De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 NATUURWETENSCHAPPEN Tweede graad: 3-4 uur Derde graad: 4-5 uur.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 NATUURWETENSCHAPPEN Tweede graad: 3-4 uur Derde graad: 4-5 uur."— Transcript van de presentatie:

1 1 NATUURWETENSCHAPPEN Tweede graad: 3-4 uur Derde graad: 4-5 uur

2 2 Waarom natuurwetenschappen? Maatschappelijk belangrijk: economisch, technologisch, cultureel, filosofisch … Wetenschap voor de burger van morgen (breed vormend) Zorgen voor een ‘kritische massa’: - wetenschappen (evt. verdere studies) - technische beroepen Wetenschap voor de wetenschapper – technieker van morgen (specifiek vormend)

3 3

4 4 Voor wie natuurwetenschappen? Breed vormend is voor iedereen belangrijk! (los van onderwijsvormen!) De diepgang, de voorbeelden (contexten) … worden voor een deel bepaald door het studierichtingsprofiel (profiel van de leerling) Specifiek vormend (los van onderwijsvormen!) Voorbeelden: - Wetenschappen aso - Techniek-wetenschappen, Biotechnische Wetenschappen - Industriële wetenschappen

5 5 Natuurwetenschappen in stw Breed vormend: wetenschap voor de burger - contextrijk - kwalitatief versus kwantitatief - inzicht primeert op regeltjes Specifiek vormend: verdere studies - voeding, dieetleer - verpleegkunde

6 6 Wat in natuurwetenschappen? Drie rubrieken in de algemene DS Onderzoekend leren Relatie wetenschap en samenleving Attitudes Deze rubrieken sluiten aan bij de vakgebonden ET natuurwetenschappen voor de 2 de graad tso

7 7 Wat in natuurwetenschappen? Onderzoekend leren: hoe gaan wetenschappers tewerk? (aan wetenschap doen –versus- over wetenschap leren) Hypothesevorming, experimenteren en waarnemen, rapporteren, reflecteren over de onderzoeksresultaten. De onderzoeksvraag en werkwijze wordt binnen NW aangeboden. Eigenlijk wordt de wetenschappelijke methode als didactische werkwijze gebruikt.

8 8 Wat in natuurwetenschappen? De relatie tussen ‘Wetenschap en samenleving’ - historische en conceptuele ontwikkeling van natuurwetenschappen (van Dalton tot Bohr, evolutieleer) - wisselwerking natuurwetenschappen en technologie (beginsel van Pascal, geleiding, convectie en straling, elektromagnetisme, biotechnologie, levensmiddelentechnologie, mechanica (traagheid, remweg, kinetische energie), kernfysica, …) - economische, culturele, sociale en ecologische gevolgen (biodiversiteit, biotechnologie, kunststoffen, kerncentrales, …) - ethische dimensie (duurzame ontwikkeling, genetica, …)

9 9 Wat in natuurwetenschappen? Attitudes: Resultaten objectief voorstellen, conclusies verantwoorden, feiten tgo meningen, weerbaarheid in een technologische maatschappij, samenwerken, …. Veilig en milieubewust uitvoeren van experimenten: eigen gezondheid en die van anderen, opvolgen van instructies, GHS (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals: H- en P-zinnen) - hazard statements: gevaar zinnen (ex R-zinnen) - precautionary statements: voorzorgsmaatregelen (ex S-zinnen)

10 10 Hoe natuurwetenschappen geven? Leerplandoelstellingen interpreteren vanuit onderzoekend leren, wetenschap en samenleving, attitudes. Niet de feiten, formules, vraagstukken, … op zich zijn belangrijk! Voorbeelden kiezen die aansluiten bij leefwereld van de leerling en het studierichtingsprofiel De evaluatie toespitsen op onderzoekend leren, wetenschap en samenleving, attitudes.

