De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bezoek IDEWE © 2006 Borealis AG 1 19 april 2007 Nieuwe strategieën voor een positief veiligheidsbeleid over de grenzen heen Eddy Eyckmans – Group Health.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bezoek IDEWE © 2006 Borealis AG 1 19 april 2007 Nieuwe strategieën voor een positief veiligheidsbeleid over de grenzen heen Eddy Eyckmans – Group Health."— Transcript van de presentatie:

1 Bezoek IDEWE © 2006 Borealis AG 1 19 april 2007 Nieuwe strategieën voor een positief veiligheidsbeleid over de grenzen heen Eddy Eyckmans – Group Health & Safety Manager Borealis Bestuurder – Lid dagelijks bestuur PreBes

2 Reference © 2006 Borealis AG 2 January 11, 2015 Nieuwe strategieën voor een positief veiligheidsbeleid over de grenzen heen Aandacht voor alle incidentmeldingen – leren van anderen Aandacht voor procesveiligheid incidenten Aandacht voor gedrag Paradigma verschuiving naar gezondheid Van “lagging” naar “leading” indicatoren

3 Bezoek IDEWE © 2006 Borealis AG 3 19 april 2007 Aandacht voor alle incidentmeldingen Leren van anderen

4 Reference © 2006 Borealis AG 4 January 11, 2015 Risicovelden (Kinney) Bijna ongevallen Proces incidenten Traditionele veiligheid

5 Reference © 2006 Borealis AG 5 January 11, 2015 Aandacht voor alle incidentmeldingen Alle incidentmeldingen dienen onderzocht te worden. Geen “verwijt” cultuur of “zoeken van schuldigen” Bijna - ongevallen zijn gratis lessen. Melding stimuleren. Bespreking van alle incidenten met een risicocijfer > 20 door afdelingsverantwoordelijke op het CPBW. Bespreking in afdelingswerkgroepen en teamoverleg in ploegen Data- & trendanalyse van gegevens Diepgang van onderzoek in functie van risicocijfer Uitwisseling tussen locaties (bedrijven) – leren van anderen We nemen niet de tijd om incidenten diepgaand te onderzoeken, maar we nemen wel de tijd om ze telkens opnieuw te onderzoeken.

6 Reference © 2006 Borealis AG 6 January 11, 2015 Incidentonderzoek op basis van risicocijfer Risicocijfer (Kinney) Analyse en onderzoek door: Verantwoordelijke voor goedkeuring acties Zeer laag <5Melder, rechtstreekse oversteOnderzoek niet verplicht 5< Laag <20 Onderzoeker aangesteld door afdelingsverantwoordelijke Afdelingsverantwoordelijke 20 < Belangrijk <70 Onderzoeker aangesteld door afdelingsverantwoordelijke Afdelingsverantwoordelijke 70 < Hoog < 200 Onderzoeksgroep aangesteld door afdelingsverantwoordelijke Afdelingsverantwoordelijke 200 < Zeer hoog < 400 (*) Onderzoeksgroep aangesteld door Site Manager Site Manager cc: Group HSE VP 400 < Catastrofaal (*) Onderzoeksgroep aangesteld door Ex-Board Ex-Board cc: Group HSE VP

7 Reference © 2006 Borealis AG 7 January 11, 2015 Leren uit ongevallen van andere locaties Vb.Trucker valt van wagen in Portugal. Herzien van risicoanalyse bulk- en containerbelading onder de siloparken. Aanvulling van de collectieve beveiliging met individuele valbeveiliging. Vb. Beheer van veranderingen - Finland. Nieuw type vorkheftruck met mast die lager komt (niet opgemerkt in risicoanalyse). Bij het binnenrijden van een productiehal blokkeerde de mast tegen een drempel. Operator kwam met hoofd tegen voorruit terecht.

8 Reference © 2006 Borealis AG 8 January 11, 2015 Innovation Award 2007 Borealis Brazil De vlijmscherpe messen op de meskop van een extruder dienen regelmatig vervangen te worden. Hiervoor worden snijbestendige handschoenen gebruikt. Het team ontwikkelde een eenvoudige houder waarin de messenkop perfect past. Via een uitsparing in de kunststofhouder kunnen de messen nu veilig één voor één vervangen worden. Via een informatiecampagne werden andere vestigingen geïnformeerd.

