De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatievaardigheden

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatievaardigheden"— Transcript van de presentatie:

1 Informatievaardigheden
Sociale geografie (GEO-10306), 9 november 2012 Marja Duizendstraal Marco van Veller Corrie van Zeist Liza Bruggenkamp Hein Lucas

2 Opzet Practicum vandaag: Bespreken voorbeeld zoekvraag
Demonstratie EndNote Blackboardmodule 4a Starten met opdracht 1 Practicum 16 november Bespreken opdracht 1 in groepjes Opdrachten 2 – 5 Richten op ondersteuning voor het zoeken van informatie voor het paper. In inleiding omgevingswetenschappen hebben ze eerste kennismaking gehad met de

3 Voorbeeld Stel je hebt een leuk stukje gelezen over het Avatarbos. Je gaat je paper schrijven over de wijze waarop jongeren bomen en bos beleven. Dit met als doel een bos zodanig in te richten dat jongeren er graag naar toe gaan. Wat betekenen bos en bomen voor jongeren? Ik denk aan leeftijd 12 – 20 jaar. 3

4 Aanpak Waar begin je met zoeken? Wat type je in?
Studenten vragen met buurman/ vrouw te bespreken wat ze als eerste doen. Kunnen ze uitproberen. Na paar minuten bespreken: eerst één koppel vragen. Daarna een tweede. Hebben andere koppels iets anders? Op bord inventariseren.

5 Juiste bron Vind wat je zoekt Zoeken: bronnen
DUS: Boodschap bron herhalen.

6 Wat vind je waar? Boeken, tijdschriften CATALOGUS
Wetenschappelijke artikelen SCOPUS, Web of Science, Google Scholar, CAB-Abstracts, Avery Index Vakbladartikelen ARTIK+ Krantenartikelen LexisNexis Modules in Inleiding omgevingswetenschappen -> Bekendheid met diverse bronnen. Voorbeeld in catalogus: Sociale geografie. Boeken, theses, maar ook tijdschriften. Documenttypes als facet. Tijdschriften A-Z: Landscape and Urban planning laten zien. Geen artikelen in de catalogus. Naast Scopus bestaan er ook onderwerpsgerichte bestanden: CAB-Abstracts voor bos- en natuurbeheer, landbouw, voeding, en Avery voor architectuur. Hierin vind je gerichter iets over je onderwerp. Laten zien dat ze onder EBSCO-host staan. In ARTIK+ zitten naast vakbladartikelen ook veel rapporten etc. Functioneert binnen GroenKennisNet In LexisNexis zitten behalve Nederlandse ook buitenlandse kranten. Goede bron voor opinies, nieuwsgeschiedenis.

7 Zoeken: zoekstrategie
Vind efficiënt wat je zoekt Goede zoekstrategie Maar naast de bron is het belangrijk om goed te kunnen zoeken! Het is niet zo gemakkelijk om niets te vinden in Google, maar in Scopus kun je vaak 0 hits krijgen wanneer je niet goed zoekt. Nog nakijken: Dat het niet zo gemakkelijk is blijkt uit het feit dat 1/3 van de studenten vorig jaar een oncvoldoende scoorden voor hun eerste zoekopdracht.

8 Concepten en zoektermen
Zoekvraag: Hoe beleven jongeren bos en bomen? 1. Welke concepten kun je onderscheiden? 2. Welke zoektermen ga je gebruiken? Schema op bord maken met concepten en zoektermen. 8

9 jongeren beleven bos Boolean operators-1
Misschien nog een vierde: ontwerp? 9

10 Combineer met Boolean operatoren
Binnen een concept: OR (any word) Tussen concepten: AND (all words) (Exclude een concept: NOT)