11 11 Hoeveel uren NW: 2 de graad? Het leerplan is geschreven voor 3 wekelijkse uren. 3 x 25 (lesweken) x 2 (schooljaren) = 150 lesuren. Indien 4 lesuren per week: 50 uur vrij in te vullen. www.vvkso.be (publicaties – lessentabellen).www.vvkso.be Zie p. 45 leerplan 18 equivalentuur laboratoriumoefeningen over de graad Uitbreidingsleerstof : - organische stofklassen (DS 80 – 83) - wet van Archimedes (DS 111) Het deel “Metrologie” bied je best geïntegreerd aan. Leerplan versus handboek/cursus/leerwerkboek - bv. algemene gaswet, minerale stofklassen

12 12

13 13 Hoeveel uren NW: 3 de graad? Het leerplan is geschreven voor 4 wekelijkse uren. 4 x 25 (lesweken) x 2 (schooljaren) = 200 lesuren. In het leerplan zijn voor ca. 170 lesuren voorzien. Dus ongeveer 30 uur vrij in te vullen (bepaalde onderwerpen meer uitdiepen, meer activerende werkvormen, gedifferentieerd, …) Indien 5 lesuren per week: 30 + 50 = 80 uur vrij in te vullen. 40 uur laboratoriumoefeningen over de graad. 20 uur op jaarbasis Er is geen uitbreidingsleerstof in het leerplan opgenomen.

14 14 Bronnen en informatie Leerplannen: www.vvkso.be “lessentabellen” (elektronische ontsluiting) Rubriek “leerplannen” blijft bestaan. Je vindt er nieuwe leerplannen of ontwerp- leerplannen.www.vvkso.be Handboek of cursus Cursusmateriaal voor 3 de graad (mail naar dirk.vansteenkiste@vsko.be)dirk.vansteenkiste@vsko.be

15 IO: enkele insteken Insteek vanuit NW IO: link voeding – NW IO: link SW – NW IO: link expressie – NW IO: link mondeling presenteren - NW 15

16 IO: insteek vanuit NW Het oog + lenzen: oogafwijkingen en remedies: bijziend, verziend, oudverziend, cataract, lenzen, oogchirurgie Geluid en gehoorschade: (Brochure VerdOOrie) http://www.provant.be/publicaties/leren/vormingscentra/provinci aal_veilighe/didactisch_materiaal/brochures/verdoorie_.jsp http://www.folterpop.be http://www.provant.be/publicaties/leren/vormingscentra/provinci aal_veilighe/didactisch_materiaal/brochures/verdoorie_.jsphttp://www.folterpop.be EM-straling bij GSM, DECT, WiFi, Bluetooth: (Brochures Mobiele telefoon en gezondheid + EM-straling en gezondheid) http://www.health.belgium.be/eportal/Environment/19066082 http://www.health.belgium.be/eportal/Environment/19066082 Sorteren en reclycleren van afval: (Workshops vanuit FostPlus voor 4 de /5 de jaar) http://www.fostplus.be/Teachers/Pages/Nice_and_clean.aspx http://www.fostplus.be/Teachers/Pages/Nice_and_clean.aspx 16

17 IO: insteek vanuit NW Veiligheid bij chemicaliën thuis Pictogrammen, H-en P-zinnen. Voor nieuw systeem, GHS: zie www.gevaarlijkestoffen.bewww.gevaarlijkestoffen.be Zonnebrand en zonnebanken UV-straling, UV-index, UV-A en UV-B, bescherming Lezen van de energiefactuur - Gloeilampen, halogeenlampen, spaarlampen, TL’s, LED-lampen - Electrabel, Nuon, Luminus, Eneco, … - Enkelvoudig tarief / tweevoudig tarief (dal / piek) / uitsluitend nachttarief - Relatie Elia / Eandis / Electrabel - Stroombegrenzing tot 10 A bij wanbetalers 17

