De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

oktober 2014 Medisch Spectrum Twente

Verwante presentaties


Presentatie over: "oktober 2014 Medisch Spectrum Twente"— Transcript van de presentatie:

1 oktober 2014 Medisch Spectrum Twente
Weefseldonatie oktober Medisch Spectrum Twente

2 Organisatie NTS Nederlandse Transplantatie Stichting Donorregister
BISLIFE Netherlands Bone Bank Bio Implant services ETI Eurotransplant international ( de dia is middels click animatie opgebouwd zodat ET, BISLIFE, NTS en DR in volgorde weergegeven worden. Dit om volgorde van ontstaan duidelijk te maken). Oudste en meest bekende organisatie is ET, oftewel Eurotransplant. ET is opgericht in 1967, t.b.v. een centrale registratie van patiënten die wachten op een orgaan en/of weefseltransplantatie. ET is voor 7 landen: Nederland, België, Luxemburg, Oostenrijk, Duitsland, Slovenië, Kroatië. BIS, opgericht in 1989 , t.b.v. een centrale registratie van patiënten die wachten op een weefseltransplantatie. In 2010 gefuseerd met de Botbank. Vanaf 2011 BISLIFE. NTS, opgericht in Sinds de WOD (1998) fungerend als Nederlands orgaancentrum en verantwoordelijk voor registratie wachtlijst en allocatie van organen en weefsels. Heeft dit uitbesteed aan ET en deels aan BISLIFE, maar is wel eindverantwoordelijke. Daarnaast is de NTS verantwoordelijk voor het maken van landelijk beleid, voor een groot gedeelte van de financiering rondom donatie, voor communicatie met de media / uitbrengen van persberichten en voor scholing. En er werken twee onderzoekers bij de NTS die vooral onderzoek doen met data die verzameld wordt door mensen in de ziekenhuizen en door het donorregister. Alledrie de organisaties zijn gevestigd in Leiden. Het donorregister is opgericht in 1998, database voor registratie bevindt zich in Kerkrade. NTS raadpleegt het DR te Kerkrade. DR bevindt zich in Kerkrade omdat zich daar een lege database bevond na het beëindigen van de dienstplicht. oktober Medisch Spectrum Twente

3 Nederlandse Transplantatie Stichting
Wettelijke kerntaak: Het functioneren als orgaancentrum Overige kerntaken: Donorwerving Donorvoorlichting NTS kerntaken: het functioneren als orgaancentrum(OC), zoals genoemd in artikel 24 van de Wet op de orgaandonatie (WOD); Dwz verantwoordelijk voor: centrale donoraanname allocatie van organen en weefsels transport van organen patiëntenregistratie op (inter)nationale wachtlijst verzamelen van transplantatie-follow-upgegevens Daarnaast voert OC raadplegen DR uit en wachtlijstbeheer voor de weefsels. Donorwerving: het faciliteren van orgaan- en weefseldonatie in ziekenhuizen; Donorvoorlichting (voorheen NIGZ donorvoorlichting) De NTS heeft, in het kader van haar kerntaken, de zorg voor het soepel laten verlopen van het gehele proces van het herkennen van een potentiële donor tot en met de transplantatie. NTS verzorgt oa: landelijk beleid, scholing, communicatie met de media, onderzoek naar donatie- en transplantatiegegevens, financiering. De NTS wordt gefinancierd door de Nederlandse zorgverzekeraars en het ministerie van VWS. oktober Medisch Spectrum Twente

4 Wachtlijsten weefsels
Wachtlijst weefsels 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Hartklep 1 5 4 3 8 hoornvliezen 362 454 562 670 723 825 770 724 648 botweefsel 7 11 25 14 28 13 oktober Medisch Spectrum Twente

5 Aangemelde weefseldonoren door (verpleeg)huisartsen per regio
Gemeld Geëffectueerd Groningen 21 16 Amsterdam 11 7 Utrecht 14 9 Leiden Rotterdam 13 10 Nijmegen 41 34 Maastricht 4 Totaal 115 87 Totaal aangemelde weefseldonoren 2124 Totaal geëffectueerde donoren Aandeel (verpleeg)huisartsen: ruim 5% oktober Medisch Spectrum Twente

6 Procedure van overlijden tot donatie
controleer leeftijdscriteria en contra-indicaties raadpleeg Donorregister informeer of vraag de nabestaanden leg de wilsbeschikking vast op donatieformulier meld de donor aan bij NTS oktober Medisch Spectrum Twente

