De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gezang145:1 - 4 Gezang37:4, 6 Gezang119:1, 2 L. Psalm133: Psalm122:1, 3 T. Psalm133: Gezang167:1, 2, 3 Psalm133:1, 2, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. A.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gezang145:1 - 4 Gezang37:4, 6 Gezang119:1, 2 L. Psalm133: Psalm122:1, 3 T. Psalm133: Gezang167:1, 2, 3 Psalm133:1, 2, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. A."— Transcript van de presentatie:

1 Gezang145:1 - 4 Gezang37:4, 6 Gezang119:1, 2 L. Psalm133: Psalm122:1, 3 T. Psalm133: Gezang167:1, 2, 3 Psalm133:1, 2, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. A. S. de Vries Ridderkerk Collecte:Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn

2 Diensten 09:30 voorganger: ds. A. S. de Vries uit Ridderkerk 16:30 voorganger: ds. C. van Dijkuit Capelle a/d IJssel De collecte is bestemd voor de Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn. Deze stichting is gericht op gereformeerde jeugdbescherming en gezinsvoogdij. Diensten 09:30 voorganger: ds. A. S. de Vries uit Ridderkerk 16:30 voorganger: ds. C. van Dijkuit Capelle a/d IJssel De collecte is bestemd voor de Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn. Deze stichting is gericht op gereformeerde jeugdbescherming en gezinsvoogdij. Mededelingen kerkenraad Attestatie is aangevraagd door br en zr Aad en Anouk Sonneveld wegens vertrek naar de kerk van Eindhoven.

3 In verband met de verleende ontheffing aan br. Van Wolfswinkel uit het ambt van ouderling roept de kerkenraad de gemeente op, om per brief of per mail, namen op te geven van broeders die u voor het ambt van ouderling geschikt acht. Uw opgave, bij voorkeur voorzien van argumentatie, kunt u tot uiterlijk zondag 29 september aanstaande inleveren bij br. Wicher Bos. In verband met de verleende ontheffing aan br. Van Wolfswinkel uit het ambt van ouderling roept de kerkenraad de gemeente op, om per brief of per mail, namen op te geven van broeders die u voor het ambt van ouderling geschikt acht. Uw opgave, bij voorkeur voorzien van argumentatie, kunt u tot uiterlijk zondag 29 september aanstaande inleveren bij br. Wicher Bos. Mededelingen kerkenraad

4 Agenda 19 september B.V. “Ichtus” Ond: Handelingen 3-5 Inl/bij: Theo Sytsma 19 september B.V. “Ichtus” Ond: Handelingen 3-5 Inl/bij: Theo Sytsma 18 september Bijbelstudieclub Dabar Ond: Filippenzen hst 5 Inl: Marike Bij: Henny Visscher 18 september Bijbelstudieclub Dabar Ond: Filippenzen hst 5 Inl: Marike Bij: Henny Visscher

5 15 september:Ivo van Harten br Ale Sytsma Bram de Wit 16 september:zr Simone Bondt-de Pijper 17 september:br Wouter Bondt zr Mariska Heres-Bril zr Els van Wolfswinkel-van Huizen 19 september:br Doeko Ellen Renée Huizinga zr Henriëtte van der Velden-de Jong 20 september:Debora Braakman br Kornelis Harmannij 21 september:zr Ella Oosterhuis-Mechielsen 15 september:Ivo van Harten br Ale Sytsma Bram de Wit 16 september:zr Simone Bondt-de Pijper 17 september:br Wouter Bondt zr Mariska Heres-Bril zr Els van Wolfswinkel-van Huizen 19 september:br Doeko Ellen Renée Huizinga zr Henriëtte van der Velden-de Jong 20 september:Debora Braakman br Kornelis Harmannij 21 september:zr Ella Oosterhuis-Mechielsen Deze week zijn jarig:

6 Gezang145:1 - 4 Gezang37:4, 6 Gezang119:1, 2 L. Psalm133: Psalm122:1, 3 T. Psalm133: Gezang167:1, 2, 3 Psalm133:1, 2, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. A. S. de Vries Ridderkerk Collecte:Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn

7 Gezang145:1 - 4 Gezang37:4, 6 Gezang119:1, 2 L. Psalm133: Psalm122:1, 3 T. Psalm133: Gezang167:1, 2, 3 Psalm133:1, 2, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. A. S. de Vries Ridderkerk Collecte:Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn

8 175 C

9 ● Gezang145:1 - 4 Gezang37:4, 6 Gezang119:1, 2 L. Psalm133: Psalm122:1, 3 T. Psalm133: Gezang167:1, 2, 3 Psalm133:1, 2, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. A. S. de Vries Ridderkerk Collecte:Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn

