkWhkW en kWhtariefdrager SysteembeheerkWh tariefdrager Meetactiviteitengebruiksduur tariefdrager Openbare dienstverplichtingen kWh tariefdrager NetverliezenkWh tariefdrager ….

45 Tariefmatrix aardgas VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 45 TarievenNiet-telegemeten klantenTelegemeten klanten BasistariefEAN’s en kWhMax kW SysteembeheerkWh Meetactiviteitengebruiksduur Openbare dienstverplichtingen kWh ToeslagenkWh

46 Klantengroepen elektriciteit VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 46 Elia Klantencabines Distributie- cabines LS- aansluitingen MS HS Trans-LS MS (1-26 of 26-36 kV) LS en prosumenten met terugdraaiende teller Trans-HS Transformator- station Schakelpost

47 Klantengroepen aardgas Klanten met een jaarlijkse of maandelijkse meteropname Klanten met een meter die automatisch wordt uitgelezen Verdere opsplitsing in functie van het jaarverbruik VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 47

48 Tarief voor prosumenten met terugdraaiende teller Principe: alle afnemers, ook de zonnepaneleneigenaars met terugdraaiende teller, betalen een solidaire en redelijke vergoeding voor de diensten die de distributienetbeheerder levert Een zonnepaneleneigenaar maakt dubbel gebruik van het distributienet Verschilt van netgebied tot netgebied Hangt af van het vermogen van de omvormer(s) Aanrekening vanaf 1 juli 2015 (de helft van het bedrag op jaarbasis). We geven de leveranciers de nodige tijd om de klantenbeheer- en facturatiesystemen aan te passen. Zo kunnen ze de processen voor de nieuwe klantengroep grondig uitwerken en testen VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 48

49 Tarief voor prosumenten met terugdraaiende teller Afnametarief wordt aangevuld met capaciteitstarief Bepaald op basis van niet- gelijktijdigheid van productie en verbruik (=72% van de tijd is een PV-eigenaar een gewone afnemer) Netkosten, heffingen en toeslagen zijn ook van toepassing op deze niet- gemeten afname VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 49 28% 72% 0

50 EVOLUTIE NODIGE OPBRENGSTEN DNB’S 2010- 2015 VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 50

51 VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 51

52 VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 52

53 VERGELIJKING DISTRIBUTIENETTARIEVEN 2014-2015 VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 53

54 Evolutie distributienettarief ELEKTRICITEIT 2015 vs 2014 voor doorsnee gezin met tweevoudige meter (jaarverbruik van 3.500 kWh) (incl 6% BTW) in EURO VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 54 Inter-energa355.10713,06% Infrax West110.0464,05% IVEG74.9662,76% PBE76.6022,82% Gaselwest336.63912,38% Imea253.7279,33% Imewo459.42716,90% Intergem253.0529,31% Iveka311.84711,47% Iverlek434.07715,97% Sibelgas51.0811,88% ORES1.7200,06% Aantal gezinnen per netgebied

55 Gemiddelde stijging totale elektriciteitsfactuur gezin jaarverbruik 3.500 kWh (1.600 kWh dag, 1.900 kWh nacht) + 8,4% Stijging van 631,62 euro naar 684,80 euro VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 55

56 Evolutie distributienettarief AARDGAS 2015 vs 2014 voor doorsnee gezin met jaarverbruik van 23.260 kWh (incl 21% BTW) in EURO VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 56 Inter-energa190.06510,87% Infrax West45.2472,59% IVEG66.3633,80% PBE76.6022,82% Gaselwest232.54713,31% Imea200.14111,45% Imewo312.15217,86% Intergem161.5109,24% Iveka219.93612,58% Iverlek281.29416,09% Sibelgas38.5482,21% Aantal gezinnen per netgebied

57 Gemiddelde daling totale aardgasfactuur gezin jaarverbruik 23.260 kWh - 3,06% Daling van 1.381,52 euro naar 1.339,21 euro VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 57