9 Bezoek IDEWE © 2006 Borealis AG 9 19 april 2007 Meer aandacht voor procesveiligheid

10 Reference © 2006 Borealis AG 10 January 11, 2015 Procesveiligheid uitdagingen

11 Reference © 2006 Borealis AG 11 January 11, 2015 Traditionele ongevalstheorieën werken niet voor procesongevallen De realiteit Als we de kleinere incidenten aanpakken zullen we deze verminderen Het idee Er is een vaste verhouding tussen verschillende type incidenten De hoop Als we de kleinere incidenten aanpakken zullen we ook de ernstigere verminderen De hoopDe realiteit

12 Reference © 2006 Borealis AG 12 January 11, 2015 Oorzaken van belangrijke verliezen (Analyse van verschillende ernstige incidenten) Onvolledige risico-identificatie en -analyse Onvoldoende risicoperceptie bij werknemers en leidinggevenden Onvoldoende veiligheidsafstanden tussen installaties Laag redundante uitvoering van procescontrole systemen Slechte, ontbrekende beheersing van veranderingen. Gebrek aan training en testen van kennis (eigen en derden). Gebrek aan een effectief mechanisch integriteitsprogramma Gebrekkig crisismanagement, herstelprogramma en voorbereiding Beperkt ongevals- en bijnaongevalonderzoek en opvolging acties Geen effectieve geïntegreerde management systemen

13 Reference © 2006 Borealis AG 13 January 11, 2015 Actuele aandachtspunten in de procesindustrie Van letsel- naar lekpreventie, ondersteunende processen Beheer van veranderingen – inherent veilig ontwerp Werkvergunningsystemen, vergrendelprocedures, alarm management, Periodieke risicoanalyse van bestaande installaties huidige ontwerpstandaarden Betrouwbaarheid van veiligheidskritische componenten (SIL) Belangrijke investeringen in training, gedrag een duidelijk onderdeel verhoging van het risicobewustzijn en technische competenties van leiding- gevenden en uitvoerenden Van VGM beheersystemen naar volledig geïntegreerde beheersystemen (Operations Integrity Management System)

14 Bezoek IDEWE © 2006 Borealis AG 14 19 april 2007 Aandacht voor gedrag. Trend? Wat er van verwachten? “Als het niet veilig kan, doen we het helemaal niet.” Basisprincipe VGM-beleid (2002)

15 Reference © 2006 Borealis AG 15 January 11, 2015 Zero Mindset Stapverandering in veiligheid Tijd Zorg voor mezelf Observeer Reageer Handel Gedeelde waarden Risicobeoordeling VGM-resultaten Werkverlet / TRI Zorg voor collega’s Supervisie Systeembenadering Duidelijk Rollen en Verantwoordelijk- heden Zelf- behoud LTA ~ 25 LTA ~ 5 TRI < 4 1ste verandering 2de verandering TRI < 2 Op papier, in het hoofd & in het hart Op papierOp papier & in het hoofd Pre-conditie voor focus op veilig gedrag

16 Reference © 2006 Borealis AG 16 January 11, 2015 Ons gedragsprogramma samengevat: “Engagement leiding & betrokkenheid medewerkers” Engagement van leidinggevenden Hiërarchische lijn als voorbeeldfunctie – “walk the talk” Observatierondgangen, incidentonderzoek, procesveiligheid- comité gestart Positieve gedragsversterking en feedback Analyse van gegevens uit observatierondgangen ter bepaling van barrières voor veilig werk Eerste item op de agenda van elke vergadering Openlijke interne en externe communicatie van resultaten Betrokkenheid van medewerkers & derden Incident rapportering & onderzoek Risico- & taakanalyse, Standard Operatie Procedure ontwikkeling Afdeling VGM werkgroepen (90% van problemen lokaal op te lossen) Verhoogde betrokkenheid in observatierondgangen

17 Reference © 2006 Borealis AG 17 January 11, 2015 Als je wil starten met verhoogde aandacht op gedrag – Zorg voor een goede balans! Gedrag beïnvloedingsprogramma’s kunnen een positieve bijdrage leveren in de promotie van veiligheid en gezondheid. Wanneer enkel focus gelegd wordt op gedragsvergadering zonder veranderingen aan te brengen in: De wijze waarop medewerkers georganiseerd, aangestuurd, gemotiveerd en beloond worden De fysieke werkomgeving, gereedschappen en uitrusting zal dit enkel de symptomen behandelen zonder de basisoorzaken van onveilig gedrag aan te pakken. Gedragsprogramma’s zijn een onderdeel van totaal zorgsysteem. Indien correct geïmplementeerd zal dit een positief effect hebben op de naleving van regels en procedures.

