De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vragen over.. Het leven Denk aan de sociale competentie 1 De zinvraag Saved by the light v.a. 39:40 t/m 1:01:00 (ca. 1 les) Zes groepen levens vragen Saved.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vragen over.. Het leven Denk aan de sociale competentie 1 De zinvraag Saved by the light v.a. 39:40 t/m 1:01:00 (ca. 1 les) Zes groepen levens vragen Saved."— Transcript van de presentatie:

1 Vragen over.. Het leven Denk aan de sociale competentie 1 De zinvraag Saved by the light v.a. 39:40 t/m 1:01:00 (ca. 1 les) Zes groepen levens vragen Saved by the light v.a. 26:30 t/m 39:40 (ca. 2 les) Wat zijn Bestaans- ervaringen Saved by the light v.a. 0:14 t/m 26:30 (ca. 1 les) Evaluatie en Afsluiting -Schriftcontrole -Opstel over enkele levensvragen, beantwoord vanuit de film en vanuit jezelf -SO over levensvragen, bestaanservaringen, de zinvraag, levensbeschouwingen en de film saved by the light inhoudelijk. Evaluatie en Afsluiting -Schriftcontrole -Opstel over enkele levensvragen, beantwoord vanuit de film en vanuit jezelf -SO over levensvragen, bestaanservaringen, de zinvraag, levensbeschouwingen en de film saved by the light inhoudelijk. Steun van levens- beschouwingen Saved by the light v.a. 1:01:00 t/m 1:25:50 Wat zijn levensvragen? Saved by the light t/m 0:14 10-1-2015

2 Vragen over.. Het leven Doelstellingen van de lessen, Denk aan de sociale competentie 2 Na de lessen rondom dit thema: 1.weet je wat zingeving is, 2.weet je wat levensvragen zijn, 3.weet je dat levensvragen gaan over de 'grotere' dingen in het leven, 4.weet je dat er zes groepen levensvragen zijn, 5.weet je wat een bestaanservaring is, 6.weet je dat levensvragen voortkomen uit bestaanservaringen, 7.herken je levensvragen in de speelfilm Saved by the light 8.ken je je eigen levensvragen en zingevingsvragen 9.Kan je de rol van godsdienst uitleggen met het oog op bovenstaande punten. 10. Kan je jouw inzichten verwerken met o.a. een creatieve opdracht. Na de lessen rondom dit thema: 1.weet je wat zingeving is, 2.weet je wat levensvragen zijn, 3.weet je dat levensvragen gaan over de 'grotere' dingen in het leven, 4.weet je dat er zes groepen levensvragen zijn, 5.weet je wat een bestaanservaring is, 6.weet je dat levensvragen voortkomen uit bestaanservaringen, 7.herken je levensvragen in de speelfilm Saved by the light 8.ken je je eigen levensvragen en zingevingsvragen 9.Kan je de rol van godsdienst uitleggen met het oog op bovenstaande punten. 10. Kan je jouw inzichten verwerken met o.a. een creatieve opdracht. 10-1-2015

3 Vragen over.. Het leven Hoe zien de lessen er uit Denk aan de sociale competentie 3 1.Inleidend dictaat (overnemen van bord) 2.Bespreking van dictaat / gemaakt huiswerk 3.Filmfragment bekijken, ca. 15 – 20 min. per les 4.Nabespreking / vragen stellen 5.Werken aan het huiswerk voor de volgende les (m.b.v. de website www.kaaba-taaba.nl) 1.Inleidend dictaat (overnemen van bord) 2.Bespreking van dictaat / gemaakt huiswerk 3.Filmfragment bekijken, ca. 15 – 20 min. per les 4.Nabespreking / vragen stellen 5.Werken aan het huiswerk voor de volgende les (m.b.v. de website www.kaaba-taaba.nl) 10-1-2015

