De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

OOTT Oriëntatie- en opvolgingstraject thuiszorg. OOTT ?  Een tijdelijk verblijf voor ouderen én  Een op maat aangeboden begeleiding om  Zo lang mogelijk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "OOTT Oriëntatie- en opvolgingstraject thuiszorg. OOTT ?  Een tijdelijk verblijf voor ouderen én  Een op maat aangeboden begeleiding om  Zo lang mogelijk."— Transcript van de presentatie:

1 OOTT Oriëntatie- en opvolgingstraject thuiszorg

2 OOTT ?  Een tijdelijk verblijf voor ouderen én  Een op maat aangeboden begeleiding om  Zo lang mogelijk thuis te kunnen wonen  Traject gericht op verzorging, adviesverlening, hulpmiddelen, diensten, woningaanpassingen

3 OOTT  Start okt 2014  Project = samenwerking tussen:  Christelijke mut, socialistische mut  OCMW Leuven, Familiehulp, Landelijke thuiszorg  Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant  Z.org KULeuven  SEL GOAL  Khobra en MCH

4 OOTT Aanmelding Oriëntatie en observatie Opvolging

5 OOTT Aanmelding Oriëntatie en observatie Opvolging

6 Aanmelding – 2 stromen Hoe ?  Aanmelding bij casemanagers: 016/337036 of 016/337037  Screening inclusiecriteria Instroom ziekenhuis Na advies GST of sociale dienst Instroom thuissituatie Via aanvraag eerstelijnshulpverlener

7 Aanmelding - inclusiecriteria (1) EN Minstens 60 jaar woonachtig in arrondissement Leuven EN Minstens Katz B OF Edmonton 6 EN Cliënt wenst terugkeer naar huis Cliënt staat open voor professionele thuiszorg Zorgaanbod is nog onvoldoende georganiseerd om de thuiszorg mogelijk te maken De grenzen van de thuiszorg worden bewaakt

8 Aanmelding - inclusiecriteria (2) OF Mantelzorg weggevallen + onduidelijkheid over toekomst- perspectief OF Professioneel netwerk schiet acuut te kort en heeft tevergeefs oplossing gezocht OF Sociale indicaties vb oudermis- behandeling, verwaarlozing, onaangepaste woonsituatie OF Situatie thuis onhoudbaar zonder interventie op vlak van hygiëne, verzorging, sociale interacties Ouderen met zorgnetwerk: voorafgaandelijk MDO noodzaak opname Ouderen zonder zorgnetwerk: hulpverleners voorafgaandelijk geprobeerd om problemen op te lossen

9 Beslissing tot includering  Overleg casemanager – centrumcoördinator verblijf OOTT:  Indien onvoldoende info wordt huisbezoek gepland Includering OK Voor opname: Uitleg doel project aan patiënt en mantelzorg Akkoordverklaring laten tekenen door patiënt Includering niet OK Doorverwijzing van patiënt

10 Opname Op weekdagen: 10u-12u en 14u-16u Nodig ? Opnameverklaring Verslag indien instroom vanuit ziekenhuis Nodige medicatie en voorschriften (verpleegkundige zorg, kinesitherapie,... Eigen hulpmiddelen (rollator, rolstoel, antidecubituskussen, incontinentiemateriaal) Wasgerief, kledij

11 OOTT Aanmelding Oriëntatie en observatie Opvolging

12 OOTT: verblijf  13 kamers, 15 bedden  Geen ziekenhuisopname, wel thuissituatie in ziekenhuisomgeving  Vast team van experten: 10 verzorgenden, 3 verpleegkundigen (1 centrumcoördinator en 2 BELRAI vpk) en 3 casemanagers  24/24u permanentie:  Verzorgende 24/24 aanwezig  Verpleegkundige 24/24u aanwezig of bereikbaar  Er wordt beroep gedaan op hulpverleners eerstelijns: huisarts, kine, thuisverpleegkundige, evt. pedicure en kapster aan huis  Kans om verschillende hulpmiddelen uit te testen  Verblijf max. 3 weken

13 Oriëntatie en observatiefase Intake Vragenlijsten Belrai Edmonton WHOQoL Economische deel A + B Zarit Burden Observatie Bijkomende assessments observatieverslag Oriëntatie Organisatie MDO + aanduiding zorgbemiddelaar Opstellen zorgplan Voorbereiding ontslag

14  Casemanager doet gesprek met cliënt en familie/mantelzorgers. (Vervolledigen BELRAI, bijkomende schalen.);  Observaties en gegevensverzameling tijdens verblijf, in samenwerking met verzorgenden, verpleegkundigen en centrum coördinator  Vaststelling van de problematiek  Uitwerken oplossingen voor de thuissituatie  Terugkoppeling naar reguliere thuiszorg tijdens multidisciplinair zorgoverleg (oriëntatieoverleg).  Terugkeer van de oudere naar huis Oriëntatie en observatiefase

15 OOTT Aanmelding Oriëntatie en observatie Opvolging

16 Opvolgingsfase  Casemanager contacteert zorgbemiddelaar na 1,3,6 en 12 maanden  Assessment (BELRAI - …) in de thuiszorg na 6 en 12 maanden.  Indien nodig wordt een bijkomend MDO opgestart  Na 12 maanden: tevredenheidsonderzoek en einde opvolging in project

17 OOTT  Kostprijs: 60 euro per nacht  Tussenkomst bij bepaalde mutualiteiten  Incl.: kamer, bed, lakens, vpke en verzorging, maaltijden  Excl.: Medicatie, verzorgingsmateriaal, kinesitherapie, dokterskosten, vervoer  Meer info ? OOTT: 016 33 70 38 Gebouw St-Pieter, 10 de verdiep Brusselsestraat 69 3000 Leuven


Download ppt "OOTT Oriëntatie- en opvolgingstraject thuiszorg. OOTT ?  Een tijdelijk verblijf voor ouderen én  Een op maat aangeboden begeleiding om  Zo lang mogelijk."

Verwante presentaties


Ads door Google