De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inleiding voor studenten Academiejaar

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inleiding voor studenten Academiejaar"— Transcript van de presentatie:

1 Inleiding voor studenten Academiejaar 2014-2015
Inleiding voor studenten Academiejaar Helpdesk: 09/

2 Start je internetbrowser naar keuze op (Internet Explorer, Firefox, Safari, Opera, …)
Tik de volgende URL in: loginnaam ********** Inloggen: Klik op “Login met CAS” om je aan te melden bij het centrale authenticatiesysteem van UGent Vul gebruikersnaam en wachtwoord van je UGent-account in die je verkregen hebt na je inschrijving Wachtwoord vergeten? Bel accountbeheer op 09/

3 Wanneer je voor de eerste maal inlogt, word je geregistreerd als Minerva-gebruiker, krijg je deze boodschap op je scherm en ontvang je een mail op je UGent-adres om je registratie te bevestigen

4 Voor een aantal vakken en/of infosites ben je automatisch ingeschreven, afhankelijk van je opleiding. Deze worden al op deze “Mijn Minerva”-pagina getoond. Klik op “Aanbod ” (bovenaan in de hoofding) om voor je andere vakken en/of infosites in te schrijven

5 Minerva krijgt de inschrijvingsgegevens via synchronisatie met OASIS.
Als uw inschrijving niet correct is, dan dient u dit zo snel mogelijk in OASIS te corrigeren (indien nodig met de hulp van de FSA, Facultaire Studenten Administratie).

6 Op deze pagina worden alle cursussites opgelijst waarvoor je bent ingetekend op Minerva. OASIS stuurt jouw curriculum automatisch door naar Minerva. Deze sites kan je niet verwijderen. Cursussites die je zelf hebt toegevoegd via ‘Intekenen op (andere) cursussites’ krijgen de vermelding “Niet in curriculum”. Deze kan je wel zelf verwijderen. Sommige lesgevers kiezen voor inschrijving met een wachtlijst. Naast die cursusnaam verschijnt dan een De site zal automatisch verschijnen op ‘Mijn Minerva’ als jouw intekening werd goedgekeurd door (een van) de cursusbeheerder(s).

7 In de infosites wordt o. m
In de infosites wordt o.m. vakoverschrijdende informatie verzameld per opleiding of faculteit, zoals lesroosters, examenroosters, e.a. Je wordt automatisch ingeschreven voor alle infosites gekoppeld aan je opleiding. Sommige faculteiten hebben ook andere infosites waar je automatisch voor ingeschreven wordt (studentenvertegenwoordiging, monitoraat, …) Daarnaast kan je nog inschrijven voor andere infosites, bvb. in geval van een GIT of SLO. Ook hier kan je enkel zelf toegevoegde infosites terug verwijderen.

8 Klik op ‘Mijn profiel’ om je Minerva-profiel te bekijken of aan te passen.
Hier is het mogelijk je voertaal en, bijvoorbeeld voor de studenten in Korea, je tijdzone aan te passen. Let wel, de voertaal is voor de algemene interface. Een lesgever bepaalt de taal in zijn cursussite.

9 ‘Mijn agenda’ geeft een overzicht met alle agendapunten van de cursussen waarvoor je ingeschreven bent. Hier heb je ook de mogelijkheid om persoonlijke agendapunten toe te voegen of te exporteren naar een ical-formaat, bruikbaar in je organiser of agenda-programma op je eigen PC.

10 Klik op de link om naar deze cursus te gaan
‘Mijn cursussen’ toont een lijst met de cursussen waarvoor je ingeschreven bent. Dit is de pagina waar je terechtkomt na het inloggen. Als je een cursus niet in de lijst terugvindt, betekent dit dat hij nog niet is aangemaakt door de lesgever. Bovenaan kunnen ook mededelingen verschijnen die belang hebben voor alle gebruikers. Erop klikken toont de aankondiging. Op het oogje klikken verbergt de aankondiging.

