De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom bij de cursus SketchUp 2014

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom bij de cursus SketchUp 2014"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom bij de cursus SketchUp 2014

2 Cursus sketchup 2014 Les 4

3 Inhoud les 4 (Ronde vormen)
Cirkels en veelhoeken Entity Info Bogen Draaien Een deurknopcomponent maken

4 Cirkels Sneltoets C of Cirkelknop
Aantal hoeken/zijden kan nu aangegeven worden, standaard is 24 zijden Meer zijden intypen en op Enter drukken geeft zuiverder cirkel (en veel complexer model) Drie zijden intypen geeft driehoek, vier zijden geeft vierkant De omtreklijn is één geheel De omtreklijn kun je exploderen: alles -> losse stukjes

5 Veelhoeken Geen standaard sneltoets, knop onder cirkelknop
Aantal hoeken/zijden kan nu aangegeven worden, standaard is 6 zijden Meer zijden intypen en op Enter drukken maakt steeds meer een cirkel Drie zijden intypen geeft driehoek, vier zijden geeft vierkant, 24 intypen geeft standaard cirkel De omtreklijn is één geheel De omtreklijn kun je exploderen: alles -> losse stukjes

6 Maat van cirkels en veelhoeken
De maat van een cirkel/veelhoek wordt aangegeven door de straal (de radius), de lengte tussen middelpunt en omtrek. Je kunt niet met diameters werken! Als je alleen de diameter weet moet je die dus eerst door 2 delen, Of een trucje toepassen door eerst een lijn met de exacte diameter te tekenen en dan vanuit het midpoint de cirkel te tekenen. Het is ook mogelijjk de cirkel twee keer zo groot te schalen

7 Tekenen van cirkels en veelhoeken
Zorg dat je de straal altijd volgens een van de drie assen tekent (rood, groen, blauw). Dat voorkomt moeilijkheden Staande cirkels zijn vaak lastig los te tekenen. Gebruik de truc van een tijdelijk blok. Cirkels en veelhoeken tonen hun middelpunt als inference, soms moet je even helpen door over de omtrek heen te gaan

8 Info over cirkels en veelhoeken
Entity Info: Rechtsklikken op de omtreklijn -> Entity info kiezen (of via menu Window) De info, en daarmee het aantal zijden kan veranderd worden

9 Verschil cirkels en veelhoeken
Wordt zichtbaar bij uitrekken (Push and Pull) De Edges van de zijden bij een uitgetrokken cirkel (ongeacht aantal zijden) zijn alleen zichtbaar bij weergave van de verborgen geometrie Bij Veelhoeken zijn de Edges van de zijden altijd zichtbaar

10 En nu even ernaar kijken
Demo van dia 4 t/m 9

11 Bogen Er zijn drie soorten bogen (arcs):
De twee-puntsboog (two point arc) Dat is een boog tussen twee punten De boog (arc) Dat is een boog vanuit het middelpunt getrokken De taartpunt (pie) Dat is een ‘gevulde boog vanuit het middelpunt Voor bogen gelden dezelfde eigenschappen als voor cirkels

12 2 punt Boog (2 point Arc) Sneltoets A, knop naast veelhoek
Bepaal eerste punt Bepaal tweede punt Bepaal de Bulge, de ‘uitstulping’)

13 Gewone boog (Arc) Geen sneltoets Bepaal middelpunt Bepaal straal
Bepaal beginpunt Bepaal hoek OF bepaal eindpunt

14 Taartpunt (Pie) (gevulde boogpunt)
Geen sneltoets Bepaal middelpunt Bepaal straal Bepaal beginpunt Bepaal hoek OF bepaal eindpunt

15 Bogen demo Even kijken hoe je bogen maakt (dia )

16 Oefening Bogen Een hoek van een tafelblad afronden Een poort maken

17 Draaien (Rotate) Sneltoets Q, knop met twee gedraaide pijlen
Je kunt elk element in elke richting draaien Zorg dat je alles wat je wilt draaien, hebt geselecteerd (makkelijk: maak eerst een groep) Je kunt in vaste verdeling draaien (15 graden) TIP: klik op het punt waar je Draai Tool wilt hebben, en beweeg je muis een beetje; je ziet dan de rode, groene of blauwe richting.

18 Draaien met de Move Tool
Groepen en componenten waar je overheen gaat met de Move Tool, tonen vier rode kruisjes op (elk) vlak Als je op een van de vier kruisjes klikt, verandert de Move Tool in een Rotate Tool! Dat is handig om snel iets te kunnen plaatsen in een gewenste hoek. Demo, doe mee.

19 Deurknop tekenen Drie nieuwe technieken voor nodig Doel:
Scale Tool (Schaal gereedschap) Follow Me Tool (Volg mij gereedschap) Intersect Faces Doel: Leren een Bol te tekenen Een component maken voor de kastdeur.

