De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opwekking244: Jesaja5:1- 7 Johannes15:1- 8 LvdK449: H.C. Zondag24: LvdK78:1- 3 LvdK479: Opwekking480: Gezang182C:Amen Liturgie ds. R. de Boer Leusden Collecte:Gevangenenzorg.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opwekking244: Jesaja5:1- 7 Johannes15:1- 8 LvdK449: H.C. Zondag24: LvdK78:1- 3 LvdK479: Opwekking480: Gezang182C:Amen Liturgie ds. R. de Boer Leusden Collecte:Gevangenenzorg."— Transcript van de presentatie:

1 Opwekking244: Jesaja5:1- 7 Johannes15:1- 8 LvdK449: H.C. Zondag24: LvdK78:1- 3 LvdK479: Opwekking480: Gezang182C:Amen Liturgie ds. R. de Boer Leusden Collecte:Gevangenenzorg

2 Agenda 22 april 19:30 Lef! bij Chris en Eelkje vd Kuilen 22 april 19:30 Lef! bij Chris en Eelkje vd Kuilen 26 april M.V. “Het Woord Getrouw” Ond: Psalm 22 26 april M.V. “Het Woord Getrouw” Ond: Psalm 22

3 Diensten 9:30voorganger: ds. W. Scherff uit Spakenburg 16.30 voorganger: ds. R. de Boer uit Leusden Naar aanleiding van de vergadering van kerkenraad met gemeente van afgelopen woensdag is besloten een beroep uit te brengen op ds. J. Roosenbrand van de GKv te Hoofddorp. Nadere mededelingen van de beroepingscommissie over o.a. de kennismaking op vrijdag 20 april a.s. met ds. Roosenbrand vindt u in uw postvakje. Diensten 9:30voorganger: ds. W. Scherff uit Spakenburg 16.30 voorganger: ds. R. de Boer uit Leusden Naar aanleiding van de vergadering van kerkenraad met gemeente van afgelopen woensdag is besloten een beroep uit te brengen op ds. J. Roosenbrand van de GKv te Hoofddorp. Nadere mededelingen van de beroepingscommissie over o.a. de kennismaking op vrijdag 20 april a.s. met ds. Roosenbrand vindt u in uw postvakje. Mededelingen kerkenraad

4 Wij herinneren u eraan, dat het vandaag de laatste dag is voor het opgeven van namen van broeders die u voor de dienst van ouderling of diaken geschikt acht – dit in verband met het aftreden van de brs. De Fouw, De Graaf, Van Harten, De Putter en Sytsma als ouderling en br. Siesling als diaken. Morgenavond, 16 april, vergadert de kerkenraad met diakenen. De vergadering zal voornamelijk in het teken staan van de talstelling. Wij herinneren u eraan, dat het vandaag de laatste dag is voor het opgeven van namen van broeders die u voor de dienst van ouderling of diaken geschikt acht – dit in verband met het aftreden van de brs. De Fouw, De Graaf, Van Harten, De Putter en Sytsma als ouderling en br. Siesling als diaken. Morgenavond, 16 april, vergadert de kerkenraad met diakenen. De vergadering zal voornamelijk in het teken staan van de talstelling. Mededelingen kerkenraad

5 Wij herinneren u aan de vergadering van kerkenraad met de gemeente, a.s. woensdag 18 april, de vergadering begint om 20.00 uur. De collecte is bestemd voor Gevangenenzorg. De organisatie Gevangenenzorg Nederland is gericht op verzoening en herstel voor de gevangene en zijn relaties in de overtuiging dat de barmhartigheid van God zich ook uitstrekt naar de medemens in de gevangenis. Wij herinneren u aan de vergadering van kerkenraad met de gemeente, a.s. woensdag 18 april, de vergadering begint om 20.00 uur. De collecte is bestemd voor Gevangenenzorg. De organisatie Gevangenenzorg Nederland is gericht op verzoening en herstel voor de gevangene en zijn relaties in de overtuiging dat de barmhartigheid van God zich ook uitstrekt naar de medemens in de gevangenis. Mededelingen kerkenraad

6 Opwekking244: Jesaja5:1- 7 Johannes15:1- 8 LvdK449: H.C. Zondag24: LvdK78:1- 3 LvdK479: Opwekking480: Gezang182C:Amen Liturgie ds. R. de Boer Leusden Collecte:Gevangenenzorg

7 Opwekking244: Jesaja5:1- 7 Johannes15:1- 8 LvdK449: H.C. Zondag24: LvdK78:1- 3 LvdK479: Opwekking480: Gezang182C:Amen Liturgie ds. R. de Boer Leusden Collecte:Gevangenenzorg

8 175 C

9 ● Opwekking244: Jesaja5:1- 7 Johannes15:1- 8 LvdK449: H.C. Zondag24: LvdK78:1- 3 LvdK479: Opwekking480: Gezang182C:Amen Liturgie ds. R. de Boer Leusden Collecte:Gevangenenzorg

10 Opwekking 244 Welzalig de man, die niet wandelt in de raad der goddelozen. Die niet staat op de weg der zondaars, noch zit in de kring der spotters, maar aan des Heren wet zijn welgevallen heeft. En diens wet overpeinst bij dag en bij nacht. Want hij is als een boom geplant aan waterstromen. Die zijn vrucht geeft op tijd, welks loof niet verwelkt, alles gelukt.