11 Naast je cursussen kunnen icoontjes verschijnen
Naast je cursussen kunnen icoontjes verschijnen. Dit geeft aan dat er nieuwe of aangepaste items zijn sinds uw vorige bezoek. Als je op een icoontje klikt, kom je onmiddellijk op de juiste plaats terecht.

12 Na klikken op een cursus in ‘Mijn cursussen’ kom je op de startpagina van de cursus terecht.
De navigatiebalk bovenaan brengt je snel naar de volgende plaatsen: terug naar de lijst met je cursussen je profiel je agenda je overzicht van de beschikbare vakken via ‘UGent CAS logout’ meld je je af voor Minerva (en andere toepassingen) terug naar je cursuslijst terug naar de startpagina van de cursus directe links naar de actieve voorzieningen van de cursus

13 Op de cursusstartpagina staan de voorzieningen (functies) van de cursus die geactiveerd zijn door de lesgever of cursusbeheerder. Niet actieve functies staan in het grijs en zijn niet aanklikbaar. Functies die nieuwe of gewijzigde items bevatten sinds uw vorig bezoek hebben een sterretje op hun icoon.

14 In de agenda-functie wordt alle datumgebonden informatie geplaatst voor de cursus.
In ‘Mijn agenda’ worden de agendapunten uit alle cursussen verzameld.

15 De aankondigingen-functie is vooral bedoeld voor belangrijke informatie, vergelijkbaar met de “Ad Valvas”-borden in de universitaire gebouwen. De lesgevers kunnen hier opdrachten e.d. aankondigen. Indien nodig, kunnen ze er ook voor kiezen om een aankondiging bijkomend per op te sturen. Regelmatig bezoek is noodzakelijk, zodat je op de hoogte blijft van verloop en ontwikkelingen.

16 Bij de ‘documenten’-functie vind je cursusmateriaal
Bij de ‘documenten’-functie vind je cursusmateriaal. Het is niet de bedoeling dat je hier de volledige syllabus terug te vinden is, wel (extra) informatie zoals ppt presentaties, extra literatuur,.. enz. De documenten kunnen in verschillende folders onderverdeeld zijn. Een folder kan gecomprimeerd gedownload worden door op te klikken. Opmerking: als je problemen ondervindt een document te openen, probeer dan het document lokaal te bewaren via en het dan te openen.

17 Bij de ‘links’-functie krijg je verwijzingen naar externe websites die relevant zijn voor de cursus. Deze kunnen in categorieën ingedeeld zijn. Klik op de hyperlink om op de betreffende webpagina terecht te komen.

18 Een leerpad is een opeenvolging van leerstappen waarbij ofwel een aantal hoofdstukken moeten doorlopen worden (inhoudstafel) ofwel een aantal opdrachten moeten uitgevoerd worden. Op die manier is het meer een ‘rode draad’ die je volgt om zo bepaalde kennis onder de knie te krijgen. Een leerpad kan je stap voor stap doorlopen. Aan de linkerkant zijn de opeenvolgende stappen van het leerpad te zien, rechts worden de stappen volledig weergegeven. Klik op de links om te navigeren door het leerpad.

19 De wiki-functie wordt gebruikt om samen te werken aan inhoud.
Jij en je medestudenten passen wiki-documenten binnen de cursus rechtstreeks online aan.

20 Via het Puntenboek kan de lesgever punten bekendmaken voor opdrachten, ingediende taken,…

21 De ‘forum’-functie lijkt veel op andere discussieforums te vinden op het internet. De lesgever kan categorieën voorzien met verschillende forums per onderwerp en op die manier al structuur aanbrengen. Als je op een forum klikt, krijgt je een overzicht van alle discussies in dit forum. Je krijgt een overzicht van alle berichten in een discussie door er op te klikken. Je kan dan reageren op een bericht van een andere. Je kan ook zelf een nieuwe discussie starten.

22 Via de oefeningen-functie kan de lesgever jou eenvoudige oefeningenreeksen aanbieden.

23 Via de ‘Studentenpublicaties’-functie kan de lesgever aan de studenten vragen hun eigen bijdrages te publiceren zodat ze beschikbaar worden voor iedereen binnen de cursus.

