De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

8-9-2014 Inspiratieavond Marlien van Stempvoort, onderwijsadviseur Fleur Runeman, onderwijsadviseur / Registerpsycholoog NIP (Kinder & Jeugd)

Verwante presentaties


Presentatie over: "8-9-2014 Inspiratieavond Marlien van Stempvoort, onderwijsadviseur Fleur Runeman, onderwijsadviseur / Registerpsycholoog NIP (Kinder & Jeugd)"— Transcript van de presentatie:

1 8-9-2014 Inspiratieavond Marlien van Stempvoort, onderwijsadviseur Fleur Runeman, onderwijsadviseur / Registerpsycholoog NIP (Kinder & Jeugd) http://www.youtube.com/watch?v=fbm2yhrmHAs&list=FL3J1ieoERWlG1ZoqK2p_Cbg&index=18 Workshop Omgaan met pesten

2 Programma workshop Binnenkomer (vraag/wens op post-it) Introductie Rondje vraag/wens + tips uitwisselen > post-its op flaps Toelichting op stroomdiagrammen “Omgaan met pesten” Paar vragen/wensen behandelen Filmpje Vreedzame School De Schakel Meningenspel Informatie pestcoördinator Contactformulier + afsluiter (lipdub) 10-1-2015www.hetabc.nl2

3 Introductie Plan van aanpak tegen pesten van staatssecretaris Sander Dekker (OCW) en Kinderombudsman Marc Dullaert (mrt 2013) http://www.youtube.com/watch?v=-JXC-O1J1po http://www.youtube.com/watch?v=-JXC-O1J1po Wetsvoorstel (wrschl. vanaf 1 augustus 2015) verplichting scholen: 1.erkend anti-pestprogramma 2.vertrouwenspersoon en anti -pestcoördinator 3.veiligheid en welbevinden van leerlingen op school monitoren 10-1-2015www.hetabc.nl3

4 Rondje vraag/wens + tips uitwisselen > post-its op flaps 10-1-2015www.hetabc.nl4

5 Expertgroep “Omgaan met pesten” Doelen: Het ABC helpt u het antipest wetsvoorstel te vertalen naar een praktische uitvoering die past binnen de visie en het beleid van uw samenwerkingsverband, bestuur of school; Pesten voorkomen (preventieve aanpak) en aanpakken (curatieve aanpak). Op welke terreinen? 1.Consultatie; 2.Professionalisering; 3.Intervisiebijeenkomsten voor interne begeleiders/anti- pestcoördinatoren binnen het netwerk; 4.In- en uitvoering van (erkende) interventies (door gecertificeerde trainers). 10-1-2015www.hetabc.nl5

6 10-1-2015www.hetabc.nl6 Hulpvraag aan expertgroep "Omgaan met pesten via: - klantmanager - website - mailadres Consultatie Preventief handelen Advies t.a.v. ondersteuningsbehoeften n.a.v. wetsvoorstelCuratief handelenAdvies en directe hulp t.a.v. ondersteuningsbehoeften Professionalisering Preventief handelen Zie ondersteuningsbehoeften n.a.v. wetsvoorstelCuratief handelenZie ondersteuningsbehoeften In- en uitvoering interventies door het NJi beoordeeld Categorie 1: goedgekeurd: Nog geen beschikbaar Categorie 2: vooralsnog goedgekeurd Schoolbreed (specifiek gericht op pesten): - KiVa - PRIMA* Schoolbreed (non-specifiek gericht op pesten): - Kanjertraining - De Vreedzame School* Klasseninterventies (non-specifiek gericht op pesten): - PAD - Taakspel* Geïndiceerde interventies zoals: Alles Kidzzz, Plezier op school & Sta sterk Categorie 3: vooralsnog afgewezen Schoolspecifiek (non-specifiek gericht op pesten): - School Wide Positive Behavior Support (SWPBS) Klasseninterventies (non-specifiek gericht op pesten): - Omgaan met elkaar - Zippy's vrienden - Pestkoppen stoppen In- en uitvoering van overige interventies door Het ABC Zie dia 9 Deelname aan intervisiegroep/netwerk ib-ers/anti-pestcoördinatoren Dia 8 Dia 7 Dia 9

7 Consultatie, professionalisering & intervisie/netwerk ib-ers/anti- pestcoördinatoren 10-1-2015www.hetabc.nl7 Hulpvraag aan expertgroep "Omgaan met pesten” Consultatie Preventief handelen Advies t.a.v. ondersteuningsbehoeften n.a.v. wetsvoorstel Curatief handelen Advies en directe hulp t.a.v. ondersteuningsbehoeften Professio- nalisering Preventief handelen Zie ondersteuningsbehoeften n.a.v. wetsvoorstel Curatief handelen Zie ondersteuningsbehoeften Deelname aan intervisiegroep/netwerk ib-ers/anti-pestcoördinatoren

