De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DSI - informatiesessie voor lokale besturen

Verwante presentaties


Presentatie over: "DSI - informatiesessie voor lokale besturen"— Transcript van de presentatie:

1 DSI - informatiesessie voor lokale besturen
DSI-platform een uitwisselingsplatform voor digitale stedenbouwkundige informatie provinciale infosessies, najaar deel 4

2 DSI - informatiesessie voor lokale besturen
Agenda wat is DSI? (zie deel 1: ‘alle plannen op tafel’) DSI oplaadloket + gebruik gegevens Analyse beschikbaarheid digitale plangegevens Aanpak

3 DSI - opladen bestaande plannen
Aanpak Grote verschillen in beschikbare geodata per lokaal bestuur maar ook…. Grote verschillen in GIS-capaciteit

4 DSI - opladen bestaande plannen Aanpak - mogelijke scenario’s

5 DSI - opladen bestaande plannen Aanpak - mogelijke scenario’s
gemeenten

6 DSI - opladen bestaande plannen Aanpak - mogelijke scenario’s
gemeenten

7 DSI - opladen bestaande plannen Aanpak - mogelijke scenario’s
provincies

8 DSI - opladen bestaande plannen Aanpak - mogelijke scenario’s
provincies

9 DSI - opladen bestaande plannen Aanpak - minimumscenario
Voorbeeld: RUP Goedkeuringsbesluit (pdf) Plancontouren (shape)

10 DSI - opladen bestaande plannen Aanpak - minimumscenario
Voorbeeld: RUP Grafisch verordenend plan (pdf) Stedenbouwkundige voorschriften (pdf) Toelichtingsnota (pdf)

11 DSI - opladen bestaande plannen Aanpak - ‘plus’ scenario
Voorbeeld: RUP

12 DSI - opladen bestaande plannen Aanpak - ‘plus’ scenario
Voorbeeld: RUP

13 DSI - opladen bestaande plannen Aanpak - ‘plus’ scenario
Documenten MER (pdf) Onteigeningsplannen gekoppeld aan het RUP (pdf)

14 DSI - opladen bestaande plannen Aanpak - ‘extra’ scenario
Voorbeeld: RUP Planafgeleiden (plancompensaties) (shape en pdf) Planafgeleiden (recht van voorkoop) (shape)

15 DSI - opladen bestaande plannen
Aanpak - werkwijze

16 DSI - opladen bestaande plannen
Aanpak - werkwijze bvb. minimumscenario plancontouren contouren volgens richtlijn plannenregister nee contouren in Datamanager? nee contouren dRV ja ja ja bijgehouden? bijgehouden? ja nee ja nee conversie Bijwerking + conversie conversie Bijwerking + conversie Bijwerking + conversie Controle bilateraal DSI

17 DSI - opladen bestaande plannen
Aanpak - werkwijze bvb. minimumscenario documenten per plan digitaal beschikbaar bij gemeente? goedkeuringsbesluit grafisch verordenend plan toelichtingsnota stedenbouwkundige voorschriften volledig? ja nee klaarzetten pdf bijkomend verzamelen en klaarmaken pdf Controle bilateraal DSI

18 DSI - opladen bestaande plannen Aanpak - aandachtspunten
2 cases overlappende plandelen verwijderd ? bestaande plannen digitaal hertekend op andere basiskaart ? opladen op DSI ?

19 DSI - opladen bestaande plannen Aanpak - aandachtspunten
overlappende plandelen verwijderen ? bij de geografische digitale versie van oudere plannen werden delen uitgesneden omwille van het bestaan van een nieuwer plan van dezelfde soort (bijv BPA op BPA) van een andere soort (bijv gemRUP op BPA)

20 DSI - opladen bestaande plannen Aanpak - aandachtspunten
Werden er bij de geografische digitale versie van oudere plannen delen uitgesneden omwille van het bestaan van een nieuwer plan van dezelfde soort? (vb: BPA op BPA) systematisch een aantal nee onbekend 155 antwoorden

21 DSI - opladen bestaande plannen Aanpak - aandachtspunten
Werden er bij de geografische digitale versie van oudere plannen delen uitgesneden omwille van het bestaan van een nieuwer plan van een andere soort? (vb: provinciaal RUP op BPA) systematisch een aantal nee onbekend 154 antwoorden

22 DSI - opladen bestaande plannen Aanpak - aandachtspunten
overlappende plandelen verwijderen ? Opladen op DSI ? bij opladen nieuwe plannen : niet snijden in oude plannen bij opladen bestaande plannen uitsnijdingen toegestaan, maar niet noodzakelijk en niet verplicht informatie moet juist zijn: verantwoordelijkheid kwaliteit ligt bij bronbeheerder !

