De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vrachtroutenetwerk Stien Verlinden 13-10-2011. Indeling toelichting Missie vrachtroutenetwerk (VRN) Fasering in de uitwerking van het VRN.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vrachtroutenetwerk Stien Verlinden 13-10-2011. Indeling toelichting Missie vrachtroutenetwerk (VRN) Fasering in de uitwerking van het VRN."— Transcript van de presentatie:

1 Vrachtroutenetwerk Stien Verlinden 13-10-2011

2 Indeling toelichting Missie vrachtroutenetwerk (VRN) Fasering in de uitwerking van het VRN

3 Missie Vrachtroutenetwerk

4 Missie vrachtroutenetwerk Het vrachtroutenetwerk bepaalt de gewenste rijroutes voor doorgaand vrachtverkeer op regionaal niveau. De functionaliteit en homogeniteit van het netwerk zorgen er voor dat goederenstromen over de weg zo veel mogelijk afgewikkeld worden op wegen die daartoe goed uitgerust zijn, in het bijzonder autosnelwegen en primaire wegen. Hierdoor worden onnodige omwegen, onveilige verkeerssituaties en verdwaalde vrachtwagens vermeden. Dit komt de mobiliteit van alle weggebruikers en de verkeersleefbaarheid in de kernen ten goede.

5 Fasering in de uitwerking van het Vrachtroutenetwerk

6 Fasering Voortraject Fase 1: informatieverzameling Administratie Gemeenten Fase 2: overleg en uittekening raamwerk bewegwijzering (bestek) Fase 3: implementatie Faciliteren Gps Bewegwijzering (AWV)

7 Voortraject 2008-2010 Uitwerken van een methodiek voor een netwerk voor het algemeen vrachtverkeer op mesoschaal. Toepassen methodiek op 2 pilootregio’s.

8 Fase 1: 2011 Ontwikkeling van een eerste aanzet hoofdraamwerk VRN op mesoniveau (zie Limburg) voor Vlaanderen. Door de provinciale cellen van ABMV i.s.m. AWV. Selectie bedrijventerreinen van regionale omvang: +50 ha Selectie van routes naar deze regionale terreinen Aanduiding van knelpunten over het hele grondgebied: infrastructuur, veiligheid, leefbaarheid, andere

9 Fase 1: 2011 Afstemming op ambtelijk niveau over de provincie-grenzen heen en samenstelling hoofdraamwerk Vlaams vrachtroutenetwerk (zie kaart) Raadpleegbaar voor studiebureaus bestek met login, paswoord en privacy verklaring

10 Fase 1: 2011 Bevraging gemeentebesturen (juli-sept 2011) Respons per provincie Antwerpen: 89 % Limburg: 91 % (gegevens 2009 en 2011) Oost-Vlaanderen: 82 % Vlaams-Brabant: 75 % West-Vlaanderen: 83 % Gemiddelde respons84 % (nasturen kan) Raadpleegbaar voor administraties en studiebureaus bestek met login en paswoord

11 Fase 2: eind 2011-2012 Uittekenen van een volledig en goed gestructureerd Vrachtroutenetwerk om te komen tot een netwerk voor het doorgaand vrachtverkeer. Doorvertalen en verfijnen van het hoofdraamwerk naar de onderliggende regio voor regionale en eventueel ook lokale bedrijventerreinen, steeds afhankelijk van de productie-attractie in voertuigequivalenten van deze lokale bedrijfsterreinen.

12 Fase 2: eind 2011-2012 Antwoord bieden op de knelpunten en problemen bij potentiële verbindingen tussen bedrijven-terreinen en het netwerk (o.m. inzake infrastructuur, veiligheid, leefbaarheid e.a.).

13 Fase 2: eind 2011-2012 Uitwerken van een gestructureerd overlegmodel met een overlegplatform op regionaal en/of provinciaal niveau essentieel. Bewaking van de terugkoppeling vanuit de (bestudeerde) regio’s naar het hoofdraamwerk vrachtroutenetwerk en naar de aanpalende gewesten en landen. Vertaling van het op regionaal niveau uitgetekende Vrachtroutenetwerk in een bewegwijzeringsmodel.

14 werkwijze Start met 5 regio’s met diverse eigenschappen

15 werkwijze Heraanbesteding in golven (zie bijlage bij bestek) Afwerking 2012

16 Overlopen van vragen


Download ppt "Vrachtroutenetwerk Stien Verlinden 13-10-2011. Indeling toelichting Missie vrachtroutenetwerk (VRN) Fasering in de uitwerking van het VRN."

Verwante presentaties


Ads door Google