De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Pleegzorg in Beeld.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Pleegzorg in Beeld."— Transcript van de presentatie:

1 Pleegzorg in Beeld

2 P Pleegzorg in Beeld In de samenwerking tussen AIT, Stichting Adoptie Voorzieningen (SAV) en het NJI (Nederlands Jeugd Instituut) is een handleiding tot stand gekomen: ‘Gehechtheid in Beeld’. Centraal in de werkwijze staat herstel van basisvertrouwen en ontwikkelen van de hechting met hun (adoptie) ouders bij kinderen die meestal een geschiedenis hebben van verwaarlozing en herhaalde verlieservaringen. De werkwijze laat zich goed vertalen naar begeleiding van pleegzorgplaatsingen. Implementatie van deze state-of-the-art kennis naar pleegzorg ligt voor de hand.

3 Pleegzorg in Beeld Landelijk project in 10 instellingen
In een traject van drie jaar wordt de kennis omtrent VIB & Gehechtheid gebundeld en verspreid. Dit gebeurt door landelijke training, supervisie op werkplaatsen binnen de participerende instellingen met als doel de ingroei bij start van de plaatsing te ondersteunen en uitval en overplaatsingen te voorkomen. Uiteindelijk wordt de expertise beschreven in een handleiding voor professionals, een werkboek voor pleegouders en werkbladen voor (pleeg)kinderen en biologische ouders. Bij alle activiteiten wordt video-interactiebegeleiding (VIB) systematisch benut.

4 Pleegzorg in Beeld Al vele jaren worden varianten van VHT/VIB ingezet binnen de pleegzorg. De methodiek VIB en Gehechtheid is bij uitstek geschikt voor pleeggezinnen omdat de combinatie van concrete beelden van de dagelijkse afstemming in het pleeggezin een positieve impuls geeft aan het ontwikkelen van een vertrouwensbasis, een veilige gehechtheidsrelatie en een positieve communicatie tussen alle leden van het pleeggezin bevordert. Voor pleegouders is het niet altijd gemakkelijk om een relatie met het pleegkind op te bouwen. Zij krijgen namelijk te maken met kinderen en jongeren met een onveilig gehechtheidsverleden; moeten vaak een balans vinden in de aandacht die zowel het pleegkind als hun eigen kinderen nodig hebben en zij zullen ook een goede vorm moeten vinden voor de omgang met de biologische ouders en familie.

5 Wat deed VIB al Herkennen van gehechtheid in beeld
Toepassen van basis communicatie Sensitiviteit en responsiviteit vergroten Ontwikkeling in beeld brengen Rol (biologische) ouders

6 Wat komt erbij? De beelden koppelen aan de bouwstenen van hechting
Meer oog voor en bewust werken met de gehechtheidsrepresentaties van pleegouders Gehechtheid en het brein (stress en trauma) Welke gehechtheidservaringen heeft dit kind mogelijk gehad?

7 Het project in 2013 en 2014 - De tweedaagse landelijke bijscholing aan de participanten door de auteurs van ‘Gehechtheid in Beeld’, heeft eind 2013 plaats gehad. - Door de up-to-date informatie omtrent gehechtheid kunnen de opleiders en werkbegeleiders vervolgens hun kennis in de praktijk overdragen aan tientallen pleegzorgbegeleiders en daaraan gekoppeld de pleeggezinnen. - In de Projectgroep wordt de uitvoering van het project actief gevolgd en worden volgende stappen geformuleerd. De implementatie binnen de deelnemende instellingen wordt behartigd en gestimuleerd. In de Landelijke Expert Groep (LEG) wordt de inhoudelijke afstemming van de deelnemers begeleid en voorbereidingen getroffen voor onderzoek, schrijven van de handleiding, praktijkboek en werkbladen - Specifiek worden in 2014 voor het project tenminste 50 nieuwe pleegzorg plaatsingen in het project begeleid (het gaat hierbij om preventieve inzet) middels VIB en Gehechtheid ter ondersteuning van de ingroei. - 25 Pleegzorgbegeleiders worden bijgeschoold in hechting. - 10 Opleiders en werkbegeleiders worden experts m.b.t. gehechtheid binnen pleegzorg - Bijkomend: pleegzorg instelling wordt bewust van de importantie van gehechtheid.

8 Resultaten eind 2015 - 50 pleegkinderen at-risk (voorkomen van breakdown) worden extra begeleid d.m.v. VIB en Gehechtheid met specifieke aandacht voor hechting, ontwikkeling en gedrag - 25 pleegzorgwerkers leren kijken en begeleiden vanuit hechting, gedrag en systeem - 10 opleiders/werkbegeleiders krijgen bijscholing in complexe problemen rondom plaatsing - Ervaringen in de praktijk worden gestructureerd verzameld als bijdrage aan tot stand komen van ‘Practice based evidence’ - Video voorbeelden van geslaagde begeleiding worden verzameld - Publicatie van de handleiding “Pleegzorg in beeld”. Dit wordt een theoretisch en methodisch handboek voor professionals met veel praktische voorbeelden - Een (werk)boek te publiceren voor pleegouders, pleegkinderen en biologische ouders - Productie van een DVD met voorbeeldmateriaal voor pleegouders en professionals - Implementeren en accrediteren van adequate (bij)scholing voor professionals.

9 VHT&VIB methode toepassingen
- De kansen van VHT en VIB bij begeleiding van de eerste relatie zijn ook toepasbaar bij gezinshuisouders, bij beroepsopvoeders in (semi) residentiele setting, bij herstel van relatie rond (v)echtscheidingen. - De ervaring van Pleegzorg in Beeld toepassen op toekomstige projecten. - Samenwerking met meerdere instellingen (steunpunten) rond een thema. - Investeren in methodische kwaliteit VHT en VIB.

10 AIT heeft subsidie voor het project verworven bij Kinderpostzegels – Zonnige Jeugd - Weeshuis der Doopsgezinden


Download ppt "Pleegzorg in Beeld."

Verwante presentaties


Ads door Google