De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Algemene info Met de invoering van passend onderwijs is de leerlinggebonden financiering (LGF) per 1-8-2014 beëindigd. De overheid heeft een fasering.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Algemene info Met de invoering van passend onderwijs is de leerlinggebonden financiering (LGF) per 1-8-2014 beëindigd. De overheid heeft een fasering."— Transcript van de presentatie:

1

2 Algemene info Met de invoering van passend onderwijs is de leerlinggebonden financiering (LGF) per 1-8-2014 beëindigd. De overheid heeft een fasering voorgeschreven die het volgende (op hoofdlijnen) inhoudt: Schooljaar 2014 – 2015 het AB-deel van de voormalige LGF-middelen gaat naar de schoolbesturen cluster 3 en 4 het schooldeel van de voormalige LGF-middelen gaat naar het SWV ‘verplichte winkelnering’ op grond van een uurtarief vastgesteld door het SWV in samenspraak met de besturen van de AB-diensten. scholen hebben op grond van het uurtarief van het SWV een overzicht ontvangen van bedragen/uren per school Schooljaar 2015 - 2016 het AB-deel van de voormalige LGF-middelen gaat naar SWV i.p.v. de schoolbesturen cluster 3 en 4 zie boven. Na 2016 De voormalige LGF-middelen zijn door het SWV op grond van eigen beleid te besteden.

3 Beleid SWV Rivierenland De doelstelling is het realiseren van een dekkende netwerk van expertise in de scholen. Nu de AB niet meer ‘leerlingebonden’ is kan er (meer) vraaggestuurd worden gewerkt. Het clusterbestuur is werkgever, de school, middels bijvoorbeeld de zorgcoördinator, waar de AB-er is gestationeerd fungeert als ‘opdrachtgever. Clustering van AB (evt. ook samenwerking cluster 3 en 4) vanuit de idee: “liever één AB-er veel in de school, dan veel AB-ers weinig in de school”. We sluiten een inkooprelatie af met de besturen van de AB-diensten: samenwerkingscontract die voldoet aan de wettelijke verplichtingen van 2 jaar diensten afnemen. Voornemens is om 1 jaar te verlengen, mits aan kwaliteiten eisen wordt voldaan (tripartite-akkoord). Volume (aantal uren) wordt vanuit het SWV aangegeven, de personele inzet c.q. de kwaliteitseisen worden opgesteld vanuit de scholen in samenspraak met de AB-diensten.

4 Werkwijze inzet AB 2014-2015 Leerlinggebonden activiteiten Gericht op de klas/groep Gericht op de leerkrachten Gericht op het onderwijsondersteuningsysteem

5 Leerlinggebonden activiteiten

6 Gericht op de klas/groep Voorbeeld: de ‘lastige’ klas, opstellen en (mede) uitvoeren van groepsplannen, trainingen in sociale vaardigheden, rots & water, pestgedrag neutraliseren, groepsvoorlichting n.a.v. de beperking van en klasgenoot etc. etc.

7 Gericht op de leerkrachten Voorbeeld: begeleiden en coachen van (groepen) docenten, intervisie, lesobservaties, co-teaching, begeleiding / meedoen in oudergesprekken. Voorbeeld: begeleiden en coachen van (groepen) docenten, intervisie, lesobservaties, co-teaching, begeleiding / meedoen in oudergesprekken.

8 Gericht op het onderwijsondersteuningsysteem Voorbeeld: deelname Zorgadviesteam, deelname managementoverleg, beleidsadvisering, adviseren in de toelatingsprocedure, namens de school samenwerken met Rebound.

9 Voorstellen AB-ers en Zorgcoordinatoren en goodpractice in de scholen…

10


Download ppt "Algemene info Met de invoering van passend onderwijs is de leerlinggebonden financiering (LGF) per 1-8-2014 beëindigd. De overheid heeft een fasering."

Verwante presentaties


Ads door Google