De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorganger Thema Ds. Jasper Klapwijk Het ene verbond de hele Bijbel door.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorganger Thema Ds. Jasper Klapwijk Het ene verbond de hele Bijbel door."— Transcript van de presentatie:

1 Voorganger Thema Ds. Jasper Klapwijk Het ene verbond de hele Bijbel door

2 Liturgie zondagmiddag 31 januari leerpreek 2 over het verbond Het ene verbond, de Bijbel door - votum, groet - LB 1 - gebed - Psalm 105: 1,3 en 5 - preek (schriftlezingen tijdens de preek) - Ps 111: 4-6 geloofsbelijdenis - Gz 168 (canon) -gebed - Gz 147 zegen

3 Preek

4 Stelling 1. In het OT was het verbond meer vleselijk (bloedband, geboorte), in het NT is het meer geestelijk (geloof, wedergeboorte). Een paar stellingen mee eens?

5 Stelling 1. In het OT was het verbond meer vleselijk (bloedband, geboorte), in het NT is het meer geestelijk (geloof, wedergeboorte). niet mee eens? Een paar stellingen

6 Stelling 2. De joden vandaag zijn nog steeds Gods volk. Een paar stellingen mee eens?

7 Stelling 2. De joden vandaag zijn nog steeds Gods volk. Een paar stellingen niet mee eens?

8 Stelling 3. wie de oud testamentische profetieën letterlijk leest begrijpt hun boodschap niet Een paar stellingen mee eens?

9 Stelling 3. wie de oud testamentische profetieën letterlijk leest begrijpt hun boodschap niet Een paar stellingen niet mee eens?

10 Één of twee verbonden? Babel Alle volken Het volk Israël Alle volken

11 Één of twee verbonden?ISRAEL

12 ISRAEL KERK 1000 jr

13 Één of twee verbonden?ISRAEL KERK

14 ISRAEL KERK 1000 jr

15 Vragen? Één of twee verbonden?

16 Het ene verbond de Bijbel door één lijn met één middelpunt verschillende fasen

17 één lijn met één middelpunt schepping herschepping zonde

18 één lijn met één middelpunt Gen.3Op.12 Gods relatie met de zijnen: verbond.

19 één lijn met één middelpunt conclusies Het is één verhaal, over die ene relatie, die mensen in Christus met God kunnen hebben. Wij leven in hetzelfde verbond als de gelovigen van het OT.

20 één lijn met één middelpunt Vragen?

21 Één verbond, verschillende fases david israël juda egypteAssur babel

22 Één verbond, verschillende fases : Abraham david israël juda egypteAssur babel

23 Één verbond, verschillende fases : Abraham Genesis 12: 1-3 1 De HEER zei tegen Abram: ‘Trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten, en ga naar het land dat ik je zal wijzen. 2 Ik zal je tot een groot volk maken, ik zal je zegenen, ik zal je aanzien geven, een bron van zegen zul je zijn. 3 Ik zal zegenen wie jou zegenen, wie jou bespot, zal ik vervloeken. Alle volken op aarde zullen wensen gezegend te worden als jij.’

24 Één verbond, verschillende fases : Abraham Genesis 12: 3 3 Ik zal zegenen wie jou zegenen, wie jou bespot, zal ik vervloeken. Alle volken op aarde zullen wensen gezegend te worden als jij.’ Door jou zullen alle volken op aarde gezegend worden Galaten 3: 8 Nu heeft de Schrift voorzien dat God ook andere volken door geloof zou aannemen en daarom aan Abraham verkondigd: ‘In jou zullen alle volken gezegend worden.’

25 Één verbond, verschillende fases : Abraham Alle volken Het volk Israël Alle volken Door jou zullen alle volken op aarde gezegend worden

26 Één verbond, verschillende fases : Abraham Genesis 15

27 Één verbond, verschillende fases : Abraham Genesis 17: 7-12 Ik sluit een verbond met jou en met je nakomelingen, met alle komende generaties, een eeuwigdurend verbond: ik zal jouw God zijn en die van je nakomelingen. Heel Kanaän, het land waar je nu als vreemdeling woont, zal ik jou en je nakomelingen voor altijd in bezit geven, en ik zal hun God zijn.’ Ook zei God tegen Abraham: ‘Jij moet je houden aan dit verbond met mij, evenals je nakomelingen, generatie na generatie.

