De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 DSI - informatiesessie voor lokale besturen provinciale infosessies, najaar 2014 - deel 4 DSI-platform een uitwisselingsplatform voor digitale stedenbouwkundige.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 DSI - informatiesessie voor lokale besturen provinciale infosessies, najaar 2014 - deel 4 DSI-platform een uitwisselingsplatform voor digitale stedenbouwkundige."— Transcript van de presentatie:

1 1 DSI - informatiesessie voor lokale besturen provinciale infosessies, najaar 2014 - deel 4 DSI-platform een uitwisselingsplatform voor digitale stedenbouwkundige informatie

2 2  wat is DSI? (zie deel 1: ‘alle plannen op tafel’)  DSI oplaadloket + gebruik gegevens  Analyse beschikbaarheid digitale plangegevens  Aanpak DSI - informatiesessie voor lokale besturen Agenda

3 3 DSI - opladen bestaande plannen Aanpak  Grote verschillen in beschikbare geodata per lokaal bestuur maar ook….  Grote verschillen in GIS-capaciteit

4 4 DSI - opladen bestaande plannen Aanpak - mogelijke scenario’s

5 5 gemeenten DSI - opladen bestaande plannen Aanpak - mogelijke scenario’s

6 6 gemeenten DSI - opladen bestaande plannen Aanpak - mogelijke scenario’s

7 7 provincies DSI - opladen bestaande plannen Aanpak - mogelijke scenario’s

8 8 provincies DSI - opladen bestaande plannen Aanpak - mogelijke scenario’s

9 9 Plancontouren (shape) Goedkeuringsbesluit (pdf) Voorbeeld: RUP DSI - opladen bestaande plannen Aanpak - minimumscenario

10 10 Grafisch verordenend plan (pdf) Stedenbouwkundige voorschriften (pdf) Toelichtingsnota (pdf) Voorbeeld: RUP DSI - opladen bestaande plannen Aanpak - minimumscenario

11 11 Voorbeeld: RUP DSI - opladen bestaande plannen Aanpak - ‘plus’ scenario

12 12 Voorbeeld: RUP DSI - opladen bestaande plannen Aanpak - ‘plus’ scenario

13 13 Onteigeningsplannen gekoppeld aan het RUP (pdf) Documenten MER (pdf) DSI - opladen bestaande plannen Aanpak - ‘plus’ scenario

14 14 Planafgeleiden (plancompensaties) (shape en pdf) Planafgeleiden (recht van voorkoop) (shape) Voorbeeld: RUP DSI - opladen bestaande plannen Aanpak - ‘extra’ scenario

15 15 DSI - opladen bestaande plannen Aanpak - werkwijze

16 16 contouren volgens richtlijn plannenregister bijgehouden? contouren in Datamanager? contouren dRV ja nee ja nee DSI ja conversie nee Controle bilateraal Bijwerking + conversie bijgehouden? conversie nee ja Bijwerking + conversie plancontouren DSI - opladen bestaande plannen Aanpak - werkwijze bvb. minimumscenario

17 17 documenten per plan digitaal beschikbaar bij gemeente? volledig? ja DSI klaarzetten pdf nee Controle bilateraal bijkomend verzamelen en klaarmaken pdf  goedkeuringsbesluit  grafisch verordenend plan  toelichtingsnota  stedenbouwkundige voorschriften  goedkeuringsbesluit  grafisch verordenend plan  toelichtingsnota  stedenbouwkundige voorschriften DSI - opladen bestaande plannen Aanpak - werkwijze bvb. minimumscenario

18 18 2 cases  overlappende plandelen verwijderd ?  bestaande plannen digitaal hertekend op andere basiskaart ? opladen op DSI ? DSI - opladen bestaande plannen Aanpak - aandachtspunten

19 19  bij de geografische digitale versie van oudere plannen werden delen uitgesneden omwille van het bestaan van een nieuwer plan  van dezelfde soort (bijv BPA op BPA)  van een andere soort (bijv gemRUP op BPA) overlappende plandelen verwijderen ? DSI - opladen bestaande plannen Aanpak - aandachtspunten

20 20 Werden er bij de geografische digitale versie van oudere plannen delen uitgesneden omwille van het bestaan van een nieuwer plan van dezelfde soort? (vb: BPA op BPA) DSI - opladen bestaande plannen Aanpak - aandachtspunten systematisch een aantal nee onbekend 155 antwoorden

21 21 Werden er bij de geografische digitale versie van oudere plannen delen uitgesneden omwille van het bestaan van een nieuwer plan van een andere soort? (vb: provinciaal RUP op BPA) DSI - opladen bestaande plannen Aanpak - aandachtspunten systematisch een aantal nee onbekend 154 antwoorden

22 22  Opladen op DSI ?  bij opladen nieuwe plannen : niet snijden in oude plannen  bij opladen bestaande plannen o uitsnijdingen toegestaan, maar niet noodzakelijk en niet verplicht o informatie moet juist zijn: verantwoordelijkheid kwaliteit ligt bij bronbeheerder ! overlappende plandelen verwijderen ? DSI - opladen bestaande plannen Aanpak - aandachtspunten

