De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Taalwerking Wereld-Delen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Taalwerking Wereld-Delen"— Transcript van de presentatie:

1 Taalwerking Wereld-Delen
Kansarmen recht geven op ondersteuning als het reguliere aanbod ontoereikend is Vzw Recht en Welzijn ON

2 Situering binnen Recht en Welzijn vzw
Februari 2013

3 Wat? De taalwerking Wereld-Delen behoort tot de (120 vrijw.) vrijwilligerswerking Wereld-Delen, die op haar beurt een onderdeel is van de armoedevereniging Recht en Welzijn, vzw, gevestigd te Ranst, Nierlenderstraat 16. Het secretariaat is gelegen te Broechem, Kapelstraat 19. Daar is ook een materialenbank en kan een taallabo worden ingericht. Het is haar bedoeling om Nederlands aan te bieden aan anderstaligen en anderstalige nieuwkomers daar waar het reguliere aanbod te kort komt, of waar bepaalde personen niet aan hun trekken kunnen komen.

4 Historiek Start: eind 1995 Beginpunt: een paar vrijwilligers die zich bekommerden om de taalopvoeding van kinderen uit één, later meer vluchtelingengezinnen in Broechem. Al snel werden zij gevraagd in de Vrije Basisschool te Broechem en om datzelfde werk te doen voor kinderen uit verschillende scholen in Lier. Ondersteuning kwam er vanuit Prisma vzw en het Vrije CLB te Lier. Al doende werd het vak geleerd. Spoedig sloten scholen uit verschillende netten en gemeenten aan en kwam er ondersteuning vanuit het Fonds Deprince en lokale overheden. Het aanbod breidde uit met vakantiekampen, vakantieles, taallessen voor volwassenen enz. Wij waren professioneel actief te Lier in een project Taal en participatie in het onderwijs (relatie ouders-school bevorderen - 3 jaar met eigen schoolopbouwwerkster), Vertel- en speelgoedtassen en gaven de aanzet tot de Babbelier… Op dit ogenblik zijn we actief in de regio ten Oosten en Zuiden van de stad Antwerpen en groeit het aantal vrijwilligers en cursisten nog steeds.

5 Huidige actieve locaties
355 cursisten 91 kleuters 205 lagere school 16 secundair 43 volwassenen 5 regio’s 4 contactpersonen (1 vacant) 58 (actieve) taalvrijwilligers

6 Structuur Voor elke deeltak beschikt de vzw Recht en Welzijn over een stuurgroep, met afgevaardigden verzameld in de vrijwilligerskern Wereld-Delen In de stuurgroep taal zitten: de algemeen coördinator 4 regionale contactpersonen een vormingsmedewerker (aan te werven: nieuwe projectleider taal en een contactpersoon) Zij stippelen samen het beleid en de aanpak uit van de taalwerking.

7 Werking De taalwerking is actief voor Zij biedt voornamelijk
Kleuters leerlingen uit lagere school en secundair onderwijs en bij volwassenen. Zij biedt voornamelijk taalondersteuning in scholen taalondersteuning aan taalgroepen volwassenen (conversatie – les – schooltaal…) taalondersteuning aan huis (individueel). huiswerkklassen voor anderstaligen mits geïntegreerde werking Omdat de ervaring leert dat veel losse initiatieven bij schoolkinderen een beperkt resultaten bieden, staat de taalwerking achter een stevig taalbeleid op scholen en een geïntegreerde aanpak, waarbij ook aan ouders een aanbod wordt gedaan. In geïntegreerde projecten zijn kinderen de toegangspoort voor ouders tot de school. Er wordt werk gemaakt van taalondersteuning huiswerkklas huiswerkondersteuning thuis schooltaakbegeleiding aan huis schooltaalgroep voor moeders

8 Aanvragen Komen vanuit Via e-mail of aanvraagformulier op de website.
scholen CLB’s overheden individuele gezinnen of personen Via of aanvraagformulier op de website. Scholen hernemen jaarlijks hun aanvraag Samen met de aanvragers wordt bekeken hoe de taalwerking in praktijk kan worden uitgewerkt met vrijwilligers, niet als vervanging van de schoolse opdracht maar als aanvullende taak. Zowel de uitwerking als begeleiding gebeurt door vrijwilligers. (Geen betaalde krachten in dienst,)

9 Introductie Wanneer aanvragen toekomen worden passende vrijwilligers gezocht, bij voorkeur uit de directe omgeving. Na screening op mogelijkheden, houding en motivatie worden vrijwilligers aan een opdracht toegewezen en geïntroduceerd door een contactpersoon. Bij de introductie worden naast de directie ook de zorgcoördinator / SES medewerker van de school gevraagd op het “taalteam”. Ter plaatse worden praktische afspraken gemaakt en worden de noden van de leerlingen grondig besproken. Minstens twee keer in het schooljaar gebeurt een opvolging op school met het taalteam.

10 Vorming Onze taalwerking voorziet in
een vorming voor alle startende vrijwilligers uitwisseling tussen vrijwilligers themagerichte vorming voor alle vrijwilligers (Daarnaast is er vorming binnen R&W vzw rond algemene items.) Introductie in onze visie op taalbeleid (die verder evolueert met de noden die de vrijwilligers vaststellen) Geleidelijk aan (en doorheen de jaren) krijgen de vrijwilligers door deze uitwisseling een stevige gespecialiseerde kennis op hun werkterrein. Onze vormingsvrijwilliger gaat aan de slag zowel met vrijwilligers als met schoolteams (op vraag) Bij nieuwe projecten is er permanente vorming voor en met vrijwilligers

11 Kosten Vrijwilligers krijgen effectieve kostenvergoeding (geen forfaitaire) “Schooleigen” kosten dienen door scholen zelf genomen worden. Buiten schoolverband zijn ze ten laste van de aanvrager, Kosten van vorming, vrijwilligersverzekering, schoolverzekering, vorming, administratie, algemeen lesmateriaal en vrijwilligersondersteuning worden gedeeld a rato het aantal vrijwilligers waarop dit van toepassing is. Vervoerskosten worden per gemeente herverdeeld a rato van de hoeveelheid aan prestaties van vrijwilligers per locatie. Derde betalersregelingen bestaan in de meeste gemeenten, waar de scholen een aanvraag deden bij gemeente of OCMW. Deze overheden betalen de kosten. Slechts een paar uitzonderingen.

12 Contact Taalwerking Wereld-Delen
Kapelstraat Broechem (secretariaat)


Download ppt "Taalwerking Wereld-Delen"

Verwante presentaties


Ads door Google