De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

H5, Anders Identiteit is dat wat je bent, niet dat wat je wil zijn.

Verwante presentaties


Presentatie over: "H5, Anders Identiteit is dat wat je bent, niet dat wat je wil zijn."— Transcript van de presentatie:

1 H5, Anders Identiteit is dat wat je bent, niet dat wat je wil zijn.
Quote-1: Identiteit is dat wat je bent, niet dat wat je wil zijn. Quote-2: In eerste instantie kijken mensen naar de buitenkant. Als zij met elkaar omgaan leren zij elkaar beter kennen. Quote-3: Soms kiezen mensen er voor om anders te zijn dan anderen: zij willen zich onderscheiden, ‘geen massakonijn zijn’.. Quote-4: Mensen ruilen waarheid in voor beetje vriendschap. 1

2 1 H5.1, Jezelf Deel 1 Neem over Als mensen naar ons kijken zien zij onze ‘buitenkant’, een stukje ‘Facebook-profiel’. Wat er ten diepste in ons leeft is minder toegankelijk. De houding van het lichaam, de ogen, gelaatsuitdrukking, etc. vertellen iets over de binnenkant. Een goed en eerlijk gesprek brengt ons hierbij verder. Mensen kunnen zich om verschillende redenen anders voor doen dan zij in wezen zijn. Zij zijn dan zichzelf niet en kunnen daardoor op den duur zelfs ‘ziek’ worden. Zichzelf verliezen. Het is goed om te beseffen wat een mens ten diepste is. Immers een mens is meer dan vlees en bloed alleen. Boek blz. 10 t/m 37, ca. 6 weken 2

3 H5.1, Jezelf Andere woorden voor ‘ik’: Gezegden: 4. ..?
Mezelf, 2. Ego Individu Persoonlijkheid Gezegden: 1. De appel valt niet ver van de boom. 2. Al draagt een aap een gouden ring, het is en blijft een lelijk ding. 3. Kleren maken de man/vrouw 4. ..? Boek blz. 10 t/m 37, ca. 6 weken 3

4 H5.1, Jezelf 1 2 Wat leert dit filmpje over ‘jezelf’? Deel 1 1 2 3 4
Filmfragment: le Mirroir Wat leert dit filmpje over ‘jezelf’? 1 2 3 4 4

5 H5.1, Jezelf 1 Ik Filmfragment: Identiteit
Deel 1 1 Filmfragment: Identiteit 1. Bijkijk het filmfragment en maak een woordspin 2. Noteer zo veel mogelijk woorden rondom het woord de mens. Verdeel deze in Buitenkant / Binnenkant Ik binnenkant ……………. ……………. ……………. ………….. …………… ……………. buitenkant 5

6 H5.1, Jezelf Leesboek: paragraaf 5.1, de gele vragen blz. 12 t/m 15
Deel 1 Leesboek: paragraaf 5.1, de gele vragen blz. 12 t/m 15 Werkboek paragraaf 5.1, de vragen en opdrachten maken. Niet af gekregen tijdens de les? Geen punt. Dat maak je gewoon thuis af. 6

7 Anders / 5.2 GEWOON ANDERS Deel 2
In eerste instantie kijken mensen naar de buitenkant. Als zij met elkaar omgaan leren zij elkaar beter kennen. Mensen lijken veel op elkaar. Toch is ieder mens op zich, uniek en bijzonder Quote-3: Soms kiezen mensen er voor om anders te zijn dan anderen: zij willen zich onderscheiden, ‘geen massakonijn zijn’.. 7

8 Anders / 5.2 GEWOON ANDERS Deel 2 Neem over en maak af Mensen lijken veel .. elkaar. Toch is ieder mens op zich, uniek en bijz..der. Het bijzondere gaat zowel op voor het uiterlijk als het inn..lijk. In eerste instantie kijken mensen naar de ..itenkant. Als zij met elkaar omgaan leren zij elkaar beter k..nen. Vooroordelen kunnen dan verdwijnen. Wat dan anders en ‘niet normaal’ leek wordt begrijpb..r. De grens van het normale wordt bepaald door de n..m. Deze norm is gebonden aan bijvoorbeeld man/vrouw, leeftijd, gr..p, cult..r, levensvisie, etc. 8