23 23  GRB “verplicht” als basiskaart ?  discussie volop aan de gang, uitvoeringsbesluiten in opmaak  GRB-decreet legt geen verplichting op om historische gegevens aan te passen Bestaande plannen digitaal hertekend? DSI - opladen bestaande plannen Aanpak - aandachtspunten

24 24 Plannen / verordeningen waarvan de digitale contouren en /of planelementen niet meer overeenstemmen met de oorspronkelijke ondergrond waarop ze werden goedgekeurd (bvb. Goedgekeurd op kadvec, maar hertekend op GRB) allemaal een aantal nee onbekend 155 antwoorden DSI - opladen bestaande plannen Aanpak - aandachtspunten

25 25  GRB “verplicht” als basiskaart ?  Standpunt departement Ruimte Vlaanderen  nieuwe plannen (lopende planprocessen) o GRB verplicht vanaf 2015 o vuistregel: plan niet meer aanpassen omwille van ondergrond vanaf de voorlopige vaststelling o indien voorlopige vaststelling nog in 2014, plan niet meer aanpassen omwille van ondergrond o aanbeveling: schakel zo snel mogelijk over naar GRB Bestaande plannen digitaal hertekend? DSI - opladen bestaande plannen Aanpak - aandachtspunten

26 26  GRB “verplicht” als basiskaart ?  Standpunt departement Ruimte Vlaanderen  bestaande plannen waarvoor de contouren (en/of planelementen) niet meer overeenstemmen met de oorspronkelijke ondergrond waarop ze goedgekeurd werden (bvb. plannen aangemaakt op KadVec maar ondertussen hertekend op GRB)  problemen: o digitale kopieën hebben geen juridische waarde, maar worden wel geacht juist te zijn o bij aanpassing aan ondergrond creëert men de facto een minder getrouwe kopie van het origineel o aanpassing omvat vaak moeilijk te interpreteren gevallen o nieuwe weg is anders uitgevoerd dan op plan, maar zonegrens bepaald aan die weg o zonegrens bepaald aan perceelgrens, maar perceel is veranderd: wat primeert : diepte of de perceelgrens ? Bestaande plannen digitaal hertekend? DSI - opladen bestaande plannen Aanpak - aandachtspunten

27 27  GRB “verplicht” als basiskaart ?  Standpunt departement Ruimte Vlaanderen  bestaande plannen waarvoor de contouren (en/of planelementen) niet meer overeenstemmen met de oorspronkelijke ondergrond waarop ze goedgekeurd werden (bvb. plannen aangemaakt op KadVec maar ondertussen hertekend op GRB)  hoe hier mee omgaan ? o plannen terug laten goedkeuren is echter het zuiverst (maar vele praktische bezwaren) o aangepaste digitale versie vereist herinterpretatie en creëert dus een nieuw product: dit product moet een “statuut” krijgen…: (minstens) de metadata moeten dit weergeven o statuut “werkversie voor intern gebruik, op eigen risico” o mag deze versie opgeladen worden op DSI ? o dRV gaat dit niet verbieden, noch verplichten o DSI ontsluit via publieke webservices ! o Bronbeheerder kiest zelf of deze versie wordt opgeladen Bestaande plannen digitaal hertekend? DSI - opladen bestaande plannen Aanpak - aandachtspunten

28 28  Wat?  Verzamelen gegevens  Conversie gegevens  Opladen gegevens in bulk of per plan  Wie?  Gemeente laadt zelf gegevens op (evt. via dienstenleverancier)  Gemeente, met ondersteuning van Ruimte Vlaanderen  Gemeente, met ondersteuning van provinciebestuur  Combinatie van bovenstaande mogelijkheden DSI - opladen bestaande plannen Aanpak - wie doet wat?

29 29 1.Lokaal bestuur neemt contact op met Ruimte Vlaanderen:  Via plannenportaal@rwo.vlaanderen.beplannenportaal@rwo.vlaanderen.be  Bij voorkeur voor eind januari 2015  Lokaal bestuur geeft aan of het klaar is om in te stappen in DSI  Het scenario wordt in onderling overleg bepaald 2.Workshops met lokale besturen  Voorbereiden van gegevens  Dossiers opladen 3.Verder opladen bestaande plannen  Ondersteuning op maat  Met behulp van tools DSI - opladen bestaande plannen Aanpak

30 30 DSI algemeen: http://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Infoopmaat/Ambtenaar/DigitaleUitwissel ing/DSIplatform http://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Infoopmaat/Ambtenaar/DigitaleUitwissel ing/DSIplatform Vragen?: plannenportaal@rwo.vlaanderen.beplannenportaal@rwo.vlaanderen.be DSI - opladen bestaande plannen Info?


Download ppt "1 DSI - informatiesessie voor lokale besturen provinciale infosessies, najaar 2014 - deel 4 DSI-platform een uitwisselingsplatform voor digitale stedenbouwkundige."

Verwante presentaties


Ads door Google