11 Zoekvraag (zoekterm1 OR zoekterm2 OR ...) AND (zoektermA OR zoektermB OR ...) (zoektermα OR zoektermβ OR...)

12 Zoekvraag in Scopus Effect van zoektermen laten zien in Scopus, en ook limit functionality (heb je in GS niet!)

13 Gebruik trefwoorden van goede artikelen

14 Zoekvraag aangepast in Scopus
Belangrijk: Gebruik haakjes rond concepten, of combineer sets in Search History

15 Belang van de juiste zoektermen
Overlast van hondenpoep Zoeken in Scopus Dog poop: 2 Dog dirt: 0 Dog faeces: 1993!! Gemeente Knokke-Heist , 15

16 Vinden van goede zoektermen
eigen kennis, brainstormen eerste vlugge zoekactie in Google (scholar) let op goede termen bij goede artikelen thesaurus: thesaurus.com, extra materials BB synonymfinder(s): synoniemen.net, extra materials BB encyclopedieën: wikipedia, virtual reference desk woordenboeken spelling, woordvariaties: wildcards, trunceren Voorbeeld van zoeken van alternatieven: Op Synoniemennet beleving: ervaring, gewaarwording, perceptie met verder eventueel nog gevoel, ondervinding, waarneming. Leuk om dit grafisch weer te geven!! Jongeren: jeugd, jongelui, jongelieden Bos: oerbos, jungle, wildernis Vertalingen zoeken

17 Wildcards en trunceren
Zie Blackboard module 4.a.2 Search strategies Complicated Search Applying database tools Zie Search Tips of Help in het zoekplatform Ieder zoekplatform heeft eigen regels! Scopus Search tips laten zien

18 Zoekstrategie 1. Verdeel je onderwerp in concepten
2. Bepaal per concept alternatieve zoektermen - trunceren of maskeren indien handig - aanhalingstekens voor phrases 3. Combineer - alternatieven met OR - concepten met AND 4. Pas je zoekvraag aan Samenvatting van bespreking

19 Sneeuwballen Referentielijst Cited by Related records
Voorbeeld laten zien in Scopus, en zeggen dat ze dit ook voor opdracht moeten doen.

20 Het vinden van de full text via Scopus
Scopus bevat titel, auteur, bron, abstract, trefwoorden, referenties. GEEN full text. Gebruik de Get-it button om na te gaan of je het artikel online of als print kunt krijgen. N.B.: Download PDF werkt niet goed. Opslaan van artikel of link naar het artikel. DOI-nummer bijvoorbeeld Voorbeeld record laten zien. Uitleggen dat er geen full text in Scopus zit, wel een link. DOI uitleggen

21 Opslaan van zoekresultaten vanuit Scopus
Markeer de artikelen of Export naar Text (ASCI –format) Maak referentielijst in Word in APA-format Export naar EndNote Maak referentielijst via APA-style Zie Blackboardmodule 7.1 Ik heb Jack gevraagd naar wat hij adviseert. Hij wijst ook op diverse styles en een consequent gebruik. Als keuze raadt hij de APA-style aan. N.B: retrieved from weglaten Kort ingaan op het feit dat er verschillende styles zijn en dat je een style consequent moet gebruiken. In het college laat ik zien dat het belangrijk is dat je alle elementen in een verwijzing opneemt, maar zeg ik niet veel over styles. Je kunt verwijzen naar Blackboard module 7.1. Deze hebben ze al moeten doen in het vorige blok Inleiding in Omgevingswetenschappen. Aangeven dat je dit uitvoeriger met Endnote kunt doen, wat je later zult demonstreren.