28 Één verbond, verschillende fases : Abraham Genesis 17: 7-12 (vervolg) Jullie moeten je voorhuid laten verwijderen; dat zal het teken zijn van het verbond tussen mij en jullie. In elke generatie opnieuw moet iedereen van het mannelijk geslacht besneden worden wanneer hij acht dagen oud is. Dit geldt niet alleen voor wie tot je eigen volk behoort maar ook voor jullie slaven, of ze nu bij jullie geboren zijn of van vreemdelingen zijn gekocht.

29 Één verbond, verschillende fases : Abraham De verbondsbelofte: Ik zal jou en je nakomelingen tot een God zijn, en jullie zullen mijn volk zijn Een volk Een land

30 Één verbond, verschillende fases : Abraham De verbondsbelofte: Ik zal jou en je nakomelingen tot een God zijn, en jullie zullen mijn volk zijn Een volk Een land  alle gelovigen Galaten 3:6-8 Van Abraham wordt gezegd: ‘Hij vertrouwde op God, en dat werd hem als een daad van gerechtigheid toegerekend.’ U ziet dus dat zij die geloven kinderen van Abraham zijn. Nu heeft de Schrift voorzien dat God ook andere volken door geloof zou aannemen en daarom aan Abraham verkondigd: ‘In jou zullen alle volken gezegend worden.’

31 Één verbond, verschillende fases : Abraham De verbondsbelofte: Ik zal jou en je nakomelingen tot een God zijn, en jullie zullen mijn volk zijn Een volk Een land  alle gelovigen Romeinen 4:11-12 Zo werd hij de vader van alle onbesnedenen die geloven, zodat ook zij als rechtvaardigen konden worden aangenomen. En hij werd eveneens de vader van hen die besneden zijn, althans van hen die zich niet alleen hebben laten besnijden maar ook onze vader Abraham volgen in het geloof dat hij als onbesnedene bezat.

32 Één verbond, verschillende fases : Abraham De verbondsbelofte: Ik zal jou en je nakomelingen tot een God zijn, en jullie zullen mijn volk zijn Een volk Een land  alle gelovigen  de hele (nieuwe) aarde Romeinen 4:13 Immers, niet door de wet ontvingen Abraham en zijn nageslacht de belofte dat ze de wereld in bezit zouden krijgen, maar door de gerechtigheid die het geloof schenkt.

33 Één verbond, verschillende fases : Abraham De verbondsbelofte: Ik zal jou en je nakomelingen tot een God zijn, en jullie zullen mijn volk zijn Een volk Een land  alle gelovigen  de hele (nieuwe) aarde Hebreeën 11: 9-10 Door zijn geloof trok hij naar het land dat hem beloofd was maar hem nog niet toebehoorde. Samen met Isaak en Jakob, mede-erfgenamen van de belofte, woonde hij daar in tenten omdat hij uitzag naar een stad met fundamenten, door God zelf ontworpen en gebouwd.

34 Één verbond, verschillende fases : Abraham Hoe kan dit verbond bestaan? voor Abraham  Geloof God zal de beloofde zoon geven

35 Één verbond, verschillende fases : Abraham Hoe kan dit verbond bestaan? voor Abraham  Geloof God zal de beloofde zoon geven God zal in het offer voorzien

36 Één verbond, verschillende fases : Abraham Hoe kan dit verbond bestaan? voor kinderen van Abraham  Geloof God zal de beloofde zoon geven

37 Één verbond, verschillende fases : Abraham Hoe kan dit verbond bestaan? voor kinderen van Abraham  Geloof God zal de beloofde zoon geven God zal in het offer voorzien