10 1 Heer, onze God hoe heerlijk is Uw naam, die U ons noemt door sterren zon en maan. Hemel en aarde spreken wijd en zijd, tonen het wonder van Uw heerlijkheid. 2 Heer, onze God, die aard’ en hemel schiep, zeeën en land met macht tevoorschijn riep, wat zijn wij, mensen, dat U aan ons denkt en ons uw heerlijkheid en luister schenkt? Gezang 145, NG74: 1 - 4

11 3 U komt ons, Heer, in Christus tegemoet. U geeft ons, Heer, verlossing door zijn bloed. U roept ons mensen in uw heerlijkheid: leven om Jezus’ wil in eeuwigheid. 4 Daarom zal, Heer, ons lied een loflied zijn, dat in ons zingt met eindeloos refrein. Prijzend uw liefde, heffen wij het aan: Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam. Gezang 145, NG74: 1 - 4

12 Gezang145:1 - 4 Gezang37:4, 6 Gezang119:1, 2 L. Psalm133: Psalm122:1, 3 T. Psalm133: Gezang167:1, 2, 3 Psalm133:1, 2, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. A. S. de Vries Ridderkerk Collecte:Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn

13 Gezang145:1 - 4 ● Gezang37:4, 6 Gezang119:1, 2 L. Psalm133: Psalm122:1, 3 T. Psalm133: Gezang167:1, 2, 3 Psalm133:1, 2, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. A. S. de Vries Ridderkerk Collecte:Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn

14 Gezang 37: 4, 6 4 Uw wil geschiede wereldwijd op vleugels van gehoorzaamheid. Zoals een engel op uw wenk uw woord volvoert, uw wil volbrengt. Laat ons U volgen, hemelbreed, met zelfverloochening bekleed.

15 Gezang 37: 4, 6 6 Vergeef ons onze schulden, Heer, de overtreding keer op keer, zoals ook wij doen aan elkaar dat elk vergeeft zijn schuldenaar. In Christus Jezus leven wij en in zijn kracht vergeven wij.

16 Gezang145:1 - 4 Gezang37:4, 6 Gezang119:1, 2 L. Psalm133: Psalm122:1, 3 T. Psalm133: Gezang167:1, 2, 3 Psalm133:1, 2, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. A. S. de Vries Ridderkerk Collecte:Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn

17 Gezang145:1 - 4 Gezang37:4, 6 ● Gezang119:1, 2 L. Psalm133: Psalm122:1, 3 T. Psalm133: Gezang167:1, 2, 3 Psalm133:1, 2, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. A. S. de Vries Ridderkerk Collecte:Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn

18 Gezang 119, Gz32: 1, 2 1 De kerk van alle tijden kent slechts één vaste grond: ’t is Christus, die door lijden zijn volk aan zich verbond. Om haar als bruid te werven, kwam Hij ten hemel af. ’t Was Hij die door zijn sterven aan haar het leven gaf.

19 Gezang 119, Gz32: 1, 2 2 Uit ieder volk verkoren, toch in haar Heiland één, is zij door Hem herboren, blijft dit haar kracht alleen: één Geest, één vast vertrouwen, één doop, één heilge dis, één Heer, op wie te bouwen haar troost en rijkdom is.

20 Gezang145:1 - 4 Gezang37:4, 6 Gezang119:1, 2 ● L. Psalm133: Psalm122:1, 3 T. Psalm133: Gezang167:1, 2, 3 Psalm133:1, 2, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. A. S. de Vries Ridderkerk Collecte:Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn

21 Gezang145:1 - 4 Gezang37:4, 6 Gezang119:1, 2 L. Psalm133: ● Psalm122:1, 3 T. Psalm133: Gezang167:1, 2, 3 Psalm133:1, 2, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. A. S. de Vries Ridderkerk Collecte:Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn

22 Psalm 122: 1, 3 1 Ik was verheugd, toen men mij zei: Laat ons naar 't huis des HEREN gaan, om voor Gods aangezicht te staan. Kom ga, met ons en doe als wij. Jeruzalem, dat ik bemin, nu treden wij uw poorten in. Daar staan, o Godsstad, onze voeten. Jeruzalem is hecht gebouwd, wel saamgevoegd, wie haar aanschouwt zal haar als stad van vrede groeten.

23 Psalm 122: 1, 3 3 Vraagt vrede voor Jeruzalem. Dat wie u liefheeft en bemint, binnen uw muren vrede vindt. Rust zij er in uw burcht voor hem. Jeruzalem, dat ik bemin, nu treden wij uw poorten in. Gods vrede moge u bezoeken: om vriend en broeder spreek ik nu. Om 's HEREN tempel binnen u wil ik het goede voor u zoeken.

