De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stand van zaken Risicokaart Klaas Bokma 20 november 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stand van zaken Risicokaart Klaas Bokma 20 november 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Stand van zaken Risicokaart Klaas Bokma 20 november 2014

2 Twee problemen met de risicokaart 1. Technische problemen 2. Niet toekomst bestendig

3 Technische problemen met de risicokaart -oorzaak: doorvoeren van allerlei wensen van gebruikers; -toename aantal gebruikers; -downloaden van grote hoeveelheden data; Risicokaart is gebouwd op een fundament van een vakantiewoning maar is een flat geworden Daarnaast loopt de migratie naar Atos niet volgens plan Fase 1: Eind 2014 een stabiele omgeving

4 Fase 2 De kring van commissarissen heeft in 2013 de inspectie VenJ gevraagd een onderzoek naar de risicokaart te doen. Op 5 dec 2013 is het rapport “Scan Risicokaart, onderzoek op hoofdlijnen naar de risicokaart” verschenen. Conclusie: -gebrek aan afstemming en regie; -de betrouwbaarheid van de gegevens laat te wensen over; -In de huidige vorm geen effectief instrument binnen de risicocommunicatie richting burgers.

5 In de Kring afgesproken dat Commissaris Smit (ZH) bestuurlijk aanspreekpunt is en neemt het initiatief tot een bestuurlijk afstemmingsoverleg met bestuurlijke vertegenwoordigers vanuit het Veiligheidsberaad, IPO en VNG om een integraal verbeterprogramma voor de risicokaart tot stand te brengen. Daarnaast heeft com. Smit toegezegd in het najaar 2014 met een visie te komen.

6 Visie Risicokaart 2020 In het visiedocument worden het streefbeeld en de uitgangspunten van de toekomstige “risicokaart” beschreven. De sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen van de huidige risicokaart worden vastgelegd. Deze analyse vormt het vertrekpunt voor de toekomstige “risicokaart”. De reikwijdte van de toekomstige risicokaart wordt beperkt gehouden tot het verschaffen van alle informatie over risico’s voor de burger.

7 De visie wordt in de vergadering van de Kring van commissarissen van de Koning vastgesteld, waarna de Colleges van Gedeputeerden Staten worden geïnformeerd. Medio 2017 nieuwe risicokaart klaar

8


Download ppt "Stand van zaken Risicokaart Klaas Bokma 20 november 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google