De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 D E AMBTELIJK SECRETARIS ALS INTERN ADVISEUR Wat je van dichtbij haalt, is ook lekker !

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 D E AMBTELIJK SECRETARIS ALS INTERN ADVISEUR Wat je van dichtbij haalt, is ook lekker !"— Transcript van de presentatie:

1 1 D E AMBTELIJK SECRETARIS ALS INTERN ADVISEUR Wat je van dichtbij haalt, is ook lekker !

2 2 De rol van de ambtelijk secretaris als (interne) adviseur De pro-actieve adviseur Jouw invloed als adviseur vergroten Aandachtsgebieden voor de adviseur

3 3 T AKENPAKKET AS

4 4 Adviseren van het medezeggenschapsorgaan over te kiezen inhoud en strategie. Adviseren van het bestuur ten aanzien van medezeggenschapskwesties. FB A DVISEUR M EDEZEGGENSCHAP

5 5 Probleemanalyse Problemen traceren naar oorzaken Stelt gerichte vragen om problemen helder te krijgen. Raadpleegt meerdere bronnen om betrouwbare informatie te verzamelen. Ordent informatie op een inzichtelijke manier. Kan de gegevens inzake een probleem gestructureerd weergeven op enkele sheets of dia's. Kijkt verder dan naar aanleidingen, zoekt structurele oorzaken. Weet de factoren die een rol spelen in een probleem te benoemen en op een rij te zetten. Competenties van de adviseur 1

6 6 Organisatiebewustzijn Effectief omgaan met organisatieverandering Kent de informele weg binnen het eigen medezeggenschapsorgaan en maakt daar effectief gebruik van. Leidt externe informatie en contacten binnen het medezeggenschapsorgaan door naar de juiste plek. Kent de bedrijfscultuur binnen de organisatie waar het medezeggenschapsorgaan opereert en houdt daar rekening mee in gedrag en acties. Overziet de gevolgen van afspraken voor de organisatie waar het medezeggenschapsorgaan opereert. Kent de effecten van organisatieverandering op mensen en processen, en houdt daarmee rekening. Benut zijn/haar informele relatienetwerk om tijdig te voorzien in welke richting de organisatie zal veranderen. Competenties van de adviseur 2

7 7 Overtuigingskracht Omgaan met weerstand in de ondernemingsraad Baseert argumenten op vakkennis en feiten. Anticipeert op tegenargumenten en bouwt een verdediging in. Geeft ruimte voor kritiek en gaat daar met respect op in. Kent de verhoudingen en mogelijke weerstand in de ondernemingsraad. Competenties van de adviseur 3

8 8

9 9 Onderzoek GBIO Externe adviseurs en interne adviseurs (maar de ambtelijk secretaris…..?) W IE ADVISEERT DE OR? Onderbenutting, hoe kan dat? HHet wordt niet gezien DDe AS laat zich niet zien

10 10 Voordelen De ambtelijk secretaris is al ‘in huis’. Hij of zij is al goed ingevoerd in de organisatie en kent de OR Er zijn korte lijnen in de contacten De ambtelijk secretaris kan zowel adviseren als implementeren AMBTELIJK SECRETARIS ALS ADVISEUR

11 11 D E PRO - ACTIEVE ADVISEUR

12 12 PARADIGMA’S Onze waarneming wordt door onze paradigma’s voorgestructureerd Je handelt naar het eigen paradigma

13 13 De bestuurssecretaris spreekt u aan op de gang en zegt het volgende: “Bij jullie (lees: de OR) duurt het altijd weken voordat men een stuk besproken heeft, terwijl wij dit beleid juist snel willen invoeren". Hij vraagt u hier als intern adviseur iets aan te doen. Wat doet u? DILEMMA 1

14 14 1.U belooft hem te kijken wat u kunt doen om de voortgang te bespoedigen. 2.U zegt toe het in te brengen in de OR. 3.U vertrouwt hem toe dat u hier ook last van heeft en nodigt hem uit om onder het genot van een kop koffie te bespreken wat hier aan gedaan kan worden. 4.U zegt dat dit niet uw verantwoordelijkheid is en dat hij zich maar rechtstreeks tot de OR moet wenden. K IEZEN !

15 15 De voorzitter vraagt u samen met een ander OR-lid een advies uit te werken. Het gaat over de vraag hoe de OR tot een betere interne samenwerking kan komen. U heeft echter weinig sympathie voor dit OR-lid; u ziet hem als oorzaak van de problemen. Daarnaast maakt het OR-lid in vergaderingen nogal eens negatieve opmerkingen over uw bijdrage aan de discussie. Wat doet u? DILEMMA 2

16 16 1.U vraagt de voorzitter een ander OR-lid voor deze adviesklus te ‘werven’ en licht dit toe. 2.U geeft aan dit adviestraject niet aan te willen gaan om dat u ‘partij’ bent. 3.U gaat aan de slag en besluit uw moeizame relatie met dit OR-lid niet van invloed te laten zijn op het adviestraject. 4.U nodigt het OR-lid uit voor een goed gesprek alvorens de keus te maken al dan niet gezamenlijk in dit traject op te trekken. K IEZEN !

17 17 Rekening houden met ideeën van geadviseerde AS IN BEWEGING Wegbewegen Meebewegen Tegenbewegen Gelijk op Opkomen voor eigen ideeën

18 18 A DVIESROLLEN

19 19 W AAROVER ?

20 20 Verbinden Schakelen Duikelen B ELANGRIJKE COMPETENTIES

21 21 Kijk als een 'buitenstaander' naar je OR. Noteer zaken waarvan je denkt dat ze voor verbetering vatbaar zijn. Selecteer één onderwerp waarvoor je denkt de kennis in huis te hebben om een oplossing aan te dragen. Geef kort en bondig aan (zonder emotionele reacties) wat er naar jouw idee is misgegaan en geef de OR vervolgens een objectief advies. Desnoods eerst aan het DB. V ORM GEVEN AAN JE ADVISERENDE ROL

22 22 Probeer een volgende keer een wat complexer probleem te behandelen. Bereid je hier zelf eerst weer inhoudelijk op voor. Loop niet te hard van stapel, waardoor de OR averechts reageert. Soms heeft een idee wat tijd nodig alvorens het geaccepteerd wordt. Win langzamerhand het vertrouwen van je OR en bouw je adviserende rol verder uit! V ORM GEVEN ….

23 23 G EGEVENS R ON VAN DER W ENS mobiel: 06 46773545 ron@tpast.nl TPAST voor medezeggenschap info@tpast.nl http://www.tpast.nl Pastbus 726 7000 AS Doetinchem nl.linkedin.com/in/rvanderwens twitter.com/tpastron


Download ppt "1 D E AMBTELIJK SECRETARIS ALS INTERN ADVISEUR Wat je van dichtbij haalt, is ook lekker !"

Verwante presentaties


Ads door Google