De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Door: Projectleider Jolande Reusen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Door: Projectleider Jolande Reusen"— Transcript van de presentatie:

1 Door: Projectleider Jolande Reusen
xxxxxxxxxxxxxxx 4/8/2017 HOG-docentendag 4 november 2014 Aanpak BBE in Utrecht Door: Projectleider Jolande Reusen xxxxxxxxxxxxx

2 Keuze (vrije keuze en voorgestelde studieroutes)
BBE Eindkwalificaties Opleiding IGO Keuze (vrije keuze en voorgestelde studieroutes) Cursusoverzicht: Verplicht Aandachtsgebieden BBE-landelijk Boks wordt ingevuld met behulp van de 6 expertisegebieden BOKS: Visie IGO: Stip aan de horizon. BBE competenties landelijk Hoofd leerdoelen Profiel Compe- tenties BBE

3 ingenieur stedelijke omgeving:
Eindkwalificaties ingenieur stedelijke omgeving: De ingenieur levert een bijdrage, vanuit een brede maatschappelijke betrokkenheid, aan het maken van een leefbare, duurzame en adaptieve stad De ingenieur opereert binnen de fysieke omgeving en gebruikt technische innovaties en creatieve ideeën om problemen binnen de stedelijke omgeving aan te pakken en op te lossen De ingenieur handelt vanuit een integrale benadering en een multidisciplinaire aanpak om tot oplossingen te komen voor stedelijke vraagstukken De ingenieur kent het werkveld en de maatschappelijke context waarbinnen hij opereert en kan met betrokkenen afstemmen en samenwerken De ingenieur kan vanuit een onderzoekende houding omgaan met informatie en weet deze op de juiste manier toe te passen

4 Eindkwalificaties: Context: Gebouw Gebied Infra Integrator X Adviseur
De student studeert af als ingenieur stedelijke omgeving waarbij bovenstaand profiel ingevuld wordt vanuit een centrale beroepsrol binnen een gekozen context. Context: Gebouw Gebied Infra Beroepsrollen: Integrator X Adviseur Regisseur

5 BWK BTB De eindkwalificaties voor de ingenieur stedelijke omgeving worden uitgewerkt naar de Body of knowledge and skills. De eindkwalificaties kunnen met behulp van verschillende studieroutes bereikt worden. Om studieroutes vorm te geven wordt gebruik gemaakt van de kennis die valt onder een expertisegebied. Er worden 6 expertisegebieden binnen IGO onderscheiden. Per expertisegebied worden de belangrijkste kern/beroepstaken aangegeven. De beroepstaken zullen binnen de cursussen herkenbaar zijn. De afstudeerrichtingen worden bepaald door de beroepsrollen en de context van het expertisegebied GEO CIT ROP MIL

6 Aanpak: Eindkwalificaties: Koninklijke route Pragmatisch: vormgeving 1e jaar


Download ppt "Door: Projectleider Jolande Reusen"

Verwante presentaties


Ads door Google