De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Thuis in de wereld De titel Thuis in de wereld is ontleend aan ons strategisch plan, Erasmus 2013 en vrij vertaald naar een adagium van Erasmus zelf. In.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Thuis in de wereld De titel Thuis in de wereld is ontleend aan ons strategisch plan, Erasmus 2013 en vrij vertaald naar een adagium van Erasmus zelf. In."— Transcript van de presentatie:

1 Thuis in de wereld De titel Thuis in de wereld is ontleend aan ons strategisch plan, Erasmus 2013 en vrij vertaald naar een adagium van Erasmus zelf. In 2013 viert de Erasmus Universiteit Rotterdam haar 100-jarig bestaan.

2 Desiderius Erasmus Roterodamus
Filosoof, theoloog en humanist Geboren in Rotterdam ( ) Adagium: ‘Quaevis terra patria’ Een kosmopoliet als naamgever Meer info:

3 Stamboom Stamboom In 1913 opgericht door Rotterdamse havenbaronnen en handelslieden ter meerdere bloei van stad en haven. EUR = relatief jonge universiteit Erasmus MC: grootste medische centrum van Nederland (en een van de grootste van Europa) met meer dan werknemers Academische spin in een netwerk van regionale ziekenhuizen 4 taken: patiëntenzorg, onderzoek, opleiding tot basisarts, opleiding tot specialist

4 Winnaar eerste Nobelprijs Economie (1969)
Prominent Prof. Jan Tinbergen ( ) : hoogleraar EUR Winnaar eerste Nobelprijs Economie (1969) Naamgever Tinbergen Instituut Jan Tinbergen Jan Tinbergen (Den Haag, 12 april 1903 – Den Haag, 9 juni 1994) was een Nederlands econoom. Hij was, samen met Ragnar Frish, in 1969 de eerste persoon die de Nobelprijs voor de Economie kreeg uitgereikt. Tinbergen was de eerste directeur van het Centraal Planbureau. Het Tinbergen Instituut is naar hem vernoemd. Op latere leeftijd was hij initiatiefnemer van ‘Economen en Vrede’. Henri Theil Econometrist, gepromoveerd aan de UvA en opvolger van Jan Tinbergen bij het Tinbergen Instituut. Doceerde later in Chicago en aan de University of Florida. Bekend vanwege de Theil index.

5 Wat ons drijft Missie Voor mens, bedrijf en samenleving - internationaal, nationaal en regionaal - kweken wij talenten en produceren we kennis op academisch niveau. Kernwaarden Maatschappelijk relevant Zakelijk en pragmatisch Gedurfd nieuwsgierig Motto ‘Thuis in de wereld’ Kernwaarden De kernwaarden van de EUR zijn aan te merken als het DNA, de erfelijke eigenschappen van de organisatie. Zij geven richting aan het gewenste gedrag en de werkwijze van de organisatie als geheel en van de individuele medewerkers en studenten in het bijzonder. Het is de basis voor de uitgangspunten voor alle vormen van communicatie; van websites, audiovisuele producties & brochures tot sponsorprojecten en activiteiten in het licht van wetenschapscommunicatie. Ook bij de verdere inrichting van de campus (concept, gebouwen, objecten) is het een leidraad bij het beoordelen van de gewenste uitstraling van de EUR.

6 Profiel – havenbaronnen aan de wieg
Voortgekomen uit bedrijfsleven & haven Smeltkroes van culturen Sterke oriëntatie op de samenleving Select aantal expertisegebieden / breed onderwijsaanbod Drie expertisegebieden Economie en Management Geneeskunde en Gezondheid Recht, Cultuur en Maatschappij Wie zijn we? Onderwijs en onderzoek zijn geconcentreerd in drie ‘areas of expertise’.

7 Kenmerken Onderwijs Toepassingsgericht Multidisciplinair Actueel
Internationale focus Maatschappelijk georiënteerd Onderzoek Geconcentreerd in onderzoeksscholen Inter- en multidisciplinaire benadering Internationaal toponderzoek Gericht op maatschappelijke behoefte / kennisvalorisatie Contractonderzoek via EUR Holding Kenmerken Onderwijsprofiel Kenmerken van het onderwijs aan de Erasmus Universiteit Rotterdam Onderzoek EUR heeft haar onderzoek voor ca 80% gebundeld in onderzoekscholen EUR is deelnemer in meer dan 20 onderzoekscholen; van 7 penvoerder Eerste geldstroomonderzoek: bekostigd vanuit ministerie van OC&W Tweede geldstroomonderzoek: bekostigd onder meer vanuit NWO Derde geldstroomonderzoek: contractonderzoek voor derden; Groeiend belang vierde geldstroom Jaarlijks accreditatie door de KNAW (Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen)

8 Bijzondere instituten
Faculteiten Erasmus School of Economics Rotterdam School of Management, Erasmus University Erasmus School of Law Erasmus MC Faculteit der Sociale Wetenschappen Erasmus School of History, Culture and Communication Faculteit der Wijsbegeerte Bijzondere instituten iBMG Institute of Social Studies (ISS) / Den Haag Faculteiten / locaties Woudestein campus huisvest: Economie en Management en Recht, Cultuur en Maatschappij Erasmus MC huisvest Geneeskunde en Gezondheid Centraal in de stad (nabij stadscentrum), maar centraal in haar verzorgingsregio (Zuid-West Nederland). Stadsziekenhuis met uitstekende internationale reputatie. Toekomstige nieuwbouw ziekenhuis op dezelfde locatie: duur 20 jaar! Masterplan Woudestein: bouwen aan een vitale, open campus met huisvesting op (500 eenheden) en nabij de campus.