18 IO: insteek vanuit NW Verkeersveiligheid - Passief: helm, gordels, kreukelzone, airbag - Actief: snelheid (remweg – schrikseconde), rijgedrag, alcohol, geneesmiddelen en drugs in het verkeer Allerlei ethische vraagstukken rond biosociale themata –Eugenetica, medische geassisteerde voortplanting, prenatale diagnostiek, biotechnologische toepassingen (stamcellen, gentherapie, klonen, …) 18

19 IO: link voeding-NW Maten en gewichten op verpakkingen + omzettingen + vergelijken van gelijkaardige producten van verschillende merken Bv. fruitsap: % fruit, samenstelling, pH, energetische waarde, al of niet suiker toegevoegd Bv. hoeveel keer de Halletoren op om evenveel energie te verbruiken als de energetische waarde van een pizza Conserveringstechnieken: in het verleden en nu + wetenschappelijke achtergrond (pekelen, koelen, vriesdrogen, vacuümverpakking, … ) Sportdranken: zin en onzin, dorstlessers, hypotoon, hypotoon, hypertoon 19

20 IO: link voeding-NW Info voor leraren wetenschappen vanuit faculteit bio-ingenieurswetenschappen KULeuven: http://www.biw.kuleuven.be/wetenschapscommunicatie/leerkrachten.aspx http://www.biw.kuleuven.be/wetenschapscommunicatie/leerkrachten.aspx Opzoeken van indelingen van koelkasten en diepvriezers –qua vrieskwaliteit (* / ** / ***) –qua energiezuinigheid (A / A+ / A++) Heel wat interessante tips i.v.m. energie besparen vind je op www.gezinsbond.be/energiebesparen www.gezinsbond.be/energiebesparen 20

21 IO: link voeding-NW Principe van de snelkookpan Vanuit maximumdampdrukcurve kom je tot koken onder verlaagde druk en koken onder verhoogde druk (bij 2 bar is water nog vloeibaar bij 120°C). Wat zijn de voordelen van een snelkookpan? Types van kookplaten of hittebronnen bij koken: voordelen/nadelen - houtskool en barbecue - klassiek gasfornuis - elektrisch koken: klassieke kookplaat, halogeenkoken, inductiekoken - verschillende types van ovens 21

22 IO: link voeding-NW Duurzaamheid en voedselproductie bio-producten, ecologisch verantwoord telen (VELT), fairtrade producten, gebruik van streekeigen en/of seizoensgebonden groenten, fruit … Exotische producten in de keuken classificatie, biodiversiteit, … Koken en chemie zie ook http://www.chem.kuleuven.be/department/koken%20en%20chem ie.pdf materiaal K Bruggemans: Kookkunst & wetenschap (Uitg. De Boeck) http://www.chem.kuleuven.be/department/koken%20en%20chem ie.pdf 22

23 IO: link SW-NW Communicatie bij dieren: visuele, auditieve, chemische, tactiele, misleidende verder uitwerken Groepsvorming bij organismen van eenzelfde soort: de sociale staat zoals bv. bij bijen, mieren kan verder uitgewerkt worden Het brein –Bouw en functioneren van de hersenen 23

24 IO: link expressie - NW Kleur artistiek en wetenschappelijk bekeken - associatie kleur en gevoelens - wit licht bevat alle kleuren, kleur van een voorwerp, mengen van gekleurd licht (additief), mengen van verf (subtractief) http://www.ping.be/~pin45664/cursi/farben/kuhu/index.html http://www.ping.be/~pin45664/cursi/farben/kuhu/index.html 24

25 IO: link mondeling presenteren - NW Eenvoudige demo-proef uitwerken en voor de klas presenteren De boekjes van P. Walravens kunnen als inspiratiebron dienen Een chemisch element uit het PSE voor de klas presenteren Een beperkte biografie en het belang van een grote naam uit de wetenschap uitwerken en presenteren bv. Newton, Lavoisier, Darwin, Pascal, Dalton, … 25


Download ppt "1 NATUURWETENSCHAPPEN Tweede graad: 3-4 uur Derde graad: 4-5 uur."

Verwante presentaties


Ads door Google