De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

GEBRUIKERSDAG DELPHI OPBRENGST-GERICHT WERKEN met PARNASSYS 28-04-2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "GEBRUIKERSDAG DELPHI OPBRENGST-GERICHT WERKEN met PARNASSYS 28-04-2010."— Transcript van de presentatie:

1 GEBRUIKERSDAG DELPHI OPBRENGST-GERICHT WERKEN met PARNASSYS 28-04-2010

2

3

4 Toezichtkader 2009 A. OPBRENGSTEN Kwaliteitsaspect 1 De opbrengsten liggen op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht 1.1* De resultaten van de leerlingen aan het eind van de basisschool liggen ten minste op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht. 1.1.1 De taalresultaten van de leerlingen aan het eind van de basisschool liggen ten minste op het niveau dat op grond van kenmerken van de leerlingen mag worden verwacht. 1.1.2 De rekenresultaten van de leerlingen aan het eind van de basisschool liggen ten minste op het niveau dat op grond van kenmerken van de leerlingen mag worden verwacht. 1.2* De resultaten van de leerlingen voor Nederlandse taal en voor rekenen en wiskunde tijdens de schoolperiode liggen ten minste op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht. 1.3 De leerlingen doorlopen in beginsel de school binnen de verwachte periode van 8 jaar. 1.4 Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften ontwikkelen zich naar hun mogelijkheden. 1.5 De sociale competenties van de leerlingen liggen op een niveau dat mag worden verwacht.

5 meetgestuurd onderwijs Meetgestuurd onderwijs verloopt via de zogenoemde evaluatieve cyclus: 1. vastleggen doelen en standaarden 2. verzamelen informatie 3. registratie daarvan 4. interpretatie 5. nemen van beslissingen

6 meetgestuurd onderwijs Meetgestuurd onderwijs verloopt via de zogenoemde evaluatieve cyclus: 1. vastleggen doelen en standaarden 2. verzamelen informatie 3. registratie daarvan 4. interpretatie 5. nemen van beslissingen Niet alleen werken met harde data, maar ook met context waarin resultaten zijn behaald. Welke kengetallen zijn belangrijk voor duiding van opbrengsten? Meetuitkomsten worden gebruikt om het onderwijs in de loop van het leerproces bij te sturen Onderzoek toont aan: focus vooral op leerlingen, nauwelijks op ontwikkeling/bijscholing van docenten.

7 Vertaling opbrengsten naar… Leerlingniveau: IB, Groepsleerkr. Groepsniveau: IB, Groepsleerkr. Schoolniveau: Dir., IB Bovenschools: Dir., Bovenschools dir., bestuur

8 Leerling Groep School Bestuur

9 Interpretatie en beslissingen Uitslagen eindtoetsen (B-rapport en/of instroomcorrectie voor LG) Uitslagen entreetoetsen Groepskaart Niveaugrafieken groep Niveaugrafieken school Interpreteer en leer … Welke acties?

10

11 In gesprek met collega’s Aan de hand van niveaugrafieken groep en analyseformulierIntro Wat zie je? Wat ga je (eraan) doen? Per kernvak? Wie/Wat heb je daarbij nodig? StreefpercentagesAfspraken

12 Niveaugrafieken groep Technisch Lezen – groep 7

13 Niveaugrafieken groep spelling groep 8

14 Plan van aanpak Het zit niet in zaken en papieren, maar in mensen en manieren! Sluit zoveel mogelijk aan bij bestaande praktijk, bijv. leerlingenbesprekingen Zet kleine maar zichtbare stappen Monitor de voortgang


Download ppt "GEBRUIKERSDAG DELPHI OPBRENGST-GERICHT WERKEN met PARNASSYS 28-04-2010."

Verwante presentaties


Ads door Google