7 Leeftijdscriteria weefseldonatie
Cornea 2 t/m 85 jaar Bot- en peesweefsel 17 t/m 55 jaar Hartklep 1 t/m 65 jaar Borst aorta 1 t/m 45 jaar Huid t/m 80 jaar oktober Medisch Spectrum Twente

8 Algemene contra-indicaties weefseldonatie
sepsis bij overlijden actieve systemische infectie (TBC, malaria, herpes zoster HIV, HBV, HCV of HTLV- infectie of risicofactoren hiervoor In het geval van beenmergdepressie in de laatste 3 maanden voor overlijden is er sprake van een contra-indicatie voor weefseldonatie degeneratieve ziekten van het zenuwstelsel van onbekende oorsprong of risicofactoren hiervoor tussen 1980 en 1996 totaal 6 maanden of langer in Verenigd Koninkrijk leukemie en maligniteiten van het lymfestelsel onbekende doodsoorzaak tenzij obductie volgt oktober Medisch Spectrum Twente

9 Procedure van overlijden tot donatie
controleer leeftijdscriteria en contra-indicaties raadpleeg Donorregister informeer of vraag de nabestaanden leg de wilsbeschikking vast op donatieformulier meld de donor aan bij NTS oktober Medisch Spectrum Twente

10 Procedure van het raadplegen (1)
Bel register behandelend arts of verpleegkundige in opdracht van de arts Benodigde gegevens arts geslachtsnaam en BIG-nummer of adres afdeling en telefoonnummer ziekenhuis/pieper Benodigde gegevens patient geslachtsnaam / voorvoegsels / voorletters / geboortedatum / geslacht / adres / evt. nummer en datum van het bevestigingskaartje Donorregister oktober Medisch Spectrum Twente

11 Het Donorregister mag ook voor het overlijden geraadpleegd worden
Ja dit is een feit; als het overlijden onafwendbaar is kan het Donorregister geraadpleegd worden oktober Medisch Spectrum Twente

12 Procedure van overlijden tot donatie
controleer leeftijdscriteria en contra-indicaties raadpleeg Donorregister informeer of vraag de nabestaanden leg de wilsbeschikking vast op donatieformulier meld de donor aan bij NTS oktober Medisch Spectrum Twente

13 oktober 2014 Medisch Spectrum Twente

14 oktober 2014 Medisch Spectrum Twente
Tijdschema Weefsel Niet gekoeld Gekoeld Cornea < 12 uur <24 uur * Huid < 12 uur < 24 uur * Hartkleppen < 6 uur < 24 uur * Bot/pees <12 uur < 24 uur * * Binnen 6 uur na overlijden gekoeld in mortuarium of rouwcentrum oktober Medisch Spectrum Twente

15 oktober 2014 Medisch Spectrum Twente
Achter iedere overledene schuilt een donor ?!…. oktober Medisch Spectrum Twente

16 oktober 2014 Medisch Spectrum Twente

17 oktober 2014 Medisch Spectrum Twente
Indien de nabestaanden geen toestemming geven voor donatie, dan hoeft het Donorregister niet geraadpleegd te worden Nee dit is een sprookje; het Donorregister moet altijd geraadpleegd worden als de overledene geschikt wordt geacht als donor en vóór het donatiegesprek oktober Medisch Spectrum Twente

18 Moslims mogen vanuit hun geloof gezien organen en weefsels doneren
Ja dit is een feit; de islam verbiedt orgaandonatie niet oktober Medisch Spectrum Twente

19 oktober 2014 Medisch Spectrum Twente
Na donatie Na donatie kan de overledene op de gebruikelijke wijze worden opgebaard De begrafenis of crematie wordt door de donatieprocedure niet vertraagd Met de juiste kleding kunnen de hechtingen en pleisters aan het oog worden onttrokken oktober Medisch Spectrum Twente

20 Weefsels Hoornvliezen  Oogbol 1 maand Huid  rug/benen 2 jaar
Bot en pezen  lange pijpbeenderen jaar Hartkleppen  hele hart jaar Voordelen humane hartkleppen geen antistolling noodzakelijk geen geluid minder verkalking met name ook geschikt voor zeer jonge kinderen oktober Medisch Spectrum Twente

21 ???? oktober Medisch Spectrum Twente


Download ppt "oktober 2014 Medisch Spectrum Twente"

Verwante presentaties


Ads door Google