11 Opwekking244: Jesaja5:1- 7 Johannes15:1- 8 LvdK449: H.C. Zondag24: LvdK78:1- 3 LvdK479: Opwekking480: Gezang182C:Amen Liturgie ds. R. de Boer Leusden Collecte:Gevangenenzorg

12 Opwekking244: ● Jesaja5:1- 7 Johannes15:1- 8 LvdK449: H.C. Zondag24: LvdK78:1- 3 LvdK479: Opwekking480: Gezang182C:Amen Liturgie ds. R. de Boer Leusden Collecte:Gevangenenzorg

13 Opwekking244: Jesaja5:1- 7 ● Johannes15:1- 8 LvdK449: H.C. Zondag24: LvdK78:1- 3 LvdK479: Opwekking480: Gezang182C:Amen Liturgie ds. R. de Boer Leusden Collecte:Gevangenenzorg

14 Opwekking244: Jesaja5:1- 7 Johannes15:1- 8 ● LvdK449: H.C. Zondag24: LvdK78:1- 3 LvdK479: Opwekking480: Gezang182C:Amen Liturgie ds. R. de Boer Leusden Collecte:Gevangenenzorg

15 LvdK 449: 1 - 5 1 God enkel licht, wiens aangezicht zo blinkend is van luister, ziet ons onrein, ziet hoe wij zijn vervallen aan het duister.

16 LvdK 449: 1 - 5 2 Der sterren pracht is voor Hem nacht, hoe hel zij schitt'ren mogen; en wij, bevlekt, met schuld bedekt, wat zijn wij in zijn ogen?

17 LvdK 449: 1 - 5 3 Heer, waar dan heen? Tot U alleen! Gij zult ons niet verstoten. Uw eigen Zoon heeft tot uw troon de weg ons weer ontsloten.

18 LvdK 449: 1 - 5 4 Ja, amen, ja, op Golgotha stierf Hij voor onze zonde. Zijn schuld'loos bloed maakt alles goed en reinigt ons van zonde.

19 LvdK 449: 1 - 5 5 God onze Heer, wil tot uw eer ons klein geloof versterken. Dan zullen wij Hem, waarlijk vrij, volgen in goede werken.

20 Opwekking244: Jesaja5:1- 7 Johannes15:1- 8 LvdK449: ● H.C. Zondag24: LvdK78:1- 3 LvdK479: Opwekking480: Gezang182C:Amen Liturgie ds. R. de Boer Leusden Collecte:Gevangenenzorg

21 Opwekking244: Jesaja5:1- 7 Johannes15:1- 8 LvdK449: ● H.C. Zondag24: LvdK78:1- 3 LvdK479: Opwekking480: Gezang182C:Amen Liturgie ds. R. de Boer Leusden Collecte:Gevangenenzorg

22 Opwekking244: Jesaja5:1- 7 Johannes15:1- 8 LvdK449: H.C. Zondag24: ● LvdK78:1- 3 LvdK479: Opwekking480: Gezang182C:Amen Liturgie ds. R. de Boer Leusden Collecte:Gevangenenzorg

23 LvdK 78: 1 - 3 1 Laat me in U blijven, groeien, bloeien, o Heiland die de wijnstok zijt! Uw kracht moet in mij overvloeien, of 'k ben een wis verderf gewijd. Doorstroom, beziel en zegen mij, opdat ik waarlijk vruchtbaar zij!

24 LvdK 78: 1 - 3 2 Ik kan mijzelf geen wasdom geven: niets kan ik zonder U, o Heer! In uw gemeenschap kiemt er leven en levensvolheid meer en meer! Uw Geest moet in mij uitgestort: de rank die U ontvalt, verdort.

25 LvdK 78: 1 - 3 3 Neen, Heer, ik wil van U niet scheiden, 'k blijf de Uw' altijd, blijf Gij de mijn'! Uw liefde moet alom mij leiden, uw leven moet mijn leven zijn, uw licht moet schijnen in mijn huis bij kruis naar kracht en kracht vaar kruis.