4 Gewone – en levensvragen? Denk aan de sociale competentie 4 In het kader van de god.dienst en de levensbes..ouwing wordt onderscheid gemaakt naar twee soorten vragen: 1 e gew.ne vragen en 2 e le.ensvragen. Levensvragen onder- scheiden zich van gewone vragen omdat: a. het antwoord op een dergelijke vraag zich ontwi..eld in de tijd en b. er nogal verschi..ende antwoorden mogelijk zijn. Voorbeelden: Wat betekent g.ld voor mij? Waar wordt ik echt gel.kkig van? Wat maakt dat ik mij mensw..rdig blijf gedragen? Neem over 10-1-2015

5 Wat zijn levensvragen? Denk aan de sociale competentie 5 In het kader van de godsdienst en de levensbeschouwing wordt onderscheid gemaakt naar twee soorten vragen: 1 e gewone vragen en 2 e levensvragen. Levensvragen onder- scheiden zich van gewone vragen omdat: a. het antwoord op een dergelijke vraag zich ontwikkeld in de tijd en b. er nogal verschillende antwoorden mogelijk zijn. Voorbeelden: Wat betekent geld voor mij? Waar wordt ik echt gelukkig van? Wat maakt dat ik mij menswaardig blijf gedragen? 10-1-2015

6 6 1.Wat kunnen wij vandaag voor u doen? 2.Krijg ik nog een beloning? 3.Bestaat er beloning voor goed leven? 4.Wat is een goed leven? Gewone- en levensvragen Even oefenen Gewone- en levensvragen Even oefenen ? ?

7 710-1-2015 1.Ben je de baas over je eigen leven? 2.Kan je groenten weggeven? 3.Wat is echte rijkdom? 4.Kan je zonder voedsel? Gewone- en levensvragen Even oefenen Gewone- en levensvragen Even oefenen ? ?

8 810-1-2015 1. Hoe veel wilde u? 2. Hoeveel kost het 3. Wat betekent geld voor mij? 4. Waarom betalen mensen contant? Gewone- en/of levensvragen? Even oefenen Gewone- en/of levensvragen? Even oefenen ? ?

9 910-1-2015 1. Is hij gelukkig? 2. Wat is de weg naar geluk? 3. Wat betekent geluk voor mij? 4. Heb je geluk met de loterij? Gewone- en/of levensvragen? Even oefenen Gewone- en/of levensvragen? Even oefenen ? ?

10 10 1)Wat is de kleur van jouw haar? 2)Hoeveel millimeter is een centimeter? 3)Hoeveel mensen leven er in Nederland? 4)Wat is echt duurzaam menselijk geluk? 5)Wat maakt echt gelukkig? 6)Wat maakt hem echt blij? 7)Wat is de waarde van de mens? 8)Wat is de waardigheid van de mens? 9)Hoe kan je levensvragen “ontlopen”? 10)Waar loopt “het leven” naar toe? 11)Wat maakt dat de mens, mens is? 12)Waaraan houd ik mij vast als alles om mij heen wegvalt? 1)Wat is de kleur van jouw haar? 2)Hoeveel millimeter is een centimeter? 3)Hoeveel mensen leven er in Nederland? 4)Wat is echt duurzaam menselijk geluk? 5)Wat maakt echt gelukkig? 6)Wat maakt hem echt blij? 7)Wat is de waarde van de mens? 8)Wat is de waardigheid van de mens? 9)Hoe kan je levensvragen “ontlopen”? 10)Waar loopt “het leven” naar toe? 11)Wat maakt dat de mens, mens is? 12)Waaraan houd ik mij vast als alles om mij heen wegvalt? Gewone- en levensvragen Extra oefening Gewone- en levensvragen Extra oefening ? ? 10-1-2015Denk aan de sociale competentie

11 Levensvragen en Saved by the Light 11 Bij de film: 1.Wat vindt Dannion belangrijk? 2.Wat vindt zijn moeder belangrijk? 3.En Casy? 4. Bedenk 3 open gewone vragen bij de film (hoe, wat, waarom..) 5. Bedenk 2 levensvragen bij de film: 10-1-2015

