De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Effecten van de lerende organisatie op de kwaliteit van de kinderopvang en op de ontwikkeling van de kinderen Lerenderwijs getoetst aan onderzoek BKK inspiratiedag,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Effecten van de lerende organisatie op de kwaliteit van de kinderopvang en op de ontwikkeling van de kinderen Lerenderwijs getoetst aan onderzoek BKK inspiratiedag,"— Transcript van de presentatie:

1 Effecten van de lerende organisatie op de kwaliteit van de kinderopvang en op de ontwikkeling van de kinderen Lerenderwijs getoetst aan onderzoek BKK inspiratiedag, 21 november 2014 Amersfoort Dr. Jan Peeters VBJK Vakgroep Sociale Agogiek Universiteit Gent

2 Hoge pedagogische kwaliteit en competenties pedagogisch medewerker Kinderopvang van lage kwaliteit veroorzaakt stress, die risico’s inhoudt voor de jongste kinderen (UNICEF, 2008) KO van hoge kwaliteit positieve impact vooral voor sociaal kwetsbare groepen: cirkel van achterstand doorbreken (Leseman, 2009-Euridyce, 2009; EPPE, 2004; UNICEF, 2008; OESO, 2006) Competenties en opleidingsniveau medewerkers belangrijkste randvoorwaarde voor kwaliteit (zie literatuuroverzicht CoRe, 2011)

3 Hoge pedagogische kwaliteit en competenties PM’er Kinderopvang van lage kwaliteit veroorzaakt stress, die risico’s inhoudt voor de jongste kinderen (UNICEF, 2008) KO van hoge kwaliteit positieve impact vooral voor sociaal kwetsbare groepen: spiraal van achterstand doorbreken (Leseman, 2009-Euridyce, 2009; EPPE, 2004; UNICEF, 2008; OESO, 2006) Competenties en opleidingsniveau medewerkers belangrijkste randvoorwaarde voor kwaliteit (zie literatuuroverzicht CoRe, 2011) Onderzoek

4 Een ongelijke start: kansarme driejarige kinderen: 400 woorden, middenklasse kinderen 1200 B. Hart & T. Risley (1995)

5 “Als de wedstrijd al voor de helft gelopen is nog voor het kind aan de school begint, dan moeten we nagaan wat er gebeurt in de eerste levensjaren (Esping-Andersen, 2005)

6 Literatuuroverzicht (CoRe, 2011; Lazzari, et al, 2013) Brede consensus tussen onderzoekers en internationale organisaties (OECD, UNICEF, EU), dat de kwaliteit van ECE en uiteindelijk de resultaten voor de kinderen en de gezinnen en vooral voor zij die in kansarmoede leven, afhankelijk is van goed opgeleid, ervaren en competent personeel. de inhoud van de in-service training (CPD) is belangrijk (OECD, 2006): link met praktijk Enkele dagen cursus zullen de pedagogische praktijk niet verbeteren (Fukkink, Lint, 2007)

7 Systematisch literatuur onderzoek naar effect van permanent leren (CPD) Onderzoek van alle bestaande literatuur in Europa (19.000 studies) 70 tal studies weerhouden Impact of Continuous Professional Development of ECEC practitioners on children’s outcomes (Eurofound research: Peeters, et al, 2014) Pedagogisch medewerkers zijn in staat om de praktijk te verbeteren als ze de kans krijgen om te leren in groepen waarin kan gereflecteerd worden op de praktijk en waarbij een pedagogisch coach dit proces ondersteunt vanuit een wetenschappelijk onderbouwd pedagogisch raamwerk

8 Pedagogisch medewerkers actief betrekken bij het proces van verbetering van de pedagogische kwaliteit binnen het kinderdagverblijf. Effectieve interventies om de kwaliteit te verbeteren zijn gericht op het leren in de praktijk en dit in dialoog met collega’s en ouders. Pedagogisch coach begeleidt sessies op kindvrije momenten Effectieve permanente training vertrekt van een coherent pedagogisch raamwerk, dat gebaseerd is op degelijk onderzoek en dat inspeelt op lokale noden. Welke vormen van permanente bijscholing zijn effectief? (Eurofound research:Peeters, et al, 2014)

