De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WELKOM. Lennard (L.) Kamps, Cees (C.) Doppenberg, Jeroen (J.F.M.) Schoot en Jos (J.J.A.M.) Niesink (v.l.n.r. op de foto) zijn de notarissen van het Doetinchemse.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WELKOM. Lennard (L.) Kamps, Cees (C.) Doppenberg, Jeroen (J.F.M.) Schoot en Jos (J.J.A.M.) Niesink (v.l.n.r. op de foto) zijn de notarissen van het Doetinchemse."— Transcript van de presentatie:

1 WELKOM

2 Lennard (L.) Kamps, Cees (C.) Doppenberg, Jeroen (J.F.M.) Schoot en Jos (J.J.A.M.) Niesink (v.l.n.r. op de foto) zijn de notarissen van het Doetinchemse notariaat

3 Het nieuwe bv-recht: wat betekent dat voor u? 11 december 2012 mr. L. (Lennard) Kamps

4 Onderwerpen Nieuwe bv-recht Huwelijksvermogensrecht Testamenten

5 Doel nieuwe bv-recht Voor ondernemers: Vereenvoudiging en meer flexibiliteit bij oprichten bv en inrichting interne organisatie Om zo beter bij ondernemerspraktijk aan te sluiten En bv aantrekkelijker te maken ook t.o.v. buitenlandse rechtspersonen Met lagere administratieve lasten

6 Belangrijkste wijzigingen nieuwe bv-recht Drie invalshoeken: 1. Minder formaliteiten 2. Meer mogelijkheden en flexibiliteit 3. Meer verantwoordelijkheden voor het bestuur Misverstand: De flex-bv is een rechtsvorm naast de bestaande bv

7 Winstrechtloze aandelen Bij de statuten kan worden bepaald dat aandelen van een bepaalde soort of aanduiding geen of slechts beperkt recht geven tot deling in de winst of reserves van de vennootschap.

8 Stemrechtloze aandelen Aandelen zonder stemrecht mogelijk, mits van bepaalde soort of aanduiding Instemming van alle betrokken aandeelhouders of statutaire voorziening (uitgifte) vereist om “stemrechtloos” te maken Aan stemrechtloze aandelen altijd vergaderrecht en recht op winst of reserves

9 Minder formaliteiten Afschaffing verplichte startkapitaal van 18.000 euro: 1 eurocent is voldoende Geen bank- en accountantsverklaring meer nodig Kapitaalbeschermende bepalingen zijn vervallen

10 Meer verantwoordelijkheden voor bestuur Toets bij iedere uitkering aan aandeelhouders of bv opeisbare schulden kan blijven betalen Bestuur moet goedkeuring verlenen voor iedere uitkering Bestuur en aandeelhouders zijn aansprakelijk bij onterechte uitkering

11 Moet ik de statuten aanpassen? (1) Ik heb een bv, moet ik deze statuten nu aanpassen? Advies: Het is niet verplicht, maar wel verstandig om de statuten te laten scannen en zo nodig aan te laten passen aan de nieuwe wet. Waarom? Knellende bepalingen uit het oude recht kunnen geschrapt worden. De wet biedt nieuwe keuzemogelijkheden.

12 Moet ik de statuten aanpassen? (2) Voorbeelden: In statuten wordt voor oproepingstermijn aandeelhoudersvergadering verwezen naar de wet. Dit was minimaal 15 dagen en kan nu worden verkort tot 8 dagen Aandeelhoudersvergadering mag overal ter wereld (wanneer alle aandeelhouders instemmen) Vrije overdracht van aandelen mogelijk Aandeelhouder kan eigen bestuurder benoemen

13 Ik heb een eenmanszaak, vof of maatschap; is de bv iets voor mij? (1) Afhankelijk van o.a. risico’s, aansprakelijkheid en belastingen. Voordelen: Aansprakelijkheid beperkt tot kapitaalinbreng Scheiding tussen zakelijk en privé-eigendom Eenvoudige statuten Statuten op maat

14 Ik heb een eenmanszaak, vof of maatschap; is de bv iets voor mij? (2) Oprichting per 1 oktober 2012 goedkoper: startkapitaal van € 18.000 en bank- en/of accountantsverklaring niet meer nodig.

15 Nieuw huwelijksvermogensrecht Per 1 januari 2012

16 Artikel 1:87 BW  Vergoedingsrecht: Beleggingsvisie `geïntroduceerd’  Als er privévermogen van de één naar privévermogen van de ander verschuift, dan gaat de één `beleggen’ bij de ander.  Als de waarde stijgt krijg je naar verhouding meer terug. Als de waarde daalt krijg je naar verhouding minder terug, tenzij toestemming ontbrak, dan krijg je minimaal nominale waarde terug.

17 Het levenstestament U wordt ziek, raakt in coma of gaat dementeren, wat nu? Bewind: Aanvragen is grote en emotionele stap; Administratieplicht en jaarlijks verantwoording afleggen; Telkens toestemming vragen; Rechter is traag en terughoudend, bijvoorbeeld geen toestemming voor schenkingen, en die nieuwe auto mag ook wel wat goedkoper.

18 Start volmacht Werking bij afwezigheid/wilsonbekwaamheid. Eerst elkaar, daarna de kinderen: - tezamen bevoegd; - artsenverklaring. Ook mogelijk voor ondernemingsvermogen

19 Het juiste testament?

20 Bij overlijden van de eerst ouder  Het opvullegaat! Bij overlijden van de tweede ouder  De tweetrapsmaking! Erfbelasting besparen met testamenten

21 Erfbelasting besparen Tarieven 2013 (voorlopige cijfers) Tarieftabel Gedeelte van de belaste verkrijging tussen Tariefgroep I partners &kinderen Tariefgroep IA kleinkinderen Tariefgroep II overige verkrijgers Bedrag+%Bedrag+% 0 – 118.254010018 118.254 – en hoger 11.8252021.28636 Bedrag+% 030 35.47640

22 Vrijstellingen Erfbelasting VerkrijgersVrijstelling Echtgenoot/partner€ 616.880 met een minimum van €155.930 (in verband met ontvangen pensioen) *) Kinderen€ 19.535 *) Kleinkinderen€ 19.535 *) Ouders€ 46.266 *) Zieke/gehandicapte€ 58.604 *) Overige verkrijgers€ 2.057 *) Algemeen nut beogende instellingen Verkrijging geheel vrijgesteld * voorlopige cijfers

23 Wat als het vermogen met name uit een woning bestaat?

24 Aanvullende bepalingen voor in alle testamentsvormen: 1.niet-opeisbaarheid legitieme 2.belastingclausule 3.30-dagen clausule 4.Uitsluitingsclausule 5.executele

25 Aanvullende bepalingen voor in alle testamentsvormen: 6. Echtscheidingsclausule 7. tweetrapsmaking voor verkrijgende kinderen 8. voogdij/bewind

26 Schenking verhoogde vrijstelling voor kinderen tussen 18-40 jaar. Schenking verhoogde vrijstelling in verband met woning of studie. Erfbelasting besparen met schenkingen

27 Van gescheiden vermogens naar gemeenschap van goederen. Finaal verrekenbeding bij overlijden. Erfbelasting besparen met huwelijkse voorwaarden

28

29 Dank voor uw aandacht!


Download ppt "WELKOM. Lennard (L.) Kamps, Cees (C.) Doppenberg, Jeroen (J.F.M.) Schoot en Jos (J.J.A.M.) Niesink (v.l.n.r. op de foto) zijn de notarissen van het Doetinchemse."

Verwante presentaties


Ads door Google