De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Overlegplatform Dementie Startvergadering 2 december 2014

Verwante presentaties


Presentatie over: "Overlegplatform Dementie Startvergadering 2 december 2014"— Transcript van de presentatie:

1 Overlegplatform Dementie Startvergadering 2 december 2014

2 Programma Welkom Voorstelling initiatiefnemers SEL GOAL en ECD Memo
Kaderen OPD in transitieplan dementiekundige basiszorg Voorstelling deelnemers Filmfragment ‘Vergeet me niet’ Brainstorm in groep Plenaire uitwisseling Afspraken en afronding Varia

3 Voorstelling initiatiefnemers
SEL GOAL Expertisecentrum Dementie Memo

4 SEL GOAL GOAL: GezondheidsOverleg Arrondissement Leuven
een organisatie van zorg- en hulpverleners actief in de eerstelijnsgezondheids- en welzijnszorg

5 SEL GOAL Doel Kwaliteit van de zorg rond de individuele patiënt optimaliseren Door de samenwerking tussen de lokale en de regionale partners in de eerste lijn (en met tweede en derde lijn) te stimuleren, coördineren en af te stemmen

6 SEL GOAL Leden Huisartsenkringen Wijkgezondheidscentra
Kinesitherapeuten Vertegenwoordiging van woonzorgcentra Apothekers Thuisverpleegkundigen Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg OCMW’s Psychiatrische thuiszorgdiensten en Mobiele Teams Regionale dienstencentra Dienst maatschappelijk werk van het ziekenfonds Panal Logo Diensten voor gezinszorg Vlabo Lokale dienstencentra Memo Verenigingen van mantelzorgers en gebruikers LMN’s Vrijwilligersorganisaties Sociale dienst van ziekenhuis

7 SEL GOAL Opdrachten Multidisciplinaire vorming en ontmoeting
Sociale kaart Multidisciplinair overleg (MDO – MDO PSY) Aanreiken en promoten van het e-zorgplan Samenwerkingsovereenkomsten

8 Expertisecentrum Dementie Memo
Werkingsgebied: Vlaams-Brabant 2 locaties: Leuven en Heikruis Bezetting: 3 VTE waarvan 2 in Leuven (Annemie Janssens, Stien Claus, Katja Van Goethem, Karen Louwet) en 1 in Heikruis (Jasmijn Driegelinck, Katja Van Goethem) Directie: Griet Robberechts en Mark Hautekiet

9 Expertisecentrum Dementie Memo
Strategische doelstellingen: Implementatie en uitvoering van het transitieplan Informatieverstrekking en adviesverlening Deskundigheidsbevordering Sensibilisering en innovatie Signaalfunctie en samenwerking

10 Expertisecentrum Dementie Memo
Wat doen we concreet? Vorming (op maat) Ondersteuning van mantelzorgers Faciliteren van praatcafés Documentatiecentrum Brochure ‘Dementie, u staat er niet alleen voor’ Thema jongdementie - Boek ‘dementie op jonge leeftijd’ - website: Samenwerking zorgpartners

11 Transitieplan Transitieplan ‘Dementiekundige basiszorg in het natuurlijk thuismilieu’ i.o.v. Jo Vandeurzen Vier pijlers: Versterken van de mantelzorg via psycho-educatie Versterking van de dementiekundige basiszorg Inzet van referentiepersonen dementie en dementie-experten Afstemming regionale ECD’s met SEL’s via OPD

12 Transitieplan Transitieplan Vlaamse overheid KERN:
Alle woonzorgactoren worden geacht om ‘dementiekundig’ te worden, dus ook inclusief wie voor mensen met dementie thuis zorgt. Getrapt systeem van deskundigheid!

13 Transitieplan : 2 doelgroepen
Mantelzorgers Professionelen in de thuiszorg Psycho-educatie

14 Transitieplan : 2 doelgroepen
Mantelzorgers Professionelen in de thuiszorg Het transitieplan van minister Vandeurzen betreft voornamelijk de thuiszorg daar dit Vlaamse materie is en de referentiepersonen dementie in de WZC tot nog toe federale materie is. Psycho-educatie

15 Transitieplan DOEL TRANSITIEPLAN: Elke persoon met dementie of zijn mantelzorger moet terecht kunnen bij één persoon, die gedurende het hele proces de zorgbegeleiding op zich neemt.

16 Professionelen in de thuiszorg
Dementie-expert Referentiepersoon dementie bij woonzorgactoren Dementiekundige basiszorgverlener Bachelordiploma Verzorgende, oppashulp Vrijwilligers Indien er geen referentiepersoon dementie werkzaam is in de dienst

17 Professionelen in de thuiszorg
Dementie-expert Referentiepersoon dementie bij woonzorgactoren Dementiekundige basiszorgverlener Bachelordiploma Verzorgende, oppashulp Vrijwilligers

18 Voorwaarden per doelgroep
permanente, dementiespecifieke vorming intervisie en supervisie voldoen aan competentieprofiel

19 Professionelen in de thuiszorg
Dementie-expert Referentiepersoon dementie bij woonzorgactoren Dementiekundige basiszorgverlener Bachelordiploma Verzorgende, oppashulp Vrijwilligers