12 Bestaanservaringen? 12 Vr.gen over het leven komen vaak aan de orde als iemand iets heeft meegemaakt dat veel indr.k heeft gemaakt. Dat kan zowel een positieve als een negatieve erv.ring zijn. Enkele voorbeelden zijn: de geb..rte van een baby, het ervaren van veel ongeluk of geluk in korte tijd, een nabij de d..d ervaring (zoals in Saved by the light), bepaalde dromen, dingen zien die niet alledaags zijn, etc. Deze erv.ringen die ons denken een (nieuwe) wending geven, worden best..nservaringen genoemd. Neem over en maak af! 10-1-2015

13 Bestaanservaringen? 13 Levensvragen komen vaak aan de orde als iemand iets heeft meegemaakt dat veel indruk heeft gemaakt. Dat kan zowel een positieve als een negatieve ervaring zijn. Enkele voorbeelden zijn: de geboorte van een baby, het ervaren van veel ongeluk of geluk in korte tijd, een nabij de dood ervaring (zoals in Saved by the light), bepaalde dromen, dingen zien die niet alledaags zijn, etc. Deze ervaringen die ons denken een (nieuwe) wending geven, worden bestaanservaringen genoemd. Neem over en maak af! 10-1-2015

14 Bestaanservaringen? 14 Neem over Opdracht: bedenk een moment waarop je dacht: Heftig! Wow! Huh? ……….. Of iets in die trend. Een moment dat je definitief echt anders ging denken over een persoon of bepaald onderwerp. Noteer dat! 10-1-2015Denk aan de sociale competentie

15 Even oefenen van Bestaanservaringen 15 Bedenk er nog 10. Welke van de drie is een bestaanservaring? a.€ 20 verliezen b.€ 50 verliezen c.€ 1000 verliezen 10-1-2015Denk aan de sociale competentie Passende levensvraag:?

16 Even oefenen van Bestaanservaringen 16 Bedenk er nog 10. Welke van de drie is een bestaanservaring? a.Een verkoudheid oplopen b.De ziekte Ebola oplopen c.Altijd gezond zijn 10-1-2015Denk aan de sociale competentie Passende levensvraag: Wat betekent gezondheid echt voor mij? Welke betekenis kan mijn leven hebben als ik ernstig ziek ben? Wat.. Passende levensvraag: Wat betekent gezondheid echt voor mij? Welke betekenis kan mijn leven hebben als ik ernstig ziek ben? Wat..

17 Even oefenen van Bestaanservaringen 17 Bedenk er nog 10. Welke van de drie is een bestaanservaring? a.Een verkoudheid oplopen b.De ziekte Ebola oplopen c.Altijd gezond zijn 10-1-2015Denk aan de sociale competentie Passende levensvraag:?

18 Even oefenen van Bestaanservaringen 18 Bedenk er nog 10. Welke van de drie is een bestaanservaring? a.Veel papiertjes op straat zien b.Door de olie lopen op het strand c.Het zien van beelden over dode dolfijnen 10-1-2015Denk aan de sociale competentie Passende levensvraag: Ben ik eigenaar of nbeheerder van de natuur? Wat is mijn plaats in de natuur? Wat.. Passende levensvraag: Ben ik eigenaar of nbeheerder van de natuur? Wat is mijn plaats in de natuur? Wat..

19 Even oefenen van Bestaanservaringen 19 Bedenk er nog 10. Welke van de drie is een bestaanservaring? a.Veel papiertjes op straat zien b.Door de olie lopen op het strand c.Het zien van beelden over dode dolfijnen 10-1-2015Denk aan de sociale competentie Passende levensvraag:?

20 Even oefenen van Bestaanservaringen 20 Bedenk er nog 10. Welke van de drie is een bestaanservaring? a.Opvallen dat de tijd vliegt b.Merken dat je ouder wordt c.Inzien dat je tijd verspilt hebt 10-1-2015Denk aan de sociale competentie Passende levensvraag: Hoe vul ik mijn tijd zo goed mogelijk in? Is mijn bestaan echt tijdelijk? Wat.. Passende levensvraag: Hoe vul ik mijn tijd zo goed mogelijk in? Is mijn bestaan echt tijdelijk? Wat..

