De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Eigen Kracht: Ei van colombus ? Workshop op congres GGZ – 10/09/09 Mattias Bouckaert en Gert Vits www.eigen-kracht.be.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Eigen Kracht: Ei van colombus ? Workshop op congres GGZ – 10/09/09 Mattias Bouckaert en Gert Vits www.eigen-kracht.be."— Transcript van de presentatie:

1 Eigen Kracht: Ei van colombus ? Workshop op congres GGZ – 10/09/09 Mattias Bouckaert en Gert Vits www.eigen-kracht.be

2  Wat is Eigen Kracht ?  Wat weten we ondertussen over Eigen Krachtconferenties ?  Hoe verhouden EKC & hulpverlening zich ?  Hoe inspireert EKC 'klassieke' zorg in CGG ?

3 Hoe het begon  Jullie ‘hulpverlening’ is BIZAR en BRUTAAL (Maori)  Maak toch de kring groter  Respecteer ons als eigenaars van het probleem: Laat ons alleen overleggen. Laat de regie bij ons.

4 ‘Family Group Conferencing’  Aanmelding  Voorbereiding door onafhankelijk coördinator (zes-tal weken)  Conferentie  Delen van informatie  Besloten gedeelte  Presentatie plan  Follow-up na drie maanden

5 Het gezin Janssens  Aanmelding: “deze kinderen kunnen niet in dit gezin blijven”  Hertaling: “Hoe kan de veiligheid van de kinderen gegarandeerd worden ?”

6 Bompa Kevin 12j Nonkel Frank Papa Mama Meter Peter Karel Tante Bie Kristien Jonas 9j Nancy Kiara Oma Scoutsleidster Buurman

7 Een plan voor Kevin & Jonas GSM met vier nummer in geprogrammeerd, die ze 24u/24u mogen bellen als ze zich niet veilig voelen. Papa gaat naar AA. Nonkel Frank belt minstens maandelijks om papa aan te moedigen. Bompa brengt de jongens elke week naar de scouts

8 Een internationaal suksesverhaal  Een wettelijk verankerd recht in Nieuw- Zeeland  Internationaal uitgezaaid  Toepassing in justitie, in psychiatrie,...  In Nederland vertaald als ‘Eigen Kracht conferenties”

9 En Vlaanderen ?  Voor 2003: Losse interesse  2004-2005: GGZ Vlaams-Brabant: project weglopers (KBS) opleiding coordinatoren in Nederland eerste conferentie  2006: autonome vzw ‘EKC.be’  2006-2007: project preventiedienst BJ Vlaams-Brabant & Brussel Eerste training in Vlaanderen 6 Conferenties

10 En in Vlaanderen - 2 o 2008: project Limburg Tweede training 9 conferenties o 2008-2009: 2 conferenties op eigen initiatief van voorzieningen (begeleidingstehuis, OBC) o Momenteel: 18 conferenties gebeurd. Onderhandelingen met provincie Limburg, Proximusfoundation, IJH Vlaams-Brabant en Vlaamse overheid.

11 o 70 % van aanmeldingen leidt tot conferenties, binnen zes tot acht weken o 96 % van conferenties leidt tot een veilig plan. Gemiddeld 13 deelnemers o 80 % van de afspraken is voor familie, 20 % voor hulpverlening. o Familie is betrouwbaarder in nakomen van afspraken o Hoge tevredenheids-scores (8/10). Waar blijven de cijfers ?

12  ‘Families aan zet’ = follow-up op drie en negen maanden: EKC installeert sneller veiligheid dan klassieke hulp, gelijke afname van aantal zorgpunten. www.piresearch.nl

13 Waarin zit de kracht van Eigen Kracht ? - 1  In besloten deel circuleert info die anders niet gedeeld zou worden.  Eigen keuzes werken beter (cfr. Onderzoek naar indicatiestelling psychotherapie)  Plannen zijn automatisch integraal (wonen, vrije tijd, onderwijs,...)  Familie heeft geen wachtlijsten, werkt ook na de uren  Onafhankelijke coordinatoren, op free-lance basis

14 Waarin zit de kracht van Eigen Kracht - 2  Proces >>>> Plan  Van ontbinding/Systeem-erosie (verbrokkeling & blame-storming, vermoeidheid, verzuring, ….)  Naar opnieuw verbinding & gevoel van competentie (response-ability)

