De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HARTELIJK WELKOM OP HET DERDE PLATFORM SPORTCLUBONDERSTEUNING Jan Cuypers, Loïc Hélin, Pieter Smets, Charlot De Flou, Tom Harding, Thomas De Pourcq, Evy.

Verwante presentaties


Presentatie over: "HARTELIJK WELKOM OP HET DERDE PLATFORM SPORTCLUBONDERSTEUNING Jan Cuypers, Loïc Hélin, Pieter Smets, Charlot De Flou, Tom Harding, Thomas De Pourcq, Evy."— Transcript van de presentatie:

1 HARTELIJK WELKOM OP HET DERDE PLATFORM SPORTCLUBONDERSTEUNING Jan Cuypers, Loïc Hélin, Pieter Smets, Charlot De Flou, Tom Harding, Thomas De Pourcq, Evy Van Coppenolle, Joke Leijssen, Jonas Heuts, Pieter Hoof, Tim Lamon en Kevin Buydts. 14 november 2014, Brussel

2 PROGRAMMA UurWat? 9u30-10uOntvangst 10u-11uSpeeddating 11u-12u15Keynotespreker Anton Maes 12u15-13uLunch 13u-13u402 praktijksprekers 13u40-14u30Bespreking cases in thematafels 14u30-14u50Terugkoppeling en afsluiten

3 PRAKTISCH  Goede ideeënformulieren (voor jezelf)  Feedback- en evaluatieformulier (mailbox)

4 KEYNOTESPREKER Veranderingsmanagement door Anton Maes

5 SMAKELIJKE LUNCH

6 PROGRAMMA UurWat? 9u30-10uOntvangst 10u-11uSpeeddating 11u-12u15Keynotespreker Anton Maes 12u15-13uLunch 13u-13u402 praktijksprekers 13u40-14u30Bespreking cases in thematafels 14u30-14u50Terugkoppeling en afsluiten

7 PRAKTIJKVERHALEN  Dirk Maes, bestuurder van Gymflex Mechelen: Fusie tussen twee sportclubs  Christophe Cools, diensthoofd sport van Mechelen: Uitwisselingforum Mechelse sportclubs

8 PRAKTIJKVERHALEN Dirk Maes, bestuurder van Gymflex Mechelen Fusie tussen twee sportclubs

9 GymFlex Dirk Maes dmaes@telenet.be

10 De club Fusie van twee Mechelse gymnastiek clubs (2009) Uitgebreid wedstrijd en recreatief aanbod Actief in verschillende regio's te Mechelen Sterke focus op kwaliteit >1000 leden en ongev. 100 trainers en hulptrainers Bestaat uit vier VZWs

11 Pre-Fusie Eerste samenwerking start meer dan 20j geleden Gezamenlijke activiteiten Uitwisseling materiaal Geleidelijk aan ook uitwisseling know-how Formele fusie nam ongeveer 2j in beslag Eén jaar operationeel samengewerkt zonder echte fusie

12 De fusie Operationeel vlot verlopen Recreatiefaanbod behouden, paar kleine optimalisaties te Mechelen Herstructurering wedstrijdgroepen, vollediger aanbod Weinig trainers verloren 25% bestuurders afgehaakt onmiddellijk na de fusie

13 Evaluatie + beter aanbod, betere professionele werking + beste van beide clubs behouden + positieve dynamiek -communicatie en transparantie onderschat -nieuwe club onbekend bij grote publiek -complexe structuur voor leden en trainers

14 De uitdagingen op langere termijn Kwaliteit bij recreatieve groepen Continuïteit bij wedstrijdgroepen (AGD/AGH) Administratieve ondersteuning

15 Vlabus ondersteuning Maakt professionele ondersteuning meer betaalbaar Goed wettelijk kader voor trainers Geen aanbod aan trainers voor onze club GymFlex maakt reeds twee jaar gebruik van Vlabus

16 Huidige status Drie mensen actief via Vlabus Topsport trainer AGH (halftijds) Topsport trainer AGD (halftijds) Technisch Coördinator (halftijds) Moeilijke opstart, vooral vinden van juiste mensen is niet makkelijk Opvolging onderschat Binding met club is belangrijk

17 Resultaten Continuïteit AGD/AGH is verbeterd, meer bekwame trainers aangetrokken Technische Coördinatie blijft uitdaging. Sinds september loopt dit beter, vooral betere opvolging vanuit club Return on investment voorlopig nog te beperkt

18 Toekomst vragen Middelen besteden aan topsport of recreatieve werking? Kunnen we beiden blijven ondersteunen? Hoe kunnen we juiste mensen (blijven) aantrekken? Veeleisende job! Biedt het Vlabus contract voldoende toekomst perspectief voor trainers?

