De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Raspberry Pi Les 2: Zaterdag 1 maart 2014 Wim Peeters

Verwante presentaties


Presentatie over: "Raspberry Pi Les 2: Zaterdag 1 maart 2014 Wim Peeters"— Transcript van de presentatie:

1 Raspberry Pi Les 2: Zaterdag 1 maart 2014 Wim Peeters (Wim.Peeters@acm.org)

2 Raspberry-Pi

3 3 Programma Installatie Basis Linux en de commando's Pi als eenvoudig Linux servertje Raspberry PI als mediaspeler Aansturen en uitlezen motoren en LEDs Raspberry PI als fm zender

4 Raspberry-Pi4 Vorige les  Beschrijving van de Pi  Installatie  Herhaling basis LINUX commandos

5 Raspberry-Pi5 Programma Installatie Basis Linux en de commando's Pi als eenvoudig Linux servertje Raspberry PI als mediaspeler Aansturen en uitlezen motoren en LEDs Raspberry PI als fm zender

6 Raspberry-Pi6 Vandaag  PI als eenvoudig Linux servertje – Mail server – Webserver

7 Raspberry-Pi7 Netwerk adres zoeken  Commando: ifconfig  ifconfig -a  ifconfig eth0  Tweede IP-adres op zelfde interface  sudo ifconfig eth0:1 192.168.66.1

8 Raspberry-Pi8 Inloggen over het netwerk: SSH  SSH secure shell:  Ge-encrypteerd kanaal over het netwerk  ssh user@systemuser@system  Of ssh –l user system  Of ssh –l user IP-adress  Is op Linux en Apple standaard aanwezig, maar je moet de service opzetten

9 Raspberry-Pi9 Voorbeeld vanuit Windows: Putty http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html  SSH client op windows  Vrij beschikbaar

10 Raspberry-Pi10 Secure copy over het netwerk: scp  Gebruikt het SSH protocol om een copy te maken over een versleuteld kanaal.  scp user@host:van_path naar_path  B.v:  scp wim@pi:/home/wim/lijst.  scp wim@192.168.1.130:/home/wim/lijst.

11 Raspberry-Pi11 SCP vanuit windows: winscp http://winscp.net/eng/docs/lang:nl http://winscp.net/eng/docs/lang:nl

12 Raspberry-Pi12

13 Raspberry-Pi13 Administrator/root rechten  sudo  Sudo -s  Geeft een root shell

14 Raspberry-Pi14

15 Raspberry-Pi15 Man man  Manual pages (handleiding)  Raadplegen met commando: man  man man  Toont de manual voor man man bash  Geeft de manual van bash

16 Raspberry-Pi16 Apropos what?

17 Raspberry-Pi17 Software installeren: APT  sudo apt-get update  “app store connection update”  sudo apt-get upgrade  Upgraden naar de laatste versies  sudo apt-get install  Installeren van “Packet”  apt-cache search

18 Raspberry-Pi18

19 Raspberry-Pi19 Gebruikers toevoegen  sudo useradd -m wim  -m: maak de /home/wim folder aan

20 Raspberry-Pi20 useradd –m –c “commentaar” login (kijk in /etc/passwd)  -m: maak de homedirectory  -c: commentaar

21 Raspberry-Pi21 Tweede netwerk/adres Server: vast ip-adres – Netwerk: 192.168.44.0/24 – Wim: 192.168.44.1

22 Raspberry-Pi22 /etc/hosts

23 Raspberry-Pi23 Test

24 Raspberry-Pi24 Mailserver: SMTP Postfix MDA DISK /var/mail/ TCP 25 MTA

25 Raspberry-Pi25 Mailserver: postfix  sudo apt-get install postfix

26 Raspberry-Pi26 Mailutils: Mail sturen vanuit de shell, of vanuit scripts  sudo apt-get install mailutils  Mailx  Smarthost, internet, FQDN....  echo dada | mailx -s “Hallo van Pi” pi

27 Raspberry-Pi27 Commandline reader: mutt

28 Raspberry-Pi28

29 Raspberry-Pi29 Webserver: Apache sudo apt-get install apache2 – /var/www

30 Raspberry-Pi30 /var/www/index.html Basic HTML taal

31 Raspberry-Pi31 resultaat


Download ppt "Raspberry Pi Les 2: Zaterdag 1 maart 2014 Wim Peeters"

Verwante presentaties


Ads door Google