21 Even oefenen van Bestaanservaringen 21 Bedenk er nog 10. Welke van de drie is een bestaanservaring? a.Opvallen dat de tijd vliegt b.Merken dat je ouder wordt c.Inzien dat je tijd verspilt hebt 10-1-2015Denk aan de sociale competentie Passende levensvraag:?

22 Bestaanservaringen? 2210-1-2015 Ervaring die ons denken een (nieuwe) wending geven, worden bestaanservaringen genoemd. Passende levensvraag:?

23 Voorbeelden van Bestaanservaringen 23 Bedenk er nog 10. Voor de derde keer je huis afgebrand, verliefd worden, gezakt voor examen, flinke ruzie met je moeder, aangereden door een auto, een ufo zien, een vliegtuigongeluk meemaken, een zware operatie, de geboorte van een broertje of zusje 10-1-2015 Denk aan de sociale competentie 10 miljoen winnen in een loterij, horen dat je morgen sterft, eenzaamheid ervaren, een engel ontmoeten, een heel heldere volle sterrenhemel, de geur in het bos, het vliegen van de tijd, een vervuild strand, etc..

24 24 1)Waarom besta ik? 2)Waar kom ik vandaan? 3)Wat is de kern van mijn eigenste ik? 4)Ben ik meer dan vlees en bloed in een velletje? 5)Is dood, dood? 6)Wat gebeurd er na het overlijden met mij? 7)Kom ik weg met mijn verborgen slechte daden? 8)Wat is de bron vanwaar uit de mens echt tot zijn recht komt? 9)Wat is nu eigenlijk het echte gelukkige leven? 10)Ben ik op de goede weg? 11)Bestaat het dan toch? 12)Is contact met daarboven mogelijk? VOOR- BEEL- DEN 10-1-2015 Bestaanservaringen?

25 Bestaanservaringen? 25 Neem over 1.Bekijk het filmfragment: 2. Omschrijf de bestaanservaring van Dannion. 3. Noteer 3 passende gewone open vragen 4. Noteer 3 passende levensvragen. 10-1-2015Denk aan de sociale competentie

26 26 Een best..nservaring zoals een ernstig ongeluk, het overlijden van een bekende, het vallen voor iemand, de geb..rte van een kind, het bijna st.kken in een snoepje, het smel.en van de poolkappen, het zien van een ufo of een wezen van het lic.t, roepen v.agen op. Deze vragen kunnen worden inged..ld naar het thema van de vraag. In de literat..r maakt men veelal ondersch..d in de groepen: natuur, de mens, levenswijze, de uiterst.n (leven, dood, hemel en hel), het leven, tijd en geluk. 10-1-2015 Zes levens-vraag-groepen Neem over en beant- woord

27 27 Een bestaanservaring zoals een ernstig ongeluk, het overlijden van een bekende, het vallen voor iemand, de geboorte van een kind, het bijna stikken in een snoepje, het smelten van de poolkappen, het zien van een ufo of een wezen van het licht, roepen vragen op. Deze vragen kunnen worden ingedeeld naar het thema van de vraag. In de literatuur maakt men veelal onderscheid in de groepen: natuur, de mens, levenswijze, de uitersten (leven, dood, hemel en hel), tijd en geluk. 10-1-2015 Neem over en beant- woord Zes levens-vraag-groepen

28 28 1. De natuur Voorbeelden van bijpassende levensvragen: Wat is mijn rol in de natuur? Wat was de oorzaak van de eerste beweging? Hoe is dit alles ontstaan? Voorbeelden van bijpassende levensvragen: Wat is mijn rol in de natuur? Wat was de oorzaak van de eerste beweging? Hoe is dit alles ontstaan? 10-1-2015Denk aan de sociale competentie Zes levens-vraag-groepen

29 29 2. De mens 10-1-2015Denk aan de sociale competentie Voorbeelden van bijpassende levensvragen: Waarom ben ik uniek ? Wie of wat ben ik ten diepste? Wat is het nut van een mensenbestaan? Voorbeelden van bijpassende levensvragen: Waarom ben ik uniek ? Wie of wat ben ik ten diepste? Wat is het nut van een mensenbestaan? Zes levens-vraag-groepen