38 Vragen? Één verbond, verschillende fases : Abraham

39 Één verbond, verschillende fases : Sinaï david israël juda egypteAssur babel

40 Één verbond, verschillende fases : Sinaï Nog steeds hetzelfde verbond Het begint weer bij verkiezing Deut. 7: 6-8 Want u bent een volk dat aan de HEER, uw God, is gewijd. U bent door hem uitgekozen om, anders dan alle andere volken op aarde, zijn kostbaar bezit te zijn. 7 Het is niet omdat u talrijker was dan de andere volken dat hij u lief kreeg en uitkoos – u was het kleinste van allemaal! 8 Maar omdat hij u liefhad

41 Één verbond, verschillende fases : Sinaï Nog steeds hetzelfde verbond Het begint weer bij verkiezing Voortzetting verbond Abraham Deut. 7: 8-9 Maar omdat hij u liefhad en zich wilde houden aan wat hij uw voorouders onder ede had beloofd, heeft de HEER u met sterke hand bevrijd uit de slavernij, uit de macht van de farao, de koning van Egypte.

42 Één verbond, verschillende fases : Sinaï Nog steeds hetzelfde verbond Het begint weer bij verkiezing Voortzetting verbond Abraham Beloftes blijven hetzelfde: - een gezegend leven in het land - Ik jullie God, jullie mijn volk Deut. 29: 12 Zo wil hij u vandaag tot zijn volk maken, en dan zal hij uw God zijn, zoals hij u heeft beloofd en zoals hij ook uw voorouders Abraham, Isaak en Jakob onder ede heeft toegezegd.

43 Één verbond, verschillende fases : Sinaï Maar wel een nieuwe fase: Wat God vraagt veel expliciter  De geboden  Wees heilig Een verbond van zelfverlossing?  eerst gered, dan de wet!!  de wet vraagt geloof (1 e en 4 e gebod)

44 Één verbond, verschillende fases : Sinaï Maar wel een nieuwe fase: Wat God vraagt veel expliciter  De geboden  Wees heilig Er is nu een middelaar De verzoening centraal  Grote verzoendag  Het heiligdom Een verbond van zelfverlossing?

45 Één verbond, verschillende fases : Sinaï Bevrijd van de vloek v.d. wet Bevrijd tot het doen van de wet Door zijn Geest in het hart

46 Vragen? Één verbond, verschillende fases : Sinaï

47 Één verbond, verschillende fases : Ballingschap david israël juda egypteAssur babel

48 Één verbond, verschillende fases : Ballingschap Ezechiël 16: 8-9 Terugblik op de Sinaï Ik kwam voorbij en zag dat je rijp was voor de liefde, ik spreidde mijn mantel over je uit om je naaktheid te bedekken. Ik zwoer je trouw, ik sloot een verbond met je – spreekt God, de HEER – en je werd de mijne.

49 Één verbond, verschillende fases : Ballingschap Ezechiël 16: 15-16 ontrouw en bondsbreuk Maar je werd overmoedig omdat je zo mooi was en zo beroemd. Je was ontrouw en pleegde overspel met elke voorbijganger, je bood je aan iedereen aan!

50 Één verbond, verschillende fases : Ballingschap Ezechiël 16: 59-60 en toch……. Dit zegt God, de HEER: Door je niet te houden aan ons verbond heb je je eed gebroken, en daarom zal ik je behandelen zoals je verdient. Toch zal ik aan dat verbond blijven denken, het verbond dat ik met je gesloten heb in de dagen dat je nog jong was. Daarom zal ik nu een verbond met je sluiten dat eeuwig zal duren.

51 Één verbond, verschillende fases : Ballingschap Ezechiël 36: 25-28 dat nieuwe verbond Ik zal zuiver water over jullie uitgieten om jullie te reinigen van alles wat onrein is, van al jullie afgoden. Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven, ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en je er een levend hart voor in de plaats geven. Ik zal jullie mijn geest geven en zorgen dat jullie volgens mijn wetten leven en mijn regels in acht nemen. Jullie zullen in het land wonen dat ik aan je voorouders gegeven heb, jullie zullen mijn volk zijn en ik zal jullie God zijn.

