De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Henk van der Kwast Analistenbijeenkomst 23 augustus 2012

Verwante presentaties


Presentatie over: "Henk van der Kwast Analistenbijeenkomst 23 augustus 2012"— Transcript van de presentatie:

1 Henk van der Kwast Analistenbijeenkomst 23 augustus 2012
Stern Groep N.V. Henk van der Kwast Analistenbijeenkomst 23 augustus 2012

2 Agenda Belangrijke gebeurtenissen 2012 Resultaten 1e halfjaar 2012
Financiële positie per 30 juni 2012 Beoogde organisatiestructuur eind 2012 Update Strategisch Plan Op naar 2013 Prognose 2012

3 Belangrijke gebeurtenissen 2012

4 Belangrijke gebeurtenissen 2012
Overname Ford Amsterdam per 1 februari 2012 Verkoop Fiat activiteiten in Amsterdam aan Van Kouwen Reorganisatie Ford Amsterdam, Vireo Auto, SternPixel nagenoeg afgerond Stern 2 nog niet uit de problemen Nieuw personeels-/salarisadministratiepakket Profit (AFAS) Herfinanciering geregeld tot eind juni 2013 Wijzigingen Raad van Commissarissen: Maart 2012: Adriaan Roggeveen Oktober 2012: Maja Sanders

5 Resultaten 1e halfjaar 2012

6 Resultaten (x € 1.000) H1-2012 H1-2011 Netto omzet (exclusief BPM)
Kosten van handelsgoederen Bruto winst 89.377 90.341 Overige bedrijfsopbrengsten 2.049 2.842 Som der bedrijfskosten Bedrijfsresultaat 5.594 7.236 Resultaat deelnemingen 56 101 Rentelasten (per saldo) -2.472 -2.299 Resultaat voor belastingen 3.178 5.038 Belastingen resultaat 13 -758 Resultaat na belastingen 3.191 4.280

7 Balans activa ACTIVA Immateriële vaste activa
(x € 1.000) ACTIVA Immateriële vaste activa 31.228 31.365 31.431 Operationele materiële vaste activa Auto's voor lease en verhuur Financiële vaste activa 32.962 32.496 32.410 VASTE ACTIVA Voorraden - gereed product en goederen Handelsdebiteuren 51.798 20.624 33.295 Belastingen en overlopende activa 5.140 5.270 5.932 Liquide middelen 1.283 782 1.038 VLOTTENDE ACTIVA TOTAAL ACTIVA

8 Balans passiva (x € 1.000) 30-06-2012 31-12-2011 30-06-2011
Groepsvermogen Voorzieningen 1.450 1.528 2.100 Langlopende verplichtingen 42.928 41.091 42.408 Kortlopende verplichtingen TOTAAL PASSIVA AC 8 maart 2011 8

9 Netto omzet en bedrijfsresultaat per divisie
(x € 1.000) H1-2012 H1-2011 SternDealers 2.366 5.194 SternDiensten 71.739 69.109 2.531 2.447 Overige 980 1.061 696 (405) Intercompany omzet (51.611) (44.880) - Totaal 5.593 7.236

10 Afzet per cluster (in aantallen x 1.000)
Afzet nieuwe personenauto's Afzet nieuwe bedrijfswagens H1-2012 H1-2011 Stern 1 1.210 957 761 687 Stern 2 1.735 2.424 153 192 Stern 3 5.094 4.284 711 552 Stern 4 3.389 3.280 656 481 Stern 5 2.212 1.960 274 334 Stern 6 1.208 1.146 - Totaal Stern 14.848 14.051 2.555 2.386 Totaal markt (NL) 33.956 33.581 Marktaandeel 4,5% 4,3% 7,5% 7,1%

11 Solvabiliteit Dealerlease (normatief) 10,0% 10,0%
Dealerlease (normatief) ,0% ,0% Autoverhuur (normatief) ,0% ,0% Overige activiteiten ,4% ,1% Stern Groep ,0% ,0% 11

12 Nieuwe organisatie- structuur eind 2012

13 Nieuwe organisatiestructuur eind 2012 (1)
SternTotaal: bewerking grootzakelijke markt, inclusief marketing en communicatie (SternMedia) en nieuwe media (SternPixel) ACC gesplitst in Reporting & Analysis (Stern Groep) en Controlling & Compliance Concerndiensten: Controlling & Compliance, Operational Excellence & Lean en Personeelszaken & Pay-rolling SternDiensten splitsen in SternFinance en SternUniverseel SternFacilitair: ICT, Gebouwenbeheer, Milieu en Inkoop

14 Nieuwe organisatiestructuur eind 2012 (2)
Stern Groep __________ SternTotaal SternUniverseel SternFinance SternDealers Stern Facilitair Stern Concerndiensten Stern Vastgoed

15 Update Strategisch Plan

16 Update Strategisch Plan
SternUniverseel: ontwikkelen van meer automerk onafhankelijke activiteiten (SternPoint, SternParts) SternFinance: versneld uitbouwen (SternLease, SternMobility) SternDealers: versterken van de marktpositie van de merkenclusters, meer aandacht voor aftersales

17 Op naar 2013

18 Op naar 2013 (1) Nieuwe concurrentie- en distributieregels vanaf 1 juni 2013 met voornamelijk consequenties voor salescontracten Behoefte aan eigen identiteit, eigen beleid en eigen strategie Noodzaak meer vanuit de klant en de markt te denken en te handelen dan vanuit de wensen van de fabrikanten Positioneren SternTotaal incl. SternMedia en SternPixel Autonome groei en klinkende resultaten worden steeds belangrijker

19 Op naar 2013 (2) SternDealers
Stern 1: autonoom groeien in groter rayon Stern 2: problemen fixen, alles uit de kast! Stern 3: verder integreren na overname Ford Amsterdam Stern 4: autonoom groeien in groter rayon Stern 5: nieuwbouw Purmerend, acquisities?, meer merken? Stern 6: gestaag verder groeien en Vireo integreren met Falco onder Stern 2?

20 Op naar 2013 (3) SternFinance
SternLease: doorgroeien naar meer dan auto’s Meer of hernieuwde aandacht voor de financiёle mobiliteitsproducten Laden van de Stern Mobility Card

21 Op naar 2013 (4) SternUniverseel SternPoints uitrollen
SternPlaza bij meerdere SternPoints SternParts oprichten SternRent vergroenen SternSchade geleidelijk uitbreiden

22 Prognose 2012

23 Prognose 2012 Geen formele prognose
Alle issues bij Stern 2 worden nog dit jaar gefixed Handhaven ruime liquiditeit en solvabiliteit


Download ppt "Henk van der Kwast Analistenbijeenkomst 23 augustus 2012"

Verwante presentaties


Ads door Google