9 Research EUR penvoerder van 7 onderzoekscholen
Tinbergen Instituut (TI) Erasmus Research Institute of Management (ERIM) Netherlands Institute for Health Sciences (Nihes) Graduate School Molecular Medicine (MM) Onderzoekschool Maatschappelijke Veiligheid (OMV) Cardiovasculaire Onderzoekschool EUR (COEUR) Nederlandse Onderzoekschool Bestuurskunde (NOB)

10 Kengetallen Ingeschreven studenten 20.941*
Inschrijvingen bachelor ** Inschrijvingen master ** Diploma’s Cursisten Studenten met niet-Nederlands paspoort Promoties Werknemers Hoogleraren Jaaromzet M€ 542 * basis: jaarverslag 2011 en EUR database 2011 per 1 oktober ** inclusief studenten met 2 of meer studies Kengetallen Basis: jaarverslag 2010 Groeiende deelname aan niet-initieel onderwijs Groeiende vraag vanuit ondernemingen, multinationals voor opleidingen, cursussen op maat (in company opleidingen), aansluiten bij de trend ‘Een leven lang leren’ Aantal diploma’s per jaar (bachelor, master, doctoraal, doctoraal geneeskunde…)

11 Studenten Rotterdam School of Management, Erasmus University 5.953
Erasmus School of Economics Erasmus School of Law Faculteit der Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen / Erasmus MC Faculteit der Sociale Wetenschappen Erasmus School of History, Culture and Communication Faculteit der Wijsbegeerte Instituut Beleid en Management Gezondheidszorg / Erasmus MC Totaal * * Cijfers incl dubbeltellingen en doctoraalstudenten, peildatum: 1 oktober 2011

12 Herkomst internationale studenten
Noord-Amerika 3,9% Europa 55,3% Azië 29% Zuid-Amerika 3,5% Oceanië 0,3% Afrika 8% (% afgerond, basis: EIS inschrijfdatabase EUR, mei 2010)

13 Strategie Erasmus 2013 / Ambities
Meedoen in academische Champions League Smeltkroes van talent en culturen Versterking (internationaal) onderwijsaanbod Upgrade naar universiteit van de 21ste eeuw Kwaliteit is ‘leading’ Versterken van relaties met buitenwereld Ondernemende cultuur voor professionals

14 Strategie Erasmus 2013 / Uitdagingen
Sterk verbeteren van onderwijsrendement Compenseren daling 1e geldstroom / Veilig stellen financiering Versterken van merk Erasmus Universiteit Vergroten zichtbaarheid & impact toponderzoek EUR Onderwijs bieden aan studenten uit nieuwe groepen (‘sociale emancipatie’) Bouwen aan universiteit van toekomst, samen met partners Rotterdam On-Nederlandse uitstraling Moderne architectuur – stadscentrum platgebombardeerd, wederopbouw na 1945 Rotterdam centraal in regio Rijnmond Bevolking van 1,2 miljoen > dichtstbevolkte gebied Nederland. Smeltkroes van ca 160 nationaliteiten studenten Gunstige geografische ligging: Gateway to Europe 35% van de Rotterdamse bevolking is jonger dan 23 jaar Rotterdammers zijn nuchter, direct, recht door zee, zonder omhaal. Kenmerken: daadkracht en werklust. Ambitie Erasmus 2013: vergroten zichtbaarheid van de EUR in de stad. Stad als laboratorium: Rotterdam als academisch lab voor kennisontwikkeling en toepassing (van veiligheid tot ouderenzorg, van logistiek tot multiculturele samenleving)

15 Campus in ontwikkeling
Afronding Fase 1b in 2013 (100 jaar EUR), gereed ca. 2025 Stimulerende studeer- en werkomgeving met ontmoetingsplaatsen voor campusbewoners Ruimte voor wonen én ontspannen 24 uur per dag toegankelijk, nauw verbonden met stad Duurzaam en groen Ruimte voor toekomstige groei en diversiteit Internationale uitstraling, passend bij EUR-identiteit Masterplan campus Woudestein Plannen tot 2028 Slogan: de wereld voelt zich thuis op campus Woudestein Campusfaciliteiten zijn keuzemotief voor aankomend studenten Verschillende atmosferen: parkcampus, Erasmus Plaza & institutenlaan, Stedelijke campus

16 Campus 2028 Masterplan campus Woudestein Plannen tot 2028
Slogan: de wereld voelt zich thuis op campus Woudestein Campusfaciliteiten zijn keuzemotief voor aankomend studenten Verschillende atmosferen: parkcampus, Erasmus Plaza & institutenlaan, Stedelijke campus

17 Financiën / Baten Basis: jaarverslag 2011

18 Dank voor uw aandacht.


Download ppt "Thuis in de wereld De titel Thuis in de wereld is ontleend aan ons strategisch plan, Erasmus 2013 en vrij vertaald naar een adagium van Erasmus zelf. In."

Verwante presentaties


Ads door Google