De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WELKOM. OUDERAVOND T2 T2a: Stella Hugens T2b: Ronald Griepsma T2c: Anneke Bakker T2d: Tanja Visser T2e: Wencke Boon T2f: Nescho Bogaarts Conrector VMBO:

Verwante presentaties


Presentatie over: "WELKOM. OUDERAVOND T2 T2a: Stella Hugens T2b: Ronald Griepsma T2c: Anneke Bakker T2d: Tanja Visser T2e: Wencke Boon T2f: Nescho Bogaarts Conrector VMBO:"— Transcript van de presentatie:

1 WELKOM

2 OUDERAVOND T2 T2a: Stella Hugens T2b: Ronald Griepsma T2c: Anneke Bakker T2d: Tanja Visser T2e: Wencke Boon T2f: Nescho Bogaarts Conrector VMBO: Alinka Spijkers Mentoren

3 OUDERAVOND T2 19.30 uur : Welkom 20.00 uur : Uitleg door de mentoren 20.45 uur : Einde bijeenkomst Programma

4 OUDERAVOND T2 2013-2014: invoering rekentoets. De rekentoets telt vanaf 2015-2016 mee in de slaag- /zakregeling. Vanaf dat moment mogen de leerlingen één vijf hebben voor Nederlands of de rekentoets. Waarbij het andere cijfer ten minste een zes moet zijn. In T3 (maart 2016) maken de leerlingen de rekentoets. In T4 hebben ze een herkansingsmogelijkheid. Taal is een onderdeel van het vak en examen Nederlands. Eindniveau VMBO = 2F. Rekenen en taal

5 OUDERAVOND T2 In de afsluitende toetsweek in B1 hebben de leerlingen de Cito- 1 toets gemaakt. Uitslagen worden geanalyseerd en op basis daarvan bieden we ondersteuning voor rekenen binnen de flexlessen in T2. Ouders ontvangen binnenkort de uitslag van de Cito-1 toets. Leerlingen die op niveau zitten krijgen een onderhoudsprogramma. Eind leerjaar 2 maken de leerlingen de Cito-2 toets. Rekenen en taal

6 OUDERAVOND T2 Flexlessen zijn hele lesuren. We werken in 6 blokken van 6 – 8 weken. Per blok volgt de leerlingen een vak. Rekenles of steunles voor een vak. Indeling op basis van resultaten Cito-toets en (rapport-)cijfers. Indeling in overleg met de mentor. In T2 één flexuur per week. Flexlessen in het VMBO

7 OUDERAVOND T2 5 groepen rekenen (max. 20 lln. per groep) Frans Nederlands Natuur-/scheikunde Wiskunde Tweede half jaar naast rekenen: biologie, economie, Engels en geschiedenis. Flexlessen in het VMBO

8 OUDERAVOND T2 Challenge Day 3 tot en met 6 november 2014. Doel. Klankbordgroep 10 november 2014 van 19.30 – 21.00 uur. Doel en werkwijze.

9 OUDERAVOND T2 Overgangsnormen en tussentijdse overstap. Keuzebegeleiding  2 e ouderavond op dinsdag 20 januari 2015. Verzuim en verzuimprotocol. Informatie kunt u nalezen via de site. Tot slot

10 Ouderavond T2 Mentoren T2: T2a: Stella Hugens (s.hugens@rsg-enkhuizen.nl)s.hugens@rsg-enkhuizen.nl T2b: Ronald Griepsma (r.griepsma@rsg-enkhuizen.nl)r.griepsma@rsg-enkhuizen.nl T2c: Anneke Bakker (a.bakker@rsg-enkhuizen.nl)a.bakker@rsg-enkhuizen.nl T2d: Tanja Visser (t.visser@rsg-enkhuizen.nl)t.visser@rsg-enkhuizen.nl T2e: Wencke Boon (w.boon@rsg-enkhuizen.nl)w.boon@rsg-enkhuizen.nl T2f: Nescho Boogaarts (n.boogaarts@rsg-enkhuizen.nl)n.boogaarts@rsg-enkhuizen.nl Ouderavond T2

11 Begeleiding T2 Mentortaken Magister (huiswerk, cijfers) It’s Learning, Cup6 Algemene zaken Bevordering naar T3 Werkweek Ouderavond T2

12 Begeleiding T2 Mentor. Conrector: Alinka Spijkers Decaan: Roland van Schaick Vertrouwenspersoon: Nynke Volbeda Zorgcoördinator: Kuuk van der Meer SEN-docent: Maaike Roet. Ouderavond T2

13 Mentortaken Klassikaal Leren Leren (plannen) Keuzebegeleiding, Cup6, It’s Learning Vakkenpakket keuzes Individueel Persoonlijke begeleiding Cijferbeeld Welbevinden Ouderavond T2

14 > Rooster, cijfers & huiswerk Ouderavond T2 Magister

15 It’s Learning > Studiewijzer https:// rsgenkhuizen.itslearning.com Ouderavond T2

16 Cup6 en flexuur www.rsgvmbo.cupweb6.nl www.rsgvmbo.cupweb6.nl Ouderavond T2

17 Algemene zaken Ziekte Uitgestuurd Te laat Tas inpakken Mailing Ouderavond T2

18 Wanneer bevorderd? Ouderavond T2 Nederlands: > 5.0 Gemiddeld 6.0

19 Rapport 9-12 september:Werkweek Terschelling 3 - 6 november:Challenge day 25 november: Rapport 1 mee 9/10 december: Ouderspreekavond 20 januari: Ouderavond keuzebegeleiding Ouderavond T2

20 Werkweek: “Terschelling” Wat meenemen & wat niet? Ouderavond T2

21 Eten & drinken

22 Het programma Ouderavond T2

23

24 Tijden Ouderavond T2

25 Zijn er nog vragen? Ouderavond T2


Download ppt "WELKOM. OUDERAVOND T2 T2a: Stella Hugens T2b: Ronald Griepsma T2c: Anneke Bakker T2d: Tanja Visser T2e: Wencke Boon T2f: Nescho Bogaarts Conrector VMBO:"

Verwante presentaties


Ads door Google