De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Uitvoeringsplan 2012-2014 17 september 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Uitvoeringsplan 2012-2014 17 september 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Uitvoeringsplan 17 september 2012

2 Focuswijken en kantelwijken
2

3 Rotterdam Zuid 2011: Enkele indicatoren
Nederland Totaal G4 Rotterdam Zuid 7 Focuswijken %huishoudens met WWB-AO-of WW-uitkering 8% 13% 14% 17% 22% %kinderen in gezin met inkomen tot 105% als % van alle kinderen 15% 18% 23% 30% %leerlingen in het VWO 16% 12% %voortijdig schoolverlaters jaar in totale bevolking jaar 19% 21% % kinderen in de basisschool met laag opgeleide ouders 28% 33% 41% 50% % kwetsbare meergezinswoningen 26% 37% 51% Eerste en tweede generatie immigranten 20% 48% 58% 73% Gemiddelde WOZ-waarde 3 3

4 Impactanalyse migratiestromen R’dam Zuid op doelen NPRZ is uitgevoerd
Absolute toename inwoners uit Midden- en Oosteuropa in Rotterdam Bron: COS 4 4

5 Focus Uitvoeringsplan
Bewoners Participatie is school en werk meer Nederlands spreken thuis School Children’s Zones: hoofdrol school Frontlijnaanpak: pragmatische hulp voor het gezin en opvoedondersteuning Keuze arbeidsmarktrelevante vervolgopleidingen Werk Carrièrestartgaranties Deals werkgevers over werk voor uitkeringsrechtigden 5

6 Organisatie Bestuur: belang Rotterdam Zuid groter dan belang aangesloten organisaties, continuïteit Hoofdrol voor scholen, werkgevers en uitkeringsverstrekkers Hoofdrol gebiedsmanagers deelgemeenten Beleidsdoelen voor Rotterdam vertaald naar minimaal proportionele resultaten voor Zuid (meer middelen en meer actie) Aanpassing van wetgeving (Rijk) 6

7 Children’s Zone School Gezin Onderw ijscarr ière Zorgintensiteit SMW
Multi- disciplinair team Gespecialiseerde zorg & begeleiding Zorgintensiteit 7 7

8 Children’s Zones 8

9 Beroep- en studiekeuze
50% leerlingen mbo in techniek en zorg in 2020, 34% in 2014 Kennismaking, stages bij bedrijven 6 maanden inzet vakmensen bedrijfsleven in onderwijs minder studenten naar niet-arbeidsmarktrelevante opleidingen 9

10 Mattijs, de 2020 bij vo staat niet op de goed plek
tekst Mattijs, de 2020 bij vo staat niet op de goed plek 10

11 Werk Carrièrestartgaranties: 600 elk jaar
Bij keuzemoment opleiding techniek en zorg Voor jongeren uit Zuid Werk voor uitkeringsgerechtigden: 1600 elk jaar Deals Cluster Werk & Inkomen laag en ongeschoold werk Strenger, informatie over kortingen 11

12 Wonen 1 Korte termijn Uitbreiding Rotterdamwet, meer controle, handhaving en beheer Bestaande plannen uitvoeren, dus een oplossing voor Afrikaanderwijk en Zuidwijk (=Vestia op Zuid) Starters aantrekken, geen veilingen meer Impact analyse instroom Moe-landers op doelen programma: korte termijn probleem, instroom- regulering is optie 12

13 Wonen 2 Lange termijn (regionale) infrastructuur: overleg met I&M
van de woningen aanpakken en verbeteren: in bezit van corporaties opgave particuliere woningen 13 13

14 Rotterdam Zuid naar G4-niveau
Inwoners zelf: School en werk Hoe: Children’s zone, opleidings- en beroepkeuze, arbeidsmarktafspraken Wie: Scholen, werkgevers, sociale dienst en gebiedsmanagers Ingrijpende verandering woningvoorraad Besliskracht bestuur Nationaal Programma 20 jaar volhouden 14 14


Download ppt "Uitvoeringsplan 2012-2014 17 september 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google