18 Bezoek IDEWE © 2006 Borealis AG 18 19 april 2007 Paradigma verschuiving naar gezondheid

19 Reference © 2006 Borealis AG 19 January 11, 2015 Aandachtsverschuiving in Veiligheid, Gezondheid & Milieu Milieu Energie / CO 2 Gezondheid Ecologisch Economisch Sociaal Veiligheid Naar onderwerp Naar indicatoren

20 Reference © 2006 Borealis AG 20 January 11, 2015 Gezondheidsprogramma Onderdeel van “24-uren zorg” 5-jaren programma met sleutelthema’s gericht op de huidige gezondheidsproblemen in de samenleving. Fysieke conditie van werknemers Gezonde voedingsgewoonten Werk – privé balans (met inbegrip van stress, burn-out, ….) Verslavingen (Rookstop, alcohol & drugs, …) Genoeg slaap en rust (vooral voor medewerkers in ploegen)  “Gezonde levensstijl” Locaties bepalen de volgorde waarin de thema’s behandeld worden, maar alle onderwerpen moeten binnen de 5 jaar behandeld worden. Continu programma eens gestart maar op vrijwillige basis.

21 Reference © 2006 Borealis AG 21 January 11, 2015 Verbeteren fysieke conditie (voorbeeld “Spurtti – Porvoo - Finland”) Programma om de medewerkers aan te zetten om hun fysieke conditie te verbeteren. Wat werd aangeboden: Basis conditietest Een persoonlijk trainingsprogramma Sportactiviteiten in groep: Nordic walking, fitness training, roeien, etc. Finale conditietest Externe trainer Katri Rosti van Sporttipollari 434 actieve deelnemers = 51 % (46% van de ploegen- en 54 % dagmedewerkers) Ongeveer de helft nam deel aan de finale conditietest met merkbare verbeteringen.

22 Bezoek IDEWE © 2006 Borealis AG 22 19 april 2007 Van “lagging” naar “leading” indicatoren

23 Reference © 2006 Borealis AG 23 January 11, 2015 Lagging – Leading indicatoren Lagging indicatoren voor veiligheid: In het algemeen gericht op letselongevallen (Vb. Ernst- en frequentiegraad. Verschaffen de informatie te laat. Er is immers al een ongeval. Belangrijkste parameters gebruikt bij benchmarking. Leading (sturende) indicatoren voor veiligheid: Zijn niet absoluut Voorkomen van ongevallen voordat ze gebeuren. Sturende indicatoren richten zich op het veiligheidsgebeuren. Meten van inspanningen gericht op het voorkomen van letselongevallen, kwetsuren, schadegevallen, ….. en verliezen in het algemeen. Veelal meerdere parameters nodig om een goed beeld te krijgen.

24 Reference © 2006 Borealis AG 24 January 11, 2015 Waar zijn we vandaag met leading indicatoren? Ongevalsonderzoek: HSE incident respons: hoe goed zijn we in het tijdig: onderzoeken van incidenten goedkeuren van de voorgestelde acties. Observatierondgangen Aantal rondgangen (individueel, locatie doelstellingen) Introductie van kwaliteitsparameters Procesveiligheid Procesveiligheid incident respons snelheid: worden de overeengekomen acties tijdig uitgevoerd Borealis Blue audit systeem werd ontwikkeld met focus op procesveiligheid.

25 Reference © 2006 Borealis AG 25 January 11, 2015 Bijkomende “leading” indicatoren ter discussie % gerapporteerde incidenten welke onderzocht werden % geïdentificeerde acties tijdig uitgevoerd % medewerkers getraind volgens de vooropgezette planning % veiligheidsoverlegvergaderingen gehouden (Proces indicator 2008) % medewerkers dat deelneemt aan een vrijwillige gezondheidscheck op de medische dienst % bestuurders die defensief rijprogramma tijdig afwerken % preventief onderhoud conform planning uitgevoerd % audit opmerkingen tijdig afgewerkt

26 Reference © 2006 Borealis AG 26 January 11, 2015 Voortdurende aandacht voor veiligheid, gezondheid en milieu Deel ervaringen met anderen Bedankt voor de aandacht


Download ppt "Bezoek IDEWE © 2006 Borealis AG 1 19 april 2007 Nieuwe strategieën voor een positief veiligheidsbeleid over de grenzen heen Eddy Eyckmans – Group Health."

Verwante presentaties


Ads door Google