De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Algemene Voorlichting Voortgezet Onderwijs. Doel van de avond: Een eventuele drempel, de overstap naar het voortgezet onderwijs, te verkleinen. Meer duidelijkheid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Algemene Voorlichting Voortgezet Onderwijs. Doel van de avond: Een eventuele drempel, de overstap naar het voortgezet onderwijs, te verkleinen. Meer duidelijkheid."— Transcript van de presentatie:

1 Algemene Voorlichting Voortgezet Onderwijs

2 Doel van de avond: Een eventuele drempel, de overstap naar het voortgezet onderwijs, te verkleinen. Meer duidelijkheid geven rondom het voortgezet onderwijs.

3 Inhoud van de presentatie: Het Nederlands onderwijssysteem Veranderingen van PO naar VO Scholen voortgezet onderwijs Stappen in het schoolverlatertraject

4 Alg. Schoolsoorten VWO, voorbereidend wetenschappelijk onderwijs HAVO, hoger algemeen voortgezet onderwijs VMBO, voorbereidend middelbaar beroeps onderwijs PRO, praktijkonderwijs

5 Alg. Voortgezet Onderwijs in schem a 6 VWOPRO 5 HAVO 4 VMBO 3 2 1 M(T)M(G)KBLBBL WOHBOMBOWerken Leerwegondersteunend onderwijs Niveau 3 en 4 Niveau 2 en 3 Niveau 1 en 2

6 VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs –6 jaar –Twee schoolsoorten: Atheneum Gymnasium (Grieks/Latijn) –Profielkeuze in de bovenbouw –Voorbereiding op studie aan Universiteit of Hoger Beroeps Onderwijs VWO

7 HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs –5 jaar –Voorbereiding op studie Hoger Beroeps Onderwijs –Profielkeuze in de bovenbouw –Afhankelijk van de prestaties doorstroom naar 5 vwo mogelijk HAVO

8 Profielen in HAVO en VWO Natuur en Techniek Natuur en gezondheid Economie en maatschappij Cultuur en maatschappij VWO HAVO

9 VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs –4 jaar –Voorbereiding voor opleiding aan Middelbaar Beroeps Onderwijs –4 leerwegen VMBO Theoretische leerweg (MAVO) Gemengde leerweg (MAVO) Kaderberoepsgerichte leerweg Basisberoepsgerichte leerweg –Keuze uit 4 sectoren die aansluiten bij beroepskeuze VMBO

10 VMBO sectoren Techniek Economie Zorg en Welzijn Groen VMBO

11 MAVO (T) Gericht op studie uit boeken Niet gericht op beroepskeuze Leerlingen doen examen in 6 algemene vakken (talen, geschiedenis, wiskunde, enz.) Sluit aan bij MBO niveau 3 &4 Doorstroom mogelijk naar HAVO 4 TLTL

12 MAVO (G) Leerlingen hebben weinig moeite met studeren, maar willen zich ook gericht voorbereiden op beroepen Vermenging van theoretisch en praktisch onderwijs. Examen in 5 algemene vakken en 1 beroepsgericht vak Sluit aan op MBO niveau 3 & 4 Doorstroom mogelijk naar HAVO 4 GLGL

13 Kaderberoepsgerichte leerweg (K) Leerlingen doen kennis op via praktisch bezig zijn Leerlingen zijn bezig met opleiding gericht op functie binnen het kader van de sector Examen in 4 algemene vakken en 1 of 2 beroepsgerichte vakken Sluit aan op MBO 3 KB L

14 Basisberoepsgerichte leerweg (B) Ook voor leerlingen die praktisch ingesteld zijn Qua belasting wat minder zwaar dan de KBL en biedt het basisprogramma Examen in 4 algemene vakken en 1 of 2 beroepsgerichte vakken Lichter examenprogramma dan KBL Sluit aan bij niveau 2 van MBO Leerlingen B met LWOO vanaf 3 e jaar In leerwerktraject BB L

15 Praktijkonderwijs Voor leerlingen waarvan verwacht wordt dat zij geen VMBO diploma kunnen behalen. Onderwijsaanbod: combinatie theorie, praktijk en stage. Bereid leerlingen voor op een directe plek in de arbeidsmarkt Certificaat Beschikking via Reg. Verwijzingscommissie PRO

16 Overgangsroutes vanuit Samenwerkingsverband Voor kinderen die een reguliere route volgen (blauwe route) Voor kinderen die mogelijk in aanmerkingen komen voor LWOO of PrO/ Opstroom (gele route) Voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoeften (oranje route)