9 Anders / 5.2 GEWOON ANDERS Deel 2 Neem over Mensen lijken veel op elkaar. Toch is ieder mens op zich, uniek en bijzonder. Het bijzondere gaat zowel op voor het uiterlijk als het innerlijk. In eerste instantie kijken mensen naar de buitenkant. Als zij met elkaar omgaan leren zij elkaar beter kennen. Vooroordelen kunnen dan verdwijnen. Wat dan anders en ‘niet normaal’ leek wordt begrijpbaar. 9

10 Anders / 5.2 GEWOON ANDERS Deel 2 2 Albert Einstein Martin L. King Mahatma Gandi Filmfragment: think different, Apple Wat leert dit filmpje over de gevolgen van anders zijn? 10

11 Anders / 5.2 GEWOON ANDERS Deel 2 2 Joris Showroom, NCRV Noteer iets over de buitenkant van Hannah. Noteer iets over haar ideeën. Noteer iets over haar binnenkant. Waarin is zij afwijkend? 11

12 Anders / 5.2 GEWOON ANDERS Leerboek: Werkboek:
Deel 2 Neem over Leerboek: Werkboek: Leerboek: van vraag 1 t/m 12, de onevenvragen Werkboek vraag 4 De inhoud van je schrift moet t.z.t. worden gebruikt bij een korte open-schrift-toets. 12

13 5.3 Anders VROUWEN / MANNEN
Deel 3 Controleer Neem over Het bestaan van mannen en vrouwen is een voorbeeld van aangebo.en anders zijn. Door het verschil in lichaa.sbouw hebben mannen en vrouwen hun eigen kenmerkende kwalitei.en. De plaats van de man en de vrouw in het leven van alle dag, is onder andere afhankelijk van de tijd en de cultuur waarin men leeft. Op blz. 24 van het werkboek wordt ingegaan op een Bijbelse tekst die de, van oorsprong ideale, relatie tussen man en vrouw aangeeft en verklaart…’dicht bij het h.rt’. 13

14 5.3 Anders VROUWEN / MANNEN
Deel 3 Controleer Neem over Het bestaan van mannen en vrouwen is een voorbeeld van aangeboren anders zijn. Door het verschil in lichaamsbouw hebben mannen en vrouwen hun eigen kenmerkende kwaliteiten. De plaats van de man en de vrouw in het leven van alle dag, is onder andere afhankelijk van de tijd en de cultuur waarin men leeft. Op blz. 24 van het werkboek wordt ingegaan op een Bijbelse tekst die de, van oorsprong ideale, relatie tussen man en vrouw aangeeft en verklaart..’dicht bij het hart’. 14

15 5.3 Anders VROUWEN / MANNEN
Deel 3 15

16 5.3 Anders VROUWEN / MANNEN
Deel 3 Namen van Mannen Namen van Vrouwen Bijbel 1.794 539 Koran 27 12 16

17 5.3 Anders VROUWEN / MANNEN
Deel 3 Bij boek blz. 24: Dichtbij het hart: Toen liet God, de HEER, de mens in een diepe slaap vallen, en terwijl de mens sliep nam hij een van zijn ribben weg; hij vulde die plaats weer met vlees. Uit de rib die hij bij de mens had weggenomen, bouwde God, de HEER, een vrouw en hij bracht haar bij de mens. Toen riep de mens uit: ‘Eindelijk een gelijk aan mij, mijn eigen gebeente, mijn eigen vlees, een die zal heten: vrouw, een uit een man gebouwd.’ Zo komt het dat een man zich losmaakt van zijn vader en moeder en zich hecht aan zijn vrouw, met wie hij één van lichaam wordt. Beiden waren ze naakt, de mens en zijn vrouw, maar ze schaamden zich niet voor elkaar. Leerboek: De gele vragen Werkboek: 26 t/m 29 en 32 17