52 Één verbond, verschillende fases : Ballingschap Ezechiël 37: 25-28 dat nieuwe verbond Zij zullen mijn volk zijn en ik zal hun God zijn. David, mijn dienaar, zal hun koning zijn, en samen zullen ze één herder hebben. Mijn regels zullen ze in acht nemen en volgens mijn wetten zullen ze leven. Ze zullen wonen in het land dat ik aan mijn dienaar Jakob gegeven heb …. Ik sluit met hen een vredesverbond, een verbond dat eeuwig zal duren. Ik zal hun een vaste woonplaats geven en hen talrijk maken; mijn heiligdom zal voor altijd in hun midden staan. Bij hen zal ik wonen; ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn.

53 Één verbond, verschillende fases : Ballingschap Ezechiël 37: 25-28 dat nieuwe verbond Zij zullen mijn volk zijn en ik zal hun God zijn. David, mijn dienaar, zal hun koning zijn, en samen zullen ze één herder hebben. Mijn regels zullen ze in acht nemen en volgens mijn wetten zullen ze leven. Ze zullen wonen in het land dat ik aan mijn dienaar Jakob gegeven heb …. Ik sluit met hen een vredesverbond, een verbond dat eeuwig zal duren. Ik zal hun een vaste woonplaats geven en hen talrijk maken; mijn heiligdom zal voor altijd in hun midden staan. Bij hen zal ik wonen; ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. Wijzelf zijn de tempel van de levende God, zoals God heeft gezegd: ‘Ik zal bij hen wonen en in hun midden verkeren, ik zal hun God zijn en zij mijn volk. 2 Cor 6: 16

54 Één verbond, verschillende fases : Ballingschap Conclusies: Het gaat om de vernieuwde voorzetting van datzelfde verbond. Die vernieuwing is alleen mogelijk door Christus en zijn Geest. In beelden van die tijd (dienaar David, tempel, wonen in het land) wordt het nieuwe verbond in Christus geschetst. Letterlijk lezen leidt tot ingewikkelde constructies

55 Vragen? Één verbond, verschillende fases : ballingschap

56 Één verbond, verschillende fases : Christus david israël juda egypteAssur babel

57 Één verbond, verschillende fases : Christus Matteüs 26: 28 dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden. Lucas 22: 20 Zo nam hij na de maaltijd ook de beker, en zei: ‘Deze beker, die voor jullie wordt uitgegoten, is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt.

58 Één verbond, verschillende fases : Christus Jezus is de vervulling het verbond Hij nam onze straf op zich - Zijn bloed is hét bloed van het verbond - Hij is hét lam - Hij bracht hét offer - Hij is dé hogepriester

59 Één verbond, verschillende fases : Christus Jezus is de vervulling het verbond Hij nam onze straf op zich Hij is de belofte van het verbond - Hij is de Messias - Hij is Immanuël -Hij geeft de Geest -Door Hem zijn we Gods volk -Hij maakt ons mede-erfgenaam van de wereld

60 Één verbond, verschillende fases : Christus Jezus is de vervulling het verbond Hij nam onze straf op zich Hij is de belofte van het verbond Hij vervult de eis van het verbond - Hij is onze heiligheid en gerechtigheid - Hij geeft je zijn Geest

61 Één verbond, verschillende fases Conclusies Het is één verbond met verschillende fases Jezus is het absolute middelpunt; alleen door geloof in zijn beloften kun je bij Gods volk horen. (Dat geldt in OT en NT) De kernbelofte is altijd: “Ik zal jullie God zijn, en jullie mijn volk”.

62 Vragen? Één verbond, verschillende fases


Download ppt "Voorganger Thema Ds. Jasper Klapwijk Het ene verbond de hele Bijbel door."

Verwante presentaties


Ads door Google