30 30 3. Levenswijze Voorbeelden van bijpassende levensvragen: Wat bindt mensen aan elkaar? Hoe komen wij tot een rechtvaardige samenleving? Waarom kunnen mensen in vrede bestaan? Voorbeelden van bijpassende levensvragen: Wat bindt mensen aan elkaar? Hoe komen wij tot een rechtvaardige samenleving? Waarom kunnen mensen in vrede bestaan? 10-1-2015Denk aan de sociale competentie Zes levens-vraag-groepen

31 31 4. Geluk Voorbeelden van bijpassende levensvragen: Kan geluk blijvend zijn? Wat maakt mij echt gelukkig? Wat is de weg naar het echte geluk? Voorbeelden van bijpassende levensvragen: Kan geluk blijvend zijn? Wat maakt mij echt gelukkig? Wat is de weg naar het echte geluk? 10-1-2015 Denk aan de sociale competentie Zes levens-vraag-groepen

32 32 5. Uitersten Voorbeelden van bijpassende levensvragen: Hoe kom ik in de Hemel? Waarom ben ik geboren? Wat is er na dit leven? Voorbeelden van bijpassende levensvragen: Hoe kom ik in de Hemel? Waarom ben ik geboren? Wat is er na dit leven? 10-1-2015Denk aan de sociale competentie Zes levens-vraag-groepen

33 Zes groepen levensvragen 33 6. Tijd? Voorbeelden van bijpassende levensvragen: Hoe vul ik mijn tijd wezenlijk nuttig in? Wat als ik eeuwig leef? Wat als mijn tijd gekomen is? Voorbeelden van bijpassende levensvragen: Hoe vul ik mijn tijd wezenlijk nuttig in? Wat als ik eeuwig leef? Wat als mijn tijd gekomen is? 10-1-2015Denk aan de sociale competentie

34 34 Neem over en beant- woord 10-1-2015Denk aan de sociale competentie Even oefenen Noem de levens-vragen-groep: Kan geluk blijvend zijn? Wat maakt mij echt gelukkig? Wat is de weg naar het echte geluk? Noem de levens-vragen-groep: Kan geluk blijvend zijn? Wat maakt mij echt gelukkig? Wat is de weg naar het echte geluk?

35 35 Neem over en beant- woord 10-1-2015Denk aan de sociale competentie Even oefenen Welke levens-vragen-groep?: Waarom ben ik uniek ? Wie of wat ben ik ten diepste? Wat is het nut van een mensenbestaan? Welke levens-vragen-groep?: Waarom ben ik uniek ? Wie of wat ben ik ten diepste? Wat is het nut van een mensenbestaan?

36 36 Neem over en beant- woord 10-1-2015Denk aan de sociale competentie Even oefenen Welke levens-vragen-groep? Wat bindt mensen aan elkaar? Hoe komen wij tot een rechtvaardige samenleving? Waarom kunnen mensen in vrede bestaan? Welke levens-vragen-groep? Wat bindt mensen aan elkaar? Hoe komen wij tot een rechtvaardige samenleving? Waarom kunnen mensen in vrede bestaan?

37 37 Bekijk het film en noteer bij elk stilgezette scene: 1.Het onderwerp 2.Twee gewone open vragen (Hoe, wat, waarom..). 3.Noteer één passende levensvraag. 4.Noteer een passende levens-vragen-groep? Neem over en beant- woord 10-1-2015Denk aan de sociale competentie Zes levens-vraag-groepen

38 38 Noteer bij de juiste groep! 1)Waarop kan de mens zich richten dat blijvend is? 2)Wat is echt duurzaam menselijk geluk? 3)Waarom is er naast kwaad ook goed? 4)Wat is er over de grenzen van dood en leven? 5)Kan de mens zichzelf echt kennen? 6)Wat bepaald de kleinheid/grootheid van de mens? 7)Wat is de waardigheid van de mens? 8)Is het leven een gave of opgave? 9)Hoe kan je levensvragen “ontlopen”? 10)Waar loopt “het leven” naar toe? 11)Wanneer is er een volkomen rechtvaardige samenleving? 12)Waaraan houd ik mij vast als alles om mij weg valt? 10-1-2015Denk aan de sociale competentie Zes levens-vraag-groepen