24 Gezang145:1 - 4 Gezang37:4, 6 Gezang119:1, 2 L. Psalm133: Psalm122:1, 3 ● T. Psalm133: Gezang167:1, 2, 3 Psalm133:1, 2, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. A. S. de Vries Ridderkerk Collecte:Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn

25 Gezang145:1 - 4 Gezang37:4, 6 Gezang119:1, 2 L. Psalm133: Psalm122:1, 3 ● T. Psalm133: Gezang167:1, 2, 3 Psalm133:1, 2, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. A. S. de Vries Ridderkerk Collecte:Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn

26 Gezang145:1 - 4 Gezang37:4, 6 Gezang119:1, 2 L. Psalm133: Psalm122:1, 3 ● T. Psalm133: Gezang167:1, 2, 3 Psalm133:1, 2, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. A. S. de Vries Ridderkerk Collecte:Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn

27 Psalm 133 1. Wat is het genieten als je eenheid in de gemeente proeft.

28 Psalm 133 1. Wat is het genieten als je eenheid in de gemeente proeft. 2. want dat is niet zo vanzelfsprekend

29 Psalm 133 1. Wat is het genieten als je eenheid in de gemeente proeft. 2. want dat is niet zo vanzelfsprekend 3. die eenheid in de gemeente komt van boven

30

31

32 Psalm 133 1. Wat is het genieten als je eenheid in de gemeente proeft. 2. want dat is niet zo vanzelfsprekend 3. die eenheid in de gemeente komt van boven 4. als je dat ziet kun je samen leven van Gods zegen.

33 Gezang145:1 - 4 Gezang37:4, 6 Gezang119:1, 2 L. Psalm133: Psalm122:1, 3 T. Psalm133: ● Gezang167:1, 2, 3 Psalm133:1, 2, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. A. S. de Vries Ridderkerk Collecte:Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn

34 Gezang 167, NG87: 1, 2, 3 1 Samen in de naam van Jezus heffen wij het loflied aan, want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan. Samen bidden, samen zoeken naar het plan van onze Heer. Samen zingen en getuigen, samen leven tot zijn eer.

35 Gezang 167, NG87: 1, 2, 3 2 Heel de wereld moet het weten dat God niet veranderd is en zijn liefde als een lichtstraal doordringt in de duisternis. ’t Werk van God is niet te keren omdat Hij er over waakt en de Geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt.

36 Gezang 167, NG87: 1, 2, 3 3 Prijst de Heer, de weg is open naar de Vader, naar elkaar. Jezus Christus, Triomfator, mijn Verlosser, Middelaar. Vader, met geheven handen breng ik U mijn dank en eer. ’t Is uw Geest die mijn doet zeggen: Jezus Christus is de Heer!

37 Gezang145:1 - 4 Gezang37:4, 6 Gezang119:1, 2 L. Psalm133: Psalm122:1, 3 T. Psalm133: Gezang167:1, 2, 3 Psalm133:1, 2, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. A. S. de Vries Ridderkerk Collecte:Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn

38 Gezang145:1 - 4 Gezang37:4, 6 Gezang119:1, 2 L. Psalm133: Psalm122:1, 3 T. Psalm133: Gezang167:1, 2, 3 Psalm133:1, 2, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. A. S. de Vries Ridderkerk Collecte:Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn

39 Gezang145:1 - 4 Gezang37:4, 6 Gezang119:1, 2 L. Psalm133: Psalm122:1, 3 T. Psalm133: Gezang167:1, 2, 3 ● Psalm133:1, 2, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. A. S. de Vries Ridderkerk Collecte:Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn

40 Psalm 133: 1, 2, 3 1 Komt, ziet, hoe goed, hoe lieflijk is ‘t als zonen van Isrels huis als broeders samenwonen, in vrede bij elkander zijn. Het is als olie, kostelijk en fijn, Die naar Gods heilig voorschrift is bereid, Waarmee de priester wordt gewijd.

41 Psalm 133: 1, 2, 3 2 Als olie die Aärons hoofd besproeide en langs zijn baard en mantel nedervloeide, is hun eendrachtig samenzijn. Het is als Hermons dauw zo fris en rein, een dauw, die door het vroege licht bestraald, op Sions bergen nederdaalt.

42 Psalm 133: 1, 2, 3 3 Op Sions berg gebiedt de HEER de zegen, daar wordt genaad' en vrede rijk verkregen, het leven tot in eeuwigheid.

43 Gezang145:1 - 4 Gezang37:4, 6 Gezang119:1, 2 L. Psalm133: Psalm122:1, 3 T. Psalm133: Gezang167:1, 2, 3 Psalm133:1, 2, 3 ● Gezang182E:Amen Liturgie ds. A. S. de Vries Ridderkerk Collecte:Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn

44 182 E 4-stemmig

45 Gezang145:1 - 4 Gezang37:4, 6 Gezang119:1, 2 L. Psalm133: Psalm122:1, 3 T. Psalm133: Gezang167:1, 2, 3 Psalm133:1, 2, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. A. S. de Vries Ridderkerk Collecte:Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn


Download ppt "Gezang145:1 - 4 Gezang37:4, 6 Gezang119:1, 2 L. Psalm133: Psalm122:1, 3 T. Psalm133: Gezang167:1, 2, 3 Psalm133:1, 2, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. A."

Verwante presentaties


Ads door Google