De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stern Groep N.V. Henk van der Kwast Analistenbijeenkomst 23 augustus 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stern Groep N.V. Henk van der Kwast Analistenbijeenkomst 23 augustus 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Stern Groep N.V. Henk van der Kwast Analistenbijeenkomst 23 augustus 2012

2 Agenda Belangrijke gebeurtenissen 2012 Resultaten 1 e halfjaar 2012 Financiële positie per 30 juni 2012 Beoogde organisatiestructuur eind 2012 Update Strategisch Plan Op naar 2013 Prognose 2012

3 Belangrijke gebeurtenissen 2012

4 Overname Ford Amsterdam per 1 februari 2012 Verkoop Fiat activiteiten in Amsterdam aan Van Kouwen Reorganisatie Ford Amsterdam, Vireo Auto, SternPixel nagenoeg afgerond Stern 2 nog niet uit de problemen Nieuw personeels-/salarisadministratiepakket Profit (AFAS) Herfinanciering geregeld tot eind juni 2013 Wijzigingen Raad van Commissarissen: Maart 2012: Adriaan Roggeveen Oktober 2012: Maja Sanders 4

5 Resultaten 1 e halfjaar 2012

6 Resultaten (x € 1.000) H1-2012H Netto omzet (exclusief BPM) Kosten van handelsgoederen Bruto winst Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfskosten Bedrijfsresultaat Resultaat deelnemingen56101 Rentelasten (per saldo) Resultaat voor belastingen Belastingen resultaat Resultaat na belastingen

7 Balans activa (x € 1.000) ACTIVA Immateriële vaste activa Operationele materiële vaste activa Auto's voor lease en verhuur Financiële vaste activa VASTE ACTIVA Voorraden - gereed product en goederen Handelsdebiteuren Belastingen en overlopende activa Liquide middelen VLOTTENDE ACTIVA TOTAAL ACTIVA

8 Balans passiva (x € 1.000) Groepsvermogen Voorzieningen Langlopende verplichtingen Kortlopende verplichtingen TOTAAL PASSIVA

9 Netto omzet en bedrijfsresultaat per divisie OmzetBedrijfsresultaat (x € 1.000) H1-2012H1-2011H1-2012H SternDealers SternDiensten Overige (405) Intercompany omzet (51.611)(44.880)-- Totaal

10 Afzet nieuwe personenauto's Afzet nieuwe bedrijfswagens H1-2012H1-2011H1-2012H Stern Stern Stern Stern Stern Stern Totaal Stern Totaal markt (NL) Marktaandeel4,5%4,3%7,5%7,1% Afzet per cluster (in aantallen x 1.000)

11 Solvabiliteit Dealerlease (normatief) 10,0% 10,0% Autoverhuur (normatief) 15,0% 15,0% Overige activiteiten 33,4% 35,1% Stern Groep 27,0% 29,0%

12 Nieuwe organisatie- structuur eind 2012

13 Nieuwe organisatiestructuur eind 2012 (1) SternTotaal: bewerking grootzakelijke markt, inclusief marketing en communicatie (SternMedia) en nieuwe media (SternPixel) ACC gesplitst in Reporting & Analysis (Stern Groep) en Controlling & Compliance Concerndiensten: Controlling & Compliance, Operational Excellence & Lean en Personeelszaken & Pay-rolling SternDiensten splitsen in SternFinance en SternUniverseel SternFacilitair: ICT, Gebouwenbeheer, Milieu en Inkoop 13

14 Nieuwe organisatiestructuur eind 2012 (2) 14 Stern Groe p __________ SternTotaal SternUniverseelSternFinanceSternDealers Stern Facilitair Stern ConcerndienstenStern Vastgoed

15 Update Strategisch Plan

16 SternUniverseel: ontwikkelen van meer automerk onafhankelijke activiteiten (SternPoint, SternParts) SternFinance: versneld uitbouwen (SternLease, SternMobility) SternDealers: versterken van de marktpositie van de merkenclusters, meer aandacht voor aftersales 16

17 Op naar 2013

18 Op naar 2013 (1) Nieuwe concurrentie- en distributieregels vanaf 1 juni 2013 met voornamelijk consequenties voor salescontracten Behoefte aan eigen identiteit, eigen beleid en eigen strategie Noodzaak meer vanuit de klant en de markt te denken en te handelen dan vanuit de wensen van de fabrikanten Positioneren SternTotaal incl. SternMedia en SternPixel Autonome groei en klinkende resultaten worden steeds belangrijker

19 Op naar 2013 (2) SternDealers Stern 1: autonoom groeien in groter rayon Stern 2: problemen fixen, alles uit de kast! Stern 3: verder integreren na overname Ford Amsterdam Stern 4: autonoom groeien in groter rayon Stern 5: nieuwbouw Purmerend, acquisities?, meer merken? Stern 6: gestaag verder groeien en Vireo integreren met Falco onder Stern 2?

20 Op naar 2013 (3) SternFinance SternLease: doorgroeien naar meer dan auto’s Meer of hernieuwde aandacht voor de financiёle mobiliteitsproducten Laden van de Stern Mobility Card

21 Op naar 2013 (4) SternUniverseel SternPoints uitrollen SternPlaza bij meerdere SternPoints SternParts oprichten SternRent vergroenen SternSchade geleidelijk uitbreiden

22 Prognose 2012

23 Geen formele prognose Alle issues bij Stern 2 worden nog dit jaar gefixed Handhaven ruime liquiditeit en solvabiliteit


Download ppt "Stern Groep N.V. Henk van der Kwast Analistenbijeenkomst 23 augustus 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google