De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Therapietrouw & Medicatieveiligheid

Verwante presentaties


Presentatie over: "Therapietrouw & Medicatieveiligheid"— Transcript van de presentatie:

1 Therapietrouw & Medicatieveiligheid
Bij kwetsbare ouderen thuis

2 UITGANGSPUNT Verbeteren van correcte inname van medicatie heeft grotere impact op wereldgezondheid dan verbetering in medische behandeling (WHO, 2003) Zorgbehoevende oudere patiënten langer autonoom thuis kunnen laten wonen (+ betere levenskwaliteit geven) Therapietrouw ondersteunende dienstverlening - samenwerking huisapotheker, huisarts en VPK

3 Inleiding: voorstelling project
Begeleiding thuiswonende patiënten via multidisciplinair zorgpad Testen van bestaande technologie Accent op informatie-uitwisseling en multidisciplinaire samenwerking Opvolging gedurende 13 weken Medicatiedispenser verbonden aan zorgcentrale Individuele Medicatie Voorbereiding (IMV)

4 Eerste resultaten medicatiedispenser
Reacties patiënten voor de testperiode: Weigerachtig - boos - emotioneel Zien het nut er niet van in / onzeker over er wat er zal komen Willen het wel proberen / familie staat er sterk achter Reacties patiënten na testperiode: “Algemeen zeer tevreden” “Gemakkelijk in gebruik” Eraan denken om de medicatiedoos mee te nemen bij uitstap Willen de prijs er voor betalen / willen het aankopen

5 Eerste resultaten medicatiedispenser
Reacties verpleegkundigen: Medicatiedoos is compact Medicatiedoos is moeilijker om te vullen Natellen van medicatie is moeilijker bij 5 of meer pillen Goede ondersteuning voor patiënten met geheugenproblemen Nood aan opleiding voor ingebruikname dispenser Medicatie ontblisteren is meestal nodig

6 Eerste resultaten medicatiedispenser
Reacties huisartsen: “Voor de patiënten vergt het toch een beetje aanpassing en gewenning.” “Aanvankelijk lijken de patiënten eerder wat gestresseerd.” “Al bij al wel een goed hulpmiddel mits correcte ondersteuning en begeleiding. Bovendien merk ik wel dat de therapie die ik instelde beter werkte wellicht door de betere therapietrouw.” “Weinig verandering in de situatie kunnen meten op drie maanden tijd”

7 Eerste resultaten IMV Reacties patiënten/mantelzorgers voor de testperiode: Patiënten zijn bang om medicatie uit handen te geven, controle over medicatie los te laten Patiënten zien het wel zitten, in hun zoektocht naar een oplossing voor therapieontrouw en medicatieproblemen Reacties patiënten/mantelzorgers tijdens de testperiode: “Zo makkelijk, ik zou niet meer terug willen naar mijn vorig systeem.” “De medicatie voor mijn moeder is nu geen extra last meer voor mij.” “Wat na de testperiode, wat moeten we hier na 13weken voor betalen?”

8 Eerste resultaten IMV Reacties deelnemende apothekers:
“We maken soms zelf onze eigen IMV, dit uitbesteden is interessant, zo kunnen we dit aan meerdere patiënten aanbieden.” “Er zijn zoveel middeltjes om therapietrouw te bevorderen, maar met iedere patiënt moeten we opzoek naar wat voor hem specifiek kan helpen, en voor een aantal van mijn patiënten is dit écht nuttig.” “Ik krijg veel positieve reacties van patiënten maar de artsen moeten ook meewillen en die communicatie loopt soms nog moeilijk.” “We kunnen patiënten hier zoveel extra zorg mee bieden, bijna of ze krijgen medicatiebegeleiding zoals in een rusthuis.”

9 Eerste resultaten IMV Lopende knelpunten: medicatiedispenser / IMV
Communicatie via Vitalink nog steeds niet mogelijk  papieren medicatieschema E-Healthbox niet gebruiksvriendelijk / gekend  werd tot nog toe niet geïntegreerd  Project is arbeidsintensiever om de nodige gegevens te verzamelen  Communicatie tussen apotheker & arts vaak nog moeilijk

10 Centrale rol van apotheker in therapietrouw met MemoPatch®

11 MemoPatch® INNOVATIE Tijdige medicatie-inname is belangrijk
Heel wat patiënten vergeten nog steeds Behoefte aan innovatieve patiënten-centrische oplossing MemoPatch® Zeer eenvoudig 24/7 Discreet

12 ROL VAN DE HUISAPOTHEKER
Genees-middelen-gesprek Informatie therapietrouw ondersteuning Programmatie en advies MemoPatch® Opvolging therapie-trouw Overleg met betrokken hulpverleners

13 TOEGEVOEGDE WAARDE ONDERZOEKEN
Maatschappelijke impact? Effectievere behandeling? Efficiëntere zorg: multidisciplinair? Betere levenskwaliteit patiënt? Medicatieveilige thuisomgeving? Economische impact? Reductie kosten algemene gezondheidszorg? Uitstel opname WZC? Minder ziekenhuisopnames?

14 STUDIE 100 patiënten 20-30 apothekers Start: ± januari 2015

15 TE VERWACHTEN RESULTATEN
Validatie zorgtraject + haalbaarheid => Omzetten naar duurzaam traject mogelijk? Beschrijving patiënten-profiel Effect MemoPatch ® op therapietrouw Evaluatie levenskwaliteit patiënt

16


Download ppt "Therapietrouw & Medicatieveiligheid"

Verwante presentaties


Ads door Google