8 Interventies door Nji beoordeeld 10-1-2015www.hetabc.nl8 Hulpvraag aan expertgroep "Omgaan met pesten” In- en uitvoering interventies door het NJi beoordeeld Categorie 1: goedgekeurd. Nog geen beschikbaar Categorie 2: vooralsnog goedgekeurd Schoolbreed (specifiek gericht op pesten): - KiVa - PRIMA* Schoolbreed (non-specifiek gericht op pesten): - Kanjertraining - De Vreedzame School* Klasseninterventies (non-specifiek gericht op pesten): - PAD - Taakspel* Geïndiceerde interventies zoals: Alles Kidzzz, Plezier op school & Sta sterk Categorie 3: vooralsnog afgewezen Schoolspecifiek (non-specifiek gericht op pesten): - School Wide Positive Behavior Support (SWPBS) Klasseninterventies (non-specifiek gericht op pesten): - Omgaan met elkaar - Zippy's vrienden - Pestkoppen stoppen

9 Overige interventies ABC 10-1-2015www.hetabc.nl9 OVERIGEINTERVENTIESOVERIGEINTERVENTIES Niveau school Na intake- of consultgesprek : - Advies t.a.v. keuze voor anti-pestprogramma passend binnen visie en beleid; - Advies t.a.v. aanpassing protocol omgaan met pesten; - Advies/begeleiding t.a.v. vertrouwenspersoon en anti-pestcoördinator (evt. intervisie); - Advies t.a.v. monitoring van veiligheid en welbevinden van leerlingen (evt. d.m.v. Veiligheidsthermometer dVS) - Bevorderen van samenwerking met ouders en leerlingen (bv. ouderavond & leerlingcommissie) - Optimalisatie van zorgstructuur (o.a. conflicthantering, herstelrecht, gesprekvaardigheden) Niveau klas Na intake/consult, evt. observatie of sociogram > Plan van aanpak (voorbeelden): - Overdracht aan leerkracht/docent van groepsvormende activiteiten of lessen gericht op omgaan met pesten; - Afname van bv. Veiligheidsthermometer dVS (leerkingen en ouders bij uitslag betrekken); - Introductie van de Oplossingsgerichte Pest Aanpak (OPA); - Ouderavond; - evt. lessen van Discussiëren Kun Je Leren (DKJL); - evt. Consultatieve Leerkracht Begeleiding (CLB), en Video Interactie Begeleiding (VIB); - evt. verwijzing door ABC i.s.m. Bascule. Indivi- dueel niveau Na intake- of consultgesprek inzet van een HGW/HGD-traject: - HGW/oplossingsgerichte gesprekken met betrokken leerling(en), leerkracht/docent en ouders; - Vaststellen onderwijs-/opvoedbehoeften van leerling(en) + advisering; - Advies t.a.v. ondersteuningsbehoeften van school en ouders; + evt. verwijzing door ABC i.s.m. Bascule.

10 Rondje vraag/wens + tips uitwisselen 10-1-2015www.hetabc.nl10

11 Filmpje Vreedzame School De Schakel 10-1-2015www.hetabc.nl11

12 Meningenspel (eens/oneens?) 1.“De anti-pestwet hebben wij niet nodig” 2.“Gepeste kinderen lokken het wel een beetje zelf uit” 3.“Chimpansees pesten om te leren hoe anderen op ze reageren. Dit hebben kinderen dus ook nodig” 4.Social-media gebruik is altijd op eigen risico 5. De anti-pestcoördinator is uitsluitend een aanspreekpunt 10-1-2015www.hetabc.nl12

13 Anti-pestcoördinator Belangenbehartiging: aanspreekpunt leerlingen en ouders Coördineren anti-pestbeleid op school Schooljaar 2014-2015: 3 x intervisiebijeenkomst (2-2,5 u) bij voldoende inschrijving. Doelen: 1.Kennis/professionalisering; 2.Consultatie; 3.Uitwisseling van “good practices”; 4.Oefening a.d.h.v. casuïstiek (ingebracht door deelnemers). 10-1-2015www.hetabc.nl13

14 Is uw school er al klaar voor? Nu nog een jaar te gaan om een en ander evt. (beter) op de rit te krijgen! 10-1-2015www.hetabc.nl14

15 Contactformulier + afsluiter http://www.youtube.com/watch?v=fbm2yhrmHAs&list=FL3J1ieoERWlG1ZoqK2p_Cbg&index=18 http://www.youtube.com/watch?v=fbm2yhrmHAs&list=FL3J1ieoERWlG1ZoqK2p_Cbg&index=18 Info bij: MvanStempvoort@hetabc.nl fruneman@hetabc.nl 10-1-2015www.hetabc.nl15

16 Referenties, o.a. Van Rooijen-Mutsaers & Udo (2013). Wat werkt tegen pesten? JGZ-richtlijn Pesten (concept sept. 2012) Landelijke organisaties voor ouders in het onderwijs: LOBO, NKO, OUDERS & COO, VOO (2005). Pesten op school: hoe ga je ermee om? http://www.digitaalpesten.nl/ Digivaardig & Digibewust en stichting Mijn Kind Online (2012): Digitaal pesten. http://mijnkindonline.nl/publicaties/brochures/broc hure-digitaal-pesten http://mijnkindonline.nl/publicaties/brochures/broc hure-digitaal-pesten http://www.pestweb.nl 10-1-2015www.hetabc.nl16


Download ppt "8-9-2014 Inspiratieavond Marlien van Stempvoort, onderwijsadviseur Fleur Runeman, onderwijsadviseur / Registerpsycholoog NIP (Kinder & Jeugd)"

Verwante presentaties


Ads door Google