22 Zoeken van boeken en rapporten in de catalogus
Voor boeken en rapporten moet je vaak breder zoeken bv. - Natuur/ landschap ipv bos - Mensen in het algemeen ipv jongeren Boolean operators in hoofdletters Geen Search History: haakjes gebruiken Gebruik van facetten, bv. auteur Boodschap: Pas je zoekvraag aan aan het bestand! Kijk naar goede records voor aanvullende termen! Breder zoeken. Mogelijke keuzes: 1. Resultaten voor natuur ipv bos in de catalogus: (youth OR "young adults" OR adolescents) AND (experience OR perception OR senses) AND (nature OR landscape) geeft 53 titels, waaronder duidelijk enkele aanvullende, zoals Connect your nature : beïnvloeding van de natuurbeleving bij jongeren  en Sprekenderwijs : visies van jongeren, NME-experts en milieufilosofen op topervaringen in de natuur  en Natuur door andere ogen bekeken : de natuurbeleving van allochtonen en jongeren   Doorklikken op zoeken naar auteur als facet: je zoekt binnen het resultaat. Wil je alles van een auteur, dan in het record klikken op de auteur. 2. Resultaten voor mensen algemeen in plaats van jongeren: (forests OR trees OR tree) AND (experience OR perception OR senses) geeft circa 9500 titels!! Dit zou je verder kunnen inperken door bv. op facet Leisure, recreation, tourism: 181 records. Let op nieuwe goede termen, bv. Aesthetic value, environmental psychology. Deze kun je gebruiken om je zoekactie te verbeteren.

23 Zoeken naar vakbladartikelen in ARTIK+
Zoeksysteem vergelijkbaar met catalogus. Is onderdeel van Groen Kennisnet Hoe ga je zoeken? Wijzen op het feit dat dit een vergelijkbaar zoeksysteem is als de catalogus, maar wel oude interface. Vanwege veel Nederlandstalig zou je de NL-trefwoorden kunnen toevoegen, maar er wordt ook gezocht op de engelse termen. (youth OR "young adults" OR adolescents) AND (experience OR perception OR senses) AND (nature OR landscape) geeft 12 titels (forests OR trees OR tree) AND (experience OR perception OR senses) geeft 27 titels

24 Andere bibliografische databases
Scopus, Web of Science, Google Scholar: alle disciplines CAB: landbouw, bosbouw, groene ruimte, recreatie PsycInfo: psychologie Avery: (landschaps)-architecture, planning Anderen te vinden via portals Scopus kennen ze. Wijzen op andere. Portals laten zien. Bv. Environmental Sciences, Landscape..., environmental psychology. Niet te lang bij stilstaan. Voordelen van onderwerpsgerichte bespreken: Grotere dekking, vaak ook naast artikelen ander materiaal. Betere ontsluiting, waardoor je beter kunt zoeken Eris overlap en aanvulling.

25 Selecteren en evalueren van referenties
Inhoud Documenttype Datum Niveau Blackboard module 5 Deze module hebben ze al gehad, dus niet te lang bij stilstaan.

26 EndNote Eigen database voor het verzamelen en beheren van je bronnen
Downloaden vanuit bibliografieën Referentielijstje maken in Word EndNote manual made for Wageningen UR Blackboard module 7 Let op: check altijd wat EndNote doet! Je moet zelf weten wat een goede referentie is. Laten zien: Aanmaken EndNote database Vullen vanuit Scopus en catalogus Verschillende styles Integratie met WORD: in tekst citatie en referentielijst. EndNote hulppagina. Wijzen op de module over citeren en refereren. Als het goed is hebben ze deze gedaan in Inleiding Omgevingswetenschappen, maar dat is niet altijd goed gebeurd. 26

27 Wat moet je doen Blackboard Module 4a in ECS52901_2012_information literacy, ook de quizzes! Opdracht 1 van het zoekverslag op papier meenemen op tweede practicum (16 november) Zoekverslag uploaden vóór 1 december via turn-it in Blackboard Opdracht en checklist uitdelen en bespreken. De opdracht staat ook in ECS52901_2012_0 onder extra materials Laten zien hoe ze dit moeten uploaden via Blackboard ECS via turn-it in. Groepen voor tweede deel op bord zetten met PC-zaal, en ook het mail-adres voor opdracht 1.

28 Vragen?


Download ppt "Informatievaardigheden"

Verwante presentaties


Ads door Google