De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Sarfath Psalm15: 1 Johannes3:9 - 22 Psalm36: H.C.Zondag:24 Gezang121:7 - 9 Gezang121:4, 5 Gezang105:1 - 3 Gezang182E:Amen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Sarfath Psalm15: 1 Johannes3:9 - 22 Psalm36: H.C.Zondag:24 Gezang121:7 - 9 Gezang121:4, 5 Gezang105:1 - 3 Gezang182E:Amen."— Transcript van de presentatie:

1 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Sarfath Psalm15: 1 Johannes3:9 - 22 Psalm36: H.C.Zondag:24 Gezang121:7 - 9 Gezang121:4, 5 Gezang105:1 - 3 Gezang182E:Amen

2 Voorganger: ds. K. Harmannij Welkom in deze dienst

3 Mededelingen kerkenraad Diensten 16:30 voorganger: ds. K. Harmannij De collecte is bestemd voor Sarfath, een hulporganisatie gericht op de opbouw van Roemenië en van de kerk aldaar.

4 Mededelingen kerkenraad In overeenstemming met de gehouden verkiezing is door de gemeente verkozen en door de kerkenraad benoemd tot diaken br Sander Vonk. Indien daartegen geen gegronde bezwaren worden ingebracht zal de bevestiging DV plaatsvinden op zondag 24 augustus in de morgendienst. Met gezinsattestatie zijn vertrokken naar de kerk van Goes br. en zr. Hans en Aletta de Vries met hun 3 gedoopte kinderen.

5 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Sarfath Psalm15: 1 Johannes3:9 - 22 Psalm36: H.C.Zondag:24 Gezang121:7 - 9 Gezang121:4, 5 Gezang105:1 - 3 Gezang182E:Amen

6 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Sarfath Psalm15: 1 Johannes3:9 - 22 Psalm36: H.C.Zondag:24 Gezang121:7 - 9 Gezang121:4, 5 Gezang105:1 - 3 Gezang182E:Amen

7 Gezang 175C

8 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Sarfath Psalm15: 1 Johannes3:9 - 22 Psalm36: H.C.Zondag:24 Gezang121:7 - 9 Gezang121:4, 5 Gezang105:1 - 3 Gezang182E:Amen

9 Psalm 15: 1, 2, 3, 4 1 HEER, wie mag wonen in uw tent, wie op uw heilge berg verkeren? Die recht doet en uw wet niet schendt, in heel zijn wandel U erkent en waarheid in zijn hart wil eren.

10 Psalm 15: 1, 2, 3, 4 2 Hij die zich wacht voor lasterpraat, wiens tong vermijdt bedrog te plegen, zijn vrienden niet bedreigt met kwaad, zijn naaste niet belaadt met smaad, maar hem in liefde is genegen.

11 Psalm 15: 1, 2, 3, 4 3 Die een nietswaardig mens veracht, maar eert hen die de HERE vrezen, voor ’t breken van de eed zich wacht en wat hij zweert ook trouw betracht, al zou het tot zijn schade wezen.

12 Psalm 15: 1, 2, 3, 4 4 Wie mag verkeren in uw tent? Hij die geen woekerwinst wil vragen, onschuldigen bescherming schenkt, om een geschenk hun recht niet krenkt. Hij zal niet wanklen al zijn dagen.

13 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Sarfath Psalm15: 1 Johannes3:9 - 22 Psalm36: H.C.Zondag:24 Gezang121:7 - 9 Gezang121:4, 5 Gezang105:1 - 3 Gezang182E:Amen

14 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Sarfath Psalm15: 1 Johannes3:9 - 22 Psalm36: H.C.Zondag:24 Gezang121:7 - 9 Gezang121:4, 5 Gezang105:1 - 3 Gezang182E:Amen

15 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Sarfath Psalm15: 1 Johannes3:9 - 22 Psalm36: H.C.Zondag:24 Gezang121:7 - 9 Gezang121:4, 5 Gezang105:1 - 3 Gezang182E:Amen

16 Psalm 36: 1 1 De zonde spreekt haar vleiend woord, waarnaar de boze gaarne hoort, want hij wil God niet vrezen. 't Is enkel kwaad wat hij beoogt. Hij denkt dat God het wel gedoogt en niet vertoornd zal wezen. …

17 Psalm 36: 1 … Zijn mond is vol gemeen bedrog, ook 's nachts beraamt hij 't onheil nog, hij weigert goed te handlen. De zonde lokt hem al maar voort; dit is de weg die hem bekoort: hij wil in 't kwade wandlen.

18 Psalm 36: 2 2 Uw goedheid, HEER, is hemelhoog, uw trouw reikt tot de wolkenboog, uw recht is hoog verheven. Uw oordeel is onpeilbaar diep, U, HERE God, die alles schiep, houdt mens en dier in leven. …

19 Psalm 36: 2 … Groot is uw goedheid, trouwe God! Ja, mensenkindren vluchten tot de schaduw van uw vleuglen. Wie bij U woont, HEER, heeft het goed. U laaft hem met uw overvloed: een stroom van louter vreugden.