18 5.3 Anders VROUWEN / MANNEN
Deel 3 filmfragment: Nativity story Vanaf 31: :58 min. Man Vrouw Bezigheden Karakter- eigenschappen etc Maak een tabel: m/v met daarin: bezigheden, karakter, rechten, plichten Leerboek: De gele vragen Werkboek: 26 t/m 29 en 32 18

19 5.3 Anders VROUWEN / MANNEN
Deel 3 Leerboek: De gele vragen Werkboek: 26 t/m 29 en 32 Enkele iconen, Zie ook boek blz. 23 19

20 5.4 Anders Aanpassen of Opvallen
Deel 4 Vul aan en Neem over Neem over Soms kie.en mensen er voor om anders te zijn dan anderen: zij willen zich ondersch..den. Dat kan opvallend maar ook onopvallend, in de stilte. Soms zorgen omstan…heden er voor dat men ‘anders’ wordt. Denk bijvoorbeeld aan gehandi.apten, daklozen of ‘die met een andere culturele achtergrond’. Vaak blijkt, bij nader onder.oek, dat mensen die als ‘anders’ worden gezien dezelfde ge.oelens, dromen en verlang..s hebben als anderen. Daar kom je achter als je echt met hen in conta.t treedt. 20

21 5.4 Anders Aanpassen of Opvallen
Deel 4 Vul aan en Neem over Neem over Soms kiezen mensen er voor om anders te zijn dan anderen: zij willen zich onderscheiden. Dat kan opvallend maar ook onopvallend, in de stilte. Soms zorgen omstandigheden er voor dat men ‘anders’ wordt. Denk bijvoorbeeld aan gehandicapten, daklozen of ‘die met een andere culturele achtergrond’. Vaak blijkt, bij nader onderzoek, dat mensen die als ‘anders’ worden gezien dezelfde gevoelens, dromen en verlangens hebben als anderen. Daar kom je achter als je echt met hen in contact treedt. 21

22 5.4 Anders Aanpassen of Opvallen
Deel 4 Neem over 1. Noem 3 punten van herkenning met de voorgaande tekst? 2. Waarom past de titel Aanpassen of Opvallen bij de film? 3. Welk antwoord zou Spencer geven op vraag 64, 65,71, 75, en 89 van het leesboek? 22

23 5.4 Anders Aanpassen of Opvallen
Deel 4 Nu maken Thuis afmaken Leerboek: 76 t/m 80 en 86 t/m 90 Werkboek: opdrachten 34, 35, 38, 42 t/m 46 (Niet af, geen punt, de rest mag je thuis afmaken) (enkelen worden gevraagd hun werkboek te tonen) 23

24 5.5 Anders Bijzondere mensen
Deel 5 Vul aan en Neem over Het .nieke en anders zijn kan de aand.cht trekken van ‘de normale medemens’. Vooral als deze ‘bijzondere mensen’ op een p.sitieve manier insp.rerend zijn voor anderen. Die h..p geven. Of laten zien waar het in het leven echt om draait. Of het ‘rad van geweld’ doen stoppen. Of een spiegel voorhouden en je laat nad.nken over jezelf; over je eigen doen en laten. Bijzondere mensen voegen dan bet.kenis toe aan de menselijke waardigheid van het bestaan. (Boek blz. 29) 24

25 5.5 Anders Bijzondere mensen
Deel 5 Vul aan en Neem over Het uniek en anders zijn kan de aandacht trekken van ‘de normale medemens’. Vooral als deze ‘bijzondere mensen’ op een positieve manier inspirerend zijn voor anderen. Die hoop geven. Of laten zien waar het in het leven echt om draait. Of het ‘rad van geweld’ doen stoppen. Of een spiegel voorhouden en je laat nadenken over jezelf; over je eigen doen en laten. Bijzondere mensen voegen dan betekenis toe aan de menselijke waardigheid van het bestaan. (Boek blz. 29) 25

