De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Afschakelplan voor de huisarts

Verwante presentaties


Presentatie over: "Afschakelplan voor de huisarts"— Transcript van de presentatie:

1 Afschakelplan voor de huisarts
Dr. Bart Van de Velde – Elien Stevens Vzw Huisartsenvereniging Gent 27/11/2014

2 Doel van deze vergadering
Stand van zaken afschakelplan voor Gent Risico/kansberekening Voorstel strategie HVG Specifieke maatregelen in de afgeschakelde gebieden Vraag en antwoord

3 Duur van deze vergadering
Afronden voor 14uur Of eerder als de elektriciteit uitvalt

4 Stand van zaken Er zijn 6 verschillende schijven verdeeld over België welke in omgekeerde volgorde zullen worden uitgeschakeld. De verschillende schijven worden dag na dag veranderd. Er zouden dus nergens 2 opeenvolgende dagen mogen afschakelingen zijn. Voor Gent betekent dit dat nooit 2 opeenvolgende dagen na mekaar belangrijke maatregelen nodig zijn. Precieze stratenplannen zijn niet echt mogelijk gezien in één straat voorziening vanuit verschillende cabines mogelijk is.

5 Afschakelplan – Gent – Schijf 3
Drongen Sint-Denijs-Westrem Afsnee Zwijnaarde NW havengebied

6 Afschakelplan – Gent – Schijf 6
Rechteroever havengebied Kanaaldorpen Oostakker Sint-Amandsberg Gentbrugge Ledeberg Melle Heusden-Destelbergen

7 Hoe groot is de kans dat er een afschakeling wordt ingesteld?
Onvoorspelbaar doch reëler dan op dit moment “leeft” bij de bevolking/artsen Hangt vooral af van verschillende factoren: Buitentemperatuur / zon / wind Tijd van de week / dag Aanvoer elektriciteit uit het buitenland Doel 4 Niet nader te bepalen factoren

8 (DOEL3 en TIHANGE2 al stilgelegd)
Gemiddeld Scenario zonder winteronderhoud en met de 850 MW van de strategische reserves LOLE P95 (DOEL3 en TIHANGE2 al stilgelegd) = 20 dagen met ev. onderbrekingen ‘s avonds die 2 à 3 uur duren = 30/40 dagen met ev. onderbrekingen die max. 4 uur duren

9 Procedure Afschakeling
D-7: inschatting van Elia van stroomschaarste  Gouverneur  Burgemeester D-6 tot D-1: grote sensibilisering voor daling stroomverbruik. Solidariteit! D-1: beslissing afschakeling (Minister van Energie) Afschakeling tijdens piekuren 17u-20u (deze tijdspanne is een statistische inschatting. Kan ook vroeger/later zijn.) Afschakeling van hoge naar lage schijf ( …) Meerdere dagen van afschakeling mogelijk

10 Voorstel strategie HVG
Opdelen van de verschillende huisartsenpraktijken volgens ligging met aangepaste communicatie Praktijk niet in afschakelgebied, geen patiënten in afschakelgebied: follow up stand van zaken via en nieuwsbrief Praktijk niet in afschakelgebied en patiënten in afschakelgebied: Follow up website en nieuwsbrief Doorsturen gegevens van patiënten met “voorspelbare nood” naar Praktijk in afschakelgebied Uitnodiging op deze vergadering Verdere informatie via mailing van adres website en nieuwsbrief CRA’s: worden in aparte mailing geïnformeerd

11 Specifieke maatregelen in afschakelgebied
Dit ligt ter discussie van deze vergadering… Weekend: Geen maatregelen WP Martelaarslaan en WP Baudelokaai liggen buiten afschakelgebied WP Gentbrugge wordt door stroom voorzien vanuit het ziekenhuis en krijgt prioriteit. Max afschakeling op minuten geschat. Telefooncentrale en server zijn gelokaliseerd op Baudelokaai Kans vooral in te schatten voor vrijdagavond WP Gentbrugge wordt voorzien van noodverlichting/zaklampen Eindverantwoordelijke wordt ingeschakeld alsook de achterwacht om organisatorische support te bieden zodat arts zijn werk kan doen

12 Specifieke maatregelen in afschakelgebied
Scenario maandag – dinsdag – woensdag – donderdag Bereikbaarheid centraal wachtdienstnummer wordt gegarandeerd van 16u tot na de stroomonderbreking: 09/ Hier wordt vraag van patiënt doorgegeven op gsm van arts, tenzij via mailadres andere instructies per arts doorgegeven worden. Huisartsenpraktijken worden blijvend bemand tot na de stroompanne Elke huisarts blijft aanwezig op zijn praktijk Indien niet mogelijk hangt hij een “alternatief” op aan zijn deur Huisarts voorzien zelf in “werkbare” omstandigheden (zaklamp, toegankelijkheid,…) Via dient elke afwijking van deze permanentie aangekondigd te worden

13 Concrete uitwerking: wat NU (dus zo snel mogelijk)
Elke praktijk stuurt “voorspelbare patiënt met medische nood” door op Patiëntengegevens: naam, adres, telefoonnummer Medische indicatie: COPD, thuisdialyse,… Medische nood: oxygenator Voorgesteld plan van aanpak: opvang familie, noodbatterij, generator, geen Wenst patiënt anonimiteit van zijn gegeven: ja/nee Stadsdiensten worden geïnformeerd over deze gegeven. Individueel plan van aanpak wordt opgemaakt al dan niet in samenwerking met andere diensten; buurtcentrum, brandweer, RVT, dagopvangcentra, kortverblijven,… Elke huisartsenpraktijk bekijkt zelf hoe zij zich best kan organiseren en voorbereiden

14 Concrete uitvoering: afschakeling wordt vooropgesteld
Stadsdiensten verwittigen afschakelmoment en zone naar en per sms naar verantwoordelijke. Dit zal normaal minstens 5 dagen op voorhand gebeuren. Op dat moment zal een mailing verstuurd worden naar alle praktijken/artsen in de afschakelschijf Deze communiceren naar Bericht ontvangen: ja/nee Lijst van telefoonnummers die door ons kunnen gebeld worden Beschikbaarheid op de praktijk: ja of neen indien niet, welke is de dichtstbijzijnde praktijk waar wel permanentie is voorzien

15 Concrete uitvoering: afschakeling gaat in gang

16 Afschakeling blijft in gang

17 Concrete uitvoering Er is terug elektriciteit
De artsenpraktijken worden verwittigd vanuit ons mailadres dat de weekwacht de normale activiteiten terug overneemt De dag nadien ontvang iedereen een mail met de vraag om alle mogelijke feedback te sturen naar Overleg/mailing met de stadsdiensten om bij te sturen waar mogelijk. Hiervan wordt feedback gestuurd naar de betrokken artsen

18 Bedankt voor uw aanwezigheid!


Download ppt "Afschakelplan voor de huisarts"

Verwante presentaties


Ads door Google