39 De zin-vraag 39 Denk aan de sociale competentie De zinvraag is de vraag of het leven uiteindelijke de moeite waard is. Het is misschien wel de meest belangrijke vraag die men zich kan stellen: de vraag der vragen.. De zinvraag hoort thuis binnen de levensbeschouwelijke of godsdienstige benadering. Het is de benadering waarbij mensen aangeven wat ze het allerbelangrijkst vinden in hun leven, wat voor hen van uiteindelijk belang is. De zinvraag is een samenvatting van alle levensvragen. In iedere levensvraag kom je eigenlijk steeds die zinvraag tegen. 10-1-2015

40 40 1)Waarop kan de mens zich richten dat blijvend is? 2)Wat is de zin van mijn leven? 3)Waarom is er naast kwaad ook goed? 4)Wat is er over de grenzen van dood en leven? 5)Wat is het nut van mijn bestaan voor de ander? 6)Wat bepaald de grootheid van de mens? 7)Wat is de waardigheid van de mens? 8)Wat heb ik eraan? 9)Hoe kan je levensvragen “ontlopen”? 10)Waar loopt “het leven” naar toe? 11)Welk nut heeft het om mij zo druk te maken? 12)Waaraan houd ik mij vast als alles om mij weg valt? De zinvraag Noteer drie zinvragen die bij ‘Saved..’ passen en Kerstmis. Na film volgt opdrachtje! 10-1-2015Denk aan de sociale competentie

41 41 Bekijk het film en noteer bij elk stilgezette scene: 1.Het onderwerp 2.Twee gewone open vragen (Hoe, wat, waarom..). 3.Noteer één passende zin-vraag. 4.Noteer de juiste levens-vragen-groep? Neem over en beant- woord 10-1-2015Denk aan de sociale competentie De zin-vraag

42 Het nut van een Levensbeschouwing / godsdienst Bouw je huis op een rots 42 Denk aan de sociale competentie Filmfragment: Maak af: a.Bouw je huis niet op Z………Bouw je huis niet op Z……… b.Omdat ……………………………………………………….Omdat ………………………………………………………. c.Bouw je huis op een R….Bouw je huis op een R…. d.Omdat ………………………………………………………..Omdat ……………………………………………………….. Als jouw leven het huis is. e. Noem een paar stormen uit jouw leven? f.Wat vormde toen jouw rots (waar steunde je op)?Wat vormde toen jouw rots (waar steunde je op)? g.Wat is daar de diepste bron van?Wat is daar de diepste bron van? 10-1-2015

43 43 Denk aan de sociale competentie Discussie en samenwerken In groepjes van 4 leerlingen: Antwoorden uitwerken op toets papier Telt als toets, weegt 2x Is de afsluiting van het onderwerp, levensvragen Voor elke opdracht krijg je ca. 8 minuten Bij opdracht 3 is een bijpassend filmfragment. 10-1-2015 Het nut van een Levensbeschouwing / godsdienst Bouw je huis op een rots

44 44 Denk aan de sociale competentie Opdracht 1 Stel; je moet voor een flinke ingreep naar de tandarts (= storm in het leven’) a. Noteer 3 echt andere ingrijpende gebeurtenissen of ‘stormen’. b. Noteer 3 open vragen die ingegeven worden door deze voorvallen. c. Noteer 3 levensvragen die ingegeven worden door deze voorvallen. d. Noteer de levens-vraag-groepen bij de levensvragen die je hebt genoteerd. 10-1-2015 Het nut van een Levensbeschouwing / godsdienst Bouw je huis op een rots

45 Het nut van een Levensbeschouwing / godsdienst Bouw je huis op een rots 45 Menselijke waardigheid: Voorbeelden die men in het algemeen hier bij vindt passen zijn: Geduld, bescheiden, beheerst, vriendelijk, gastvrij, behulpzaam, trouw, eerlijk, opgeruimd, netjes, niet grof in de mond, niet luidruchtig, ijverig, gehoorzaam, zuinig, 10-1-2015 Menselijke waardigheid is de naam voor een kwaliteit die kenmerkend is voor menselijk leven.