26 Opwekking244: Jesaja5:1- 7 Johannes15:1- 8 LvdK449: H.C. Zondag24: LvdK78:1- 3 LvdK479: Opwekking480: Gezang182C:Amen Liturgie ds. R. de Boer Leusden Collecte:Gevangenenzorg

27 Opwekking244: Jesaja5:1- 7 Johannes15:1- 8 LvdK449: H.C. Zondag24: LvdK78:1- 3 ● LvdK479: Opwekking480: Gezang182C:Amen Liturgie ds. R. de Boer Leusden Collecte:Gevangenenzorg

28 LvdK 479: 1 - 4 1 Aan U behoort, o Heer der heren, de aarde met haar wel en wee, de steile bergen, koele meren, het vaste land, de onzeek're zee. Van U getuigen dag en nacht. Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.

29 LvdK 479: 1 - 4 2 Gij roept het jonge leven wakker, een tuin bloeit rond het open graf. Er ruisen halmen op de akker waar zich het zaad verloren gaf. En vele korrels vormen saam een kostbaar brood in uwe naam.

30 LvdK 479: 1 - 4 3 Gij hebt de bloemen op de velden met koninklijke pracht bekleed. De zorgeloze vogels melden dat Gij uw schepping niet vergeet. 't Is alles een gelijkenis van meer dan aards geheimenis.

31 LvdK 479: 1 - 4 4 Laat dan mijn hart U toebehoren en laat mij door de wereld gaan met open ogen, open oren om al uw tekens te verstaan. Dan is het aardse leven goed, omdat de hemel mij begroet.

32 Opwekking244: Jesaja5:1- 7 Johannes15:1- 8 LvdK449: H.C. Zondag24: LvdK78:1- 3 LvdK479: Opwekking480: Gezang182C:Amen Liturgie ds. R. de Boer Leusden Collecte:Gevangenenzorg

33 Opwekking244: Jesaja5:1- 7 Johannes15:1- 8 LvdK449: H.C. Zondag24: LvdK78:1- 3 LvdK479: Opwekking480: Gezang182C:Amen Liturgie ds. R. de Boer Leusden Collecte:Gevangenenzorg

34 Opwekking244: Jesaja5:1- 7 Johannes15:1- 8 LvdK449: H.C. Zondag24: LvdK78:1- 3 LvdK479: ● Opwekking480: Gezang182C:Amen Liturgie ds. R. de Boer Leusden Collecte:Gevangenenzorg

35 Opwekking 480 Refrein: U stierf voor mij, mijn Jezus, veracht om mij, mijn God; uw lichaam verbroken om mijn ongerechtigheid, uw bloed heeft mij bevrijd.

36 Opwekking 480 U kwam bij ons om een mens te zijn, als een kind zo hulpeloos en klein. Een man van smarten, veracht en bespot, de Zoon van God, de Koning, U droeg mijn pijn.

37 Opwekking 480 Refrein: U stierf voor mij, mijn Jezus, veracht om mij, mijn God; uw lichaam verbroken om mijn ongerechtigheid, uw bloed heeft mij bevrijd.

38 Opwekking 480 Daar aan het kruishout werd U gedood, door uw striemen droeg U al mijn nood. Uw kostbaar bloed bracht verlossing voor mij, van zonde vrij, door Jezus' genade groot.

39 Opwekking 480 Refrein: U stierf voor mij, mijn Jezus, veracht om mij, mijn God; uw lichaam verbroken om mijn ongerechtigheid, uw bloed heeft mij bevrijd.

40 Opwekking 480 De dood verloor zijn grote kracht, Jezus heeft nu alle macht, brak de vloek van satan's rijk, bracht het Hemels koninkrijk; Heilig Koning!

41 Opwekking 480 Refrein: U stierf voor mij, mijn Jezus, veracht om mij, mijn God; uw lichaam verbroken om mijn ongerechtigheid, uw bloed heeft mij bevrijd.

42 Opwekking244: Jesaja5:1- 7 Johannes15:1- 8 LvdK449: H.C. Zondag24: LvdK78:1- 3 LvdK479: Opwekking480: ● Gezang182C:Amen Liturgie ds. R. de Boer Leusden Collecte:Gevangenenzorg

43 182 C

44 Opwekking244: Jesaja5:1- 7 Johannes15:1- 8 LvdK449: H.C. Zondag24: LvdK78:1- 3 LvdK479: Opwekking480: Gezang182C:Amen Liturgie ds. R. de Boer Leusden Collecte:Gevangenenzorg


Download ppt "Opwekking244: Jesaja5:1- 7 Johannes15:1- 8 LvdK449: H.C. Zondag24: LvdK78:1- 3 LvdK479: Opwekking480: Gezang182C:Amen Liturgie ds. R. de Boer Leusden Collecte:Gevangenenzorg."

Verwante presentaties


Ads door Google