15 Welke doelgroep ??  “EKC is bedoeld om besluiten te nemen over de aanpak van problemen. Er is geen probleem waarbij een netwerk geen besluit kan nemen. Het gaat erom of de kring zich veilig genoeg voelt om bij elkaar te komen”. 幐 www.eigen-kracht.nl

16 EKC & hulpverlening: de perfecte combinatie ? Perfecte start voor hulpverlening: draagvlak, ingebed in een integraal plan, zelf gekozen doelen,... = Tijdswinst !! Professional kan zich focussen op zijn kerntaak Sluit aan bij belangrijke tendenzen: integrale hulp, versterken participatie, versterken mantelzorg Complementaire beweging aan wat binnen hulpverlening gebeurt (kring groter maken)  Intervisie/supervisie  multidisciplinaire teams  Intersectoraal samenwerken

17 ‘fijn model,maar niet voor deze clienten’ Kan/moet onafhankelijk coordinator geen hulpverlener zijn ? We hebben al zoiets... Gezinnen hangen niet graag de vuile was buiten... De praktijk: implementatie loopt zelden van een leien dakje...

18 (1) Fijn model, maar niet voor deze client.... o Want ze hebben geen netwerk … o Want ze willen eigenaarschap van hun probleem zo snel mogelijk doorschuiven naar de expert

19 We gaan ons een reeks ‘vreemde’ gedragsnormen inkopen bij een deskundige, iemand die ons, ons kind, ons leven, onze verwachtingen, onze dromen niet kent. Naar hen luisteren lijkt efficienter dan het trage proces van zelf, of met de hulp van familie en vrienden te ontdekken hoe we goede ouders kunnen zijn … Op die manier doe je afstand van je eigendomsrecht op de oplossing, van kans op creativiteit en betrokkenheid. (Rosenfeld)

20 (2) Onafhankelijk coordinator…  Inderdaad dezelfde vaardigheden nodig als een goede hulpverlener  Toch “Niet in loonverband verbonden aan voorzieningen” Andersoortige inzet Start zonder lading Kan niet als expert aangesproken worden Geen belangenconflicten

21 (3) We hebben al zoiets …  Andere overlegmethodieken focussen vaak op samenbrengen van hulpverleners  Over client (ronde tafel)  Met de client (‘habla con ella’)  Brede beweging van ‘community based care’ vb. PLAN, YAR, geweldloos verzet

22 (4) Niemand hangt graag zijn vuile was uit...

23 Effecten van EKC op professionele positionering  Kadering  Betrokkenheid professionele veld  De cliënt als kruispunt  Positionering als hulpverlener  Vertrouwen, Verbinden en Kiezen

24 Zorgdimensie: ervaringK  Bemoeizorg  Verknoeizorg  Bemoeizucht  Verknoeizucht

25  Interesse  Nieuwe (tover-)formule?  Koloniseren  empowerment Professionele veld en EKC B

26 Cliënt en hulpverlener  Cliënt is kruispunt van informatie  Hulpverlener/instantie is bepaald deskundig perspectief, beperkt  Allerlei toenaderingswijzen, en – initiatieven  EKC

27 Positie als cgg werker  Syntheseplaats  Doorwerkingsplaats (therapeutisch)  Richtinggever, adviseerder  Ouderrol/toezichtsrol  ….   transparantie en bewuste keuze

28 Vertrouwen, verbinden en kiezen  Vertrouwen: richting? Aspecten?  Verbinden: hoe ondersteunen op versterkende wijze, welke methoden?  Kiezen: beperkingen, keuze: grens met oordeel

29 Referenties  Prof. Gaston Cluckers: psycho-dynamiek toegepast  Prof. Mia Leysen: persoon en existentiële  Prof. Chantal Van Audenhove: mtsch strct en keuze van de cliënt  Prof. Paul Verhaeghe: reflecties over pos. werkveld en maatschappij  Dhr. Rob Van Pagée: EKC inhoudelijken maatschappelijk


Download ppt "Eigen Kracht: Ei van colombus ? Workshop op congres GGZ – 10/09/09 Mattias Bouckaert en Gert Vits www.eigen-kracht.be."

Verwante presentaties


Ads door Google