De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WELKOM.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WELKOM."— Transcript van de presentatie:

1 WELKOM

2 Lennard (L. ) Kamps, Cees (C. ) Doppenberg, Jeroen (J. F. M
Lennard (L.) Kamps, Cees (C.) Doppenberg, Jeroen (J.F.M.) Schoot en Jos (J.J.A.M.) Niesink (v.l.n.r. op de foto) zijn de notarissen van het Doetinchemse notariaat

3 Het nieuwe bv-recht: wat betekent dat voor u? 11 december 2012
mr. L. (Lennard) Kamps

4 Onderwerpen Nieuwe bv-recht Huwelijksvermogensrecht Testamenten

5 Doel nieuwe bv-recht Voor ondernemers:
Vereenvoudiging en meer flexibiliteit bij oprichten bv en inrichting interne organisatie Om zo beter bij ondernemerspraktijk aan te sluiten En bv aantrekkelijker te maken ook t.o.v. buitenlandse rechtspersonen Met lagere administratieve lasten

6 Belangrijkste wijzigingen nieuwe bv-recht
Drie invalshoeken: Minder formaliteiten Meer mogelijkheden en flexibiliteit 3. Meer verantwoordelijkheden voor het bestuur Misverstand: De flex-bv is een rechtsvorm naast de bestaande bv

7 Winstrechtloze aandelen
Bij de statuten kan worden bepaald dat aandelen van een bepaalde soort of aanduiding geen of slechts beperkt recht geven tot deling in de winst of reserves van de vennootschap.

8 Stemrechtloze aandelen
Aandelen zonder stemrecht mogelijk, mits van bepaalde soort of aanduiding Instemming van alle betrokken aandeelhouders of statutaire voorziening (uitgifte) vereist om “stemrechtloos” te maken Aan stemrechtloze aandelen altijd vergaderrecht en recht op winst of reserves

9 Minder formaliteiten Afschaffing verplichte startkapitaal van euro: 1 eurocent is voldoende Geen bank- en accountantsverklaring meer nodig Kapitaalbeschermende bepalingen zijn vervallen

10 Meer verantwoordelijkheden voor bestuur
Toets bij iedere uitkering aan aandeelhouders of bv opeisbare schulden kan blijven betalen Bestuur moet goedkeuring verlenen voor iedere uitkering Bestuur en aandeelhouders zijn aansprakelijk bij onterechte uitkering

11 Moet ik de statuten aanpassen? (1)
Ik heb een bv, moet ik deze statuten nu aanpassen? Advies: Het is niet verplicht, maar wel verstandig om de statuten te laten scannen en zo nodig aan te laten passen aan de nieuwe wet. Waarom? Knellende bepalingen uit het oude recht kunnen geschrapt worden. De wet biedt nieuwe keuzemogelijkheden.

12 Moet ik de statuten aanpassen? (2)
Voorbeelden: In statuten wordt voor oproepingstermijn aandeelhoudersvergadering verwezen naar de wet. Dit was minimaal 15 dagen en kan nu worden verkort tot 8 dagen Aandeelhoudersvergadering mag overal ter wereld (wanneer alle aandeelhouders instemmen) Vrije overdracht van aandelen mogelijk Aandeelhouder kan eigen bestuurder benoemen

13 Ik heb een eenmanszaak, vof of maatschap; is de bv iets voor mij? (1)
Afhankelijk van o.a. risico’s, aansprakelijkheid en belastingen. Voordelen: Aansprakelijkheid beperkt tot kapitaalinbreng Scheiding tussen zakelijk en privé-eigendom Eenvoudige statuten Statuten op maat

14 Ik heb een eenmanszaak, vof of maatschap; is de bv iets voor mij? (2)
Oprichting per 1 oktober 2012 goedkoper: startkapitaal van € en bank- en/of accountantsverklaring niet meer nodig.

15 Nieuw huwelijksvermogensrecht
Per 1 januari 2012

16 Artikel 1:87 BW Vergoedingsrecht: Beleggingsvisie `geïntroduceerd’  Als er privévermogen van de één naar privévermogen van de ander verschuift, dan gaat de één `beleggen’ bij de ander. Als de waarde stijgt krijg je naar verhouding meer terug. Als de waarde daalt krijg je naar verhouding minder terug, tenzij toestemming ontbrak, dan krijg je minimaal nominale waarde terug.

17 Het levenstestament U wordt ziek, raakt in coma of gaat dementeren, wat nu? Bewind: Aanvragen is grote en emotionele stap; Administratieplicht en jaarlijks verantwoording afleggen; Telkens toestemming vragen; Rechter is traag en terughoudend, bijvoorbeeld geen toestemming voor schenkingen, en die nieuwe auto mag ook wel wat goedkoper.

18 Start volmacht Werking bij afwezigheid/wilsonbekwaamheid.
Eerst elkaar, daarna de kinderen: - tezamen bevoegd; - artsenverklaring. Ook mogelijk voor ondernemingsvermogen

19 Het juiste testament?

20 Erfbelasting besparen
Bij overlijden van de eerst ouder  Het opvullegaat! Bij overlijden van de tweede ouder  De tweetrapsmaking! Erfbelasting besparen met testamenten

21 Erfbelasting besparen
Tarieven 2013 (voorlopige cijfers) Tarieftabel Gedeelte van de belaste verkrijging tussen Tariefgroep I partners &kinderen Tariefgroep IA kleinkinderen Tariefgroep II overige verkrijgers Bedrag +% 0 – 10 18 – en hoger 11.825 20 21.286 36 Bedrag +% 30 35.476 40

22 Vrijstellingen Erfbelasting Verkrijgers Vrijstelling
Echtgenoot/partner € met een minimum van € (in verband met ontvangen pensioen) *) Kinderen € *) Kleinkinderen Ouders € *) Zieke/gehandicapte € *) Overige verkrijgers € *) Algemeen nut beogende instellingen Verkrijging geheel vrijgesteld * voorlopige cijfers

23 Wat als het vermogen met name
uit een woning bestaat?

24 Aanvullende bepalingen voor in alle testamentsvormen:
niet-opeisbaarheid legitieme belastingclausule 30-dagen clausule Uitsluitingsclausule executele

25 Aanvullende bepalingen voor in alle testamentsvormen:
6. Echtscheidingsclausule 7. tweetrapsmaking voor verkrijgende kinderen 8. voogdij/bewind

26 Erfbelasting besparen
Schenking verhoogde vrijstelling voor kinderen tussen jaar. Schenking verhoogde vrijstelling in verband met woning of studie. Erfbelasting besparen met schenkingen

27 Erfbelasting besparen
Van gescheiden vermogens naar gemeenschap van goederen. Finaal verrekenbeding bij overlijden. Erfbelasting besparen met huwelijkse voorwaarden

28

29 Dank voor uw aandacht! Bezoek voor informatie onze website:


Download ppt "WELKOM."

Verwante presentaties


Ads door Google