19 Vragen ?

20 PRAKTIJKVERHALEN Christophe Cools, diensthoofd sport van Mechelen Uitwisselingforum Mechelse sportclubs

21 Platform sportclubondersteuning UMS 14/11/2014 - Brussel

22 1. S ITUERING Het UM… wat ?! Uitwisselingsforum Mechelse Sportclubs Initiatief van de Mechelse sportraad (commissie SCO) met ondersteuning van de sportdienst

23 2. A ANLEIDING In het verleden: focus vanuit de stad vnl. op financiële ondersteuning van sportclubs Uitgangspunt: naast de financiële ondersteuning, meer gerichte, inhoudelijke ondersteuning aanbieden Enkele randbemerkingen: – beperkte financiële middelen – beperkte personeelsinzet – beperkte tijdsinvestering

24 3. U ITDAGINGEN EN D OELSTELLINGEN Ontmoeting creëren Uitwisseling van kennis en expertise Iedereen is welkom, maar er is geen verplichting Clubs moeten zelf onderwerpen kunnen aanreiken Thema-avonden, gastsprekers, praktijktools, …

25 4. V AN B RAINSTORM TOT K ICK - OFF 9 september 2013: 1 e brainstorm met de commissie sportclubondersteuning: – nieuwe commissie sinds april 2013 (nieuwe samenstelling RvB sportraad) – 6 leden RvB van de sportraad (vrijwillige oproep) – 1 verantwoordelijke van de sportdienst: administratieve ondersteuning + concretiseren praktische afspraken – 1 commissievoorzitter = projectleider – inhoud: Wat verstaan we onder ‘sportclubondersteuning’? Waar willen we naartoe?

26 4. V AN B RAINSTORM TOT K ICK - OFF September 2013 – maart 2014: stapsgewijze voorbereiding (5 vergaderingen): – opmaak projectfiche: naam?, doel?, wat?, waarom?, doelstellingen?, doelgroep?, stakeholders? – opmaak projectplanning: wanneer?, waar?, wie?, kostprijs? – opmaak communicatieplan (herkenbaarheid door ontwikkeling van een eigen logo) + timing

27 4. V AN B RAINSTORM TOT K ICK - OFF 24 april 2014: Kick-off UMS – gekoppeld aan AV Sportraad, laagdrempelig (gratis), geen verplichting  26 deelnemers (21 clubs) – externe ondersteuning/moderator/expert – kennismaking + kaderen van het initiatief – inbreng van de deelnemers door open discussie aan ≠ tafels  afbakening van thema’s – tafeldiscussie over 1 centraal thema – groepsdiscussie + conclusies – afsluiter: bevindingen, evaluatie en verwachtingen – interessante extra’s: goede-ideeën-formulier, videofragment

28 5. R ESULTATEN EN E VALUATIE Bevindingen: – veel clubs kampen met dezelfde problemen (vrijwilligers, ledenwerving, sponsoring, …) – grote club of kleine club, competitieve club of recreatieve club, … iedereen voelt zich aangesproken Positief: – grote diversiteit aan clubs aanwezig – open discussies + heel concrete uitwisseling over problemen – gebruik van thematafels – externe begeleiding door expert is meerwaarde

29 5. E VALUATIE EN E RVARINGEN Aandachtspunten: – 1 thema afbakenen en hier nog meer praktijkgericht op ingaan – zorg kort na de 1 e bijeenkomst voor een goede opvolging/ontsluiting naar de aanwezigen – onnodig om de non-believer trachten te overtuigen, focus op deze clubs die willen deelnemen en open staan voor discussie – respecteer de timing/zorg voor een goede timekeeper

30 6. E EN BLIK VOORUIT Afspraak om het UMS 2x/jaar te laten plaatsvinden 2 e UMS: 17 december 2014 Iedereen is opnieuw welkom Concrete focus op het thema vrijwilligers: “Hoe ga je als bestuur om met het profiel van de vrijwilliger anno 2014?” Verder verloop en invulling is afhankelijk van de feedback van de deelnemende clubs UMS op termijn verder ontwikkelen met nieuwe tools (bijv. digitaal platform)

31 Bedankt … en zijn er vragen?

32 THEMATAFELS Kies een thema  FUSIE sportclubs  UITWISSELINGSFORUM sportclubs

33 TERUGKOPPELING

34 VIERDE PLATFORM SPORTCLUBONDERSTEUNING Vrijdag 24 april 2015 Gedeeltelijk nieuwe werkgroep Vergeet ook niet het feedback- en evaluatieformulier in te vullen

35 BEDANKT  En de winnende tweet is… Jonas Heuts


Download ppt "HARTELIJK WELKOM OP HET DERDE PLATFORM SPORTCLUBONDERSTEUNING Jan Cuypers, Loïc Hélin, Pieter Smets, Charlot De Flou, Tom Harding, Thomas De Pourcq, Evy."

Verwante presentaties


Ads door Google