17 Overdracht lln met specifieke ondersteuningsbehoeften Gele route: Leerlingen die waarschijnlijk in aanmerkingen komen voor LWOO/ PrO Er vindt onderzoek (intelligentie en sociaal- emotioneel) plaats Oranje route: Leerlingen met LGF en/of diagnose Geen leerlingen met alleen dyslexie of dyscalculie Wel leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften (sociaal-emotioneel en gedrag)

18 Leerwegondersteunend Onderwijs Voor alle leerwegen binnen het VMBO Extra ondersteuning –Bijv. Kleinere groepen –Bijv. Eigen tempo –Bijv. RT bij taal / rekenen –Bijv. sociaal emotionele trainingen Handelingsplan Beschikking via Regionale Verwijzingscommissie Traject basisberoepsgerichte leerweg met LWOO

19 De veranderingen van een PO school naar een VO School Groter gebouw, meer leerlingen Roosterwisseling Lokalen, lesuren, tussenuren Huiswerk Eigen verantwoordelijkheid Meerdere (vak)docenten De mentor

20 Belangrijke verschillen Basisschool groepsleerkracht die alle vakken geeft groepsleerkracht bepaalt programma heterogene klassensamenstelling soms huiswerk Voortgezet Onderwijs mentor die één (twee) vakken geeft leerlingen krijgen een rooster homogene klassensamenstelling dagelijks huiswerk

21 Hoe komt u tot een keuze? Traject in de basisschool –Bespreek met uw kind wat hij/zij wil –Interesse, motivatie en prestatie –Type kind –Type school Bezoek samen met uw kind open dagen WEBSITES: –GIDS/OCW –POVO –FLYER VO Weert-Nederweert-Cranendonck

22 Scholen in de regio www.obsdetriolier.nl

23 LVO Weert Locatie Thornstraat (Het Kwadrant) Locatie Wertastraat (Philips van Horne) Locatie Parklaan (Het College) PRO 6 Techniek 6 ATH 6GYM 6 PRO 5 Techniek 5 HAVO 5ATH 5GYM 5 PRO 4BK 4 Techniek 4 MAVO 4HAVO 4ATH 4GYM 4 PRO 3BK 3 Techniek 3 MAVO 3HAVO 3ATH 3GYM 3 PRO 2BK 2 Techniek 2 MAVO 2HAVO 2ATH 2GYM 2 PRO 1BK 1 Techniek 1 MAVO 1HAVO 1ATH 1GYM 1 Primair Onderwijs

24 Techniekopleiding Onderwijsaanbod: combinatie theorie, praktijk en stage. Een technische route met VMBO en Mbo diploma Diploma Niveau 2,3 en 4 Techniek

25 LVO Weert Voor schooljaar 2014-2015 schrijven de leerlingen zich op de volgende locaties in: B/K: locatie het Kwadrant Techniek opl. locatie het Kwadrant MAVO /HAVO: locatie Philips van Horne VWO: locatie Het College Bij locatie Cranendonck kunnen de leerlingen nog breed instromen. (B/K/MAVO/HAVO/VWO a)

26 Inschrijven en plaatsing Ouders melden rechtstreeks aan bij de school van hun keuze Er kan slechts bij één school worden ingeschreven !! Rapport Cito Eindtoets Uittreksel bevolkingsregister VO Valkenswaard en Eindhoven 09-10-11 maart 2015 (Reguliere leerlingen) LVO Weert 09 -10 maart 2015 VO in overleg met PO; warme overdracht VO plaats leerling. Uitnodiging aan ouders en leerling

27 Stappen in het schoolverlaterstraject april- einde schooljaar groep 7 Entreetoets Vastgelegd welke leerlingen in de oranje/gele route terecht zullen komen. Voorlopig advies

28 Stappen in het schoolverlaterstraject september - december groep 8 Start LWOO/PRO-procedure Informatieavond op de basisschool Informatieavond VO (3 nov 2014) Open dagen VO Eind december intake leerlingen uit de oranje route. Adviesgesprek met ouders en leerling

29 Stappen in het schoolverlaterstraject januari- februari groep 8 Def. adviesgesprek (uitzonderingen) Cito eindtoets (21-22-23 april 2015) 2 en 3 februari 2015 aanmelding leerlingen PRO-LWOO of met een diagnose (Geldt alleen voor de leerlingen die voor Eindhoven of Valkenswaard kiezen)

30 Stappen in het schoolverlaterstraject maart - juni groep 8 Uitslag Cito eindtoets Aanmelden VO (ook oranje route) Afronding onderwijskundig rapport Warme overdracht PO-VO Mei definitieve schoolkeuze bekend Juni kennismaking VO

31 Vragen van ouders


Download ppt "Algemene Voorlichting Voortgezet Onderwijs. Doel van de avond: Een eventuele drempel, de overstap naar het voortgezet onderwijs, te verkleinen. Meer duidelijkheid."

Verwante presentaties


Ads door Google