De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

NGI Datamanagement Datamanagement in een procesgerichte organisatie D. Stam & T. Grievink 26 november 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "NGI Datamanagement Datamanagement in een procesgerichte organisatie D. Stam & T. Grievink 26 november 2014."— Transcript van de presentatie:

1 NGI Datamanagement Datamanagement in een procesgerichte organisatie D. Stam & T. Grievink 26 november 2014

2 Agenda 1.Inleiding 2.Volwassenheid data management 3.Pauze 4.Data Quality 5.Data Ownership 6.Chief Data Steward 2

3 Inleiding Data Management Volwassenheidsmodel ontwikkeld. Volwassenheidmodel is geverifieerd in een landelijke expertgroep. Model is gepubliceerd in diverse vakbladen. Onderzoek gestart door het uitzetten van een enquête. Analyse onderzoeksresultaten waarbij de resultaten zijn geplot in het volwassenheidsmodel. Toetsen van de resultaten. 3

4 Definitie procesgericht datamanagement “Het besturen en beheersen van de bedrijfsprocessen en de bijbehorende verantwoordelijkheden die erop gericht zijn dat de organisatie op het juiste moment kan beschikken over de gegevens die benodigd zijn voor de informatievoorziening binnen de organisatie en die voldoen aan de eisen die aan deze gegevens, zowel intern als extern, worden gesteld.” 4

5 Datamanagement volwassenheidsmodel De volwassenheid van data management wordt gemeten op 6 aspecten* die in onderlinge samenhang bestuurd en beheerst moeten worden. * Gebaseerd op DAMA 5

6 Huidige volwassenheid data management 6

7 Wat valt ons op…….. 1.We zitten net voor de kanteling van afdelings/applicatie- naar proces 2.Beleid loopt samen met Data Kwaliteit voor op de overige aspecten: Van oudsher meer aandacht voor financiële verantwoording Data kwaliteit wordt direct gevoeld door proceseigenaren / datamanagers. 3.Governance en architectuur blijven wat achter, terwijl dit echt randvoorwaardelijk is voor de volgende stap 4.Mensen en cultuur blijft wat achter, ‘t is een beetje corvee en je moet het eerst fysiek organiseren voor je het kunt mentaal kunt implementeren. 7

8 Ambitie volwassenheid 8

9 Toelichting bij ambitie datamanagement 1.Duidelijke ambitie/behoefte om door te groeien naar centraal datamanagement 2.Lijkt gezien de ervaring met volwassenheid een realistisch ambitie niveau; overigens is deze fase overgang wel het meest lastig en vereist nieuwe structuur. 3.Er is een goede balans in de geambieerde groei voor de verschillende aspecten 4.Gaan ‘inhaalslagen’ op aspecten die achterblijven. Ook hier zie je governance en architectuur wat achterlopen. 9

10 Wie bepaalt het ambitieniveau 10

11 Wie zou het de groei naar de volgende fase moeten trekken? 11

12 Data management cyclus 12 Richten 33% Inrichten 37% Verrichten 33% Evalueren 10%

13 Relatie DQ en volwassenheid 13 Naarmate de volwassenheid toeneemt neemt ook de kwaliteit van de data toe Dus investeren op de 6 aspecten loont Is groei naar de top de investering waard?

14 Pauze 14

15 Data Kwaliteit: gemiddelde cijfer Gemiddeld wordt de data kwaliteit beoordeeld met een 6- “Hakken over de sloot” maar er is “werk aan de winkel” 15

16 Relatie Data Kwaliteit met omvang organisatie 16 ?

17 Gemiddelde Data Kwaliteit per volwassenheidsfase 17 Cijfer Data Kwaliteit neemt toe door groei volwassenheid data management. Van een gemiddelde 5,5 in een decentrale aansturing naar een gemiddelde van 6,7 in een centrale aansturing.

18 Data Kwaliteit versus optimalisatie 18 Brandjes blussen helpt niet echt op weg naar structurele data kwaliteit Alleen gestructureerde optimalisaties leiden naar een aantoonbaar hogere data kwaliteit

19 De rol van data owner Als eigenaar van de data verantwoordelijk voor: 1.Borging dat de data voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen 2.Stellen van data definitions binnen de kaders van de architect 3.Vrijgave en gebruik van data 4.(Laat) data quality trajecten uitvoeren 5.Rapporteren over status data quality 19

20 Waar ligt het Data Ownership 20 Duidelijke voorkeur om het data ownership te beleggen bij de proceseigenaar en/ of de centrale gegevenseigenaar

21 Data ownership in een procesgerichte organisatie 21 Reference & Masterdata Data Transaction Data Specifiek bedrijfsproces Centrale Data Owner Proceseigenaar Meerdere bedrijfsprocessen Centrale Data Owner Centrale Data Owner ofProceseigenaar? Gebruik van data Type data Model voor positionering data ownership

22 Conflicterende data quality eisen 22 Data Owner wordt geconfronteerd met meerdere afnemers die conflicterende eisen stellen aan de data: Wie harmoniseert eisen? Wie besluit over eisen? Wie prioriteert? Wie betaalt? Uniforme data management processen & governance? De Chief Data Steward borgt dat de data in de organisatie op een geharmoniseerde en gestandaardiseerde wijze gebruikt kan worden. Hiermee is CDS de proceseigenaar van de data management processen.

23 Data Quality Management Governance Model 23 Borging dat de data voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen Stellen van data definitions binnen de kaders van de architect Gebruik en vrijgave van data (Laat) data quality trajecten uitvoeren Rapporteren over status data quality Eigenaar Harmoniseren van kwaliteitseisen Verantwoordelijk voor het kunnen gebruiken van de data door de organisatie Prioriteert en coördineert data quality initiatieven Faciliteert in besluitvorming bij conflicterende kwaliteitseisen Proceseigenaar DM processen. Chief Data Steward Degene die de data daadwerkelijk gebruikt Bepaalt aan welke eisen de data dient et voldoen (vanuit zijn optiek) Meet en rapporteert over de verkregen mate van data kwaliteit. Afnemer

24 24


Download ppt "NGI Datamanagement Datamanagement in een procesgerichte organisatie D. Stam & T. Grievink 26 november 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google