De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom. Terugblik 12,5 jaar BST Oprichting BST in 2002 door Ed de Roos, Karin van der Velde, Peter Vermijs Klankbordgroep, buurtcafé, overleg met gemeente.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom. Terugblik 12,5 jaar BST Oprichting BST in 2002 door Ed de Roos, Karin van der Velde, Peter Vermijs Klankbordgroep, buurtcafé, overleg met gemeente."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom

2 Terugblik 12,5 jaar BST Oprichting BST in 2002 door Ed de Roos, Karin van der Velde, Peter Vermijs Klankbordgroep, buurtcafé, overleg met gemeente 2005: Eerste publicatie Theresia & de Spoorzone met uitgangspunten

3 Terugblik 12,5 jaar BST Theresia moet een rustige woonwijk blijven Een structurele verbinding tussen ‘noord’ en ‘zuid’ Een cultureel lint van het station naar het museumgebied met aandacht voor ‘groen’ De Noordlaan niet als sluiproute voor doorgaand verkeer west/oost Parkeren in de spoorzone ondergronds en met voldoende capaciteit Gefaseerde in en uitvoering van de plannen en ontwikkelingen Veiligheid en leefbaarheid als rode draad en toetssteen De BST als structurele partner in denktank

4 Terugblik 12,5 jaar BST Eerste stappen ontwikkeling spoorzone: Masterplan Jo Coenen. Overleg verhuizing NS werkplaatsen 2006: Plannen onderdoorgangen spoor. Brief BST naar minister Peijs, support gemeente Tilburg 2007: tweede publicatie Theresia & de Spoorzone: de bewoners spreken. Koppeling standpunten buurt met uitgangspunten masterplan

5 Terugblik 12,5 jaar BST

6 2008: Ontwerpworkshops Verbindingen, Spoor op pootjes, Schaalniveaus 2010: Derde publicatie Theresia & de Spoorzone: bewonersvisie en participatie

7 Terugblik 12,5 jaar BST Wat hebben we samen met u bereikt? Twee onderdoorgangen Cultuur route Van hoog naar laag bouwen Brevier gang Behoud houtloods En wat lukte niet? Spoor op pootjes Noordlaan deels ondergronds en niet voor doorgaand verkeer Ondergronds parkeren

8 Terugblik 12,5 jaar BST Reflectie, vorm rol BST Platform, samenwerking met diversiteit partijen

9 Aanbod Gert Brunink Stadswandelingen Zaterdag 22 nov Zondag 23 nov Aanmelden: gert.brunink@gmail.com

10 Terugblik 12,5 jaar BST Theresiazone, Clarissenhof, NS-plein, programma, vraagstukken op snijvlak Theresia-Spoorzone Programma toekomstige buurtcafés (schrijf vragen op)

11 Heden: BST poogt De buurt en (bezoekers van) het buurtcafé maximale inbreng geven; Wensen en verlangens inventariseren; Die doorsluizen naar de gemeente; Zo vroeg mogelijk meedenken; Zo lang mogelijk in gesprek blijven; Zo nodig tegenspraak bieden; Volgen wat ermee gedaan wordt; Terugkoppelen naar de buurt.

12 Heden: Clarissenhof en parkeervooorziening

13 Heden: Clarissenhof en parkeervoorziening Vragen die leven: Wat waren de beweegredenen om het parkeren anders te doen? Zijn de alternatieven voldoende onderzocht? Wat impliceert de huidige parkeeroplossing voor de afspraken om de hoogte van panden te laten aflopen naar het schaalniveau van de Lange Nieuwstraat? …

14 Heden: Clarissenhof en parkeervoorziening Gemeente Tilburg: Dhr Leon van Grinsven Wijzigingen bestemmingsplan Clarissenhof

15 Ontwerp bestemmingsplan Clarissenhof De procedure

16 Het stedenbouwkundige plan

17 De plankaart / verbeelding

18 4 november college burgemeester en wethouders stemmen in met ontwerp plan 10 november tot en met 22 december het plan ligt ter inzage; in stadswinkel en digitaal op www.tilburg.nl/ruimtelijkeplannen en http://www.ruimtelijkeplannen.nlwww.tilburg.nl/ruimtelijkeplannen http://www.ruimtelijkeplannen.nl Mogelijkheid om zienswijzen in te dienen, schriftelijk, via site gemeente Tilburg of mondeling Het college bereidt een raadsvoorstel voor Procedure I

19 Raadsvoorstel wordt behandeld in commissie Vestigingsklimaat, mogelijkheid om in te spreken (wrs februari 2015) Raad neemt een besluit over bestemmingsplan en de zienswijzen (wrs maart 2015) Vastgesteld plan 6 weken ter inzage Beroep mogelijk bij Raad van State en verzoek om voorlopige voorziening Na uitspraak: bestemmingsplan in werking: mogelijkheid omgevingsvergunning te verlenen Procedure II

20 Pauze Welke vragen heeft u over de ontwikkeling van de Spoorzone en de aansluiting met de wijk Theresia? Schrijf ze op!

21 Toekomst Inventarisatie vragen Geluidsoverlast / geluidsnormen – parkeren – groen / duurzaamheid / grond – tijdelijkheid van maatregelen / gebruik – veiligheid – programma / bibliotheek

22 DE SPOORZONE ONTDEKT Buurtcafé BST 11 november 2014 Berny van de Donk - projectleider

23

24

25

26

27

28 Open Dag Kennismakerij zaterdag 22 november, 11 – 16u

29 Toekomst Inventarisatie vragen Geluidsoverlast / geluidsnormen – parkeren – groen / duurzaamheid / grond – tijdelijkheid van maatregelen / gebruik – veiligheid – programma / bibliotheek

30 Dank!


Download ppt "Welkom. Terugblik 12,5 jaar BST Oprichting BST in 2002 door Ed de Roos, Karin van der Velde, Peter Vermijs Klankbordgroep, buurtcafé, overleg met gemeente."

Verwante presentaties


Ads door Google