20 Psalm 36: 3 3 Bij U, HEER, is de levensbron, uw licht doet, klaarder dan de zon, ons ’t ware licht aanschouwen. Bestendig uw gerechtigheid, uw gunst en goedertierenheid, voor wie op U vertrouwen. …

21 Psalm 36: 3 … Bewaar mij voor de trotse voet, verhinder dat ik vluchten moet voor goddeloze handen. Maar zie, de bozen storten neer en opstaan kunnen zij niet meer: zij sterven in hun schande.

22 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Sarfath Psalm15: 1 Johannes3:9 - 22 Psalm36: H.C.Zondag:24 Gezang121:7 - 9 Gezang121:4, 5 Gezang105:1 - 3 Gezang182E:Amen

23 HC Zondag 24 LEKKER MAKKELIJK? (God doet het wel, wij kunnen het toch niet) 1.de vloek van het perfectionisme tegenover de zegen van Gods genade 2.de vloek van de argwaan tegenover de zegen van Gods waarheid 3.de vloek van het cynisme tegenover de zegen van Christus’ offer

24 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Sarfath Psalm15: 1 Johannes3:9 - 22 Psalm36: H.C.Zondag:24 Gezang121:7 - 9 Gezang121:4, 5 Gezang105:1 - 3 Gezang182E:Amen

25 7 Wie uit God gebo-ren is, wie Hij riep uit dui-sternis, doet zoals de Heer gebiedt; hoor, het Woord is hem een lied. Wees met ons, Heer. 8 Door de wereld gaa-t Gods Woord, klinkt tot aan het ei-nde voort. Maak het wijd en zijd bekend: 't Woord volbrengt waartoe Hij 't zendt. Wees met ons, Heer. Gezang 121: 7, 8, 9

26 9 ‘t Woord, gesproken i-n de tijd, geldig voor de ee-uwigheid, gaat bij ons van mond tot mond, totdat Christus wederkomt. Wees met ons, Heer. Gezang 121: 7, 8, 9

27 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Sarfath Psalm15: 1 Johannes3:9 - 22 Psalm36: H.C.Zondag:24 Gezang121:7 - 9 Gezang121:4, 5 Gezang105:1 - 3 Gezang182E:Amen

28 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Sarfath Psalm15: 1 Johannes3:9 - 22 Psalm36: H.C.Zondag:24 Gezang121:7 - 9 Gezang121:4, 5 Gezang105:1 - 3 Gezang182E:Amen

29 4 Al wie aan U toe-behoort, wacht op uw verlo-ssend woord. Kom, o kom, God van nabij, sta uw kinderen terzij. Verlos ons, Heer. 5 Gij, die licht zendt e-n ons hoort, spreekt: „Nabij u i-s het woord in uw hart en in uw mond. Ga daarmee de wereld rond.” Verlos ons, Heer. Gezang 121: 4, 5

30 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Sarfath Psalm15: 1 Johannes3:9 - 22 Psalm36: H.C.Zondag:24 Gezang121:7 - 9 Gezang121:4, 5 Gezang105:1 - 3 Gezang182E:Amen

31 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Sarfath Psalm15: 1 Johannes3:9 - 22 Psalm36: H.C.Zondag:24 Gezang121:7 - 9 Gezang121:4, 5 Gezang105:1 - 3 Gezang182E:Amen

32 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Sarfath Psalm15: 1 Johannes3:9 - 22 Psalm36: H.C.Zondag:24 Gezang121:7 - 9 Gezang121:4, 5 Gezang105:1 - 3 Gezang182E:Amen

33 Gezang 105: 1 - 3 1 In vuur en vlam zet ons de Geest gegeven op het pinksterfeest, ten leven op ons uitgestort hoort hoe Gods kerk geboren wordt! 2 Wie door dit vuur wordt aangeraakt en uit het ongeloof ontwaakt, beleeft – God lof! - een ommekeer, de dag van de verrezen Heer.

34 Gezang 105: 1 - 3 3 Wie op het rijk van Christus hoopt ontvangt de Geest en wordt gedoopt - God heeft uw zonden weggedaan, een nieuwe mens is opgestaan!

35 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Sarfath Psalm15: 1 Johannes3:9 - 22 Psalm36: H.C.Zondag:24 Gezang121:7 - 9 Gezang121:4, 5 Gezang105:1 - 3 Gezang182E:Amen

36 Gezang 182E 4-stemmig

37 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Sarfath Psalm15: 1 Johannes3:9 - 22 Psalm36: H.C.Zondag:24 Gezang121:7 - 9 Gezang121:4, 5 Gezang105:1 - 3 Gezang182E:Amen


Download ppt "Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Sarfath Psalm15: 1 Johannes3:9 - 22 Psalm36: H.C.Zondag:24 Gezang121:7 - 9 Gezang121:4, 5 Gezang105:1 - 3 Gezang182E:Amen."

Verwante presentaties


Ads door Google