9 Impact van permanent leren binnen lerende organisaties op kwaliteit en ontwikkeling van kinderen (Eurofound, Peeters, et al, 2014) Kwaliteit o Op implementeren en plannen curriculum o Op taalstimulering (Hayes et al 2013) ( o Op pedagogische kwaliteit (Sheridan, 2001) o Op toegankelijkheid (Vandenbroeck, 2013) Kwaliteit o Op implementeren en plannen curriculum o Op taalstimulering (Hayes et al 2013) ( o Op pedagogische kwaliteit (Sheridan, 2001) o Op toegankelijkheid (Vandenbroeck, 2013) Ontwikkeling kinderen o Cognitieve mathematische (Evanschitzky et al,2008) o Emotionele ( o Gedragsproblemen o Concentratievermogen o (Jensen, et al, 2013)

10 Effect op competenties van pedagogisch medewerkers (Eurofound, Peeters, et al, 2014) Effects of CPD initiatives Verhoogd zelfvertrouwen Verhoogde competenties om over praktijk te reflecteren Nieuwe invulling geven aan hun professionele identiteit Vernieuwde inzichten over hoe kinderen leren en hun omgeving beleven Meer positieve attitudes naar ouders Betere planning en evaluatie vaardigheden

11 Effect op samenwerken van PM’erE (Eurofound, Peeters, et al, 2014) ffects of CPD initiatives Beter teamwork, met meer openheid om ideeën uit te wisselen, meer reflectie over en verandering van praktijk p35 (e.g. SQW, 2012; Bleach, 2013; Vujičić, 2008; Van Keulen, 2010; Craveiro, 2007; Picchio, 2012) Positieve impact op werken met ouders p97 (e.g. SQW, 2012; Vujičić, 2008; Rönnerman, 2003, Van Keulen, 2010; Share, 2011) Netwerken met ketenpartners (p 106) (e.g. Ang, 2012; Bleach, 2013; SQW, 2012)

12 Voorwaarden voor opdat leren praktijk verbeterd (Eurofound, Peeters, et al, 2014) of CPD initiatives Inspiratie p 80 Pedagogisch documenteren (e.g. Sheridan, 2013; Picchio, 2012) Systematiche cyclus van planning, actie, observeren, reflectie (e.g. Sheridan, 2013; Bleach, 2013) Portfolio’s (Vonta et al., 2007) Actieve betrokkenheid van pedagogisch medewerkers in lerende organisatie p 29 en volgende Actie-onderzoek (Wood & Bennett, 2000; Johansson, 2007; Lino, 2005; Oliveira-Formosinho, 2010) Pedagogisch medewerkers als actoren van verandering’ (Peeters & Vandenbroeck, 2011; Rönnerman, 2003 & 2008; Blenkin & Hutchin, 1998) Met coaching, supervisie, feedback (McMillan, 2012; Rönnerman, 2003; Vonta, 2007) Mogelijkheden tot reflectie (Wood & Bennett, 2000; Rönnerman, 2003; Peter & Hodgson, 2007; Menmuir & Christie, 1999; Picchio, 2012) De hele instelling betrekken (Sheridan, 2013; Cardoso, 2012)

13 Vanuit praktijk samen met collega’s nieuwe kennis en manieren van omgaan met kinderen en ouders kunnen ontwikkelen Mogelijkheid om aan complexe eisen in specifieke context te voldoen Welk soort professional heeft kinderopvang nodig ? De Warme Professional, (Peeters, 2008), Schön, 1983, Moss, 2003, Cameron, 2005, Oberhuemer, 2005, Rinaldi, 2006… ONDERZOEK

14 Welke factoren maken van pedagogisch medewerker een actor van verandering ? (Peeters, 2008; CoRe, 2011, case study Pistoia, Gent)) Ondersteuning door pedagogisch coach -Analyseren van praktijksituaties individueel of in team: -Constructie van professionele identiteit naar buitenwereld Samen met collega’s : pedagogische praktijk in vraag stellen en veranderen ONDERZOEK