20 Basisopleiding: bachelor
Diploma referentiepersoon dementie bij woonzorgactoren (66 uur) Intervisie en supervisie Voldoen aan competentieprofiel

21 Professionelen in de thuiszorg
Dementie-expert Referentiepersoon dementie bij woonzorgactoren Dementiekundige basiszorgverlener Bachelordiploma Verzorgende, oppashulp Vrijwilligers

22 Voorwaarden per doelgroep
Onafhankelijke positie tav zorgactoren Werkzaam bij de expertisecentra dementie

23 Overlegplatform dementie (OPD)
Een OPD is een open en pluralistisch overlegorgaan dat openstaat voor alle zorgaanbieders die werken met en voor personen met dementie en hun omgeving met als doel de kwaliteit van zorg en begeleiding in de zorgregio blijvend aan te scherpen Het OPD is een samenwerking tussen SEL GOAL en ECD Memo

24 Overlegplatform dementie (OPD)
Doelstellingen OPD: Uitwisselen van ervaring, deskundigheid en expertise Bijdrage aan een genuanceerde beeldvorming rond dementie Inventariseren en bespreken van de vastgestelde noden en behoeften in de regio Kennismaking met bestaande en nieuwe initiatieven en het ondersteunen en faciliteren ervan

25 Overlegplatform dementie (OPD)
Doelstellingen OPD (vervolg): Regionale afstemming van de zorg voor personen met dementie en hun omgeving Toegankelijk maken van de bestaande expertise Inventariseren van deskundigheid in de regio Realisatie en actualisatie van de sociale kaart Formuleren van adviezen naar alle deelnemende partners van het platform Sensibiliserende en signaalfunctie naar beleid

26 Overlegplatform dementie (OPD)
Startvergadering: 2 december 2014 Vervolg 2015: 1 OPD in 3 regio’s in structuur van bestaande platformen: Aarschot - Diest Tienen – Zuid-Oost Hageland Groot-Leuven

27 Overlegplatform dementie (OPD)
Terugkoppeling op Algemene Vergadering SEL GOAL Frequentie OPD kan aangepast worden naargelang noden en bereidheid

28 Overlegplatform dementie (OPD)
Accenten: Bij voorkeur vaste deelnemer met actief engagement Mandaat vanuit organisatie Concreet werkzaam in de zorg voor personen met dementie Samenwerking en netwerking

29 Overlegplatform dementie (OPD)
Accenten: Multidisciplinaire groep Thema’s worden bepaald door de deelnemers (bottom-up) Bereidheid om kennis door te geven binnen organisatie Expertise en kennis onderling delen (= meer dan vorming) Hiaten kunnen teruggekoppeld worden naar hoger niveau (Alg. Verg. SEL GOAL, EDV) Verhogen van levenskwaliteit van personen met dementie Wisselende locatie

30 Overlegplatform dementie (OPD)
Wat is het OPD niet? Vrijblijvende vergadering Praatbarak Vervanging vorming Doelloos

31 Voorstelling deelnemers
Kennismaking a.d.h.v. visitekaartjes Voorkant: - Wie ben ik? - Naam voorziening? - Hoe kan je me bereiken? - Bolletje indien nieuwsbrief Achterkant: - GROEN: Waar zijn we sterk in? Wat loopt goed? - ROOD: Wat zijn werkpunten, waar willen we ondersteuning in?

32 Voorstelling deelnemers
Korte uitwisseling van sterke punten

33 Filmfragment ‘Vergeet me niet’ – David Sieveking

34 Brainstorm in groep Vertrekkend vanuit eigen werkpunten (Wat zijn werkpunten, waar willen we ondersteuning in?): wat ervaren we als tekorten in de zorg voor personen met dementie? 10 min. Maak top 3 van belangrijkste werkpunten op Post-It’s

35 Brainstorm in groep Plenaire uitwisseling

36 Afspraken en afronding
In 2015 in 3 regio’s OPD (platformwerking SEL GOAL): Aarschot - Diest: (datum) Tienen – Zuid-Oost Hageland: (datum) Groot-Leuven: (12 maart Oud-Heverlee) Locatie: Wie wil gastheer zijn? Deelnemers startvergadering sluiten bij voorkeur aan bij platform in eigen regio Leden OPD: wie engageert zich?

37 Varia Verslag OPD: zie www.selgoal.be
Voorstelling psycho-educatiepakket ‘Dementie en nU’ train-de-trainer: 23/01/2015 in Edegem (Antwerpen) 12/03/2015 in Gent Competentieprofiel coach + mandaat organisatie Voorstelling opleiding referentiepersonen dementie Start voorjaar 2015 in Leuven (nog enkele plaatsen vrij)

38 Varia Terugkomdagen referentiepersonen dementie
Najaar 2014 (volzet) Najaar 2015 Train-de-trainer Spelmethodieken 6 februari 2015 in Leuven (13 tot 16 uur) Train-de-trainer film ‘Feel my love’ 16 maart 2015 in Leuven (13 tot 16 uur)

39 Overlegplatform dementie
Meer informatie: SEL GOAL: Ellen Thielens tel.: ECD Memo: Stien Claus Katja Van Goethem Karen Louwet Annemie Janssens Jasmijn Driegelinck tel.:


Download ppt "Overlegplatform Dementie Startvergadering 2 december 2014"

Verwante presentaties


Ads door Google