20 Deurknop 1 Start nieuwe tekening
Teken in de buurt van de voeten van Sophie een rechthoek van 5 cm (5;5)

21 Deurknop 2 Verwijder Sophie
Klik op de knop Zoom Extends en zoom een beetje uit en orbit een beetje van bovenaf, zodat je een goed beeld hebt van de rechthoek

22 Deurknop 3 Trek met de Rolmaat twee hulplijnen precies door het midden

23 Deurknop 4 Teken vanuit het kruispunt van de hulplijnen een cirkel met een straal van 2cm

24 Deurknop 5 Klik op de P-toets en trek de cirkel 0,3cm omhoog

25 Deurknop 6 Druk op de Ctrl-toets (let op het plusje) en trek de cirkel 1cm omhoog Opm. Als niet alles een lichte kleur heeft (zoals hier), klik dan rechts op een donkere face en kies Reverse Faces Je moet nu twee ‘taarten’ op elkaar hebben!

26 Deurknop 7 Klik op de spatiebalk
Klik op de bovenste cirkel (op de face!) om die te selecteren Druk op de S-toets (Scaling) Het schaalhulpmiddel verschijnt Je kunt ook op de Scale Knop klikken (naast de Offset Tool)

27 Deurknop 8 Zet je cursor boven het groene blokje en druk de Control-toets in en houdt die ingedrukt Er verschijnt in het midden nog een blokje Beweeg naar binnen, laat alles los Type 0,5 in de maatbox Door 0,5 in te typen maak je het object (de cirkel) 50% kleiner Aanwijzingen over elke Tool staan in de statusbalk van SketchUp

28 Deurknop 9 Druk op de P-toets en rek de cirkel 0,5cm uit

29 Deurknop 10 We gaan nu een bol tekenen Druk op de spatiebalk
Zoom een beetje uit Druk op de L-toets Zoek het middelpunt van de cirkel Help SketchUp met het vinden van het middelpunt door eerst even met de cursor de omtrek te volgen

30 Deurknop 11 Trek nu een lijn langs de blauwe as Type 4 in het maatvak

31 Deurknop 12 We moeten nu een staande halve cirkel tekenen op deze lijn. Dat gaat heel erg lastig tot onmogelijk. Het handigste is om even een hulpblokje te tekenen Teken een blokje met de R- en P-toets De maat van het blokje doet er niet toe.

32 Deurknop 13 Klik op het Pie-knopje (de dichte boog)
Er verschijnt een gradenboog Als je nu de gradenboog over het blokje beweegt, zie je dat de stand van de boog zich aanpast Kies het groene vlak

33 Deurknop 14 Houdt de Shift-toets ingedrukt en beweeg de groene gradenboog naar het midpoint van de lijn

34 Deurknop 15 Klik op het midpoint van de lijn en trek een boog van het ene eindpunt van de lijn naar het andere. Je krijgt dan een halve staande cirkel

35 Deurknop 16 We gaan nu de Follow Me Tool toepassen.
Klik op de spatiebalk Stap 1: Klik op de cirkel Door de cirkel te selecteren, hebben we het ‘pad’ gekozen voor de Follow Me Tool

36 Deurknop 17 Stap 2: Klik nu op de Follow Me knop
De selectiestippeltjes in de cirkel verdwijnen

37 Deurknop 18 Stap 3: Klik nu op het vlak van de halve cirkel; de halve cirkel zal nu het ‘pad’ volgen

38 Deurknop 19 Et Voilá: We hebben een bol Klik op de spatiebalk
Als de bol donker gekleurd is (zoals hiernaast) rechtsklik dan op de bol en kies Reverse Faces Het lijkt toveren, maar we gaan een volgende les dieper in op de Follow Me Tool

39 Deurknop 20 Klik driemaal op het hulpblok en dan op Delete
Verwijder de hulpijnen (Menu Edit -> Delete Guides) Zoom een beetje in en verdraai de deurknop een beetje meer horizontaal

40 Deurknop 21 Trek met de P-toets de cirkel omhoog, zodat hij aansluit aan/in de cirkel Merk op dat er geen lijn ontstaat tussen cirkel en bol

41 Deurknop 22 Druk op de spatiebalk en drieklik op de deurknop
Rechtsklik en kies Intersect Faces -> With Selection SkechtUp ‘lijmt’ nu alles aan elkaar en er verschijnt een lijn tussen bol en cirkel

42 Deurknop 23 Rechtsklik, terwijl alles geselecteerd is en kies Make Component. Noem de component Deurknop

43 Deurknop 24 Ga naar Menu -> Windows -> Components
Klik op het huisje Rechtsklik op de deurknop En Save As deurknop.skp in je werkmap

44 Einde presentatie


Download ppt "Welkom bij de cursus SketchUp 2014"

Verwante presentaties


Ads door Google