15 Resultaten van studie i.o.v. EC over competentievereisten (CoRe, 2011) Competente praktijk veronderstelt competente ondersteuning- systemen p 75 Belang pedagogisch coach die reflectie op praktijk stimuleert om tot kwaliteitsvolle praktijk te komen p59 Belang van het democratisch samenwerken tussen verschillende beroepsgroepen p45/83 Heruitvinden van de permanente vorming p 67 ONDERZOEK

16 CoRe aanbevelingen: Condities voor competent systeem/ lerende organisatie Participerende aanpak: alle professionals en de ouders worden betrokken Maak de praktijk zichtbaar en bespreekbaar Evenwaardige en wederkerige relatie theorie/praktijk, kritisch reflecteren op praktijk, analyse van de praktijk, documenteren

17 PEDAGOGISCH MEDEWERKER TEAM / KINDEROPVANGINSTELLING KINDEROPVANGORGANISATIE KIND & GEZIN /BELEIDSMAKERS INTERNATIONALE NETWERKEN INTERNATIONALE ORGANISATIES Rol van Coach binnen het competent systeem (CoRe, 2011, Peeters, 013) ONDERZOEK

18 DE LERENDE ORGANISATIE EN DE PEDAGOGISCH MEDEWERKER Ondersteunen bij vormgeven van professionele ontwikkeling Individuele coaching kritisch reflecteren over eigen praktijk Informatie doorgeven over nieuwe evoluties (vakbladen, conferenties..) Ondersteuning bij doorstromingstrajecten

19 HET TEAM/ KO INSTELLING ALS LERENDE ORGANISATIE Begeleiden team meetings Pedagogische begeleiding Samen pedagogische visie uitwerken Samen met ouders kwaliteit vorm geven Begeleiden Praktijk- besprekingen

20 LERENDE KINDEROPVANGORGANISATIES/ TRAININGCENTRA Training en intervisie directeurs Startmeetings voor nieuwe instellingen Uitwisseling organiseren van ervaringen op events en studiebezoeken Collegagroepen rond gemeenschap- pelijke thema’s Werk in gespecialiseerde training en documentatie- centra Onderzoek naar noden voor professionele ontwikkeling

21 Verhogen individuele competenties Positieve impact op kinderenDialoog met ouders Stimuleren van pedagogisch reflecteren intergenerationeelCollegiaal Praktijk zichtbaar en bespreekbaar maken Lerende organisatie Gediversifieerd en coherent competentiebeleid Pedagogische Begeleiding; individueel en team

22 -Meer lezen: - Peeters,, Cameron, Lazzari, BudginaitePeleman, Hauari,, Siarova (2014). Impact of CPD and working conditions of ECEC practitioners on quality, staff-interactions and children’s outcomes: a systematic review of research evidence. Gent VBJK, Dublin Eurofound - Peeters, J. (2012). De neerwaartse spiraal doorbroken : de professionaliteitsdiscussie in de kinderopvang. In: Van Leeuwen, K. & Van Crombrugge, H. eds. Gezinnen in soorten. Garant -Peeters, J. & Vandenbroeck, M. (2012). Childcare practitioners and the process of professionalisation. In: Miller, L., Dury, R. & Cable, C. eds. Extending professional practice in the early years. Sage/ Open University. -Van Laere, Peeters, Lund, (2012) Valuing the workforce: a 0-6 profession and parity with school teachers. Children in Europe Policy Paper No 8 -Peeters, J. (2008) De Warme Professional. Gent: Academia Press -Urban, M. Vandenbroeck, M.,Peeters, J. Van Laere, K., Lazarri, A. (2011) CoRe Final report / Research Documents. (www.vbjk.be) - Kinderen in Europa (2011), Het Competentiedebat www.vbjk.b


Download ppt "Effecten van de lerende organisatie op de kwaliteit van de kinderopvang en op de ontwikkeling van de kinderen Lerenderwijs getoetst aan onderzoek BKK inspiratiedag,"

Verwante presentaties


Ads door Google