De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Incidentmanagement Spoor

Verwante presentaties


Presentatie over: "Incidentmanagement Spoor"— Transcript van de presentatie:

1 Incidentmanagement Spoor
Samen werken aan succes Maikel Tenpierik Adviseur Incidentenregie

2 Ambitie Spoorsector Onbezorgde reis van de klant
Bijdrage van ProRail aan ambities: Voorspelbaar Klanten handelingsperspectief bieden Punctueel 95% op tijd (3 min) Robuust 0 vermijdbare storingen Veiligheid als fundament 0 vermijdbare ongevallen Snel herstel Infra beschikbaar < 1 uur na incident Incidentmanagement Spoor

3 Samenwerken als rode draad
Programma: Incidentmanagement ProRail Voorbeelden van samenwerken Incidentmanagement Spoor

4 Incidentmanagement ProRail
Handboek Incidentmanagement Rail (http://www.prorail.nl/Overheden/Pages/Incidentmanagement.aspx) 2011 rond 4500 calamiteiten: 3900 van meer technische aard (sein/wisselstoring, defecte trein) waaronder ca. 200 gestrande reizigerstreinen per maand 600 calamiteiten met optreden van partners buiten de sector( waarvan 220 zelfdodingen) Incidentmanagement (afdeling Incidentenregie ProRail) Operationeel Controle Centrum Rail (sectorbrede landelijke regie op treindienst) Officier van Dienst Rail (Operationele leiding en coördinatie spoorsector, operationele liaison) BackOffice (calamiteitenmeldkamer spoor) Ongevallenbestrijding (hersporen en ondersteunen hulpdiensten) Regionale en Landelijke incidentbeleidsteams (voorzitters RBI/LBI zijn liaisons naar BT’s) Incidentmanagement Spoor

5 Afhandeling van treinincidenten
Calamiteiten worden afgehandeld volgens 12 afhandelingsprocessen welke beschreven staan in een handboek en toebedeeld zijn aan gebruikers van het spoor en (infra)beheerders. Belegd bij afdeling Incidentenregie ProRail: algemene leiding vanuit de spoorsector (OvD Rail is operationeel contactpersoon voor hulpdiensten ter plaatse), Alarmering (Melder → Treindienstleider →Backoffice → Meldkamer hulpdiensten/ spoorsector), informatiemanagement ondersteuning brandweer (Ongevallenbestrijding kan ondersteunen bij technische hulpverlening en gaspakinzet), Vrijbaan maken (het spoor weer vrij maken van obstakels, waaronder defecte treinen) opvang (reizigers), herstel vervoer/verkeer, etc. belegd bij andere partners. Incidentmanagement Spoor

6 Afhandeling van treinincidenten
Incidentmanagement Spoor

7 Samenwerking bij incidenten
Spoorsector kan ambities alleen waarmaken bij ver(der)gaande samenwerking, ook buiten de sector Voorbeeld: Landelijk Model Convenant Spoor Nieuw samenwerkingsinstrument om de vaak al jarenlang bestaande samenwerking (in operationele TIM-plannen) te bestendigen en uit te bouwen; Moet nog vastgesteld worden in Veiligheidsberaad; Q3 gestart met een gezamenlijke pilot regionale invulling convenant in Zuid Holland Zuid, Rotterdam Rijnmond en Hollands Midden Gericht op relatiebeheer en procesafspraken rond beheer planvorming en gezamenlijk (Opleiden, Trainen,) Oefenen Incidentmanagement Spoor

8 Samenwerking bij incidenten
Spoorsector kan ambities alleen waarmaken bij ver(der)gaande samenwerking, ook buiten de sector Voorbeeld: Versnelling afhandeling aanrijding persoon 8% van de gestrande treinen niet binnen 1 uur afgehandeld 50% daarvan wordt veroorzaakt door aanrijding persoon Mbv LEAN-filosofie afhandeling van aanrijding persoon in kaart gebracht Gemiddelde afhandeltijd nu 142 minuten (2 uur en 22 minuten!) Alle betrokken partijen hebben meegedaan: Openbaar ministerie, veiligheidsregio’s, nationale politie (KLPD/regio), begrafenisonderneming, etc Resultaat is nieuwe, gezamenlijke aanpak gericht op versnelling afhandeling (met de ambitie 60 minuten in 2015) Incidentmanagement Spoor

9 Incidentenregie op het spoor

10 OCCR: Samenwerking binnen de spoorsector
Deelnemers op de zaal: Prorail Verkeersleiding Prorail Incidentenregie Prorail Storingsmanagement Spooraannemers NS landelijke bijsturing NedTrain materieel bijsturing DB Schenker Via Video: Arriva Connexxion Veolia Syntus Hispeed Keyrail Incidentenregie op het spoor

11 OCCR samenwerkingsmodel
EXTERN Landelijk Coördinator Rail Regisseur Regisseur Regisseur 2x Regisseur Regisseur Regisseur Regisseur Inci- denten regie DB schenker ICT AM + stoco NedTrain MBN 2x NSR TBO en RI + MRC LVL Ver- voerders Algemeen leiders Ongevallen-bestrijding Regio’s Rijdend personeel Monteurs Aannemer Materieel onderhoud Storings-herstel Regio’s Rijdend personeel Reisinformatie VL Posten Rijdend personeel REGIONAAL Incidentmanagement Spoor


Download ppt "Incidentmanagement Spoor"

Verwante presentaties


Ads door Google