De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgie ds. A. van Vugt te Eindhoven

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgie ds. A. van Vugt te Eindhoven"— Transcript van de presentatie:

1 Liturgie ds. A. van Vugt te Eindhoven
Gezang 158: Lezen Psalm 73: Psalm 73: 1, 9, 10 Opwekking 520: Gezang 179b: Opwekking 544: Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

2 Welkom in deze dienst Voorganger: ds. A van Vugt te Eindhoven

3 Mededelingen kerkenraad
Diensten 09:30 voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. A. van Vugt te Eindhoven De collecte is bestemd voor algemene diaconale doelen, onder andere gericht op ondersteuning van de eigen gemeenteleden.

4 16 november 930 kinderclub 1930 gelegenheidskoor
Agenda 16 november 930 kinderclub 1930 gelegenheidskoor

5 Deze week zijn jarig: 18 november: br Ronald van den Aker zr Gérida Nelemans-Tillema 19 november: Daniël Semere 20 november: zr Joke van den Dool-Timmerman br Joost Sytsma br Gerrit Westerik 23 november: Ruben van Kleef

6 Liturgie ds. A. van Vugt te Eindhoven
Gezang 158: Lezen Psalm 73: Psalm 73: 1, 9, 10 Opwekking 520: Gezang 179b: Opwekking 544: Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

7 Liturgie ds. A. van Vugt te Eindhoven
Gezang 158: Lezen Psalm 73: Psalm 73: 1, 9, 10 Opwekking 520: Gezang 179b: Opwekking 544: Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

8 Gezang 175C

9 Liturgie ds. A. van Vugt te Eindhoven
Gezang 158: Lezen Psalm 73: Psalm 73: 1, 9, 10 Opwekking 520: Gezang 179b: Opwekking 544: Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

10 Als een hert dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar U.
Gezang 158 Als een hert dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar U. U alleen kunt mijn hart vervullen, mijn aanbidding is voor U. U alleen bent mijn kracht, mijn schild. Aan U alleen geef ik mij geheel.

11 Liturgie ds. A. van Vugt te Eindhoven
Gezang 158: Lezen Psalm 73: Psalm 73: 1, 9, 10 Opwekking 520: Gezang 179b: Opwekking 544: Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

12 Liturgie ds. A. van Vugt te Eindhoven
Gezang 158: Lezen Psalm 73: Psalm 73: 1, 9, 10 Opwekking 520: Gezang 179b: Opwekking 544: Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

13 Liturgie ds. A. van Vugt te Eindhoven
Gezang 158: Lezen Psalm 73: Psalm 73: 1, 9, 10 Opwekking 520: Gezang 179b: Opwekking 544: Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

14 Ja, God is goed voor Israël, voor elk die leeft naar zijn bevel,
Psalm 73: 1, 9, 10 1 Ja, God is goed voor Israël, voor elk die leeft naar zijn bevel, die rein van hart de Heer blijft vrezen, hoe donker ook zijn weg mag wezen. Maar ach, hoe goed ik dit ook weet, zo zwaar te dragen was mijn leed, dat ik welhaast gewankeld had en bijna uitgleed op mijn pad.

15 Psalm 73: 1, 9, 10 9 Voortdurend zal ik bij U zijn in al mijn noden, angst en pijn, U al mijn liefde waardig schatten, U die mijn rechterhand omvatte. O God, die nimmer mij verlaat, U zult mij leiden door uw raad. En dan, hiertoe door U bereid, neemt U mij op in heerlijkheid.

16 Wie heb ik in de hemel hoog behalve U? Wat zou mijn oog
Psalm 73: 1, 9, 10 10 Wie heb ik in de hemel hoog behalve U? Wat zou mijn oog op aarde naast U ooit begeren? U kan ik immers nooit ontberen! Bezwijkt mijn vlees en hart in nood, U blijft mijn rots, zelfs tot de dood. Niets is er wat mij van U scheidt, mijn erfdeel tot in eeuwigheid.

17 Liturgie ds. A. van Vugt te Eindhoven
Gezang 158: Lezen Psalm 73: Psalm 73: 1, 9, 10 Opwekking 520: Gezang 179b: Opwekking 544: Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

18 Een psalm van Asaf

19 Asaf Singer Songwriter – Psalm 50 & 73-83
Dirigent tempelkoren – 1 Kronieken 16 Ziener – 2 Kronieken 29 Stamvader van tempelzangers – Ezra 2

20 Jaloers want ik keek met afgunst naar de dwazen,
benijdde het geluk van wie kwaad doen Psalm 73,3

21 verbitterd Ja, vergeefs hield ik mijn geweten zuiver
en waste ik mijn handen in onschuld! Psalm 73,13

22 twijfel Maar zou ik spreken als zij,
ik pleegde verraad aan Gods kinderen! Dus bleef ik nadenken, ik wilde weten waarom – het was een vraag die mij kwelde, (…) Psalm 73,15v

23 redding Zolang ik verbitterd was, gekwetst van binnen, dom en dwaas,
was ik bij u als een redeloos dier. Maar nu weet ik mij altijd bij u, u houdt mij aan de hand en leidt mij volgens uw plan. Dan neemt u mij weg, met eer bekleed. Psalm 73,22v

24 verlangen Wie buiten u heb ik in de hemel?
Naast u wens ik geen ander op aarde. Psalm 73,25

25 dichtbij ‘Het woord is dicht bij u, in uw mond en in uw hart’ – en dat betekent: de boodschap van het geloof die wij verkondigen, is dicht bij u. Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered Romeinen 10,8v