58 VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 58

59 Gemiddelde stijging totale elektriciteits- en aardgasfactuur gezin jaarverbruik 3.500 kWh en 23.260 kWh 2/3 van de Vlaamse gezinnen heeft zowel elektriciteit als aardgas + 0,54% Stijging van 2.013,14 euro naar 2.024,01 euro VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 59

60 Tarief voor een prosument met een netto jaarverbruik van 0 kWh en een installatie van 4,2 kW (incl btw) in EURO/jaar VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 60

61 Evolutie distributienettarief ELEK 2015 vs 2014 voor bedrijven aangesloten op middenspanning met een jaarverbruik van 50.000 kWh (excl BTW) in EURO VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 61

62 Evolutie distributienettarief GAS 2015 vs 2014 voor bedrijven met een jaarverbruik van 290.750 kWh (excl BTW) in EURO VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 62

63 Redenen stijging distributienettarieven elektriciteit In het verleden tarieven aangerekend die niet de volledige kosten dekten (voornaamste: opkoop GSC en WKC) Vanaf 2015 kostenreflectief We bouwen geen tekorten meer op Wegvallen recuperatie REG-premies Recuperatie saldi 2008-2009: verwerkte saldi in reguleringsperiode 2015-2016 (in ‘000 EUR): 109.672 EUR (TEKORT) Volumes (kWh) zijn belangrijkste tariefdrager, worden beïnvloed door lokale productie en REG- acties VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 63

64 Redenen daling distributienettarieven aardgas Reële kosten lager dan gebudgetteerde kosten Meer inkomsten door koude winters Verrekening saldi 2008-2009: verwerkte saldi in reguleringsperiode 2015-2016 (in ‘000 EUR): -3.121 EUR (OVERSCHOT) Impact op belastingstelsel door uittrede private partner (geen rechtspersonenbelasting meer op dividenden) VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 64

65 Saldi 2010-2014 Saldi 2008-2009 werden verwerkt in reguleringsperiode 2015-2016 (in ‘000 EUR): ELEK: 109.672 EUR (TEKORT) GAS: -3.121 EUR (OVERSCHOT) Saldi 2010-2013 nog niet definitief vastgesteld door CREG Saldi 2010-2013 moeten nog verwerkt worden in toekomstige tarieven Saldi 2014 nog niet bepaald VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 65

66 WAAR VINDT U DE NIEUWE DISTRIBUTIENETTARIEVEN 2015? VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 66

67 vreg.be www.vreg.be/distributienettarieven (gezinnen en kleine bedrijven) www.vreg.be/distributienettarieven www.vreg.be/distributienettarieven- elektriciteit-en-aardgas-2015 (alle tarieven) www.vreg.be/distributienettarieven- elektriciteit-en-aardgas-2015 Detailberekening elektriciteits- en aardgasprijs in de V-test ® (opgelet, pas in januari 2015) www.vreg.be/doe-de-v-test-voor-gezinnen www.vreg.be/doe-de-v-test-voor-kleine-bedrijven VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 67

68 Detail V-test ® VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 68

69 CONCLUSIES VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 69

70 Conclusies (1/2) Tarieven zijn kostenreflectief (Europese verplichting) Breuk met het verleden Kosten worden zo snel mogelijk doorgerekend Tarieven zijn kostendekkend Tarieven zijn eerlijk en fair: iedereen betaalt mee voor uitbouw en gebruik van het net Tarieven zijn toekomstgericht: netbeheerders worden gemotiveerd om efficiënter te werken VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 70

71 Conclusies (2/2) Gemiddeld stijgt de elektriciteitsfactuur voor een gezin met een doorsnee verbruik van 3.500 kWh met 8,4% Voor een gezin met een aardgasverbruik van 23.260 kWh daalt de aardgasfactuur met 3,06% Voor 2 op 3 gezinnen in Vlaanderen die zowel elektriciteit als aardgas verbruiken stijgt de totale energiefactuur gemiddeld met 0,54% Factuurbedrag is sterk afhankelijk van verbruik  Energiebesparing loont!  Vergelijking van leveranciers loont! V-test ®V-test ® VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 71

72 VRAGEN…? VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 72


Download ppt "Persconferentie Distributienettarieven 19 december 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google