46 46 Denk aan de sociale competentie Opdracht 2 ‘I make them pay’, vertaald ‘ik zal ze laten betalen’ was een oud levensmotto van Danion. Op andere manieren komen wij dit ook tegen: ‘ik krijg jou nog wel’ of ‘met gelijke munt terugbetalen’. a. Bedenk 4 voorbeelden uit de film rondom het oude levensmotto van Dannion? b. Bedenk 4 voorvallen uit jouw eigen omgeving (van tv, internet etc. mag ook) c. Houdt dit oude levensmotto de menselijke waardigheid (altijd) in stand? d. Leg uit! Geef een voorbeeld. Het nut an een Levensbeschouwing 10-1-2015 Het nut van een Levensbeschouwing / godsdienst Bouw je huis op een rots Levensmotto, een levenswijsheid die richting geeft aan het leven bij het nemen van beslissingen. Bronnen: een tekst uit een boek, een uitspraak van een idool, etc. Levensmotto, een levenswijsheid die richting geeft aan het leven bij het nemen van beslissingen. Bronnen: een tekst uit een boek, een uitspraak van een idool, etc.

47 Het nut van een Levensbeschouwing / godsdienst Bouw je huis op een rots 47 Denk aan de sociale competentie Een rots in de branding: Iemand waar je op kan bouwen Iemand die altijd betrouwbaar is Iemand waarop je altijd op kan rekenen Zijn woorden geven kracht en bouwen op Zijn daden zijn een voorbeeld Zijn nabijheid doet goed 10-1-2015

48 4810-1-2015 Een Rots houdt.. de menselijke waardigheid..

49 49 Denk aan de sociale competentie Opdracht 3 Bouw je huis op een rots (Filmfragmentje Miraclemaker: 14:33 t/m 15:54). a. Geef 3 leefregels van ‘zand als ondergrond’ of een ‘slecht’ levensmotto. b. Geef 3 leefregels van ‘een rots als ondergrond’ of een ‘goed’ levensmotto. c. Waar bouw jij je huis op? Leg uit! 10-1-2015 Het nut van een Levensbeschouwing / godsdienst Bouw je huis op een rots Zand biedt geen blijvende houvast Rots biedt blijvende houvast

50 50 Denk aan de sociale competentie Opdracht 4 ‘Love makes the difference’, vertaald ‘Liefde maakt het verschil’. Dat was het nieuwe levensmotto van Danion. a. Geef 3 voorbeelden van ‘Love makes the difference’? b. Houdt dit levensmotto de menselijke waardigheid altijd in stand? c. Leg uit, met een goed voorbeeld. d. Bedenk 3 voorbeelden van mensen die leven volgens dit levensmotto. Ht nut van een Levensbeschouwing 10-1-2015 Het nut van een Levensbeschouwing / godsdienst Bouw je huis op een rots

51 51 Denk aan de sociale competentie Opdracht 5 Er staan in jullie schrift een flink aantal levensvragen. Deze waren bedacht aan de hand van de speelfilm Saved by the light. a.Bespreek met elkaar de volgende levensvraag: Wat is de zin van mijn bestaan zonder levenswijsheden of rots? b. Noteer het antwoord dat met elkaar is gevonden. c. Bedenk 2 goede voorbeelden om het antwoord te ondersteunen. d. Leg de titel van de les uit: bouw je huis op een rots. e. Leg het nut uit van een levensbeschouwing of godsdienst? 10-1-2015 Het nut van een Levensbeschouwing / godsdienst Bouw je huis op een rots

52 52 Dr. Pim van Lommel, interviewinterview Neem over en beant- woord Het nut van een Levensbeschouwing 10-1-2015Denk aan de sociale competentie


Download ppt "Vragen over.. Het leven Denk aan de sociale competentie 1 De zinvraag Saved by the light v.a. 39:40 t/m 1:01:00 (ca. 1 les) Zes groepen levens vragen Saved."

Verwante presentaties


Ads door Google