De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Met taal versta je elkaar

Verwante presentaties


Presentatie over: "Met taal versta je elkaar"— Transcript van de presentatie:

1 Met taal versta je elkaar
Taalaanpak gemeente Rotterdam

2 Laaggeletterdheid een groot maatschappelijk probleem
WAAROM?

3 Kosten en baten laaggeletterdheid: kosten
€ 560 mln per jaar (PWC: Maatschappelijke kosten laaggeletterdheid, 2013) Gezondheidszorg: € 127 mln per jaar; Productiviteit: € 353 mln per jaar; Sociale zekerheid: € 76 mln per jaar; Criminaliteit: € 0,4 mln per jaar. Niet financieel: Kwaliteit van leven: slechte gezondheid, lagere inkomsten, lagere sociale cohesie, minder sociale contacten; Maatschappelijke participatie: o.a. minder uren vrijwilligerswerk Achtergrondinformatie: verdere bevindingen PIAAC-onderzoek Onder de Nederlandse beroepsbevolking bevinden zich, in vergelijking met andere landen, relatief weinig laaggeletterden (11,9%) en relatief veel excellenten (18,6%); Internationale positie van Nederland is niet slecht: derde plaats t.o.v. 21 andere landen; Ondanks het stabiele taalniveau dat veroorzaakt is door toename van zowel de laaggeletterden als de excellenten een aantal negatieve ontwikkelingen/bevindingen omdat grotere verschillen tussen groepen mogelijk grote gevolgen hebben voor sociale ongelijkheid: Het verschil tussen hoog en middelbaar opgeleiden is in de loop der jaren in Nederland significant gegroeid; Het verschil tussen laag en middelbaar opgeleiden is ook significant gegroeid; Het verschil tussen mannen en vrouwen is significant gegroeid; Naar leeftijd is een significant grotere kloof in taalvaardigheden tussen de jarigen en jarigen; Een vergelijkbare ontwikkeling is aanwezig voor inactieven ten opzichte van werkenden; Nederland is een van de landen waar de verschillen in taalvaardigheid tussen migranten en autochtonen het grootst is. Presentatie taal MT MO

4 Kosten en baten laaggeletterdheid: baten
(Feiten en cijfers laaggeletterdheid, Maurice de Greef, 2013) Arbeidsmarkt en economie: € 700 mln als alle laaggeletterden in Nederland een taalcursus zouden volgen; Gezondheid: € 395 mln vermindering zorgkosten en € stijging van de gezondheidswinst per deelnemer; Welzijn: 40% tot 60% van de deelnemers aan taalcursussen heeft een betere plek in de samenleving (sociale inclusie);

5 Taal een gezondheid Laaggeletterdheid kan je leven kosten: jaarlijks doden door laaggeletterdheid (NRC Next)

6 Taal en Gezondheid Rotterdam
Werkgroep: CJG, St. Lezen en Schrijven, KNMP, VGZ (IZA Cura), Kenniscentrum Diversiteit, Gemeente Rotterdam Doelen: Kennisuitwisseling en instrument- en projectwikkeling gericht op: het bevorderen van kennis van het Nederlands zorgsysteem; het vergroten van gezondheidswinst door het bevorderen van therapietrouw en juiste medicijngebruik; het bevorderen van “health literacy skills”; het verlagen van de kosten van de zorgconsumptie.

7 Activiteiten en producten
Social marketing: t.b.v. de doelgroep laaggeletterden waar de meeste gezondheidswinst te behalen is. De uitkomsten kunnen de verschillende partners helpen om gerichte acties op te zetten voor deze doelgroepen (bv. zorgverzekeraars). Toolkit: inventarisatie van bestaande & kansrijke projecten, methodieken. Groeidocument. Pilots: o.a. gericht op verbinden van taal en gezondheid in de aanwezige wijknetwerkstructuren. Door deze verbinding wordt door professionals in de wijk aan kennisdeling gedaan en kan gerichter worden gesignaleerd en doorverwezen naar de verschillende initiatieven op het gebied van taal en zorg.

8 Relatie met eigen werkveld?


Download ppt "Met taal versta je elkaar"

Verwante presentaties


Ads door Google