24 Met de Dropbox kan zowel jij als de lesgever(s) op een gerichte manier documenten of werkjes af te leveren aan anderen binnen de cursus. Dit is vooral handig om je mailbox niet overvol te laten lopen. Let op! Enkel de personen die aangeduid werden als ontvanger kunnen het document zien!

25 Met de poll-functie kan de lesgever je korte, eenvoudige meerkeuzevragen voorleggen. Na je antwoord kan je een globaal beeld krijgen hoe er geantwoord is.

26 De Curios-functie geeft toegang tot online toetsen, zelftesten, enquêtes, uitgebreide oefeningen, … die de lesgevers voorbereid hebben

27 Een lesgever kan ervoor kiezen webconferenties te organiseren.
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van BigBlueButton. BigBlueButton vereist geen installatie van extra software.

28 De Studiefiche van de cursus geeft een link naar de officiële informatie-pagina voor het vak in de studiegids (PDF).

29 Bij ‘Gebruikers’ krijg je een overzicht van de cursusgebruikers:
Wie is ingeschreven voor de cursus Welke rol heeft een gebruiker Tot welke groep behoort een gebruiker Klik op een naam, om o.a. het -adres te zien

30 Via de ‘groepen’-functie kan je je in- en/of uitschrijven voor groepen binnen de cursus, indien mogelijk gemaakt door de lesgever. Een groep is een verzameling van studenten die beschikt over een afzonderlijke ruimte binnen de cursus met eventueel forum, documentenruimte en wiki.

31 De ‘Reservatie’-toepassing is ontwikkeld met het oog op het kiezen van bijv. scriptie-onderwerpen, maar kan ook gebruikt worden voor reservatie van contacturen, boeken, ... Er zijn meerdere reservatie-rondes mogelijk, je kan indien gewenst je voorkeur kenbaar maken d.m.v. gewichten, er kunnen restricties opgegeven worden, ...

32 De ‘Cursusbeschrijving’ geeft algemene en didactische informatie i. v
De ‘Cursusbeschrijving’ geeft algemene en didactische informatie i.v.m. de cursus, zoals doelstellingen enz.

33 In het Woordenboek kan de lesgever woordenlijsten aanmaken waarin termen worden gedefinieerd. Deze termen worden dan automatisch gehighlight binnen de scope van de cursus en van hun definitie voorzien.

34 Links naar andere websites die belangrijk zijn voor de cursus kunnen door de lesgever zichtbaar gemaakt worden op de cursus-startpagina onder de standaard-functies. Ook belangrijke leerpaden of andere bijkomende functies kunnen op een zelfde manier op de cursus-startpagina getoond worden.

35 Extra tools, die al dan niet actief kunnen zijn in een cursussite
Typologieën: Bij een opleidingsonderdeel kunnen één of meerdere typologieën aangeboden worden. Een typologie bestaat uit categorieën of types. Typologieën kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om in een discussieforum studenten hun berichten te laten categoriseren. De kern van het gebruik van een typologie bij een discussie is dat men studenten verplicht om op een meer bedachte en onderbouwde manier een inbreng te leveren in een discussie. WebPA: Staat voor Web Peer Assessment. Dit is een externe applicatie die gekoppeld is aan de groepsindeling in de cursussite op Minerva. Via deze tool kunnen studenten elkaar beoordelen bij een groepswerk. Masterproef: Deze module staat enkel actief in de cursussite waar je je masterproef moet indienen.

36 Links naar andere websites die belangrijk zijn voor de cursus kunnen door de lesgever zichtbaar gemaakt worden op de cursus-startpagina onder de standaard-functies. Ook belangrijke leerpaden of andere bijkomende functies kunnen op een zelfde manier op de cursus-startpagina getoond worden.

37 Vergeet niet uit te loggen … Laat uw computer niet onbewaakt achter …
Opgelet: Vergeet niet uit te loggen … Laat uw computer niet onbewaakt achter …


Download ppt "Inleiding voor studenten Academiejaar"

Verwante presentaties


Ads door Google