26 5.5 Anders Bijzondere mensen
Deel 5 Leerboek: Samen lezen blz. 29, Bij de film ‘Alvero, de engel van Colombia’: Wat maakt Alvero bijzonder? Welke afbeelding uit 5.5 past goed bij Alveiro? Leg uit! Wat kan jij leren van Alveiro of de gekozen afbeelding? Leg uit. Waarom past de inleidende tekst bij Alveiro? 26

27 5.5 Anders Bijzondere mensen
Deel 5 Nu werken aan: Leerboek: Maken 91 t/m 97 Werkboek: Paragraaf 5.5 Wat niet af is mag je thuis afmaken Enkele leerlingen moeten hun werk tonen (Individuele beoordeling) 27

28 5.6 Anders Werelden van verschil
Deel 6 Vul aan en Neem over Het woord wereld kan op versch.llende manieren worden gebruikt. Letterlijk: de wereld = de ..rde waarop alle mensen hun plekje hebben. Figuurlijk: de kr.ng van mensen waar iemand zich in beweeg.: bovenwereld, onderwereld, werkelijke- en computer wereld (inter.et), etc. Al deze werelden leven soms langs, tegen, met of in elk..r. Zij kunnen elkaar verrijken, verarmen of voor grote uitd.gingen plaatsen. Als voorbeeld gaan wij, van de ‘Westerse wereld’, een kijkje nemen in de Ara.ische. (boek blz. 33 en 36 en blz. 28 en 34) 28

29 5.6 Anders Werelden van verschil
Deel 6 Vul aan en Neem over Het woord wereld kan op verschillende manieren worden gebruikt. Letterlijk: de wereld = de aarde waarop alle mensen hun plekje hebben. Figuurlijk: de kring van mensen waar iemand zich in beweegt: bovenwereld, onderwereld, werkelijke- en computer wereld (internet), etc. Al deze werelden leven soms langs, tegen, met of in elkaar. Zij kunnen elkaar verrijken, verarmen of voor grote uitdagingen plaatsen. Als voorbeeld gaan wij, van de ‘Westerse wereld’, een kijkje nemen in de Arabische. (boek blz. 33 en 36 en blz. 28 en 34) 29

30 5.6 Anders Werelden van verschil
Deel 4 Vragen bij de film Noem 3 overeenkomsten tussen de ‘Arabische- en Westerse’ wereld? Noem 3 verschillen? Kunnen deze overbrugd worden door de ‘gulden regel’, blz. 36? Leg uit! Noem twee ‘werelden’ die bestaan in de ‘Arabische wereld’? 30

31 5.6 Anders Werelden van verschil
Nu werken aan: Werkboek: opdr. 53, 54, 57 t/m 59 Leerboek maken 99 t/m 106 en 111 t/m 115 (Sommigen moeten wellicht hun werk laten beoordelen) Wat je niet af krijgt, geen punt, dat mag je thuis afmaken. 31

32 5.7 Anders Samen Leven Deel 7 Vul aan en Neem over Neem over Wat is een wereld zonder hoop, zonder l.efde? Zo een wereld is niet nodig omdat jullie krachtige spiritu.le wezens zijn en de liefde maakt het ver…il. Deze woorden leerde wij kennen middels de film Safed by the light. Zij is een antwoord op de levensvraag: wat is nodig om te komen tot menswaardig samenleven? Voor velen blijft het een droom. De 9 jarige Alveiro met zijn zorg voor armoedige ouderen toont dat, menswaardig samenleven geen droom hoeft te blijven. 32

33 5.7 Anders Samen Leven Deel 5 Neem over
a) Leerboek: van vraag 51 t/m 62, de oneven vragen b) Werkboek: 23, 26, 27 33


Download ppt "H5, Anders Identiteit is dat wat je bent, niet dat wat je wil zijn."

Verwante presentaties


Ads door Google