23 DSI - opladen bestaande plannen Aanpak - aandachtspunten
Bestaande plannen digitaal hertekend? GRB “verplicht” als basiskaart ? discussie volop aan de gang, uitvoeringsbesluiten in opmaak GRB-decreet legt geen verplichting op om historische gegevens aan te passen

24 DSI - opladen bestaande plannen Aanpak - aandachtspunten
Plannen / verordeningen waarvan de digitale contouren en /of planelementen niet meer overeenstemmen met de oorspronkelijke ondergrond waarop ze werden goedgekeurd (bvb. Goedgekeurd op kadvec, maar hertekend op GRB) allemaal een aantal nee onbekend 155 antwoorden

25 DSI - opladen bestaande plannen Aanpak - aandachtspunten
Bestaande plannen digitaal hertekend? GRB “verplicht” als basiskaart ? Standpunt departement Ruimte Vlaanderen nieuwe plannen (lopende planprocessen) GRB verplicht vanaf 2015 vuistregel: plan niet meer aanpassen omwille van ondergrond vanaf de voorlopige vaststelling indien voorlopige vaststelling nog in 2014, plan niet meer aanpassen omwille van ondergrond aanbeveling: schakel zo snel mogelijk over naar GRB

26 DSI - opladen bestaande plannen Aanpak - aandachtspunten
Bestaande plannen digitaal hertekend? GRB “verplicht” als basiskaart ? Standpunt departement Ruimte Vlaanderen bestaande plannen waarvoor de contouren (en/of planelementen) niet meer overeenstemmen met de oorspronkelijke ondergrond waarop ze goedgekeurd werden (bvb. plannen aangemaakt op KadVec maar ondertussen hertekend op GRB) problemen: digitale kopieën hebben geen juridische waarde, maar worden wel geacht juist te zijn bij aanpassing aan ondergrond creëert men de facto een minder getrouwe kopie van het origineel aanpassing omvat vaak moeilijk te interpreteren gevallen nieuwe weg is anders uitgevoerd dan op plan, maar zonegrens bepaald aan die weg zonegrens bepaald aan perceelgrens, maar perceel is veranderd: wat primeert : diepte of de perceelgrens ?

27 DSI - opladen bestaande plannen Aanpak - aandachtspunten
Bestaande plannen digitaal hertekend? GRB “verplicht” als basiskaart ? Standpunt departement Ruimte Vlaanderen bestaande plannen waarvoor de contouren (en/of planelementen) niet meer overeenstemmen met de oorspronkelijke ondergrond waarop ze goedgekeurd werden (bvb. plannen aangemaakt op KadVec maar ondertussen hertekend op GRB) hoe hier mee omgaan ? plannen terug laten goedkeuren is echter het zuiverst (maar vele praktische bezwaren) aangepaste digitale versie vereist herinterpretatie en creëert dus een nieuw product: dit product moet een “statuut” krijgen…: (minstens) de metadata moeten dit weergeven statuut “werkversie voor intern gebruik, op eigen risico” mag deze versie opgeladen worden op DSI ? dRV gaat dit niet verbieden , noch verplichten DSI ontsluit via publieke webservices ! Bronbeheerder kiest zelf of deze versie wordt opgeladen

28 DSI - opladen bestaande plannen
Aanpak - wie doet wat? Wat? Verzamelen gegevens Conversie gegevens Opladen gegevens in bulk of per plan Wie? Gemeente laadt zelf gegevens op (evt. via dienstenleverancier) Gemeente, met ondersteuning van Ruimte Vlaanderen Gemeente, met ondersteuning van provinciebestuur Combinatie van bovenstaande mogelijkheden

29 DSI - opladen bestaande plannen
Aanpak Lokaal bestuur neemt contact op met Ruimte Vlaanderen: Via Bij voorkeur voor eind januari 2015 Lokaal bestuur geeft aan of het klaar is om in te stappen in DSI Het scenario wordt in onderling overleg bepaald Workshops met lokale besturen Voorbereiden van gegevens Dossiers opladen Verder opladen bestaande plannen Ondersteuning op maat Met behulp van tools

30 DSI - opladen bestaande plannen
Info? DSI algemeen: Vragen?:


Download ppt "DSI - informatiesessie voor lokale besturen"

Verwante presentaties


Ads door Google