26 Bij God te zijn is mijn enig verlangen,
mijn toevlucht vind ik bij God, de HEER. Van al uw daden zal ik verhalen. Psalm 73,28

27 Liturgie ds. A. van Vugt te Eindhoven
Gezang 158: Lezen Psalm 73: Psalm 73: 1, 9, 10 Opwekking 520: Gezang 179b: Opwekking 544: Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

28 Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart,
Opwekking 520 Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart, leer mij U kennen in vreugde en smart. Laat mijn gedachten op U zijn gericht; wakend of slapend, vervuld van uw licht. Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer, dat ik in U blijf en U in mij Heer, U als mijn Vader en ik als uw kind dat in uw armen geborgenheid vindt,

29 Geef mij uw schild en uw zwaard in de strijd,
Opwekking 520 Geef mij uw schild en uw zwaard in de strijd, maak mij tot machtige daden bereid. Wees als een burcht, als een toren van kracht, wijs mij omhoog waar uw liefde mij wacht. Wat baat mij rijkdom of eer van een mens: bij U te wonen is al wat ik wens, met als beloning dat ik op U lijk; Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk.

30 Hemelse Koning, die het kwaad overwon,
Opwekking 520 Hemelse Koning, die het kwaad overwon, als ik daar kom in het licht van uw zon, stralend van vreugde, getooid als een bruid, gaat mijn verlangen nog meer naar U uit. Stralend van vreugde, getooid als een bruid,

31 Liturgie ds. A. van Vugt te Eindhoven
Gezang 158: Lezen Psalm 73: Psalm 73: 1, 9, 10 Opwekking 520: Gezang 179b: Opwekking 544: Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

32 Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,
Gezang 179b, Gz4 Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here; die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel; op de derde dag opgestaan uit de doden;

33 opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God,
Gezang 179b, Gz4 opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene,christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; vergeving van de zonden; opstanding van het vlees; en een eeuwig leven. Amen.

34 Liturgie ds. A. van Vugt te Eindhoven
Gezang 158: Lezen Psalm 73: Psalm 73: 1, 9, 10 Opwekking 520: Gezang 179b: Opwekking 544: Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

35 Liturgie ds. A. van Vugt te Eindhoven
Gezang 158: Lezen Psalm 73: Psalm 73: 1, 9, 10 Opwekking 520: Gezang 179b: Opwekking 544: Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

36 Liturgie ds. A. van Vugt te Eindhoven
Gezang 158: Lezen Psalm 73: Psalm 73: 1, 9, 10 Opwekking 520: Gezang 179b: Opwekking 544: Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

37 Meer dan rijkdom, meer dan macht
Opwekking 544 Meer dan rijkdom, meer dan macht meer dan schoonheid van sterren in de nacht, meer dan wijsheid die deze wereld kent is het waard te weten wie U bent. Meer dan zilver, meer dan goud, meer dan schatten door iemand ooit aanschouwd, meer dan dat, zo eindeloos veel meer was de prijs die U betaalde Heer.

38 In een graf verborgen door een steen,
Opwekking 544 In een graf verborgen door een steen, toen U zich gaf, verworpen en alleen, als een roos geplukt en weggegooid nam U de straf, en dacht aan mij, meer dan ooit.

39 Meer dan rijkdom, meer dan macht
Opwekking 544 Meer dan rijkdom, meer dan macht meer dan schoonheid van sterren in de nacht, meer dan wijsheid die deze wereld kent is het waard te weten wie U bent. Meer dan zilver, meer dan goud, meer dan schatten door iemand ooit aanschouwd, meer dan dat, zo eindeloos veel meer was de prijs die U betaalde Heer.

40 In een graf verborgen door een steen,
Opwekking 544 2x In een graf verborgen door een steen, toen U zich gaf, verworpen en alleen, als een roos geplukt en weggegooid nam U de straf, en dacht aan mij, meer dan ooit.

41 Liturgie ds. A. van Vugt te Eindhoven
Gezang 158: Lezen Psalm 73: Psalm 73: 1, 9, 10 Opwekking 520: Gezang 179b: Opwekking 544: Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

42 Gezang 182E 4-stemmig

43 Liturgie ds. A. van Vugt te Eindhoven
Gezang 158: Lezen Psalm 73: Psalm 73: 1, 9, 10 Opwekking 520: Gezang 179b: Opwekking 544: Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

44 Daarnaast is er een dringende oproep om voor deze actie te bidden.
HET EVANGELIE PER USB NAAR NOORD-KOREA! De actie gaat nog steeds door! De eerste 6 usb-sticks zijn ingeleverd. Maar er zijn vast nog meer ongebruikte usb-sticks. Dus gauw thuis op zoek. Achterin de kerk staat de doos waar de usb-sticks ingeleverd kunnen worden. Daarnaast is er een dringende oproep om voor deze actie te bidden. Namens onze Noord-Koreaanse broeders en zusters: hartelijk bedankt! Meer informatie op

45 Ook nieuwe usb-sticks zijn welkom….
HET EVANGELIE PER USB NAAR NOORD-KOREA! De actie gaat nog steeds door! Ook nieuwe usb-sticks zijn welkom…. Makkelijk te bestellen via internet. Of je staat toch te wachten in de rij bij de Action. Doe niet moeilijk en neem een usb-stick mee!!! Achterin de kerk staat de doos waar de usb-sticks ingeleverd kunnen worden. Namens onze Noord-Koreaanse broeders en zusters: hartelijk bedankt! Meer informatie op


Download ppt "Liturgie ds. A. van Vugt te Eindhoven"

Verwante presentaties


Ads door Google